Advertisement
/ 18 []

Budowa i rola układu nerwowego - Przygotował: Michał Szydłowski


. . BUDOWA. Neuron. Pojecie neuronu- podstawowym elementem ukladu nerwowego jest kom?rka nerwowa z odchodzacymi od niej wypustkami, zwana neuronem.Budowa-Neuron sklada sie z bankowatego ciala kom?rkowego z jadrem oraz odchodzacych od ciala licznych wypustek. Wypustki te tworza drzewkowate rozgalez

Download Presentation

Budowa i rola ukladu nerwowego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Budowa i rola uk adu nerwowego l.jpg

Budowa i rola układu nerwowego

Przygotował:

Michał Szydłowski


Slide2 l.jpg

BUDOWA


Neuron l.jpg

Neuron

 • Pojęcie neuronu- podstawowym elementem układu nerwowego jest komórka nerwowa z odchodzącymi od niej wypustkami, zwana neuronem.

 • Budowa-Neuron składa się z bańkowatego ciała komórkowego z jądrem oraz odchodzących od ciała licznych wypustek. Wypustki te tworzą drzewkowate rozgałęzienia zwane dendrytami.

Budowa neuronu, połączenia i synapsa


Informacje og lne l.jpg

Informacje ogólne

Układ nerwowy składa się z ośrodkowego (centralnego) i obwodowego układu nerwowego. Zapewnia on stały kontakt organizmu ze środowiskiem zewnętrznym oraz integrację narządów wewnętrznych.


O rodkowy uk ad nerwowy l.jpg

Ośrodkowy układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) obejmuje mózgowie (mózg, pień mózgu i móżdżek) oraz rdzeń kręgowy. OUN poddaje rejestracji i analizie pobudzania dopływające z układu obwodowego i zapewnia prawidłową reakcję organizmu na te bodźce. Największą część mózgu stanowią półkule mózgu, które dzieli się na cztery płaty: czołowy, ciemieniowy, skroniowy i potyliczny.

(1) - mózg,(2) - Ośrodkowy układ nerwowy,(3) - rdzeń kręgowy.


Slide6 l.jpg

Mózgowie


Slide7 l.jpg

Mózg

Mózg to mięsień odpowiedzialny za m.in. myślenie i pracę organizmu. Jest bardzo ważny w układzie nerwowym, ponieważ odchodzi od niego mnóstwo nerwów. Otoczony jest trzema oponami mózgowymi- opona twarda mózgowia (dura mater encephali), pajęczynówka mózgowia (arachnoidea encephali) i opona miękka mózgowia (pia mater encephali).


Nerwy wychodz ce z m zgu l.jpg

Nerwy wychodzące z mózgu

 • I –nerw węchowy

 •      II - nerw wzrokowy

 •      III - nerw okoruchowy

 •      IV - nerw bloczkowy

 •      V - nerw trójdzielny

 •      VI - nerw odwodzący

 •      VII - nerw twarzowy

 •      VIII - nerw przedsionkowo-ślimakowy

 •      IX - nerw językowo-gardłowy

 •      X - nerw błędny

 •      XI - nerw dodatkowy

 •      XII - nerw podjęzykowy


 • M d ek l.jpg

  Móżdżek

  - Móżdżek, położony jest w dole czaszki, pod płatami potylicznymi mózgu. Składa się on z dwóch półkul i części środkowej –robaka. Przekrój podłużny przez robaka móżdżku daje charakterystyczny obraz, tzw. drzewo życia. Zewnętrzną część móżdżku pokrywa istota szara (kora móżdżku). W skład móżdżku wchodzi również most Varola. Tworzą go głównie włókna nerwowe (łączą rdzeń z mózgiem i ośrodkami podkorowymi, a także innymi częściami układu nerwowego) i jądra nerwów czaszkowych. Łączy on śródmózgowie i korę mózgową z móżdżkiem i rdzeniem przedłużonym. Móżdżek sprawuje kontrole nad mięśniami szkieletowymi i odpowiada za koordynację ruchową.


  Slide10 l.jpg

  Rdzeń kręgowy


  Rdze kr gowy informacje l.jpg

  Rdzeń kręgowy-informacje

  • Oprócz mózgowia do ośrodkowego układu nerwowego należy także rdzeń kręgowy. Znajduje się on poza czaszką w kanale kręgowym kręgosłupa. Ma wydłużony walcowaty kształt z wrzecionowatymi poszerzeniami (zgrubieniami) w okolicy szyjnej i lędźwiowej.

  • Długość rdzenia kręgowego wynosi ok. 45 cm. Jest, tak jak mózg, otoczony trzema oponami. Także i tutaj pomiędzy oponą twardą i podpajeczą znajduje się przestrzeń wypełniona płynem rdzeniowo-mózgowym. W okolicy lędźwiowej ta przestrzeń jest dość łatwo dostępna; można się do niej dostać cienką igłą i pobrać nieco płynu do badania.

  • Rdzeń kręgowy ma budowę segmentową. Wyróżnia się w nim 31 par odcinków, tzw. neuromerów: 8 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych i 1 guziczny, z którymi łączy się 31 par nerwów rdzeniowych - szyjnych, piersiowych, lędźwiowych, krzyżowych i guzicznego.


  Nerw rdzeniowy l.jpg

  Nerw rdzeniowy

  • Nerw rdzeniowy (nervus spinalis)- nerw odchodzący od rdzenia kręgowego, opuszcza go przez otwory międzykręgowe, które są utworzone przez wcięcie kręgowe dolne i górne.

  Korzenie i gałęzie nerwu rdzeniowego


  Obwodowy uk ad nerwowy l.jpg

  Obwodowy układ nerwowy

  Obwodowy układ nerwowy tworzą korzenie rdzeniowe i nerwy obwodowe. Układ ten zabezpiecza odbiór doznań czuciowych oraz przewodzi pobudzenia z ośrodków nerwowych (rdzeń, mózg) do narządów wykonawczych (mięśni, gruczołów dokrewnych). Nerwy obwodowe zbudowane są z włókien nerwowych ruchowych, czuciowych i autonomicznych. Włókna ruchowe i autonomiczne przewodzą pobudzenia do narządów wykonawczych (mięśni, gruczołów wydzielania wewnętrznego). Włókna czuciowe są dendrytami i przewodzą pobudzenia do ośrodków nerwowych.

  Mózgowie podział anatomicznyi ważniejsze obszaryczynnościowe.I-mózg, II-móżdżek, III-pień mózgu,A-płat czołowy, B-płat ciemieniowy,C-płat skroniowy, D-płat potyliczny.1-mowa, 2-ruchy dowolne, 3-czucie bólui dotyku, 4-widzenie, 5-słuch


  Slide14 l.jpg

  Rola układu

  nerwowego


  Rola uk adu nerwowego l.jpg

  Rola układu nerwowego

  Układ nerwowy człowieka (łac. systema nervosum) – to układ integrujący działalność organizmu, rejestrujący bodźce, przetwarzający zawartą w nich informację oraz sterujący czynnościami organizmu: ruchem mięśni oraz wydzielaniem hormonów.


  Slide16 l.jpg

  I na koniec...


  Por wnanie m zg w ssak w l.jpg

  Porównanie mózgów ssaków


  Tw rcy l.jpg

  Twórcy  :

  Czołówka

  Michał Szydłowski

  Wykonanie

  Michał Szydłowski

  Reżyseria

  Michał Szydłowski

  Materiały

  Krzysztof Szydłowski

  Pomoc i konsultacja techniczna

  Krzysztof Szydłowski

  Katarzyna Szydłowska

  Źródła

  www.wikipedia.pl

  www.eszkola.pl

  www.resmedica.pl

  www.anatomia.webd.pl

  www.zdrowie.med.pl