Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka 2006 - PowerPoint PPT Presentation

Termodynamiikan suureita ja v h n muutakin mikko rahikka 2006
Download
1 / 20

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka 2006. Lämpötila. Suure lämpötila kuvaa kappaleen/systeemin lämpimyyttä (huono ilmaisu). Ihmisen aisteilla on hankala tuntea lämpötilaa, silti tiedämme miltä kuuma ja kylmä tuntuvat.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Termodynamiikan suureita ja vähän muutakin mikko rahikka 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Termodynamiikan suureita ja v h n muutakin mikko rahikka 2006

Termodynamiikan suureitaja vähän muutakinmikko rahikka 2006

m@hyl.fi


L mp tila

Lämpötila

 • Suure lämpötila kuvaa kappaleen/systeemin lämpimyyttä (huono ilmaisu). Ihmisen aisteilla on hankala tuntea lämpötilaa, silti tiedämme miltä kuuma ja kylmä tuntuvat.

 • Lämpötilaa voidaan mitata esim. lämpölaajenemiseen perustuvilla mittareilla, jolloin lämpötila voidaan määritellä sillä ominaisuudella, jota lämpömittari mittaa (esim. lämpölaajenemisella).

 • Lämpötila liittyy jokaiseen kappaleen pisteeseen, eristetyssä systeemissä ajan myötä koko systeemi on samassa lämpötilassa, näin lämpötilan mittaaminen yhdessä kohdassa mahdollistaa koko systeemin lämpötilan mittaamisen

m@hyl.fi


Termodynamiikan suureita ja v h n muutakin mikko rahikka 2006

T

 • Lämpötilan yksikkö SI-järjestelmässä on kelvin = K. Kelvin on SI järjestelmän perusyksikkö

 • Kelvin, termodynaamisen lämpötilan yksikkö, on 1/273,16 veden kolmoispisteen termodynaamisesta lämpötilasta. (1967, 13. CGPM)

 • Celciusasteikon ja kelvinasteikon muunnos:

 • 0 °C = 273,15 K.

 • Esim. 25°C = (25 + 273,15) K = 298,15 K ≈ 298 K

mrahikka@hyl.edu.hel.fi


L mp laajenemiskerroin

Lämpölaajenemiskerroin

 • Kuvailee kappaleen kykyä laajeta, kun sen lämpötila kasvaa.

 • Jos teräskappaleen pituus on 1000 m ja sen lämpötila kasvaa 20 K, niin venymä on

mrahikka@hyl.edu.hel.fi


Paine

Paine

 • Kappaleen/systeemin kohdan ominaisuus, joka kuvailee kyseiseen kohtaan kohdistuvaa puristusvoimakkuutta.

 • Paineella ei ole suuntaa. Voimalla on.

mrahikka@hyl.edu.hel.fi


Paine esimerkki

Paine-esimerkki

 • Oppikirjan massa on 0,35 kg ja sen sivujen pituudet ovat 17 cm x 22 cm. Kun kirja lepää pöydällä sen aiheuttama paine pöytää vastaan on

mrahikka@hyl.edu.hel.fi


Hydrostaattinen paine

Hydrostaattinen paine

 • Nesteen tai kaasun omasta painosta aiheutuva paine.

 • Normaali ilmanpaine Maan pinnalla p0 = 101325 Pa ≈ 101,3 kPa

 • Hydrostaattinen paine syvyydellä h

mrahikka@hyl.edu.hel.fi


Paine esimerkki1

paine-esimerkki

 • 10 metrin syvyydellä hydrostaattinen paine on

 • Kokonaispaine

mrahikka@hyl.edu.hel.fi


Kaasu

Kaasu

 • Kaasu koostuu nopeasti liikkuvista toisiinsa ja säiliön seinämiin törmäilevistä atomeista/molekyyleistä.

 • Molekyylien koko on hyvin pieni verrattuna niiden keskimääräiseen matkaan.

 • Todellista kaasua mallinnetaan/kuvataan matemaattisella kuvitelmalla/yksinkertaisuksella; ideaalikaasu


Ideaalikaasun tilayht l

Ideaalikaasun tilayhtälö

 • Toimii harvalle kaasulle riittävän kuumassa eli ”kaukana” tiivistymisestä (Tp-faasiavaruudessa).


L mp energia eli l mp q

Lämpöenergia eli lämpö Q

 • Kappaleeseen tuodun tai siitä siirretyn energian määrää merkitään yleensä Q:lla

 • Energian tuominen systeemiin lämmittää sitä (T kasvaa tai olomuoto muuttuu).

 • Systeemiin tuotu energia muuttuu kappaleen sisäenergiaksi (lämpeneminen) ja systeemin tekemäksi työksi (esim. kaasu laajenee). (T1)

 • Lämpö siirtyy johtumalla, aineen mukana kulkeutumalla tai säteilynä.

