Open source s istem za upravljanje bazama podataka
Download
1 / 75

Open source s istem za upravljanje bazama podataka - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Open source s istem za upravljanje bazama podataka. M ySQL je veoma brz i robus t an sistem za upravljanje relacionim bazama podataka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Open source s istem za upravljanje bazama podataka' - colin-dickson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Open source s istem za upravljanje bazama podataka

Open source

sistem za upravljanje bazama podataka


 • MySQLje veoma brz i robustan sistem za upravljanje relacionim bazama podataka.

 • Server upravlja pristupom podacima, pri tome omogućuje da s njima radi više korisnika istovremeno i da pristup podacima bude brz i dozvoljen samo ovlašćenim korisnicima.

 • MySQL je na raspolaganju korisnicima od 1996. godine. Do sada je više puta dobijao nagradu "Reader's Choice Award" u svojoj kategoriji.


Ta je to to m ysql ini tako posebnim
Šta je to štoMySQLčini tako posebnim ?

 • MySQLje Open Source RSUBP.

  • Dostupan je na Internetu i pri tome je besplatan.

  • može se preuzeti i koristiti prema GPL licenci.

  • Cena za komercijalnu upotrebu i podršku su niski.

   Ovo je veliki kontrast drugim komercijalnim sistemima za baze podataka (kao što su Oracle, MS SQL, Informix i sl.), kreiranih od strane velikih kompanija, koji su pri tome veoma skupi.


Ta je to to mysql ini tako posebnim
Šta je to štoMySQLčini tako posebnim ?

 • Tehnička podrška. MySQLje jedan od retkih open source projekata iza kojih stoje konkretne firme (MySQL AB) koja isključivo radi na održavanju i razvoju tog proizvoda.

  Uz to, postoji ogroman broj korisnika koji direktno utiču na razvoj.


Ta je to to m ysql ini tako posebnim1
Šta je to štoMySQLčini tako posebnim ?

 • Brzina i stabilnost. Svaki od sistema za baze podataka ima oblasti u kojima se posebno ističe. Jedna od ovih oblasti je brzina - široko je priznato da su odgovori ovog RDBMS u rangu sa najbržim sistemima.

 • Upravo zbog brzine, MySQL često predstavlja izbor za internet aplikacije, gde se zbog velikog saobraćaja zahteva velika brzina odziva.


Ta je to to m ysql ini tako posebnim2
Šta je to štoMySQLčini tako posebnim ?

 • Funkcionalnost.MySQLnudi mnoštvo opcija koje odlikuju „velike” RSUBP kao što su:

  • podrška za ANSI SQL, kao i postojanje sopstvene ekstenzije

  • online backup,

  • replikacija,

  • podrška za SSL (Secure Sockets Layer),

  • integracija u skoro sva razvojna okruženja.


Ta je to to m ysql ini tako posebnim3
Šta je to štoMySQLčini tako posebnim ?

 • Lakoća upotrebe.

  • Distribucija MySQL-aje relativno mali paket, koji ne zahteva stotine i stotine megabajta kao drugi SUBP.

  • Razvojna filozofija ovog sistema fokusirana je na široku i laku upotrebljivost, gde se u paket ubacuju samo neophodne funkcije. Ovo ga čini relativno lakim za razumevanje, za instaliranje, podešavanje i administraciju.


Ta je to to m ysql ini tako posebnim4
Šta je to štoMySQLčini tako posebnim ?

 • Portabilnost. MySQL može da se pokrene na brojnim paltformama, a najvažnije su UNIX, Linux i Windows.


Ta je to to m ysql ini tako posebnim5
Šta je to štoMySQLčini tako posebnim ?

 • Rapidni razvoj. MySQL od verzije 5.0 uključuje podršku za:

  • transakcije,

  • replikaciju,

  • tekstualno pretraživanje i

  • RAID fajl-sisteme.

  • Trigere (okidače)

  • uskladištene procedure (stored procedures)


Ta je to to m ysql ini tako posebnim6
Šta je to štoMySQLčini tako posebnim ?

 • Interoperabilnost.

  • može da se koristi u kombinaciji sa velikim brojem drugog softvera, bilo open source ili komercijalnog.

  • Ove alatke vam omogućavaju da na lak način iskoristite sve mogućnosti baza podataka.


Ta je to to m ysql ini tako posebnim7
Šta je to štoMySQLčini tako posebnim ?

 • Programibilnost.

  • Ukoliko postojeći softver ne odgovara vašim potrebama, možete kreirati sopstveni.

  • Dostupni su interfejsi za veliki broj programskih jezika, kao što su:

   • C,

   • C++,

   • Perl,

   • PHP,

   • Python,

   • Java,

   • Ruby, itd.


Ta je to to m ysql ini tako posebnim8
Šta je to štoMySQLčini tako posebnim ?

 • Saradnja sa najvećim proizvođačem poslovnog softvera SAP – om na maxDB-u značajno utiče i na kvalitet osnovnog proizvoda

 • Uz sve prethodno navedeno, ne čudi što se MySQLrazvija brže od rivalskih proizvoda i što lista korisnika komercijalne verzije ovog sistema za upravljanje bazama podataka izgleda ovako:


Tipovi podataka u mysql u
Tipovi podataka uMySQL-u

 • Numerički tipovi podataka

  • NUMERIC ili DECIMAL (sinonim je DEC)

   • Čuvanje vrednosti sa pokretnim zarezom

   • Obično se koriste za rad sa novčanim vrednostima

   • Opseg vrednosti jednak je kao za brojeve s pokretnim zarezom dvostruke tačnosti

  • INTEGERi varijante

   • Standardni tip za celobrojne vrednosti

   • Smešta se u 4 bajta, što daje 232 vrednosti

   • Varijante:

    • TINYINT zauzima jedan bajt (28 mogućih vrednosti). Sinonim je

     BIT

    • SMALLINT zauzima dva bajta (216 mogućih vrednosti).

    • MEDIUMINT zauzima tri bajta (224 mogućih vrednosti).

    • BIGINT zauzima osam bajtova (264 mogućih vrednosti).

  • FLOAT, namenjen za rad s brojevima s pokretnim zarezom jednostruke tačnosti.

  • DOUBLE, namenjen za rad s brojevima s pokretnim zarezom dvostruke tačnosti.

   • Sininimi za ovaj tip su REAL i DOUBLE PRECISION


Tipovi podataka u mysql u1
Tipovi podataka uMySQL-u

 • Znakovni i tekstualni tipovi podataka

  • CHAR

   • Čuvanje znakovnih vrednosti fiksne dužine

   • Maksimalna dužina podatka tipa CHAR je 255 znakova

  • VARCHAR

   • Čuvanje znakovnih vrednosti promenljive dužine

   • Maksimalna dužina podatka tipa VARCHAR je 255 znakova

  • TEXT i njegove varijante

   • TEXT– za skladištenje tekstualnih podatka dužih od 255 znakova

   • Varijante

    • TINYTEXT može sadržati najviše 255 (28-1) znakova ili bajtova

    • TEXTmože sadržati najviše 65535 (216-1) znakova ili bajtova (64 KB)

    • MEDIUMTEXT može sadržati najviše 224-1 znakova ili bajtova (16 MB)

    • LONGTEXT može sadržati najviše 232-1 znakova ili bajtova (4 GB)


Tipovi podataka u mysql u2
Tipovi podataka uMySQL-u

 • Znakovni i tekstualni tipovi podataka (nastavak)

  • ENUM

   • omogućava zadavanje liste mogućih vrednosti. Polje ovog tipa može sadržati jednu vrednost iz nabrojanog skupa mogućih.

   • Tip podataka ENUM deklariše se na sledeći način:

    Pol enum(‘m’, ’z’)

    Pošto vrednost tipa ENUM može biti i NULL, moguće vrednosti polja pol su m,z,NULL il error

  • SET

   • Sličan tipu ENUM s tom razlikom što polja mogu sadržati i više vrednosti iz nabrojanog skupa mogućih


Tipovi podataka u mysql u3
Tipovi podataka uMySQL-u

 • Datumski i vremenski tipovi podataka

  • DATE

   • Čuvanje datuma u ISO redosledu godina-mesec-dan

   • Datumi se prikazuju u formatu GGGG-MM-DD

  • TIME

   • Čuvanje podataka koji predstavljaju vreme

   • Prikazuju se u formatu ČČ:MM:SS

  • DATETIME

   • Čuvanje datuma i vremena u formatu godina-mesec-dan ČČ:MM:SS

  • TIMESTAMP

   • Ako u određenom redu zadate vrednost NULL u polje se upisuje vreme kada je red dodat tabeli ili kada je red poslednji put izmenjen

  • YEAR

   • Čuvanje podataka koji predstavljaju godine.

   • Moguće je zadati YEAR(2) ili YEAR(4), podrazumevano je YEAR(4)

   • YEAR(2) predstavlja opseg godina od 1970 do 2069.


Kreiranje baza podataka tabela i indeksa u mysql u
Kreiranje baza podataka, tabela i indeksa u MySQL-u

Razlikovanje malih i velikih slova uMySQL-u

 • U rezervisanim rečima SQL jezika ne pravi se razlika između upotrebe malih i velikih slova. To je standardno u svim RDBMS.

 • Da li će MySQL praviti razliku između malih i velikih slova u imenima baza podataka i tabela zavisi od operativnog sistema pod kojim radite.

  Savet: definisati sopstveni standard koji treba dosledno primenjivati radi izbegavanja moguće konfuzije.

 • U MySQL-u se u imenima kolona, indeksa i alijasa nikada ne pravi razlika između malih i velikih slova.


Kreiranje baza podataka tabela i indeksa u mysql u1
Kreiranje baza podataka, tabela i indeksa u MySQL-u

 • Kreiranje baza podataka

  create database zaposleni;

  • Da je ova komanda uspešno izvršena, možete proveriti ako zadate komandu:

   show databases;

 • Biranje baze podataka

  • Pre kreiranja tabela ili bilo kakvih drugih promena u našoj bazi, potrebno je da naglasimo da ćemo sve promene raditi u bazi koja ima naziv “zaposleni”

   use zaposleni ;

  • Sada je izabrana (otvorena) baza podataka zaposleni i za sve akcije koje izvršimo podrazumevaće se da se odnose na tu bazu podataka.


Kreiranje baza podataka tabela i indeksa u mysql u2
Kreiranje baza podataka, tabela i indeksa u MySQL-u

 • Kreiranje tabela

  CREATE TABLEnazivtabele (definicije kolona tabele) [TYPE=tip_tabele];

  Ili puni oblik:

  CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] ime_tabele

  [(definicija_kolone,…)]

  [opcije_za_tabelu] [komanda select]

  Primer:

  create table odeljenje

  (odeljenje int not null auto_increment primary key,

  naziv varchar(30)

  ) type=InnoDB;


Kreiranje baza podataka tabela i indeksa u mysql u3
Kreiranje baza podataka, tabela i indeksa u MySQL-u

 • Kreiranje indeksa

  Primer:

  CREATE INDEX ime ON zaposleni(ime);

 • Indeksi definisani nad kolonama tipa char I varchar mogu se ograničiti na prvih nekoliko znakova u polju.

  CREATE INDEX parcijalno_imeON zaposleni(ime(5));


 • Kreiranje baza podataka tabela i indeksa u mysql u4
  Kreiranje baza podataka, tabela i indeksa u MySQL-u

  • Brisanje baza podataka, tabela i indeksa

 • Brisanje baze podataka

  DROP DATABASE [IF EXISTS] naziv_baze;

 • Brisanje tabela

  DROP TABLE [IF EXISTS] naziv_tabele [,naziv_tabele, …]

 • Brisanje indeksa

  DROP INDEX naziv_indeksa ON naziv_tabele;


 • Kreiranje baza podataka tabela i indeksa u mysql u5
  Kreiranje baza podataka, tabela i indeksa u MySQL-u

  • Izmena strukture postojeće tabele

 • Primer za kreiranje indeksa:

  ALTER TABLE zaposleni

  ADD INDEX ime (ime);

 • Opšti oblik komande:

  ALTER [IGNORE] TABLE ime_tabele vrsta_izmene[, vrsta_izmene,…]

  Vrste_izmene:

  ADD [COLUMN] definicija_kolone [FIRST | AFTER ime_kolone]

  Ili ADD [COLUMN] (definicija_kolone, definicija_kolone,…)

  MODIFY [COLUMN] definicija_kolone [FIRST | AFTER ime_kolone]

  DROP [COLUMN] ime_kolone

  Ili DROP PRIMARY KEY


 • Unos brisanje i a uriranje podataka u mysql u
  Unos, brisanje i ažuriranje podataka u MySQL-u

  Komanda INSERT

  INSERT [INTO]naziv_tabele VALUES

  (vrednost_1, vrednost_2,…),

  (vrednost_n, vrednost_n+1,…),

  (vrednost_k, vrednost_k+1,…),

  ili

  INSERT [LOW_PRIORITY |DELAYED] [INTO] ime_tabele [(ime_kolone,…)]

  VALUES (izraz |DEFAULT, …),)…),…

  ON DUPLICATE KEY UPDATE ime_kolone=izraz, …]


  Unos brisanje i a uriranje podataka u mysql u1
  Unos, brisanje i ažuriranje podataka u MySQL-u

  Komanda INSERT(nastavak)

  ili

  INSERT [LOW_PRIORITY |DELAYED] [INTO] ime_tabele [(ime_kolone,…)]

  SELECT …

  Ili

  INSERT [LOW_PRIORITY |DELAYED] [INTO] ime_tabele [(ime_kolone,…)]

  SET ime_kolone = (izraz |DEFAULT), …

  ON DUPLICATE KEY UPDATE ime_kolone=izraz, …]


  Unos brisanje i a uriranje podataka u mysql u2
  Unos, brisanje i ažuriranje podataka u MySQL-u

  Komanda INSERT(nastavak)

  • Neobavezne odredbe:

   • LOW PRIORITY, kojom se zadaje da se komanda INSERT izvršava sa niskim prioritetom, s tim što se blokira klijentski program za unos podataka.

   • DELAYED, kojom se zadaje da se izvršavanje odloži, omogućava izvršavanje drugog upita, s tim što če predhodni upis biti obavljen tek kada je tabela slobodna

    Obe opcije čine da se upisivanje podataka u tabelu odloži dom više ne bude ni jednog klijenta koji pokušava da učita podatke iz tabele.

   • Opcija ON DUPLICATE KEY UPDATE pruža rešenje problema dupliranog primarnog ključa ili duplirane jedinstvene vrednosti. Iza ove opcija sledi naredba UPDATE koja menja postojeću vrednost u koloni.


  Unos brisanje i a uriranje podataka u mysql u3
  Unos, brisanje i ažuriranje podataka u MySQL-u

  Komanda REPLACE

  • Slično deluje kao i komanda INSRT, s tom razlikom što ako dođe do dupliranja ključa, novi red koji želite da upišete zamenjuje posojeći red.

   REPLACE [LOW_PRIORITY |DELAYED]

   [INTO] ime_tabele [(ime_kolone,…)] VALUES (izraz,…),(…),…

   ili

   REPLACE [LOW_PRIORITY |DELAYED] [INTO] ime_tabele [(ime_kolone,…)]

   SELECT …

   ili

   REPLACE [LOW_PRIORITY |DELAYED] [INTO] ime_tabele [(ime_kolone,…)]

   SET ime_kolone = (izraz |DEFAULT), …


  Unos brisanje i a uriranje podataka u mysql u4
  Unos, brisanje i ažuriranje podataka u MySQL-u

  Komanda DELETE

  • Omogu’ava brisanje redova iz tabele.

  • Primer:

   DELETE FROM odeljenje;

  • Op[ti oblik ove komande je:

   DELETE [LOW_PRIORITY] [QUICK] FROM ime_tabele

   [WHERE uslov]

   [ORDER BY …]

   [LIMIT broj_redova]

   Ili

   DELETE [LOW_PRIORITY] [QUICK] ime_tabele[, ime_tabele…]

   FROM reference_na_tabele

   [WHERE uslov]


  Unos brisanje i a uriranje podataka u mysql u5
  Unos, brisanje i ažuriranje podataka u MySQL-u

  Komanda DELETE (nastavak)

  Ili

  DELETE [LOW_PRIORITY] [QUICK]

  FROM ime_tabele[, ime_tabele…]

  USING reference_na_tabele

  [WHERE uslov]


  Unos brisanje i a uriranje podataka u mysql u6
  Unos, brisanje i ažuriranje podataka u MySQL-u

  Komanda TRUNCATE

  • Omogu’ava brisanje svih redova iz tabele.

  • Brza je od naredbe DELETE

  • Primer:

   TRUNCATE TABLE zaposleni;


  Unos brisanje i a uriranje podataka u mysql u7
  Unos, brisanje i ažuriranje podataka u MySQL-u

  Komanda UPDATE

  • Omogućava ažuriranje postojećih redova u tabelama.

   Primer:

   UPDATE zaposleni

   SET posao=‘DBA’

   WHERE zaposleni=6651

   Naredba UPDATE ima sledeći oblik:

   UPDATE ime_tabele

   SET ime_kolone1=izraz1 [,ime_kolone2 = izraz2…]

   [WHERE uslov]

   [ORDER BY …]

   [LIMIT broj_redova]


  Unos brisanje i a uriranje podataka u mysql u8
  Unos, brisanje i ažuriranje podataka u MySQL-u

  Grupno unošenje podataka pomoću komande LOAD DATA INFILE

  • Datoteka Odeljenje.txt

   42 Finansije

   128 istrazivanje i razvoj

   NULL Ljudski resursi

   NULL Marketing

   Datoteka je u standardnom formatu za primenu naredbe LOAD DATA INFILE,

   Sto znači da se svaki red podataka nalazi u posebnom redu datoteke, a kolone su razdvojene znakom za tabulator.

   Primer:

   LOAD DATA LOCAL INFILE ‘odeljenje.txt’INTO TABLE odeljenje;


  Unos brisanje i a uriranje podataka u mysql u9
  Unos, brisanje i ažuriranje podataka u MySQL-u

  Grupno unošenje podataka pomoću komande LOAD DATA INFILE nastavak

  • Datoteka novi_programeri.csv

   Julia, programer, 128

   Douglas, programer, 128

   Tim, programer, 128

   Primer:

   LOAD DATA LOCAL INFILE ‘e:\\novi_programeri.csv’

   INTO TABLE zaposleni

   FIELDS TERMINATED BY ‘,’ /* obavezno mora da se naznaci */

   LINES TERMINATED BY ‘/n’ /* nije neophodno */

   IGNORE 2 LINES /* posto su prva dva reda zaglavlje treba ih preskociti */

   (ime,posao,odeljenje); /* posto datoteka ne sadrzi sifre zaposlenih moramo

   naznačiti u koja polja (i kojim redosledom) želimo da prenesemo podatke */


  Napredne mogu nosti mysql a
  Napredne mogućnostiMySQL-a

  • Transakcije

  • Pogledi (Views)

  • Uskladištene procedure (Stored procedures)

  • Funkcije

  • Trigeri


  Transakcije u mysql u
  Transakcije u MySQL-u

  • Transakcija označava skup SQL komandi koji se izvršavaju kao nedeljiva celina.

  • Ako su sve SQL komande koje čine transakciju uspešno izvršene onda je transakcija izvršena, u suprotnom se ne sme ništa uraditi.Ovaj koncept je poznat kao nedeljivost (atomicity).

  • Klasični primer je iz bankarskog okruženja: Određeni novčani iznos treba prebaciti sa računa jedne osobe na račun druge osobe:

   UPDATE racun SET saldo=saldo-500 WHERE vlasnik = “Zoran”;

   UPDATE racun SET saldo=saldo+500 WHERE vlasnik = “Dragan”;

   Oba SQL upita moraju biti izvršena ili nijedan.

   Oba upita čine transakciju.


  Transakcije u mysql u1
  Transakcije u MySQL-u

  • Transakcione baze moraju obezbediti 4 osobine koje se skraćeno nazivajuACID:

  • Atomicity (nedeljivost)Iskaz se sastoji od nekoliko logičnih celina - skupa upita. Ili su svi upiti izvršeni uspešno ili nijedan od njih.

