Download

Budowa i rola układu nerwowego


Advertisement
/ 18 []
Download Presentation
Comments
reba
From:
|  
(1214) |   (0) |   (0)
Views: 201 | Added:
Rate Presentation: 1 0
Description:
Budowa i rola układu nerwowego. Przygotował: Michał Szydłowski. BUDOWA. Neuron. Pojęcie neuronu- podstawowym elementem układu nerwowego jest komórka nerwowa z odchodzącymi od niej wypustkami, zwana neuronem.
Budowa i rola układu nerwowego

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Budowa i rola uk adu nerwowego l.jpgSlide 1

Budowa i rola układu nerwowego

Przygotował:

Michał Szydłowski

Slide2 l.jpgSlide 2

BUDOWA

Neuron l.jpgSlide 3

Neuron

 • Pojęcie neuronu- podstawowym elementem układu nerwowego jest komórka nerwowa z odchodzącymi od niej wypustkami, zwana neuronem.

 • Budowa-Neuron składa się z bańkowatego ciała komórkowego z jądrem oraz odchodzących od ciała licznych wypustek. Wypustki te tworzą drzewkowate rozgałęzienia zwane dendrytami.

Budowa neuronu, połączenia i synapsa

Informacje og lne l.jpgSlide 4

Informacje ogólne

Układ nerwowy składa się z ośrodkowego (centralnego) i obwodowego układu nerwowego. Zapewnia on stały kontakt organizmu ze środowiskiem zewnętrznym oraz integrację narządów wewnętrznych.

O rodkowy uk ad nerwowy l.jpgSlide 5

Ośrodkowy układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) obejmuje mózgowie (mózg, pień mózgu i móżdżek) oraz rdzeń kręgowy. OUN poddaje rejestracji i analizie pobudzania dopływające z układu obwodowego i zapewnia prawidłową reakcję organizmu na te bodźce. Największą część mózgu stanowią półkule mózgu, które dzieli się na cztery płaty: czołowy, ciemieniowy, skroniowy i potyliczny.

(1) - mózg,(2) - Ośrodkowy układ nerwowy,(3) - rdzeń kręgowy.

Slide6 l.jpgSlide 6

Mózgowie

Slide7 l.jpgSlide 7

Mózg

Mózg to mięsień odpowiedzialny za m.in. myślenie i pracę organizmu. Jest bardzo ważny w układzie nerwowym, ponieważ odchodzi od niego mnóstwo nerwów. Otoczony jest trzema oponami mózgowymi- opona twarda mózgowia (dura mater encephali), pajęczynówka mózgowia (arachnoidea encephali) i opona miękka mózgowia (pia mater encephali).

Nerwy wychodz ce z m zgu l.jpgSlide 8

Nerwy wychodzące z mózgu

 • I –nerw węchowy

 •      II - nerw wzrokowy

 •      III - nerw okoruchowy

 •      IV - nerw bloczkowy

 •      V - nerw trójdzielny

 •      VI - nerw odwodzący

 •      VII - nerw twarzowy

 •      VIII - nerw przedsionkowo-ślimakowy

 •      IX - nerw językowo-gardłowy

 •      X - nerw błędny

 •      XI - nerw dodatkowy

 •      XII - nerw podjęzykowy

 • M d ek l.jpgSlide 9

  Móżdżek

  - Móżdżek, położony jest w dole czaszki, pod płatami potylicznymi mózgu. Składa się on z dwóch półkul i części środkowej –robaka. Przekrój podłużny przez robaka móżdżku daje charakterystyczny obraz, tzw. drzewo życia. Zewnętrzną część móżdżku pokrywa istota szara (kora móżdżku). W skład móżdżku wchodzi również most Varola. Tworzą go głównie włókna nerwowe (łączą rdzeń z mózgiem i ośrodkami podkorowymi, a także innymi częściami układu nerwowego) i jądra nerwów czaszkowych. Łączy on śródmózgowie i korę mózgową z móżdżkiem i rdzeniem przedłużonym. Móżdżek sprawuje kontrole nad mięśniami szkieletowymi i odpowiada za koordynację ruchową.

