slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
VAUHTIA URAKEHITYKSEEN 18.11.2009 Minna Pohjola projektipäällikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

VAUHTIA URAKEHITYKSEEN 18.11.2009 Minna Pohjola projektip llikk Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri - PowerPoint PPT Presentation


  • 155 Views
  • Uploaded on

VAUHTIA URAKEHITYKSEEN 18.11.2009 Minna Pohjola projektipäällikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Esityksen sisältö. 1) kuvaus urahistoriasta 2) koulutuksen (terveydenhoitaja ylempi AMK) jälkeiset työtehtävät 3) koulutuksen hyödyt. Urahistoria. ’’Minnasta tulee isona kätilö’’

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VAUHTIA URAKEHITYKSEEN 18.11.2009 Minna Pohjola projektip llikk Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri' - cosima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
VAUHTIA

URAKEHITYKSEEN

18.11.2009

Minna Pohjola

projektipäällikkö

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

esityksen sis lt
Esityksen sisältö

1) kuvaus urahistoriasta

2) koulutuksen (terveydenhoitaja ylempi AMK) jälkeiset työtehtävät

3) koulutuksen hyödyt

urahistoria
Urahistoria

’’Minnasta tulee isona kätilö’’

- kätilö 1990

- poikkeusolojen ja kriisiajan

hoitotyön opinnot 2001

- terveydenhoitaja 2002

- terveydenhoitaja ylempi AMK 2007

terveyden edist misen koulutusohjelma 2005 2007
Terveyden edistämisen koulutusohjelma 2005-2007

- pääsyvaatimukset: kolmen vuoden työkokemus alalta

sekä aikaisemmin ammattikorkeakoulussa

suoritetuttu terveysalan tutkinto tai muu soveltuva

korkeakoulututkinto

- 90 opintopisteen laajuinen, 1,5 vuotta

- 40 opiskelijaa aloitti 19.9.2005

opintojen kulku
Opintojen kulku

- syventävät opinnot

- kehittämistyö

- vapaasti valittavat opinnot

- henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

henkil kohtaiset oppimistavoitteet
Henkilökohtaiset oppimistavoitteet

- ammatillisen asiantuntijuuden syventäminen

- näyttöön perustuvan tutkimustiedon

hyödyntäminen

- saada valmiuksia johtamis- ja kehittämistehtäviin

- lisätä valmiuksia toimia kansainvälisissä

työtehtävissä

kehitt misteht v savuton sairaala projekti
Kehittämistehtävä- Savuton sairaala projekti

- VSSHP:n sairaalat savuttomiksi 1.1.2007

alkaen

- Savuton sairaala toimintaohjelma

- Itseohjautuvaa oppimista

kehitt misteht v n sis lt
Kehittämistehtävän sisältö

1. Tutkimus, henkilökunnan tupakointitapakysely

2. Savuton sairaala toimintaohjelman laadinta ja

käytännön toimenpiteet savuttomuuden

saavuttamiseksi

Savuttomuuden edistäminen työyhteisössä

OPINNÄYTETYÖ

tutkimus henkil kunnan tupakointitavoista
Tutkimus henkilökunnan tupakointitavoista

1. Millaisia ovat henkilökunnan tupakointitottumukset?

2. Millaisia tarpeita Turun yliopistollisen keskussairaalan

henkilökunnalla on työnantajan tarjoamaan tukeen

tupakoinnista vieroittamiseksi?

3. Millaisia mielipiteitä henkilökunnalla on työpaikan

tupakointijärjestelyistä?

4. Minkälaisia asenteita henkilökunnalla on sairaalan

savuttomuudesta?

5. Miten hyvin henkilökunta on tutustunut Käypä hoito

-suositukseen ’’Tupakointi, nikotiiniriippuvuus, vieroitushoito’’

6. Miten henkilökunnan mielestä savuttomasta sairaalasta tulisi

tiedottaa?

tupakointi ty aikana ja ty nantajan tarjoama tuki
Tupakointi työaikana ja työnantajan tarjoama tuki

Tupakointi työaikana?

Tupakoisitko vähemmän tai lopettaisit tupakoinnin jos työnantaja tarjoaisi apua?

savuton sairaala toimintaohjelma
Savuton sairaala toimintaohjelma

1. SITOUTUMINEN

2. TIEDOTTAMINEN

3. KOULUTUS

4. TUKI TUPAKOINNIN

LOPETTAMISEKSI

5. TUPAKOINNIN VALVONTA

6. SAIRAALAYMPÄRISTÖ

7. TERVEELLINEN

TYÖYMPÄRISTÖ

8. VÄESTÖN TERVEYDEN

EDISTÄMINEN

9. TOIMINTAPERIAATTEIDEN

LAADUNTARKKAILU

10. TOIMINTAPERIAATTEIDEN

VAKINNUTTAMINEN

slide14

terveyden edistämisen toimintasuunnitelma

potilaat, henkilöstö, ympäristö

sydän- ja verisuonitaudit, syöpätaudit, diabetes

tapaturmat, psykoosit

terveyskäyttäytymiseen vaikuttamista

asiantuntijatyöryhmät

masennuksen,

psykoosin

tunnistaminen

diabeteksen

ehkäisy

tupakoimattomuuden

edistäminen

alkoholin

riskikäytön

tunnistaminen

painon-

hallinta

osteoporoottisen

murtuman ehkäisy

= terveyden edistämisen hyvät käytännöt sairaalassa

slide15

VARSINAISEN TERVEESTI

Terveyden edistämisen toimintasuunnitelma ja hyvät käytännöt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

toimintasuunnitelman rakenne
Toimintasuunnitelman rakenne

2 OSIO

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

1 Yleistä

2 Tupakoimattomuuden

edistäminen

3 Alkoholin riskikäytön

tunnistaminen

4 Diabeteksen ehkäisy

5 Painonhallinta

6 Masennuksen ja psykoosin

varhainen tunnistaminen

7 Osteoporoottisen murtuman

ehkäisy

1 OSIO

TOIMINTAPERIAATTEET

1 Johdanto

2Varsinaissuomalaisten terveys

3 Terveyden edistämisen lähtökohdat

4 Potilaan terveyden edistäminen

5 Henkilökunnan hyvinvoinnin

edistäminen

6 Jatkuvuus ja yhteistyö

7 Terveysviestintä

8 Henkilökunnan koulutus

9 Seuranta

10 Organisointi

slide18

VETOVOIMAINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ

TERVEYDENHUOLTO 2009-2011 -hanke (VeTe -hanke)

  • Vetovoimainen ja turvallinen

sairaala

- hanke

PSSHP, ESSHP,

PKSSK

  • Turvallinen ja vaikuttava henkilöstö-mitoitus

- hanke

PSSHP, PPSHP,

VSSHP, PSHP,

HUS, SatSHP

3.Yhdessä uudella tavalla. Näyttöön perustuvan potilas-ohjauksen vahvistaminen

- hanke

PPSHP, VSSHP

PSSHP, SatSHP

4.Terveyttä

ja hyvinvointia

hoitotyön

johtamisella

- hanke

VSSHP, SatSHP

Turku, Salo

koulutuksen hy dyt
Koulutuksen hyödyt

- konkretisoituneet uusien haastavien työtehtävie

myötä

… työtehtävien hoitamisessa

…uuden työpaikan saamisessa

…muutoin uralla etenemisessä

- työnantajan arvostus

- projektijohtamisen, tutkimus- ja kehittämisosaamisen

vahvistuminen

- verkostoituminen

slide20

Kiitos

Kiitos

ad