  • Consistency (usklađenost)Baza je u koezistentnom stanju pre i posle transakcije. Svaka operacija nad podacima prebacuje bazu podataka iz jednog ispravnog stanja u drugo. Ne sme biti “međustanja” u kojima podaci nisu potpuno usklađeni.

  • Isolation (izolovanost)Transakcija nema efekat na druge procese. To znači da efekti pojedinačnih upita u transakciji nisu vidljivi drugim klijentima sve dok se transakcija uspešno ne izvrši (commit iskazom).

  • Durability (trajnost)Kada je transakcija uspešno obavljena njeni efekti su permanentni.


  Transakcije u mysql u2
  Transakcije u MySQL-u

  Preduslov: korišćenje transaction-safe storage engine (mašina za skladištenje podataka kao što su InnoDB, BDB ili NDB Cluster),

  START TRANSACTION, COMMIT i ROLLBACK

  START TRANSACTION | BEGIN [WORK]

  COMMIT [WORK] [AND [NO] CHAIN] [[NO] RELEASE]

  ROLLBACK [WORK] [AND [NO] CHAIN] [[NO] RELEASE] SET AUTOCOMMIT = {0 | 1}


  Transakcije u mysql u3
  Transakcije u MySQL-u

  • START TRANSACTIONiBEGIN naredbaoznačavaju početak nove transakcije.

  • COMMITpotvrđuje tekuću transakciju, čineći promene nastale tom transakcijom stalnim.

  • ROLLBACKponištava tekuću transakciju, otkazujući sve promene koje su o okviru nje izvršene.

  • Naredba SET AUTOCOMMIT uključuje ili isključuje autocommit mod za aktivnu konekciju


  Transakcije u mysql u4
  Transakcije u MySQL-u

  • Predefinisano je da MySQL radi sa uključenim autocommit modom. To znači da čim izvršite SQL naredbu koja ažurira neku tabelu,MySQLpromenu zapisuje u bazi.

  • Ako koristite transaction-safe storage engine (kao što su InnoDB, BDB ili NDB Cluster),možete isključiti autocommit mod na sledeći način:

   SET AUTOCOMMIT=0;

   Napomena:ako isključite automatsko potvrđivanje transakcija nije neophodno izričito zadati komandu START TRANSACTION da biste započeli transakciju.


  Transakcije u mysql u5
  Transakcije u MySQL-u

  create table test(

  ime char(20) not null unique);

  start transaction;

  insert into test(ime) values(“Jovan”);

  insert into test(ime) values(“Petar”);

  commit;


  Transakcije u mysql u6
  Transakcije u MySQL-u

  • start transaction koristimo za početak transakcije.

  • Nakon uspešno izvršena 2 upita koristili smocommitza kraj transakcije, koja je u ovom slučaju uspešno obavljena.

  • Važno je da nijedna od promena tokomtransakcije (unošenje novog imena Petar) nije vidljiva drugim klijentima sve dok se ne izvrši commit. To je osobinaizolovanosti.


  Transakcije u mysql u7
  Transakcije u MySQL-u

  • Primer neuspele transakcije:

   set autocommit=0;

   start transaction;

   insert into test(ime) values(”Lazar”);

   insert into test(ime) values(“Jovan”);

   rollback;

  • Tokom transakcije došlo je do greške, jer smo pokušali da unesemo već postojeću vrednost (Jovan) u polje definisano kao jedinstveno (unique).

  • Kao rezultat došlo je do greške, pa smo izvršili rollback iskaz.

  • Tabela sadrži iste slogove kao i pre početka transakcije, tj. ime Lazar koje je prvo uneto na početku transakcije nije ostalo upisano jer transakcija u celini nije uspela.


  Transakcije u mysql u8
  Transakcije u MySQL-u

  • Počev od verzijeMySQL4.1.1 moguće je snimiti tačku u transakciji (savepoint) na koju se možemo vratiti rollback-om.

   Primer:

   set autocommit=0;

   start transaction;

   insert into test(ime) values('Lazar');

   savepoint tacka1;

   insert into test(ime) values('Mirko');

   rollback to savepoint tacka1;

   insert into test(ime) values('Dragan');

   commit;

  • Nakon unosa prvog imena (Lazar) snimili smo poziciju u transakciji kao tacka1. Unos imena Mirko je poništen vraćanjem na tačku1, nakon koje smo uneli uspešno ime Dragan i odradili commit.

  • Na kraju transakcije, vidi se da ime Mirko nije uneto jer smo se vratili na tačku u transakciji gde to ime nije postojalo.


  Transakcije u mysql u9
  Transakcije u MySQL-u

  Naredbe na koje ROLLBACK nema efekta

  su DDL naredbe, kao što su:

  • CREATE ili DROP DATABASE,

  • CREATE, ALTER ili DROP TABLE ili

  • CREATE, ALTER ili DROP PROCEDURE

   I zbog toga ih ne treba koristiti u transakcijama.


  Pogledi views u mysql u
  Pogledi (Views) u MySQL-u

  • Pogledi su virtuelne tabele koje nastaju kao rezultat SQL upita nad jednom ili više tabela.

  • Oni fizički ne postoje.

  • Pogledi predstavljaju jednostavan metod smeštanja SQL naredbe ubazu podataka.

