Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu
Download
1 / 22

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl' - cindy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl

Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.


Europa zagadnienia spo eczno gospodarcze

EUROPA –zagadnienia społeczno gospodarcze

Justyna Drop


Zr nicowanie etniczne i rasowe
Zróżnicowanie etniczne i rasowe

 • Pod względem rasowym rdzenna ludność Europy jest stosunkowo jednorodna.

 • Aż 98% mieszkańców kontynentu to przedstawiciele rasy białej, a zaledwie 2% reprezentuje odmianę czarną, żółtą i rasy mieszane, np. Tatarzy zamieszkujący Krym należą do rasy żółtej.

 • Murzyni i żółci Azjaci przybyli tu głównie z byłych posiadłości kolonialnych; Osiedlili się głównie w Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii.

 • Europę zamieszkuje kilkaset grup etnicznych i narodów, których świadomość tożsamości etnicznej ukształtowała się w Europie, na terenie obecnie przez nie zamieszkiwanym. W znacznej większości należą do rodziny ludów indoeuropejskich. Poza nią jako rdzenne (lecz znacznie mniejsze) zalicza się rodzinę uralską, ałtajską oraz Basków.

Szkoci

Estończycy


Zr nicowanie j zykowe
Zróżnicowanie językowe

 • Zdecydowana większość ludności Europy (ok. 93%) posługuje się językami z rodziny indoeuropejskiej.

 • Najliczniejszą grupę stanowią języki słowiańskie (m.in. rosyjski, polski i ukraiński),

 • germańskie (zwłaszcza niemiecki i angielski) oraz

 • romańskie (np. francuski, włoski i hiszpański).

 • Pozostałe grupy języków indoeuropejskich używane są przez znacznie mniejsze populacje. Taką małą grupą są języki bałtyckie w których skład wchodzi język litewski i łotewski.

 • Poza językami indoeuropejskimi na terenie kontynentu istnieje kilkunastomilionowa grupa ludzi mówiąca językami ugrofińskimi (głównie węgierskim, estońskim oraz fińskim) i kilkumilionowa używająca języków z grupy tureckiej (zwłaszcza tureckiego i tatarskiego).

Języki indoeuropejskie:


J zyki rodzime w europie
Języki rodzime w Europie

Indoeuropejskie:

Uralskie:

Ałtajskie:

Ugrofińskie

Samojedzkie

Kaukaskie i baskijski

Tureckie

Mongolskie

Semito - Chamickie

Albański

Ormiański

Indoirański

Romańskie

Germańskie

Słowiańskie

Bałtyckie

Celtyckie

Grecki


Religie w europie
Religie w Europie

 • Pod względem religijnym Europa, na tle innych kontynentów, jest dość jednolita .

 • Chrześcijaństwo stanowi ok. 75% wszystkich religii, w tym głównie obrządku rzymskokatolickiego, następnie prawosławnego, protestanckiego i anglikańskiego.

 • Muzułmanów jest prawie 8 %, a wyznawców judaizmu tylko ok. 0,5%.

 • Katolicy stanowiący połowę wyznawców Chrześcijaństwa, mieszkają głównie we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i w Polsce.

 • Protestanci stanowią duży odsetek ludności np. w Szwecji, Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

 • Prawosławie jest rozpowszechnione na wschodzie kontynentu oraz między innymi w Bułgarii i Rumunii.

 • Muzułmanie zamieszkują przede wszystkim Bośnię i Hercegowinę oraz Płw. Krymski.

Cerkiew Wasyla Błogosławionego w Moskwie

Bazylika Św. Piotra w Watykanie


Liczba ludno ci w europie
Liczba ludności w Europie

 • Europa jest trzecią pod względem liczby ludności częścią świata z 712 milionami mieszkańców (2006), po Azji i Afryce. W 2005 roku liczba Europejczyków wynosiła ok. 728 milionów.

 • W ostatnich latach liczba ludności zamieszkującej nasz kontynent maleje. Mieszkańcy Europy stanowią zatem coraz mniejszy odsetek świata.

 • Spadek liczby ludności spowodowany jest głównie przez niski, a w niektórych krajach ujemny przyrost naturalny.

 • Wynika to z faktu, iż w wielu krajach ( m.in. W Niemczech, Danii, Rosji, na Węgrzech) więcej ludzi umiera niż się rodzi. Dzieci jest coraz mniej, wzrasta natomiast liczba ludzi starszych.

 • Społeczeństwo kontynentu europejskiego się starzeje. Średnia długość życia wynosi 78 lat.

 • Współczynnik zgonów utrzymuje się na stałym poziomie, a niekiedy nawet wzrasta. Efektem tych zjawisk jest właśnie niski lub ujemny przyrost naturalny.