  Slide10 l.jpgSlide 10

  Rdzeń kręgowy

  Rdze kr gowy informacje l.jpgSlide 11

  Rdzeń kręgowy-informacje

  • Oprócz mózgowia do ośrodkowego układu nerwowego należy także rdzeń kręgowy. Znajduje się on poza czaszką w kanale kręgowym kręgosłupa. Ma wydłużony walcowaty kształt z wrzecionowatymi poszerzeniami (zgrubieniami) w okolicy szyjnej i lędźwiowej.

  • Długość rdzenia kręgowego wynosi ok. 45 cm. Jest, tak jak mózg, otoczony trzema oponami. Także i tutaj pomiędzy oponą twardą i podpajeczą znajduje się przestrzeń wypełniona płynem rdzeniowo-mózgowym. W okolicy lędźwiowej ta przestrzeń jest dość łatwo dostępna; można się do niej dostać cienką igłą i pobrać nieco płynu do badania.

  • Rdzeń kręgowy ma budowę segmentową. Wyróżnia się w nim 31 par odcinków, tzw. neuromerów: 8 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych i 1 guziczny, z którymi łączy się 31 par nerwów rdzeniowych - szyjnych, piersiowych, lędźwiowych, krzyżowych i guzicznego.

  Nerw rdzeniowy l.jpgSlide 12

  Nerw rdzeniowy

  • Nerw rdzeniowy (nervus spinalis)- nerw odchodzący od rdzenia kręgowego, opuszcza go przez otwory międzykręgowe, które są utworzone przez wcięcie kręgowe dolne i górne.

  Korzenie i gałęzie nerwu rdzeniowego

  Obwodowy uk ad nerwowy l.jpgSlide 13

  Obwodowy układ nerwowy

  Obwodowy układ nerwowy tworzą korzenie rdzeniowe i nerwy obwodowe. Układ ten zabezpiecza odbiór doznań czuciowych oraz przewodzi pobudzenia z ośrodków nerwowych (rdzeń, mózg) do narządów wykonawczych (mięśni, gruczołów dokrewnych). Nerwy obwodowe zbudowane są z włókien nerwowych ruchowych, czuciowych i autonomicznych. Włókna ruchowe i autonomiczne przewodzą pobudzenia do narządów wykonawczych (mięśni, gruczołów wydzielania wewnętrznego). Włókna czuciowe są dendrytami i przewodzą pobudzenia do ośrodków nerwowych.

  Mózgowie podział anatomicznyi ważniejsze obszaryczynnościowe.I-mózg, II-móżdżek, III-pień mózgu,A-płat czołowy, B-płat ciemieniowy,C-płat skroniowy, D-płat potyliczny.1-mowa, 2-ruchy dowolne, 3-czucie bólui dotyku, 4-widzenie, 5-słuch

  Slide14 l.jpgSlide 14

  Rola układu

  nerwowego

  Rola uk adu nerwowego l.jpgSlide 15

  Rola układu nerwowego

  Układ nerwowy człowieka (łac. systema nervosum) – to układ integrujący działalność organizmu, rejestrujący bodźce, przetwarzający zawartą w nich informację oraz sterujący czynnościami organizmu: ruchem mięśni oraz wydzielaniem hormonów.

  Slide16 l.jpgSlide 16

  I na koniec...

  Por wnanie m zg w ssak w l.jpgSlide 17

  Porównanie mózgów ssaków

  Tw rcy l.jpgSlide 18

  Twórcy  :

  Czołówka

  Michał Szydłowski

  Wykonanie

  Michał Szydłowski

  Reżyseria

  Michał Szydłowski

  Materiały

  Krzysztof Szydłowski

  Pomoc i konsultacja techniczna

  Krzysztof Szydłowski

  Katarzyna Szydłowska

  Źródła

  www.wikipedia.pl

  www.eszkola.pl

  www.resmedica.pl

  www.anatomia.webd.pl

  www.zdrowie.med.pl


  Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro