Bibliot kas n kotne bezgal g s iesp jas
Download
1 / 59

“Bibliotēkas. Nākotne. Bezgalīgās iespējas” - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

“Bibliotēkas. Nākotne. Bezgalīgās iespējas”. 2013.gads Vidzemes reģiona galvenajās bibliotēkās – starptautiskie sakari. VALMIERAS BIBLIOTĒKA. Beļģija. Annual General Meeting “The future of the European Union” (Eiropas Savienības nākotne): ikgadējā EDIC tīkla kopsapulce 18.-20.03, Brisele

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

“Bibliotēkas. Nākotne. Bezgalīgās iespējas”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bibliot kas n kotne bezgal g s iesp jas

“Bibliotēkas. Nākotne. Bezgalīgās iespējas”

2013.gads Vidzemes reģiona galvenajās bibliotēkās – starptautiskie sakari


Bibliot kas n kotne bezgal g s iesp jas

VALMIERAS BIBLIOTĒKA


Be ija

Beļģija

 • Annual General Meeting “The future of the European Union” (Eiropas Savienības nākotne): ikgadējā EDIC tīkla kopsapulce

 • 18.-20.03, Brisele

 • Direktore Daiga Rokpelne


Be ija1

Beļģija


V cija

Vācija

 • Grungtwig Workshop „Deutsch lernen durch die Poesie des Koerpers, des Gedichtes und des Alltags”

 • 04.04 – 13.04, Weimar

 • Direktores vietniece Vita Ziediņa


V cija1

Vācija


V cija2

Vācija


Turcija

Turcija

 • Grungtwig Workshop „Turkish Traditional Village Rooms as an informal School”

 • 15.-19.04

 • Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Karsa


Turcija1

Turcija


Turcija2

Turcija


Igaunija

Igaunija

Sadarbības projekts ar Vīlandes bibliotēku

 • Brauciens uz Vīlandi 30.04

 • Valmieras skolnieki

 • Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Karsa un galvenā bibliotekāre Lolita Dreimane


Igaunija1

Igaunija


Igaunija2

Igaunija


Igaunija3

Igaunija


Polija

Polija

 • Grungtwig Workshop „Usage of the modern ICT potential in awakening motivation to read among adults”.

 • 23.-28.septembris, Varšava

 • Galvenās bibliotekāres Lolita Dreimane (BAN), Līga Vītola (PAN)


Polija1

Polija


Polija2

Polija


Polija3

Polija


Ehija

Čehija

 • Stāstnieku festivāls Čehijā

 • 17. – 20.04

 • Mācību centra vadītāja Svetlana Sprūža, galvenās bibliotekāres Gaida Saukāne (BAN), Agita Lapsa (PAN)


Ehija1

Čehija


Ehija2

Čehija


N derlande be ija

Nīderlande - Beļģija

 • Trešā starptautiskā riteņbraukšanas ne-konference

  “Velobrauciens par bibliotēkām Amsterdama – Brisele”

 • 18.-26. jūnijs

 • Galvenā bibliotekāre Agita Virsnīte (PAN)


N derlande be ija1

Nīderlande - Beļģija


N derlande be ija2

Nīderlande - Beļģija


Bulg rija

Bulgārija

 • EUROPE DIRECT tīkla kopsapulce

 • Sofija, 20.-23.oktobris

 • Direktore Daiga Rokpelne


Bulg rija1

Bulgārija


N derlande

Nīderlande

 • „International Network of Emerging Library Innovators (INELI)”

 • 29.09 – 04.10, Roterdama

 • Direktore Daiga Rokpelne,Mācību centra vadītāja Svetlana Sprūža


N derlande1

Nīderlande


N derlande2

Nīderlande


Sp nija

Spānija

 • PEWG meeting in European Commission Representation Office in Madrid“Communication activities on the European project with children and young people"

 • 14-15.novembris

 • PAN vadītāja Olga Kronberga


Bibliot kas n kotne bezgal g s iesp jas

CĒSU CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA


Austrumpr sija

Austrumprūsija

 • 2013.gada 11.-14. augustā Cēsu reģiona bibliotekāri - pieredzes ekskursija, kā arī mākslas, kultūras un vēstures zināšanu papildināšanas ekskursija uz Austrumprūsiju.

