Bibliot kas n kotne bezgal g s iesp jas
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 59

“Bibliotēkas. Nākotne. Bezgalīgās iespējas” PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

“Bibliotēkas. Nākotne. Bezgalīgās iespējas”. 2013.gads Vidzemes reģiona galvenajās bibliotēkās – starptautiskie sakari. VALMIERAS BIBLIOTĒKA. Beļģija. Annual General Meeting “The future of the European Union” (Eiropas Savienības nākotne): ikgadējā EDIC tīkla kopsapulce 18.-20.03, Brisele

Download Presentation

“Bibliotēkas. Nākotne. Bezgalīgās iespējas”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


“Bibliotēkas. Nākotne. Bezgalīgās iespējas”

2013.gads Vidzemes reģiona galvenajās bibliotēkās – starptautiskie sakari


VALMIERAS BIBLIOTĒKA


Beļģija

 • Annual General Meeting “The future of the European Union” (Eiropas Savienības nākotne): ikgadējā EDIC tīkla kopsapulce

 • 18.-20.03, Brisele

 • Direktore Daiga Rokpelne


Beļģija


Vācija

 • Grungtwig Workshop „Deutsch lernen durch die Poesie des Koerpers, des Gedichtes und des Alltags”

 • 04.04 – 13.04, Weimar

 • Direktores vietniece Vita Ziediņa


Vācija


Vācija


Turcija

 • Grungtwig Workshop „Turkish Traditional Village Rooms as an informal School”

 • 15.-19.04

 • Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Karsa


Turcija


Turcija


Igaunija

Sadarbības projekts ar Vīlandes bibliotēku

 • Brauciens uz Vīlandi 30.04

 • Valmieras skolnieki

 • Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Karsa un galvenā bibliotekāre Lolita Dreimane


Igaunija


Igaunija


Igaunija


Polija

 • Grungtwig Workshop „Usage of the modern ICT potential in awakening motivation to read among adults”.

 • 23.-28.septembris, Varšava

 • Galvenās bibliotekāres Lolita Dreimane (BAN), Līga Vītola (PAN)


Polija


Polija


Polija


Čehija

 • Stāstnieku festivāls Čehijā

 • 17. – 20.04

 • Mācību centra vadītāja Svetlana Sprūža, galvenās bibliotekāres Gaida Saukāne (BAN), Agita Lapsa (PAN)


Čehija


Čehija


Nīderlande - Beļģija

 • Trešā starptautiskā riteņbraukšanas ne-konference

  “Velobrauciens par bibliotēkām Amsterdama – Brisele”

 • 18.-26. jūnijs

 • Galvenā bibliotekāre Agita Virsnīte (PAN)


Nīderlande - Beļģija


Nīderlande - Beļģija


Bulgārija

 • EUROPE DIRECT tīkla kopsapulce

 • Sofija, 20.-23.oktobris

 • Direktore Daiga Rokpelne


Bulgārija


Nīderlande

 • „International Network of Emerging Library Innovators (INELI)”

 • 29.09 – 04.10, Roterdama

 • Direktore Daiga Rokpelne,Mācību centra vadītāja Svetlana Sprūža


Nīderlande


Nīderlande


Spānija

 • PEWG meeting in European Commission Representation Office in Madrid“Communication activities on the European project with children and young people"

 • 14-15.novembris

 • PAN vadītāja Olga Kronberga


CĒSU CENTRĀLĀ BIBLIOTĒKA


Austrumprūsija

 • 2013.gada 11.-14. augustā Cēsu reģiona bibliotekāri - pieredzes ekskursija, kā arī mākslas, kultūras un vēstures zināšanu papildināšanas ekskursija uz Austrumprūsiju.

 • 10 Cēsu CB bibliotekāres

 • 16 pagastu bibliotekāres

 • 4 skolu bibliotekāres


Austrumprūsija

 • Bibliotēkas apmeklētas ar vēlmi redzēt to iekārtojumu, mēbeles, aprīkojumu.

 • Sopotā uzzināts par bibliotēkas pieredzi literāro festivālu organizēšanā;

 • Gdaņskas Manhattanas bibliotēkā - par daudzpusīgām jauniešu iespējām darboties bibliotēkā, t. sk perkusionistu nodarbībām, par lielo mangas grāmatu krājumu, kas piesaista jauniešu auditoriju u.c..


Sopotas pilsētas bibliotēka


Sopotas pilsētas bibliotēka


Gdaņskas pilsētas Manhattanas bibliotēka


Gdaņskas pilsētas Manhattanas bibliotēka


Gdaņskas pilsētas Manhattanas bibliotēka


Valkas novada centrālā bibliotēka


Igaunija – Lietuva

 • Valkas novada Centrālajai bibliotēkai visciešākā sadarbība ir ar Valgas apriņķa bibliotēku Igaunijā. Vismaz divas reizes gadā notiek kopējas aktivitātes.

 • 2013. gadā no 19. līdz 20. aprīlim Valkā/Valgā viesojās grupa Viļņas jauno literātu. Abās pilsētās dzeja skanēja lietuviešu-latviešu-igauņu un krievu valodās! Tulkojumu no lietuviešu uz latviešu valodu veica tulkotājas māsas Zane Brūvere un Indra Brūvere –Daruliene.


