Nhaler stero d uzun etk l b 2 agon st komb nasyonun osteoporoza etk s
Download
1 / 19

İNHALER STEROİD/ UZUN ETKİLİ b 2 AGONİST KOMBİNASYONUN OSTEOPOROZA ETKİSİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 284 Views
 • Uploaded on

İNHALER STEROİD/ UZUN ETKİLİ b 2 AGONİST KOMBİNASYONUN OSTEOPOROZA ETKİSİ. Gülden Paşaoğlu Karakış*, Dilşad Mungan*, Haydar Gök**, Birkan Sonel**, Peyman Yalçın**, Zeynep Mısırlıgil* * AÜTF Göğüs Hastalıkları ABD, Allerjik Hastalıklar BD **AÜTF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' İNHALER STEROİD/ UZUN ETKİLİ b 2 AGONİST KOMBİNASYONUN OSTEOPOROZA ETKİSİ' - corbin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nhaler stero d uzun etk l b 2 agon st komb nasyonun osteoporoza etk s

İNHALER STEROİD/ UZUN ETKİLİ b2 AGONİST KOMBİNASYONUN OSTEOPOROZA ETKİSİ

Gülden Paşaoğlu Karakış*, Dilşad Mungan*, Haydar Gök**, Birkan Sonel**, Peyman Yalçın**, Zeynep Mısırlıgil*

* AÜTF Göğüs Hastalıkları ABD, Allerjik Hastalıklar BD**AÜTF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ABD


Kronik astımda basamak tedavisi

 • Kontrol Edici:

 • İnhaler steroid

 • Uzun etkili inhaler β2-agonist

 • Artı (gereğinde)

 • Kontrol Edici:

 • İnh. steroid + uzun etkili inh.β2-agonist veya

 • İnh. steroid + Teofilin

 • İnh. steroid + oral b2 agonist

 • İnh. steroid + LTRA

 • Yüksek doz inh. steroid

 • Kontrol sağlanınca bir basamak aşağı

 • İzlem

 • Kontrol Edici:

 • İnhaler steroid veya

 • Teofilin

 • Kromon

 • LTRA

Kontrol Edici:

Yok

-Teofilin(yavaş salınımlı)

-LTRA

-Uzun etkili oral

β2- agonist

-Oral steroid

LTRA

Semptom giderici: Gereğinde hızlı etkili inhaler β2-agonist

Hafif Intermitan

Ağır persistan

Basamak aşağı

Hafif persistan

Orta persistan

GINA, 2003


GİRİŞ

 • Astım tedavisinde ilk seçenek olan kortikosteroidlerin uzun süreli sistemik kullanımda OSTEOPOROZ gibi istenmeyen yan etkileri olduğu bilinmektedir.

 • Ancak inhaler yolla alındığında da bu etkinin olup olmadığına dair birçok çalışma olmasına rağmen yeterince netlik kazanmamıştır.

 • Son zamanlarda sık tercih edilen kombinasyon tedavisi ise bu açıdan henüz değerlendirilmemiştir.


AMAÇ

 • Bu çalışmada astımlı hastalarda tek başına inhaler steroid ile inhaler steroid/b2 agonist kombinasyonunun osteoporoz üzerindeki etkilerinin araştırılması planlanmıştır.


Ali ma plani

Astımlı olgular

n=58

Düşük doz İS

n=29

Yüksek doz İS

n=27

İSn=28

Kombine tedavi

n=28

 • Bazal

 • KMY

 • Kemik yapım ve yıkım ürünleri

  • Alkalen fosfataz

  • Osteokalsin

  • Deoksipridinolin

 • 6.ay

 • Kemik yapım ve yıkım ürünleri

 • 12.ay

 • KMY

 • Kemik yapım ve yıkım ürünleri

ÇALIŞMA PLANI


Kemik metabolizmasını etkileyen hastalıkların varlığı

Sistemik

Metabolik

Renal

Hepatik

Kemik hast.( Paget)

