BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ - PowerPoint PPT Presentation

B le kler ve form ller
Download
1 / 15

  • 135 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ. Çevremizde çok çeşitli maddeler görüyoruz. Oysa doğada sadece 100 kadar element vardır. Çevremizdeki maddeler , bu elementlerin çeşitli şekillerde bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Elementlerin büyük bir çoğunluğu doğada bunların bileşikleri halinde bulunur.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


B le kler ve form ller

BLEKLER VE FORMLLER


B le kler ve form ller

evremizde ok eitli maddeler gryoruz. Oysa doada sadece 100 kadar element vardr.

evremizdeki maddeler , bu elementlerin eitli ekillerde bir araya gelmesiyle olumaktadr.

Elementlerin byk bir ounluu doada bunlarn bileikleri halinde bulunur.


B le kler ve form ller

Farkl element atomlar uygun artlarda bir araya geldiinde yeni maddeler oluur. Bu yeni maddeleri oluturan atomlar arasnda kimyasal ba bulunmaktadr.


B le kler ve form ller

Farkl elementler ait atomlarn belirli oranda bir araya gelerek ba yapmasyla oluan yeni ve saf maddeye bileik denir.


B le kler ve form ller

Bileikler, kendilerini oluturan elementlerden tamamen farkl fiziksel ve kimyasal zelliklere sahiptir. rnein yemek tuzu kendisini oluturan sodyum ve klor elementinden tamamen farkl zelliktedir.

+


B le kler

BLEKLER

Molekl yapl bileik yonik yapl bileik


Molek l yap l bile ik

Molekl yapl bileik:

Bileikler molekllerden olumusa bu molekller arasnda kovalent ba vardr. Bileikler molekllerden meydana geliyorsa bu tr bileiklere molekl yapl bileik denir.

rnek: Su, karbondioksit, HCl, .


Su h 2 o

Su(H2O):

Kullanm alan: Su hayatn temel ihtiya maddelerinden biridir.

Bir su molekl, iki hidrojen atomunun bir oksijen atomu ile kimyasal ba yapmas sonucunda oluur.


Amonyak nh 3

Amonyak(NH3)

Kullanm alan: Temizlik malzemelerinde, patlayc ve gbre yapmnda kullanlr.

Bir amonyak molekl, bir azot atomunun hidrojen atomu ile kimyasal ba kurmas sonucu oluur.


Karbondioksit co 2

Karbondioksit(CO2):

Kullanm alan: Yangn sndrme tplerinde, bitkilerin fotosentezi srasnda ve gazl ieceklerde kullanlr.

Bir karbondioksit molekl, bir karbon atomunun iki oksijen atomuyla kimyasal ba kurmas sonucunda oluur.


Hidrojen klor r hcl

Hidrojen klorr(HCl):

Kullanm alan: Temizlik malzemelerinde kullanlr.

Bir hidrojen klorr molekl, bir hidrojen ve bir klor atomunun aralarnda kimyasal ba kurmas sonucu oluur.


Yonik yap l bile ik

yonik yapl bileik:

Molekler yapda olmayan bileikler arasnda iyonik ba vardr. Bu tr bileiklere de iyonik yapl bileikler denir. yonlarn ba yapmas sonucunda oluan bileikler olarak da adlandrlrlar.

rnek: Kalsiyum oksit, Sodyum iyodr,.


Bile iklerin adland r lmas

Bileiklerin adlandrlmas

Bileikler ierdikleri elementlere gre adlandrlr. Bileikleri formllerle gstermek iin element sembollerini kullanrz. Her bileik ka element ieriyorsa o kadar sayda element sembol formlde yer alr.


B le kler ve form ller

HCl

1hidrojen molekl 1 klor molekl

Baktmzda hidrojen ve klor elementlerinden olutuunu anlarz. ncelediimizde 1 hidrojen ve 1 klor olduundan dolay HCl forml ile gsteririz.


B le kler ve form ller

  • Bileiklerin formllerine bakarak molekllerinin hangi elementlerden olutuunu ve ka atom ierdiini anlayabiliriz.

  • Elementler tek eit atom ierirken, bileikler en az iki farkl atomdan olumaktadr.


  • Login