Igaunija - Lietuva


Igaunija – Lietuva


Igaunija – Lietuva


Limbažu Galvenā bibliotēka


Sadarbības partneri:

 • Pērnavas Centrālā bibliotēka (Igaunija, līgums līdz 2015. gadam, sadarbības forma – pieredzes braucieni, iespējamie partneri projektos);

 • Ļeņingradas apgabala universālā zinātniskā bibliotēka (Krievija, Sanktpēterburga, sadarbība no 2011.gada – pieredzes braucieni, dalība konferencēs).


Rumānija

 • Grundtvig darbnīca “Culture and environment – new paths for the sustainable tourism” NGO Mare Nostrum (Constanta, Rumānija) („Kultūra un vide - jauni ceļi uz ilgtspējīgo attīstību tūrismā”)

 •   7. – 15. 04.

 • Datu apstrādes nodaļas vadītāja Irina Briede.


Islande

 • ES Grundtvig darbnīca Coaching and counselling methods to language learning. TPR / Total Physical Response (Koučinga (trenēšanas) un konsultēšanas metodes valodu apguvē/Totālā fiziskās reakcijas metode), Islande (Reykjanesbær, Iceland)

 • 29.10. – 06.11.

 • Datu apstrādes nodaļas vadītāja Irina Briede.


Limbažu Bērnu bibliotēka


Igaunija

 • Grundtvig mācību partnerības projekta „Grand – Treasures” darbnīcā Pērnavā

 • 2013. gada 22. - 26. martā

 • LBB pasākumu organizatore Inese Ezeriņa


Igaunija


Gulbenes bibliotēka


 • 2013.gada pavasarī Gulbenes bibliotēka akreditējās kā Eiropas Brīvprātīgā darba uzņēmējorganizācija un koordinējošā organizācija. Gulbenes novada dome izstrādāja projektu "Skaties plašāk", ES programmas "Jaunatne darbībā" apakšprogrammas "Eiropas Brīvprātīgais darbs" ietvaros, kas tika apstiprināts un šobrīd tiek realizēts.

 • Vairāk informācijas portālā www.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=24990&type=0


Brīvprātīgā Jevgēnija Beletsky darītie darbi Gulbenes bibliotēkā (par laika posmu septembris, oktobris):

 • NP lasītava:-Novadpētniecības materiālu kopēšana un mapju papildināšana;

 • -Periodisko izdevumu kārtošana arhīvam;

 • -Fotogrāfiju apstrāde GB mājas lapai (MS Office un Photofiltre);

 • -Slaidu gatavošana informatīvajam LED ekrānam;

 • -Prezentācijas gatavošana pieaugušajiem par Baltkrieviju (RUS).

 • Informācijas centrs un SIPP:- Iepazīšanas ar informācijas centra darbu, pakalpojumiem, veicamajiem uzdevumiem, projektiem- Gatavošanās vebināram "Parunāsim atklāti? ", kurš notiks Karjeras nedēļas laikā 9.oktobrī (darbs ar TeamViewer, online pieslēgšanās vebināra dalībniekiem, darbs ar projektoru)- Darbs ar datu bāzēm: EBSCO, Britannica- Uzziņu sagatavošana/sniegšana IC un SIPP apmeklētājiem, piemēram,  par futbolu, avioreisu meklēšana u.c.- Tekstu pārrakstīšana MS Word programmā.


Brīvprātīgā Jevgēnija Beletsky darītie darbi Gulbenes bibliotēkā (par laika posmu septembris, oktobris):

 • Abonementā un KAN:- palīdzība krājuma pārkārtošanā;- iepazīšanās ar krājumu krievu valodā.Bērnu bibliotēka:-Iepazīšanās ar bibliotēku un darbiniekiem;-Ekskursija pa pilsētas ievērojamākām vietām no bērnu viedokļa, ekskursiju vadīja paši bērni;-Prezentācija skolēniem par Baltkrieviju angļu un krievu valodā;

 • -video filmiņas (25.min.) montēšana nodarbībai „Kustini iekšiņu, kustini āriņu” (katru nedēļu).


Brīvprātīgā Jevgēnija Beletsky darītie darbi Gulbenes bibliotēkā (par laika posmu septembris, oktobris):

 • Mācību centrs:-Mācību materiālu senioriem "Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu" tulkošana krievu valodā;-Apguva vebināra lietošanu un palīdzēja gatavoties vebināram (semināra atskaņošana un ierakstīšanas iespējas);-Palīdzība senioru apmācībās "Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu";-Palīdzība datorprasmju konsultācijās

 • -Novadītas apmācības senioriem "Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu" krievu valodā 1.grupai.Darbi, pasākumi, kas gaidāmi tuvākajai laikā:- apmācības senioriem "Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu" krievu valodā 2.grupai;- prezentācija par Baltkrieviju skolās (krievu valodā);- kolāžu veidošana ar bērniem Bērnu bibliotēkā;u.c.


Madonas novada bibliotēka


Beļģija

 • Annual General Meeting “The future of the European Union” (Eiropas Savienības nākotne): ikgadējā EDIC tīkla kopsapulce

 • 18.-20.03, Brisele

 • Direktore Imelda Saulīte


Beļģija


 • Login