 • Od lat 90. przyrost naturalny w Europie jest niski, w 2004 r. wynosił średnio ok. 2‰, przy czym w 18 państwach ujemny – najniższy na Ukrainie (−5,9‰), w Rosji, na Łotwie i w Bułgarii. Najwyższy przyrost naturalny występuje w Albanii (10‰) i Irlandii (6,6‰).


Rozmieszczenie ludno ci w europie
Rozmieszczenie ludności w Europie

 • Europa należy do najgęściej zaludnionych kontynentów.

 • Gęstość zaludnienia Europy wraz z całą Rosją, wynosi 32 osoby/km2. Jeżeli nie uwzględni się w tym wskaźniku azjatyckiej części Rosji, średnia gęstość zaludnienia tego kontynentu wynosi 64 osób/km 2.

 • Największa gęstość zaludnienia występuje w Monako (16 818 os./km² - 2008r.), Gibraltarze (4881 os./km² - 2010r.), a także na wyspach: Malcie (1 277 os./km² - 2008 r.) i Wyspach Normandzkich (774 os./km² - 2008 r.).

 • Spośród dużych krajów europejskich największą gęstość zaludnienia posiadają Holandia i Belgia, jest to odpowiednio 397 i 346 os./km².

 • Najmniejsza gęstość zaludnienia występuje na norweskich wyspach Svalbard (0,05 os./km²), a z niepodległych krajów – na Islandii (poniżej 3 os./km²), a także w Norwegii i Finlandii.

 • W porównaniu z innymi kontynentami, Europa charakteryzuje się dość równomiernym rozmieszczeniem ludności.

 • Znaczną gęstością odznaczają się tereny nizinne o łagodnym klimacie oraz rejony, w których występują surowce mineralne.

 • Najsłabiej zaludnione to tereny znajdujące się pod wpływem chłodnego klimatu.

 • W zachodniej i środkowej części Europy gęstość zaludnienia jest wysoka ( powyżej 200 osób na km2, a w części północnej niska ( poniżej 15 osób na km 2).

 • Krajobraz na Islandii.


Zaludnienie
Zaludnienie

Liczba mieszkańców na 1 km 2

Powyżej 200

100 – 200

50 -100

10 – 50

1 -10

Poniżej 1


Najwi ksze zespo y miejskie
Największe zespoły miejskie

 • Do największych zespołów miejskich w Europie należą:

Największe zespoły miejskie w Europie, dane z 2010 r.

Zdjęcie panoramiczne Londynu.

Do dużych zespołów miejskich zaliczają się także, np.: Madryt, Berlin, Barcelona, Mediolan, Ateny, Rzym czy Kijów.


Kraje europy
Kraje Europy

 • Współczesny układ granic w Europie jest następstwem burzliwej historii tworzenia się narodów i państw. Z tego powodu Europa jest kontynentem najbardziej podzielonym granicami państwowymi.

 • W Europie znajduje się 46 państw (włącznie z państwami tylko częściowo leżącymi w Europie), a bez terytoriów zależnych i separatystycznych.

 • Największy z nich to Rosja o pow. 4,9 mln km² (z częścią azjatycką 17 075 200),

 • najmniejszy – Watykan o pow. 0,44 km².

 • Najwięcej ludzi mieszka w Rosji 126,4 mln (z częścią azjatycką 143 420 309,        

 • a najmniej w Watykanie (932).

 • 27 krajów Europy jest stowarzyszonych w Unii Europejskiej,

 • 26 krajów należy do NATO,

 • 16 państw europejskich należy do strefy euro (bez Cypru), ale jeszcze 6 (Watykan, San Marino, Monako, Andora, Czarnogóra i Kosowo) używa tej waluty bez formalnego wejścia do strefy euro.


Terytoria zależne Hiszpanii

 • Kilka państw Europejskich nadal posiada terytoria zależne, zwykle położone na innych kontynentach.

 • Państwa posiadające terytoria zależne to:

 • Wielka Brytania, np.: Anguilla ( w Ameryce Płd.), Gibraltar ( Europa),

 • Francja, np.: Reunion, Majotta ( w Afryce), Gwadelupa, Gujana Francuska ( Ameryka Płd.),

 • Hiszpania, np.: Ceuta i Melilla ( w Afryce),

 • Dania, np.: Grenlandia ( Ameryka Płn.),

 • Norwegia, np.: Svalbard,

 • Holandia, np.: Antyle Holenderskie.

  Państwami lezącymi zarówno na kontynencie europejskim, jak i azjatyckim są:

  Rosja, Kazachstan i Turcja.

  Najmniejsze państwo europejskie to Watykan ( 0,4 km 2). Tylko kilkakrotnie od Watykanu większe są Monako i San Marino.

  Do najmniejszych państw europejskich należą także: Lichtenstein, Malta, Andora i Luksemburg.

  Największe państwo, które w całości leży w Europie to Ukraina. Zbliżoną powierzchnię mają Francja, Hiszpania i Szwecja.


Gospodarka europy
Gospodarka Europy

 • Europa jest zaliczana do jednych z najlepiej rozwiniętych gospodarczo regionów świata.

 • Państwa zachodnioeuropejskie, takie jak Niemcy, Wielka Brytania czy Francja mówi się, że są jednymi z najbardziej zamożnych krajów na Ziemi, mimo, iż czasami też mają problemy gospodarcze.

 • Do krajów najmniej zamożnych w Europie zalicza się między innymi: Białoruś, Ukraina, Mołdawia czy Rumunia.

 • O potencjale ekonomicznym naszego kontynentu świadczy fakt, że gospodarka europejska wytwarza 1/3 produktu światowego brutto.

 • Europa odgrywa także znaczącą rolę w handlu międzynarodowym. Na Kontynent europejski przypada ok. 45 % wartości światowych obrotów handlowych.

 • O wysokim poziomie rozwoju gospodarczego świadczy również struktura PKB. 65% PKB wytwarzają usługi, natomiast rolnictwo tylko 3%.

 • Porównując poszczególne kraje i regiony kontynentu europejskiego, można zauważyć, że cechuje się on znacznym zróżnicowaniem poziomu rozwoju gospodarczego.

 • Duże są także różnice w standardzie życia mieszkańców poszczególnych państw. Dotyczy to zwłaszcza zamożnych krajów Europy Zachodniej oraz słabiej rozwiniętych pod względem ekonomicznym państw Europy Środkowo – Wschodniej. O znacznych dysproporcjach między tymi krajami przemawia fakt, że kraje zachodnioeuropejskie, w których mieszka 55% Europejczyków, wytwarzają prawie 88 % PKB całego kontynentu.

 • Przyczyny powyższych różnic są związane z odmiennym rozwojem historyczno –gospodarczym. W krajach Europy Zachodniej rewolucja przemysłowa została zapoczątkowana znacznie szybciej niż w Środkowo – wschodniej części kontynentu.


Kraje w Europie o najwyższej wartości PKB, wg PPP w 2009r.

PKB per capita; Sposób jego obliczania– wartość Produktu Krajowego Brutto danego państwa dzielimy przez liczbę jego mieszkańców.

W ekonomii parytet siły nabywczej (ang. purchasing-power parity, PPP) opiera się na teorii jednej ceny, która mówi, że za określoną liczbę jednostek danej waluty można kupić w każdym kraju w tym samym czasie dokładnie tyle samo dóbr.

Kraje w Europie o najniższej wartości PKB, wg PPP w 2009 r.


Rolnictwo w europie
Rolnictwo w Europie PPP w 2009r.

 • Niemal na całym obszarze Europy panują dogodne warunki przyrodnicze do rozwoju rolnictwa. Wyjątkiem są północne krańce Europy.

 • Europa jest tym kontynentem, na którym występuje największy odsetek gruntów ornych – gruntów przeznaczonych pod uprawę.

 • Użytki rolne stanowią ok. 50% ogólnej powierzchni Europy. Obejmują one szeroki pas nizin w strefie klimatu umiarkowanego – od wybrzeży Atlantyku po Ural.2/3 użytków rolnych zajmują grunty orne.

 • W poszczególnych krajach odsetek gruntów ornych jest różny. Na przykład na Ukrainie stanowią one ponad 80% użytków rolnych. Z kolei w Wielkiej Brytanii dominują łąki i pastwiska ( 66%).

 • Rolnicy, mimo iż stanowią niewielki odsetek zatrudnionych w gospodarce (2-3%), wytwarzają ogromne ilości produktów. Świadczy to o dużej wydajności rolnictwa.

 • Można powiedzieć, że Europa jest samowystarczalna pod względem produkcji żywności. W niektórych krajach, zwłaszcza zachodnioeuropejskich występuje zjawisko nadprodukcji żywności.

Struktura użytkowania ziemi w wybranych krajach Europy.


Rolnictwo w Europie podzielone jest jakby na 2 regiony. Jest to rolnictwo krajów Europy Zachodniej i krajów Środkowo –Wschodniej. Między tymi regionami istnieją znaczne różnice:


G wne uprawy w europie
Główne uprawy w Europie Jest to rolnictwo krajów Europy Zachodniej i krajów Środkowo –Wschodniej. Między tymi regionami istnieją znaczne różnice:

 • Na kontynencie europejskim uprawia się głównie zboża. Zajmują one ponad 40% powierzchni gruntów ornych.

 • Wśród nich największe znaczenie ma pszenica ( 30% światowej produkcji).

 • Czołowi producenci pszenicy w Europie to: Rosja (62 mln t), Francja (38 mln t), Niemcy (25 mln t), Ukraina (21 mln t), WielkaBrytania (14 mln t) i Polska (10 mln t).

 • Znacznie bardziej rozpowszechniony jest jęczmień (60% światowej produkcji).

 • Główni producenci jęczmienia w Europie, jak i na świecie w 2009 r. to: Rosja (17,9 mln t), Francja (12,9 mln ton), Niemcy (12,3 mln t), Ukraina (12,8 mln t).

 • Żyto i owies uprawiane jest głównie w północno- wschodniej części Europy. Przodują tutaj: Rosja (4,3 mln t), Niemcy (4,2 mln t) i Polska ( 3,7 mln t).

 • Czołowi producenci owsa to Rosja ( 5,4 mln t) i Polska ( 1,4 mln t).

 • Dużą rolę odgrywa także uprawa buraków cukrowych, a w Europie Środkowo –Wschodniej –ziemniaków. Francja ( 34,9 mln t), Niemcy (25,9 mln t), Rosja ( 24,9 mln t).

 • Z przedstawicieli roślin bulwiastych występują praktycznie tylko ziemniaki, które ze względu na małe wymagania klimatyczne są znacznie rozpowszechnione. Główni ich producenci w Europie to: Rosja ( 31,1 mln t), Ukraina ( 19,7 mln t), Niemcy ( 11,6 mln t), Polska ( 9,7 mln t).

 • W krajach śródziemnomorskich uprawia się winorośl, owoce cytrusowe i oliwki.

 • Główni producenci oliwek w Europie i na świecie (2009r.) to: Hiszpania ( 6,2 mln t), Włochy

  ( 3,6 mln t), Grecja ( 2,3 mln t).


Przemys
Przemysł Jest to rolnictwo krajów Europy Zachodniej i krajów Środkowo –Wschodniej. Między tymi regionami istnieją znaczne różnice:

 • Narodziny przemysłu w europie nastąpiły na przełomie XVIII i XIX w.

 • Jego szybki rozwój był możliwy dzięki eksploatacji węgla kamiennego i rud żelaza. Na obszarach występowania tych złóż powstały największe okręgi przemysłowe. Były to m.in. :

 • Zagłębie Yorkshire w Anglii,

 • Zagłębie Ruhry w Niemczech,

 • Zagłębie Północne we Francji,

 • Górnośląski Okręg Przemysłowy na terenach dzisiejszej Polski.

  Do dziś większość z nich stanowi ważne regiony produkcji przemysłowej.

Dawna kopalnia Zollverein, Essen.

Foto: Heinz Wohner

Zabytkowa kopalnia węgla kamiennego Guido w Zabrzu.


W Europie Zachodniej powstało wiele Jest to rolnictwo krajów Europy Zachodniej i krajów Środkowo –Wschodniej. Między tymi regionami istnieją znaczne różnice:ośrodków high –tech. Należą do nich m.in.: Silicon Glen i M4 Corridor w Wielkiej Brytanii, Silicon Bog w Irlandii oraz Valbonne we Francji, Silicon Bawaria w Niemczech.

Silicon Glen, Edynburg

W odmiennej sytuacji znajduje się przemysł Europy Wschodniej. Transformacja gospodarcza zainicjowana na początku lat 90.XX wieku, spowodowała, że znaczna część zakładów przemysłowych została poddana stopniowej restrukturyzacji i prywatyzacji. Niektóre zakłady tradycyjnych branż, borykała się z problemami ekonomicznymi. Część z nich nie sprostała konkurencji i upadła.

W krajach Europy Środkowej, takich jak: Czechy, Polska, czy Węgry restrukturyzacja przebiega dosyć szybko i przynosi dobre efekty.

Współczesny przemysł, podobnie jak rolnictwo, cechuje się dużym zróżnicowaniem pomiędzy Europą Zachodnią a Środkowo –Wschodnią.

Przemysł zachodnioeuropejski już w latach 70. i 80. XX wieku przeszedł gruntowną restrukturyzację. Polegała ona na ograniczeniu roli górnictwa i przemysłu ciężkiego na rzecz rozwoju przemysłu wysokiej technologii oraz usług.


G wne ga zie przemys u
Główne gałęzie przemysłu Jest to rolnictwo krajów Europy Zachodniej i krajów Środkowo –Wschodniej. Między tymi regionami istnieją znaczne różnice:

 • Najważniejszymi gałęziami przemysłu w Europie są:

 • przemysł elektromaszynowy i elektrotechniczny,

 • Energetyczny,

 • Hutniczy,

 • przemysł chemiczny,

 • przemysł włókienniczy,

 • Przemysł spożywczy.

Fabryka Volkswagena w Niemczech

W Europie eksploatuje się znaczne ilości surowców energetycznych:

Węgla brunatnego – w Europie znajdują się największe na świecie złoża tego surowca. Węgiel brunatny wydobywa się głównie w Niemczech ( Zagłębia: Saskie, Łużyckie, Nadreńskie), Rosji ( Zagłębie Podmoskiewskie), Polska ( Zagłębia: Bełchatowskie, Turoszowskie, Konińskie), Czechy ( Zagłębie Północnoczeskie).

Węgiel kamienny – wydobycie tego surowca na naszym kontynencie z roku na rok spada ( wyjątek stanową Rosja i Ukraina). Eksploatacja miejscowych złóż węgla jest droższa niż sprowadzanie go np. z Chin czy Australii. Większość europejskiego wydobycia przypada na Górnośląski Okręg Przemysłowy ,Zagłębie Donieckie na Ukrainie a także Okręg Uralski, Środkową Anglię w Wielkiej Brytanii i Zagłębie Ruhry.

Ropa naftowana dużą skalę wydobywana jest w Europie – z dna Morza Północnego ( Norwegia, Wielka Brytania) i w Zagłębiu Wołżańsko-Uralskim ( Rosja).

Gaz ziemny występuje w sąsiedztwie ropy. W Europie poza Morzem Północnym znajduje się w Karpatach.


Wydobycie pozosta ych surowc w mineralnych
Wydobycie pozostałych surowców mineralnych Jest to rolnictwo krajów Europy Zachodniej i krajów Środkowo –Wschodniej. Między tymi regionami istnieją znaczne różnice:

 • Rudy Żelaza występują w Europie w niewielkich ilościach w porównaniu z Kontynentem Azjatyckim czy Australijskim.

 • Rudy żelaza wydobywa się głównie w rejonie Kurska w Rosji, Krzywego Rogu na Ukrainie i Kiruny w Szwecji. Poza tymi obszarami rudy żelaza na większą skalę wydobywane są jeszcze tylko na Uralu i Półwyspie Kolskim (Rosja) oraz w Austrii.

 • Rudy miedzi występują głównie w Polsce, w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM). Nasz kraj zalicza się do światowej czołówki przemysłu miedziowego – zajmujemy 10 miejsce w wydobyciu.

 • Poza Polską rudy miedzi występują w Rosji (na Uralu i Półwyspie Kolskim) oraz w Szwecji, Portugalii, Bułgarii, a w mniejszych ilościach też w innych państwach bałkańskich (Serbii, Macedonii, Albanii).

 • W eksploatacji rud cynku i ołowiu na naszym kontynencie dominuje Irlandia. Ponadto rudy cynkowo-ołowiowe w ilościach większych występują w Szwecji i Polsce.

 • Rudy aluminium, zalegają w Europie przede wszystkim na terytorium 2 państw – Rosji i Grecji.

 • Srebro będąceproduktem ubocznym przy obróbce rud miedzi oraz rud cynkowo-ołowiowych.  Polska  zalicza się do ścisłej czołówki europejskiej w wytapianiu srebra — 1193 ton w 2008 roku oraz Rosja (1300 t). Znacznie mniejszą produkcję osiągają: Szwecja (293 t), Finlandia (70 t), Bułgaria (55 t), Macedonia (40 t), Grecja (35 t), Portugalia (29 t).


Us ugi w europie
Usługi w Europie Jest to rolnictwo krajów Europy Zachodniej i krajów Środkowo –Wschodniej. Między tymi regionami istnieją znaczne różnice:

 • Europa charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem usług. Należy ona do regionów o doskonale rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej. Spośród innych kontynentów wyróżnia się gęstą siecią dróg, kolei oraz rurociągów.

W Europie znajduje się jeden z największych na świecie morskich portów handlowych – Rotterdam.

Rocznie przeładowuje się w nim ponad 400 mln ton towarów.

Londyńskie lotnisko Heathrow to czwarte pod względem wielkości ruchu pasażerskiego lotnisko na świecie. Każdego roku obsługuje ono ponad 60 mln podróżnych.


ad