  • Uvedeni su u MySQL u verziji 5.0.1

   Kreiranje pogleda

   CREATE VIEWview_nameAS SELECTcolumn_list...FROMtable_name;


  Pogledi views u mysql u1
  Pogledi (Views) u MySQL-u

  • Kreiranjem pogleda se ne pravi kopija postojećih podatka iz tabele ili tabela koje su učestvovale u kreiranju pogleda, već je to samo memorisanje SQL komande.

  • Pogled je po svemu ravnopravan sa ostalim tabelama baze podataka:

   • mogu se pisati upiti koji se odnose na jedno ili više polja pogleda

   • Mogu se u okviru upita povezivati sa ostalim tabelama baze podataka


  Pogledi views u mysql u2
  Pogledi (Views) u MySQL-u

  • Ažuriranje podataka korišćenjem pogleda

   • Ograničenja prilikom ažuriranja:

    • za ažuriranje podataka ne mogu biti korišćeni pogledi koji sadrže sledeće SQL klauzule :

     • UNION

     • DISTINCT i DISTINCTROW

     • HAVING i GROUP BY klauzule

  • Brisanje podataka korišćenjem pogleda

   • Ograničenja prilikom brisanja:

    • Za brisanje podataka se mogu koristiti isključivo pogledi kreirani nad jednom tabelom.

  • Brisanje pogleda

   DROP VIEW [IF EXISTS]view_name;


  Uskladi tene procedure u mysql u
  Uskladištene procedure u MySQL-u

  Uskladištena procedura (stored procedure) je procedura (potprogram ili metod u programskim jezicima) koja je smeštena u bazi podataka.

  MySQL podržava dve vrste ovakvih procedura:

  • uskladištene procedure koje ne vraćaju vrednost

  • funkcije koje vraćaju vrednosti na isti način kao i funkcije ugrađene u MySQL.

  • Uskladištena procedura ima naziv, listu parametara i sadrži jednu ili više SQL naredbi


  Uskladi tene procedure u mysql u1
  Uskladištene procedure u MySQL-u

  • Zašto se koriste ?

  • Iako predstavljaju novu mogućnost u okviru MySQL-a, odavno postoje u ostalim RDBMS

  • Uskladištene procedure su brze. Efekat brzine se postiže pre svega kroz smanjenje mrežnog saobraćaja.

  • Naročito su pogodne za ponavljajuće zadatke koji zahtevaju proveru, iteraciju, sa malo ili bez interakcije sa korisnikom

  • Ako promenite jezik za pristup bazi podataka ne bi trebalo da bude problema jer je logika u bazi podataka a ne aplikaciji.

  • Sintaksa uskladištenih procedura MySQL-a je bliska SQL:2003 standardu, tako da se lako mogu primeniti i na drugim RDBMS


  Uskladi tene procedure u mysql u2
  Uskladištene procedure u MySQL-u

  Važno !!!

  S obzirom da su uskladištene procedure uvedene u verziji 5, neophodno je prvo proveriti koja verzija je instalirana na računaru, da biste bili sigurni da ih uopšte možete koristiti.

  show variables like 'version';

  Ili

  SELECT VERSION();


  Uskladi tene procedure u mysql u3
  Uskladištene procedure u MySQL-u

  • Kreiranje pomoću MySQL Query Browser-a

   Opcija Script > Create Stored Procedure / Function

   Ili

   desni klik u prozoru Shemata i izbor opcije

   Create Stored Procedure / Function


  Uskladi tene procedure u mysql u4
  Uskladištene procedure u MySQL-u

  Primer :

  DELIMITER $$

  DROP PROCEDURE IF EXISTS `zaposleni`.`SP_proba` $$

  CREATE PROCEDURE `SP_proba`()

  BEGIN

  select * from zaposleni; telo procedure (glavni blok)

  END $$

  DELIMITER ;


  Uskladi tene procedure u mysql u5
  Uskladištene procedure u MySQL-u

  Pozivanje uskladištene procedure :

  call SP_proba();


  Uskladi tene procedure u mysql u6
  Uskladištene procedure u MySQL-u

  • Naziv uskladištene procedure nije case senzitivan.

  • U jednoj bazi sve uskladištene procedure moraju imati različite nazive, što znači da preklapanje (overloading) procedura nije moguće

  • Naziv uskladištene procedure može sadržati maksimalno 64 znaka uključujući i praznine (space)


  Uskladi tene procedure u mysql u7
  Uskladištene procedure u MySQL-u

  Koje MySQL naredbe su dozvoljene u telu uskladištene procedure ?

  • INSERT

  • UPDATE

  • DELETE

  • SELECT

  • DROP

  • CREATE

  • REPLACE


  Uskladi tene procedure u mysql u8
  Uskladištene procedure u MySQL-u

  Koje MySQL naredbe su dozvoljene u telu uskladištene procedure ?

  • Bilo koja SQL DML naredba.

  • Primer:

   DELIMITER $$

   DROP PROCEDURE IF EXISTS `zaposleni`.`SP_brisanje_statusa` $$

   CREATE PROCEDURE `zaposleni`.`SP_brisanje_statusa` ()

   BEGIN

   DELETE FROM status;

   END $$

   DELIMITER ;


  Uskladi tene procedure u mysql u9
  Uskladištene procedure u MySQL-u

  Koje MySQL naredbe su dozvoljene u telu uskladištene procedure ?