Osteomalazi

Osteoporoz

Malabsorbsiyon

Kemik metabolizmasını etkileyen ilaç kullanımı

Calsiyum

Florid

Bifosfonat

D vit

Calsitriol

Tiroid hormonları

Lityum

Antiepileptikler

Androjenler

ÇALIŞMADIŞI BIRAKMA KRİTERLERİ

 • Gebelik yada laktasyon

 • Postmenapozal durum

 • Oral kontraseptif kullanımı

 • Alkolizm


Astımlı olgular

n=58

Astımlı olgular

n=43

Düşük doz İS

n=29

Yüksek doz İS

n=27

Düşük doz İS

n=20

Yüksek doz İS

n=23

İSn=28

Kombine tedavi

n=28

İSn=23

Kombine tedavi

n=20

 • Bazal

 • KMY

 • Kemik yapım ve yıkım ürünleri

  • Alkalen fosfataz

  • Osteokalsin

  • Deoksipridinolin

 • 6.ay

 • Kemik yapım ve yıkım ürünleri

 • 12.ay

 • KMY

 • Kemik yapım ve yıkım ürünleri

ÇALIŞMA PLANI
İS dozuna göre

lumber KMY'da görülen ortalama değişim yüzdesi

g/cm3

p>0,05

 • Düşük doz İS kullanan grupta değişim yüzdesi ile hastalık süresi arasında anlamlı korelasyon saptandı (p<0.05)


İlaçlara göre

lumber KMY'da görülen ortalama değişim yüzdesi

g/cm3

p>0,05


S dozuna g re femurboynu kmy da g r len ortalama de i im y zdesi
İS dozuna göre femurboynu KMY'da görülen ortalama değişim yüzdesi

g/cm3

p>0.05

 • Düşük doz İS kullanan grupta değişim yüzdesi ile hastalık süresi arasında anlamlı korelasyon saptandı (p<0.05)


İlaçlara göre femurboynu KMY'da görülen değişim yüzdesiortalama değişim yüzdesi

g/cm3

p>0.05


Alkalen fostataz de erleri
Alkalen fostataz değerleri değişim yüzdesi

p>0.05

U/L


Osteokalsin de erleri
Osteokalsin değerleri değişim yüzdesi

p>0,05

ng/ml


Deoksipridinolin de erleri
Deoksipridinolin değerleri değişim yüzdesi

p>0,05

nMDPD/mMC


Yorum

Birkaç prospektif çalışmada düşük doz beklametazon (ort 326-462 g/d) kullanımı ile kemik mineral yoğunluğunun etkilenmediği, ancak kısa süreli sık oral alınımla etkilenebileceği belirtilmiştir.

Matsuomoto H et al.Chest 2001;120:1468-1473.

Medici TCet al. Thorax 2000;55:375-382Tattersfield AE, et al. Thorax 2001;56:272-278

Boulet ve ark. ortalama 34 ay süreyle yüksek doz beklametazon veya budesonid (ort. 1140 g/d) kullanımında herhangi bir yan etkiye rastlamamışlardır.

Boulet LP, et al. J Allergy Clin Immunol 1994;54:223-229.

YORUM

 • Ip ve ark. ortalama 40 ay yüksek doz (ort. 1100 g/d) İS kullanımında doz arttıkça KMY’da azalmaya eğilim olduğunu belirtmişlerdir.

 • Ip M, Lam K, et al. Chest 1994;105:1722-1727.


Uzun s reli s tedavisinin kmy zerine etkileri meta analiz sonu lar
Uzun süreli İS tedavisinin KMY üzerine etkileri: Meta analiz sonuçları

p>0.05

%

Halpern et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2004;92:201-7.


SONUÇ analiz sonuçları

 • Bir yıllık izlem sonuçları inhaler steroidlerin kemik mineral yoğunluğunda anlamlı düzeyde değişikliğe neden olmadığına ancak kullanım süresi uzadıkça kemik mineral yoğunluğunu etkileyebileceğine işaret etmektedir.

 • Ayrıca elde edilen veriler uzun etkili b2-agonistlerle kombine edilerek kullanıldığında inhaler steroidlere ait bu etkinin azaltılabileceğini düşündürmektedir.

 • Kombine ilaçlar astımı kontrol altına almakla kalmayıp steroide bağlı kemik kaybını da azaltmaktadır.


ad