2. BUDOWA MATERIAŁÓW 2.3. Makrostruktura 2.4. Mikrostruktura, mikroskopia świetlna - PowerPoint PPT Presentation

2. BUDOWA MATERIAŁÓW
Download
1 / 23

 • 349 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

2. BUDOWA MATERIAŁÓW 2.3. Makrostruktura 2.4. Mikrostruktura, mikroskopia świetlna. DEFINICJE. Makrostruktura materiału - elementy struktury widoczne nieuzbrojonym okiem lub przy użyciu przyrządów optycznych dających obraz powiększony nie więcej niż 40x.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

2. BUDOWA MATERIAŁÓW 2.3. Makrostruktura 2.4. Mikrostruktura, mikroskopia świetlna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2 budowa materia w 2 3 makrostruktura 2 4 mikrostruktura mikroskopia wietlna

2. BUDOWA MATERIAŁÓW

2.3. Makrostruktura

2.4. Mikrostruktura, mikroskopia świetlna


Definicje

DEFINICJE

 • Makrostruktura materiału - elementystruktury widoczne nieuzbrojonym okiem lub przy użyciu przyrządów optycznych dających obraz powiększony nie więcej niż 40x.

 • Mikrostruktura materiału–elementy struktury widoczne przy użyciu mikroskopów dających powiększenie większe niż 40x.

  Jedną z metod badania makrostruktury i mikrostruktury materiałów metalowych jest metalografia. Badania metalograficzne polegają na oględzinach obiektów lub preparatów i wnioskowaniu na podstawie obrazu i analizy poszczególnych jego fragmentów o strukturze. Wyróżnia się badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe.


2 3 makrostruktura badania metalograficzne makroskopowe

Obserwacja powierzchni w celu ujawnienia:

Śladów oddziaływania środowiska, np. produktów korozji

Nieciągłości materiału, np. pęknięć, pęcherzy, wgnieceń

2.3. MAKROSTRUKTURA – badania metalograficzne makroskopowe

Produkty korozji na wewnętrznej powierzchni rurociągu ze stali węglowej


2 budowa materia w 2 3 makrostruktura 2 4 mikrostruktura mikroskopia wietlna

20 mm

20 mm

Produkty korozji i uszkodzenia mechaniczne na wewnętrznej powierzchni rury ze stali 18Cr-10Ni-Ti

Pęknięcie na zewnętrznej powierzchni rury ze stali 18Cr-10Ni-Ti


2 budowa materia w 2 3 makrostruktura 2 4 mikrostruktura mikroskopia wietlna

b) Obserwacja przełomów w celu ujawnienia: - Charakterystycznych cech przełomu, określających jego rodzaj - Większych wtrąceń niemetalicznych - Wielkości i kształtu ziaren - Nieciągłości materiałowych - Grubości stref o zróżnicowanej budowie

Przełom ciągliwy

Przełom kruchy

5 mm


2 budowa materia w 2 3 makrostruktura 2 4 mikrostruktura mikroskopia wietlna

c

b

a

Przełom zmęczeniowy łopatki turbiny: a) ognisko, b) część muszlowa przełomu, c) złom resztkowy

Przełom mieszany


2 budowa materia w 2 3 makrostruktura 2 4 mikrostruktura mikroskopia wietlna

c) Obserwacja powierzchni zgładów metalograficznych

Etapy przygotowania zgładów:

 • Wycięcie próbki

 • Szlifowanie powierzchni do na szlifierce

 • Szlifowanie na płótnach i papierach ściernych

 • Polerownie (nie zawsze konieczne)

 • Trawienie odczynnikami

  Obserwacja powierzchni zgładów może ujawnić:

 • Naruszenie spójności materiału badanego elementu

 • Niejednorodność budowy materiału

 • Technologię wykonania elementu

 • Wielkość ziarna


2 budowa materia w 2 3 makrostruktura 2 4 mikrostruktura mikroskopia wietlna

S

S

Zgład wykonany na przekroju poprzecznym ścianki rury: S – szczelina, ZP – zewnętrzna powierzchnia, WP- wewnętrzna powierzchnia

Powierzchnia zewnętrzna rury stalowej: S- szczelina


2 budowa materia w 2 3 makrostruktura 2 4 mikrostruktura mikroskopia wietlna

6 mm

Zgład wykonany na przekroju blachy stalowej: pęknięcia wzbudzone wodorem


2 budowa materia w 2 3 makrostruktura 2 4 mikrostruktura mikroskopia wietlna

10 mm

Zgład wykonany na przekroju złacza spawanego: budowa złącza


2 budowa materia w 2 3 makrostruktura 2 4 mikrostruktura mikroskopia wietlna

CEL BADAŃ METALOGRAFICZNYCH MAKROSKOPOWYCH W LABORATORIACH PRZEMYSŁOWYCH:

 • Ocena jakości wyrobów

 • Kontrola urządzeń przemysłowych

 • Ocena jakości zabiegów technologicznych: spawania, obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej, przeróbki plastycznej

 • Określenie przyczyny awarii


2 3 mikrostruktura badania metalograficzne mikroskopowe

2.3. MIKROSTRUKTURA – badania metalograficzne mikroskopowe

Badania polegają na obserwacji powierzchni zgładów metalograficznych przy pomocy mikroskopów metalograficznych

Etapy przygotowania powierzchni zgładów:

 • Wybór miejsca pobrania próbki na podstawie badań makroskopowych

 • Wycięcie próbki

 • Zatopienie w żywicy (inkludowanie)

 • Szlifowanie na płótnach i papierach ściernych

 • Polerowanie mechaniczne lub elektrolityczne

 • Trawienie powierzchni odczynnikami


2 budowa materia w 2 3 makrostruktura 2 4 mikrostruktura mikroskopia wietlna

Mikroskop metalograficzny świetlny

Stolik przedmiotowy

Głowica rewolwerowa z obiektywami

Okular

Oświetlacz

Pokrętło przesuwu makro

Pokrętło przesuwu mikro


2 budowa materia w 2 3 makrostruktura 2 4 mikrostruktura mikroskopia wietlna

Bieg promieni świetlnych w mikroskopie


2 budowa materia w 2 3 makrostruktura 2 4 mikrostruktura mikroskopia wietlna

Powiększenie całkowite mikroskopu N

N=Nob x N ok.

Nob - powiększenie obiektywu

N ok. – powiększenie okularu

Zdolność rozdzielcza mikroskopu dm – najmniejsza odległość między dwoma punktami, które widoczne są oddzielnie.

dm= λ/2nsin(β/2) = λ/2Aob

λ – długość fali świetlnej

n – współczynnik załamania światła

β – kąt rozwarcia soczewki obiektywu

Aob – apertura numeryczna

Dla λ = 550 nm i Aob= 1,6

dm = 200 nm


2 budowa materia w 2 3 makrostruktura 2 4 mikrostruktura mikroskopia wietlna

BADANIA ZGŁADÓW NIETRAWIONYCH

Osnowa metaliczna

Pęknięcia, wtrącenia niemetaliczne w stali

Grafit sferoidalny w żeliwie


Badania zg ad w trawionych

BADANIA ZGŁADÓW TRAWIONYCH

50 μm

Mikrostruktura stali po wytrawieniu 4% roztworem HNO3 w alkoholu


2 budowa materia w 2 3 makrostruktura 2 4 mikrostruktura mikroskopia wietlna

50 μm

Mikrostruktura stali 18Cr-10Ni-Ti po wytrawieniu wodnym roztworem HCl i HNO3

Mikrostruktura żeliwa po wytrawieniu 4% roztworem HNO3 w alkoholu


2 budowa materia w 2 3 makrostruktura 2 4 mikrostruktura mikroskopia wietlna

CEL BADAŃ METALOGRAFICZNYCH MIKROSKOPOWYCH W LABORATORIACH PRZEMYSŁOWYCH:

 • Identyfikacja materiału i jego stanu po zabiegach technologicznych: obróbce cieplnej i cieplno-chemicznej, przeróbce plastycznej, spawaniu

 • Ocena jakości materiału, np. na podstawie wielkości ziarna, wielkości wydzieleń grafitu w żeliwie, wtrąceń niemetalicznych, jednorodności mikrostruktury

 • Ocena wpływu zmian parametrów wytwarzania wyrobu na mikrostrukturę materiału

 • Określenie przyczyny awarii


 • Login