  • Bilo koja SQL DDL naredba.

  • Primer:

   DELIMITER $$

   DROP PROCEDURE IF EXISTS `zaposleni`.`SP_brisanje_tabele_status` $$

   CREATE PROCEDURE `zaposleni`.`SP_brisanje_tabele_status` ()

   BEGIN

   DROP TABLE status;

   END $$

   DELIMITER ;


  Uskladi tene procedure u mysql u10
  Uskladištene procedure u MySQL-u

  Koje MySQL naredbe nisu dozvoljene u telu uskladištene procedure ?

  • Naredbe koje manipulišu uskladištenim rutinama (procedurama i funkcijama)

   • CREATE PROCEDURE / CREATE FUNCTION

   • ALTER PROCEDURE / ALTER FUNCTION

   • DELETE PROCEDURE / DELETE FUNCTION

   • CREATE TRIGGER

   • ALTER TRIGGER

   • DELETE TRIGGER

  • Naredba USE


  Uskladi tene procedure u mysql u11
  Uskladištene procedure u MySQL-u

  Parametri

  In

  DELIMITER $$

  DROP PROCEDURE IF EXISTS `zaposleni`.`SP_parametar_in` $$

  CREATE PROCEDURE `zaposleni`.`SP_parametar_in` (in p int)

  BEGIN

  SELECT * FROM zaposleni WHERE zaposleni_id= p;

  END $$

  DELIMITER ;

  Primena:


  Uskladi tene procedure u mysql u12
  Uskladištene procedure u MySQL-u

  Uslovni izrazi (IF THEN ELSE)

  Primer :

  DELIMITER $$

  DROP PROCEDURE IF EXISTS `zaposleni`.`SP_primer_if` $$

  CREATE PROCEDURE `SP_primer_if`(in parametar int)

  BEGIN

  declare promenljiva int;

  set promenljiva = parametar + 1;

  if promenljiva = 0 then

  INSERT INTO t VALUES (17,17);

  end if;

  if parametar = 0 then

  UPDATE t

  SET broj = 0, zbir = 0

  WHERE broj = parameter;

  end if;

  END $$

  DELIMITER ;


  Uskladi tene procedure u mysql u13
  Uskladištene procedure u MySQL-u

  Naredba CASE

  Primer :

  DELIMITER $$

  DROP PROCEDURE IF EXISTS `zaposleni`.`SP_primer_case` $$

  CREATE PROCEDURE `SP_primer_case`(in parametar int)

  BEGIN

  declare v1 int;

  set v1 = parametar + 1;

  case v1

  when 0 then INSERT INTO t(broj) VALUES (17);

  when 1 then INSERT INTO t(broj) VALUES (18);

  else insert into t(broj) values (19);

  end case;

  END $$

  DELIMITER ;


  Uskladi tene procedure u mysql u14
  Uskladištene procedure u MySQL-u

  Petlje (WHILE … END WHILE)

  Primer :

  DELIMITER $$

  DROP PROCEDURE IF EXISTS `zaposleni`.`SP_primer_while_petlja` $$

  CREATE PROCEDURE `SP_primer_while_petlja`()

  BEGIN

  declare brojac int;

  set brojac = 0;

  while brojac <= 5 do

  INSERT INTO t(broj) VALUES (brojac);

  set brojac = brojac + 1;

  end while;

  END $$

  DELIMITER ;


  Uskladi tene procedure u mysql u15
  Uskladištene procedure u MySQL-u

  • Primer:

   DELIMITER $$

   DROP PROCEDURE IF EXISTS `zaposleni`.`SP_klijent` $$ /* brisanje procedure */

   CREATE PROCEDURE `SP_klijent`(in klijent integer) /* naziv proc. i lista parametara */

   BEGIN /* pocetak bloka */

   DECLARE promenljiva CHAR(10); /* deklarisanje promenljivih*/

   IF klijent = 17 THEN /* pocetak IF naredbe */

   SET promenljiva = ‘Tom'; /* naredba dodeljivanja */

   ELSE

   SET promenljiva = ‘Tim'; /* naredba dodeljivanja */

   END IF;/* kraj IF naredbe */

   INSERT INTO klijent(klijent,ime,adresa,kontaktOsoba,kontaktTelefon) VALUES (klijent,promenljiva,null,null,null); /* SQL naredba */

   END $$

   DELIMITER ;


  Funkcije u mysql u
  Funkcije u MySQL-u

  • Funkcije su programi koji

   • kada se pozovu vraćaju vrednost,

   • moraju uvek da vrate vrednost,

   • uvek vraćaju samo jednu vrednost.

  • Mogu biti pozvane iz SQL naredbe.

  • Ograničenje

   Funkcije ne mogu da pristupe tabelama baze podataka !


  Funkcije u mysql u1
  Funkcije u MySQL-u

  • Primer:

   DELIMITER $$

   DROP FUNCTION IF EXISTS `zaposleni`.`F_IF` $$

   CREATE FUNCTION `F_IF`(parametar VARCHAR(10)) RETURNS varchar(10)

   BEGIN

   declare izlaz VARCHAR(10) default "Nije A";

   if parametar = "A" then

   set izlaz := "Jeste A";

   end if;

   return izlaz;

   END $$

   DELIMITER ;


  Trigeri u mysql u
  Trigeri u MySQL-u

  • Šta su trigeri ?