 • 10 Cēsu CB bibliotekāres

 • 16 pagastu bibliotekāres

 • 4 skolu bibliotekāres


Austrumpr sija1

Austrumprūsija

 • Bibliotēkas apmeklētas ar vēlmi redzēt to iekārtojumu, mēbeles, aprīkojumu.

 • Sopotā uzzināts par bibliotēkas pieredzi literāro festivālu organizēšanā;

 • Gdaņskas Manhattanas bibliotēkā - par daudzpusīgām jauniešu iespējām darboties bibliotēkā, t. sk perkusionistu nodarbībām, par lielo mangas grāmatu krājumu, kas piesaista jauniešu auditoriju u.c..


Sopotas pils tas bibliot ka

Sopotas pilsētas bibliotēka


Sopotas pils tas bibliot ka1

Sopotas pilsētas bibliotēka


Gda skas pils tas manhattanas bibliot ka

Gdaņskas pilsētas Manhattanas bibliotēka


Gda skas pils tas manhattanas bibliot ka1

Gdaņskas pilsētas Manhattanas bibliotēka


Gda skas pils tas manhattanas bibliot ka2

Gdaņskas pilsētas Manhattanas bibliotēka


Bibliot kas n kotne bezgal g s iesp jas

Valkas novada centrālā bibliotēka


Igaunija lietuva

Igaunija – Lietuva

 • Valkas novada Centrālajai bibliotēkai visciešākā sadarbība ir ar Valgas apriņķa bibliotēku Igaunijā. Vismaz divas reizes gadā notiek kopējas aktivitātes.

 • 2013. gadā no 19. līdz 20. aprīlim Valkā/Valgā viesojās grupa Viļņas jauno literātu. Abās pilsētās dzeja skanēja lietuviešu-latviešu-igauņu un krievu valodās! Tulkojumu no lietuviešu uz latviešu valodu veica tulkotājas māsas Zane Brūvere un Indra Brūvere –Daruliene.


Igaunija lietuva1

Igaunija - Lietuva


Igaunija lietuva2

Igaunija – Lietuva


Igaunija lietuva3

Igaunija – Lietuva


Bibliot kas n kotne bezgal g s iesp jas

Limbažu Galvenā bibliotēka


Bibliot kas n kotne bezgal g s iesp jas

Sadarbības partneri:

 • Pērnavas Centrālā bibliotēka (Igaunija, līgums līdz 2015. gadam, sadarbības forma – pieredzes braucieni, iespējamie partneri projektos);

 • Ļeņingradas apgabala universālā zinātniskā bibliotēka (Krievija, Sanktpēterburga, sadarbība no 2011.gada – pieredzes braucieni, dalība konferencēs).


Rum nija

Rumānija

 • Grundtvig darbnīca “Culture and environment – new paths for the sustainable tourism” NGO Mare Nostrum (Constanta, Rumānija) („Kultūra un vide - jauni ceļi uz ilgtspējīgo attīstību tūrismā”)

 •   7. – 15. 04.

 • Datu apstrādes nodaļas vadītāja Irina Briede.


Islande

Islande

 • ES Grundtvig darbnīca Coaching and counselling methods to language learning. TPR / Total Physical Response (Koučinga (trenēšanas) un konsultēšanas metodes valodu apguvē/Totālā fiziskās reakcijas metode), Islande (Reykjanesbær, Iceland)

 • 29.10. – 06.11.

 • Datu apstrādes nodaļas vadītāja Irina Briede.


Bibliot kas n kotne bezgal g s iesp jas

Limbažu Bērnu bibliotēka


Igaunija4

Igaunija

 • Grundtvig mācību partnerības projekta „Grand – Treasures” darbnīcā Pērnavā

 • 2013. gada 22. - 26. martā

 • LBB pasākumu organizatore Inese Ezeriņa


Igaunija5

Igaunija


Bibliot kas n kotne bezgal g s iesp jas

Gulbenes bibliotēka


Bibliot kas n kotne bezgal g s iesp jas

 • 2013.gada pavasarī Gulbenes bibliotēka akreditējās kā Eiropas Brīvprātīgā darba uzņēmējorganizācija un koordinējošā organizācija. Gulbenes novada dome izstrādāja projektu "Skaties plašāk", ES programmas "Jaunatne darbībā" apakšprogrammas "Eiropas Brīvprātīgais darbs" ietvaros, kas tika apstiprināts un šobrīd tiek realizēts.