 • MR:lle lämpöenergia ja lämpö ovat sama asia, Physicassa eri! Onko Auringosta siirtyvä energia lämpöenergiaa silloin kun se kiitää avaruudessa valon nopeudella?

mrahikka@hyl.edu.hel.fi


L mp on energiaa

Lämpö on energiaa

 • Systeemillä, kappaleella on sisäenergiaa.

 • Kun energiaa tuodaan systeemiin, sen sisäenergia kasvaa.

 • Jos systeemi pysyy samassa olomuodossa (esim. kiinteänä), niin sen lämpötila kasvaa sisäenergian kasvaessa.

 • Olomuodon muutoksen aikana lämpötila pysyy samana vaikka sisäenergiaa kasvaa tai vähenee.

mrahikka@hyl.edu.hel.fi


Sis energia u

Sisäenergia = U

 • Kun kappaletta/systeemiä lämmitetään tai kun se tekee työtä, niin osa energiasta jää kappaleeseen/systeemiin.

 • Sisäenergia on kappaleessa/systeemissä olevaa lämpöenergiaa.

 • Sisäenergia on kappaleen rakenneosien (atomien, molekyylien) kokonais liike- ja potentiaalienergia.

mrahikka@hyl.edu.hel.fi


Q on systeemiin tuotu energia

Q on systeemiin tuotu energia

 • Kiinteällä aineella ja nesteellä: Q =cm∆T, missä Q on tuotu energia, c aineen ominaislämpökapasiteetti, m massa ja ∆T on lämpötilan muutos

 • Kaasuilla Q = cm∆T + W, missä W on kaasun laajenemisesta aiheutuva työ.

mrahikka@hyl.edu.hel.fi


L mp kapasiteetti

Lämpökapasiteetti

 • Kuvaa kappaleen kykyä lämmetä, kullekin kappaleelle (kalorimetri, kattila, muki, minä jne.) ominainen.

 • Mitä suurempi lämpökapasiteetti, niin sitä enemmän tarvitaan energiaa kappaleen lämpötilan kasvattamiseen.

 • Olomuoto ei saa muuttua!

 • Mikä on sinun lämpökapasiteettisi?

mrahikka@hyl.edu.hel.fi


Ominaisl mp kapasiteetti

Ominaislämpökapasiteetti

 • Aineelle (alkuaineet, yhdisteet, metalliseokset jne.) ominainen suure, joka kuvaa kuinka paljon energiaa tarvitaan lämpötilan nostamiseen massayksikköä kohden.

mrahikka@hyl.edu.hel.fi


Ominaissulamisl mp ja ominaish yrystymisl mp

Ominaissulamislämpö ja ominaishöyrystymislämpö

 • Aineelle ominaisia vakioita, jotka kuvaavat kuinka paljon energiaa tarvitaan tietyn massamäärän sulattamiseen tai höyrystämiseen.

mrahikka@hyl.edu.hel.fi


Termodynamiikan 1 p s nt eli energian s ilymislaki

Termodynamiikan 1. pääsääntö eli energian säilymislaki

 • Energiaa ei voida luoda eikä hävittää. Ainoastaan vain muuttaa muodosta toiseen.

 • Systeemiin tuotu lämpö muuttuu systeemin sisäenergiaksi ja systeemin tekemäksi työksi.

 • toisissa kirjoissa ∆U = Q + W, näissä ajatellaan että W on systeemin ulkopuolelta vaikuttavan voiman työ, minä ja suuri osa maailmasta (esim. Alonso – Finn, Fundamental University Physics, Young - Freeman, University Physics) ajattelee että W on systeemin tekemä työ. W:n etumerkki on tietysti sopimuskysymys.

mrahikka@hyl.edu.hel.fi


Entropia

Entropia

 • Systeemin epäjärjestyksen mitta.

 • T2: Epäjärjestys kasvaa eli luonnossa lämpö siirtyy itsestään kuumasta kylmään.

 • Pitkällä aikavälillä systeemissä tapahtuvat ilmiöt kulkevat todennäköisimpään suuntaan. Epäjärjestys on todennäköisempää kuin järjestys!

 • Miten elämä on mahdollista?

mrahikka@hyl.edu.hel.fi


Termodynamiikaan 2 p s nt eli energian huonontumisen laki

Termodynamiikaan 2. pääsääntöeli energian huonontumisen laki

 • Eristetyn systeemin prosessi etenee kohti suurinta todennäköisyyttä eli suuntaan jossa entropia kasvaa.

 • Luonnon prosesseissa osa energiasta muuttuu lämpöenergiaksi (rakenneosien liike-energiaksi).

mrahikka@hyl.edu.hel.fi


 • Login