   Trigeri su objekti (uskladištene procedure) pridruženi tabeli, koji se automatski aktiviraju kada se desi neki događaj vezan za tu tabelu.

  • Uvedeni su u verziji 5.02 Alpha

   Mogu se uspešno koristiti za validaciju podataka i druge operacije direktno nad tabelama baze podataka.

  • Kada se trigeri aktiviraju ?

   Trigeri se aktiviraju kada se desi neka promena u pridruženoj tabeli, preciznije prilikom izvršenja Insert / Update / Delete naredbi.


  Trigeri u mysql u1
  Trigeri u MySQL-u

  • Trigeri ne mogu biti korišćeni u SELECT naredbi na isti način kao procedura ili funkcija.

  • Kreiranje trigera – sintaksa

   CREATE TRIGGER naziv_trigera

   vreme_izvršavanja_trigera

   događaj

   ON tbl_name

   FOR EACH ROW trigger_stmt


  Trigeri u mysql u2
  Trigeri u MySQL-u

  Vreme izvršavanja trigera:

  • BEFORE

  • AFTER

   Događaj

   je ona akcija čije izvršavanje na pridruženoj tabeli uzrokuje aktiviranje trigera. Može biti:

  • INSERT

  • UPDATE

  • DELETE


  Trigeri u mysql u3
  Trigeri u MySQL-u

  Primer :Validacija vrednosti polja

  CREATE TABLE test (id INT, sum DECIMAL(10,2));

  DELIMITER $$

  CREATE TRIGGER insert_trig

  BEFORE INSERT ON test

  FOR EACH ROW

  BEGIN

  IF new.sum<0 THEN

  SET new.sum=0;

  ENDIF;

  END$$

  DELIMITER;


  Trigeri u mysql u4
  Trigeri u MySQL-u

  Kako trigeri funkcionišu ?

  • Ključna reč BEFORE opredeljuje vreme izvršenja trigera.

   U ovom slučaju, triger će biti aktiviran pre svakog novog upisa zapisa u tabelu test.

  • Ključne reči FOR EACH ROW označavaju da će triger biti izvršen za svaki novi slog.

  • Ključne reči OLD i NEW nam omogučavaju pristup vrednostima polja u zapisima na koje se odnosi triger.

  • U INSERT trigeru može se koristiti samo NEW.ime_polja

  • U DELETE trigeru može se koristiti samo OLD.ime_polja


  Trigeri u mysql u5
  Trigeri u MySQL-u

  • OLD i NEW

  • Ključne rečiOLDiNEWse koriste za pristup podacima u zapisima tabele. OLD se koristi za vrednosti polja pre promene, a NEW sadrži vrednost polja posle promene.

  • U programu, polju koje se zove emp_name možemo pristupiti na sledeći način:new.emp_name

  • Primer:

   create trigger bi_zaposleni_fer

   before insert on zaposleni

   for each row

   set new.ime := reverse(new.ime);


  Trigeri u mysql u6
  Trigeri u MySQL-u

  • Da bi se triger aktivirao potrebno je da zapis bude dodat u odgovarajuću tabelu.

   Primer:

   insert into zaposleni (zaposleni,ime) values (4,’David’);


  Trigeri u mysql u7
  Trigeri u MySQL-u

  • Kompleksni trigeri

   • Trigeri koji sadrže više od jedne linije koda

   • Tada se koriste ključne reči BEGIN i END koje imaju svrhu da označe kompajleru početak i kraj koda trigera

   • Kraj svake komande se označava pomoću znaka ;

   • Zbog toga se mora definisati alternativni graničnik (DELIMITER) za ceo programski kod.

   • Obično se koristi $$

    DELIMITER $$


  Trigeri u mysql u8
  Trigeri u MySQL-u

  Primer:

  create trigger bi_zaposleni_fer

  before insert on zaposleni

  for each row

  begin

  declare duzina numeric;

  set duzina = length(new.ime);

  set new.plata = new.plata * duzina;

  end


  Trigeri u mysql u9
  Trigeri u MySQL-u

  • Kako se trigeri mogu obrisati ?

   DROP TRIGGER naziv_trigera;


  ODBC

  • ODBC(Open DataBase Connectivity), je standardan metod za pristup bazama podataka razvijen 1992. godine.

  • Cilj ODBC-aje da učini mogućim pristup podacima sačuvanim u bilo kom formatu iz bilo koje aplikacije, bez obzira koji RDBMS upravlja podacima.

  • ODBC upravlja pristupom podacima ubacivanjem srednjeg nivoa ( middle layer) , koji se zovedatabasedriver između aplikacije i RDBMS. Namena ovog nivoa je da upite nad podacima koje pravi aplikacija prevede u komande koje RDBMS razume.

  • Da bi ovo moglo da funkcioniše, i aplikacija i DBMS moraju imati podršku za ODBC, što znači da aplikacija mora biti sposobna da prosleđuje ODBC komande, a RDBMS takođe sposoban da na te komande odgovori.


  ad