Zadłużenia gospodarstw domowych - PowerPoint PPT Presentation

Zad u enia gospodarstw domowych
Download
1 / 8

  • 129 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Zadłużenia gospodarstw domowych. Co to jest gospodarstwo domowe?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zadłużenia gospodarstw domowych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zad u enia gospodarstw domowych

Zadłużenia gospodarstw domowych


Co to jest gospodarstwo domowe

Co to jest gospodarstwo domowe?


Zad u enia gospodarstw domowych

  • Gospodarstwo domowe, jedno- lub wieloosobowy podmiot gospodarczy, oparty zazwyczaj na więziach rodzinnych, działający w sferze konsumpcji, którego celem jest zaspokajanie potrzeb wszystkich członków, dzięki wspólnemu rozporządzaniu dochodami uzyskiwanymi przez wszystkich lub tylko niektórych z nich.


Bud et domowy

Budżet Domowy


Zad u enia gospodarstw domowych

  • Budżet gospodarstwa domowego zestawienie pieniężnych i niepieniężnych dochodów gospodarstwa domowego wg ich źródeł oraz wydatków wg ich przeznaczenia.


Zad u enia gospodarstw domowych

  • Badania budżetu gospodarstwa domowego służą ustaleniu poziomu życia społeczeństwa, a ich wyniki są podstawą polityki społeczno-ekonomicznej rządu, w tym polityki płac, dochodów, świadczeń społecznych, polityki podatkowej.


Dochody i wydatki gospodarstwa domowego

Dochody:

Emerytura,

Zasiłek,

Renta,

wynagrodzenia za pracę,

dochody kapitałowe (odsetki, przychody z operacji finansowych),

Wydatki:

Utrzymanie siebie, oraz, rodziny (jeśli się posiada),

Rachunki (prąd, gaz itp.),

Pokarm dla zwierząt,

Utrzymanie gospodarstwa,

Cele własne.

Dochody i wydatki gospodarstwa domowego:


Zad u enie gospodarstwa domowego

Zadłużenie gospodarstwa domowego

  • Zdaniem ekspertów PKPP zadłużenie gospodarstw domowych wynika przede wszystkim ze wzrostu kwot udzielonych kredytów mieszkaniowych.


  • Login