 • Vairāk informācijas portālā www.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=24990&type=0


Br vpr t g jevg nija beletsky dar tie darbi gulbenes bibliot k par laika posmu septembris oktobris

Brīvprātīgā Jevgēnija Beletsky darītie darbi Gulbenes bibliotēkā (par laika posmu septembris, oktobris):

 • NP lasītava:-Novadpētniecības materiālu kopēšana un mapju papildināšana;

 • -Periodisko izdevumu kārtošana arhīvam;

 • -Fotogrāfiju apstrāde GB mājas lapai (MS Office un Photofiltre);

 • -Slaidu gatavošana informatīvajam LED ekrānam;

 • -Prezentācijas gatavošana pieaugušajiem par Baltkrieviju (RUS).

 • Informācijas centrs un SIPP:- Iepazīšanas ar informācijas centra darbu, pakalpojumiem, veicamajiem uzdevumiem, projektiem- Gatavošanās vebināram "Parunāsim atklāti? ", kurš notiks Karjeras nedēļas laikā 9.oktobrī (darbs ar TeamViewer, online pieslēgšanās vebināra dalībniekiem, darbs ar projektoru)- Darbs ar datu bāzēm: EBSCO, Britannica- Uzziņu sagatavošana/sniegšana IC un SIPP apmeklētājiem, piemēram,  par futbolu, avioreisu meklēšana u.c.- Tekstu pārrakstīšana MS Word programmā.


Br vpr t g jevg nija beletsky dar tie darbi gulbenes bibliot k par laika posmu septembris oktobris1

Brīvprātīgā Jevgēnija Beletsky darītie darbi Gulbenes bibliotēkā (par laika posmu septembris, oktobris):

 • Abonementā un KAN:- palīdzība krājuma pārkārtošanā;- iepazīšanās ar krājumu krievu valodā.Bērnu bibliotēka:-Iepazīšanās ar bibliotēku un darbiniekiem;-Ekskursija pa pilsētas ievērojamākām vietām no bērnu viedokļa, ekskursiju vadīja paši bērni;-Prezentācija skolēniem par Baltkrieviju angļu un krievu valodā;

 • -video filmiņas (25.min.) montēšana nodarbībai „Kustini iekšiņu, kustini āriņu” (katru nedēļu).


Br vpr t g jevg nija beletsky dar tie darbi gulbenes bibliot k par laika posmu septembris oktobris2

Brīvprātīgā Jevgēnija Beletsky darītie darbi Gulbenes bibliotēkā (par laika posmu septembris, oktobris):

 • Mācību centrs:-Mācību materiālu senioriem "Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu" tulkošana krievu valodā;-Apguva vebināra lietošanu un palīdzēja gatavoties vebināram (semināra atskaņošana un ierakstīšanas iespējas);-Palīdzība senioru apmācībās "Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu";-Palīdzība datorprasmju konsultācijās

 • -Novadītas apmācības senioriem "Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu" krievu valodā 1.grupai.Darbi, pasākumi, kas gaidāmi tuvākajai laikā:- apmācības senioriem "Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu" krievu valodā 2.grupai;- prezentācija par Baltkrieviju skolās (krievu valodā);- kolāžu veidošana ar bērniem Bērnu bibliotēkā;u.c.


Bibliot kas n kotne bezgal g s iesp jas

Madonas novada bibliotēka


Be ija2

Beļģija

 • Annual General Meeting “The future of the European Union” (Eiropas Savienības nākotne): ikgadējā EDIC tīkla kopsapulce

 • 18.-20.03, Brisele

 • Direktore Imelda Saulīte


Be ija3

Beļģija


ad
 • Login