B le kler ve form ller
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ. Çevremizde çok çeşitli maddeler görüyoruz. Oysa doğada sadece 100 kadar element vardır. Çevremizdeki maddeler , bu elementlerin çeşitli şekillerde bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Elementlerin büyük bir çoğunluğu doğada bunların bileşikleri halinde bulunur.

Download Presentation

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BLEKLER VE FORMLLER


evremizde ok eitli maddeler gryoruz. Oysa doada sadece 100 kadar element vardr.

evremizdeki maddeler , bu elementlerin eitli ekillerde bir araya gelmesiyle olumaktadr.

Elementlerin byk bir ounluu doada bunlarn bileikleri halinde bulunur.


Farkl element atomlar uygun artlarda bir araya geldiinde yeni maddeler oluur. Bu yeni maddeleri oluturan atomlar arasnda kimyasal ba bulunmaktadr.


Farkl elementler ait atomlarn belirli oranda bir araya gelerek ba yapmasyla oluan yeni ve saf maddeye bileik denir.


Bileikler, kendilerini oluturan elementlerden tamamen farkl fiziksel ve kimyasal zelliklere sahiptir. rnein yemek tuzu kendisini oluturan sodyum ve klor elementinden tamamen farkl zelliktedir.

+


BLEKLER

Molekl yapl bileik yonik yapl bileik


Molekl yapl bileik:

Bileikler molekllerden olumusa bu molekller arasnda kovalent ba vardr. Bileikler molekllerden meydana geliyorsa bu tr bileiklere molekl yapl bileik denir.

rnek: Su, karbondioksit, HCl, .


Su(H2O):

Kullanm alan: Su hayatn temel ihtiya maddelerinden biridir.

Bir su molekl, iki hidrojen atomunun bir oksijen atomu ile kimyasal ba yapmas sonucunda oluur.


Amonyak(NH3)

Kullanm alan: Temizlik malzemelerinde, patlayc ve gbre yapmnda kullanlr.

Bir amonyak molekl, bir azot atomunun hidrojen atomu ile kimyasal ba kurmas sonucu oluur.


Karbondioksit(CO2):

Kullanm alan: Yangn sndrme tplerinde, bitkilerin fotosentezi srasnda ve gazl ieceklerde kullanlr.

Bir karbondioksit molekl, bir karbon atomunun iki oksijen atomuyla kimyasal ba kurmas sonucunda oluur.


Hidrojen klorr(HCl):

Kullanm alan: Temizlik malzemelerinde kullanlr.

Bir hidrojen klorr molekl, bir hidrojen ve bir klor atomunun aralarnda kimyasal ba kurmas sonucu oluur.


yonik yapl bileik:

Molekler yapda olmayan bileikler arasnda iyonik ba vardr. Bu tr bileiklere de iyonik yapl bileikler denir. yonlarn ba yapmas sonucunda oluan bileikler olarak da adlandrlrlar.

rnek: Kalsiyum oksit, Sodyum iyodr,.


Bileiklerin adlandrlmas

Bileikler ierdikleri elementlere gre adlandrlr. Bileikleri formllerle gstermek iin element sembollerini kullanrz. Her bileik ka element ieriyorsa o kadar sayda element sembol formlde yer alr.


HCl

1hidrojen molekl 1 klor molekl

Baktmzda hidrojen ve klor elementlerinden olutuunu anlarz. ncelediimizde 1 hidrojen ve 1 klor olduundan dolay HCl forml ile gsteririz.


  • Bileiklerin formllerine bakarak molekllerinin hangi elementlerden olutuunu ve ka atom ierdiini anlayabiliriz.

  • Elementler tek eit atom ierirken, bileikler en az iki farkl atomdan olumaktadr.


  • Login