Viacrozmern tatistick met dy
Download
1 / 23

Viacrozmerné štatistické metódy - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Viacrozmerné štatistické metódy. Literatúra. Stankovičová I. – Vojtková M.: Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. 1. vyd. Bratislava: Iura Editon, 2007 Hendl J. Přehled statistických metod zpracování dat. 2.vyd. Praha: Portál, 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Viacrozmerné štatistické metódy' - christopher-blair


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Literatúra

 • Stankovičová I. – Vojtková M.: Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami. 1. vyd. Bratislava: Iura Editon, 2007

 • Hendl J. Přehled statistických metod zpracování dat. 2.vyd. Praha: Portál, 2009.

 • Hebák, P. a kol. Vícerozměrné statistické metody 1-3. Praha : Informatorium, 2004.

 • Urbánek T. (2000): Strukturální modelování v psychologii. Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, Brno.

 • Hair J. F. a kol. (1998). Multivariate Data Analysis (5th ed.). London atd.: Prentice Hall Int.


Úvod

 • Vysvetlíme čo je viacrozmerná štatistická analýza a kde je ju možné aplikovať.

 • Vymedzíme typy premenných a škál s ktorými sa môžeme stretnúť v analýzach.

 • Uvedieme klasifikáciu metód viacrozmerných analýz.

 • Uvedieme metódy, ktorým počas semestra budeme venovať väčšiu pozornosť.


Čo je viacrozmerná analýza

 • Viacrozmerná analýza údajov (Multivariate Data Analysis ) = je tvorená všetkými štatistickými metódami, ktoré simultánne analyzujú viac premenných meraných na objektoch, ktoré sú predmetom nášho záujmu.


Základné koncepty

viacrozmernej analýzy

 • Premenné

 • Škály meraní

  • Nemetrické

  • Metrické

 • Viacrozmerné merania

 • Druhy techník


 • Viacrozmern met dy daje
  Viacrozmerné metódy - údaje

  P1

  P2

  P3

  P4

  P5

  P6

  P7

  P8

  P9

  P10

  P11

  Pp

  1

  x25

  2

  3

  4

  5

  n

  n > p


  Typy dát a škál meraní

  Dáta

  Nemetrické

  alebo

  Kvalitatívne

  Metrické

  alebo

  Kvantitatívne

  Interval.

  škála

  Pomerováškála

  Nominálna škála

  Ordinálna

  škála


  Typy škál

  • 1. Nominálne (kvalitatívne) - tento typ údajov je bez numerických hodnôt, slúži na kategorizovanie objektov do tried 2. Ordinálne (poradové) – tieto údaje vyjadrujú poradie, resp. preferencie.3. Intervalové (kvantitativne) - majú pevnú jednotku merania, t.j. rozdiely medzi hodnotami môžu byť porovnávané (napr. teplota: rozdiel 3 stupňov znamená taký istý rozdiel na celej škále). Špecifické je postavenie nuly – nie je pevné. Nulová hodnota stupnice je len formálne definovaná a jej pozícia na číselnej osi je viacmenej ľubovoľná. 4. Pomerové (kvantitativne) – podobná ako (3), ale s pevne fixovanou nulou. Tak je možné definovať pomer. Pomer je nezávislý na jednotke, v kterej je hodnota znaku vyjadrená.

   Pozn.: Typ škály je dôležitý pri určovaní správnej štatistickej techniky.


  Aké úlohy riešime s použitím

  viacrozmerných údajov

  Snažíme se :

  • nájsť štruktúru v údajoch (zistiť, ktoré druhy sa vyskytujú spolu alebo ktoré objekty sú si podobné)

  • nájsť korelácie medzi skúmanými znakmi

  • redukovať počet premenných

  • klasifikovať objekty do podobných skupín


  Výber metód viacrozmernej štatistickej analýzy

  • Aký typ vzťahu sa skúma?

  • Vzťah závislosti: Koľko premenných sa predikuje?

   • Aká je škála závisle premenných?

   • Aká je škála nezávisle premenných?

  • Interdependencia: Skúmame vzťahy mezi premennými, respondentami alebo objektami?

  Metódy:

  • Metódy analýzy závislostí

  • Metódy analýzy skrytých vzťahov

  • Klasifikačné metódy


  Viacrozmern met dy
  Viacrozmerné metódy

  • metódy analýzy závislostí

   • viacnásobná regresná a korelačná analýza

   • diskriminačná analýza

  • metódy analýzy skrytých vzťahov (zníženia dimenzie)

   • analýza hlavných komponentov

   • faktorová analýza

  • klasifikačné metódy

   • zhluková analýza

   • diskriminačná analýza


  Viacrozmern met dy1
  Viacrozmerné metódy

  nezávislé premenné

  závislé premenné

  X1

  X2

  X3

  X4

  X5

  XP

  Y1

  Y2

  Y3

  Y4

  Y5

  YR

  1

  2

  3

  4

  5

  n

  Metódy analýzy závislostí


  Viacrozmern met dy2
  Viacrozmerné metódy

  • Metódy analýzy závislostí

   • premenné možno rozdeliť do dvoch skupín

   • cieľom je dokázať prítomnosť/neprítomnosť závislosti medzi týmito dvomi skupinami

   • ak možno jednu skupinu označiť za závislé premenné a druhú za nezávislé, potom cieľom je určiť ako nezávislé premenné pôsobia na závislé premenné


  Viacrozmern met dy3
  Viacrozmerné metódy

  Metódy analýzy závislostí


  Viacrozmern met dy4
  Viacrozmerné metódy

  premenné

  P1

  P2

  P3

  P4

  P5

  P6

  P7

  P8

  P9

  P10

  P11

  PR

  1

  2

  3

  4

  5

  n

  Metódy analýzy skrytých vzťahov


  Viacrozmern met dy5
  Viacrozmerné metódy

  • Metódy analýzy skrytých vzťahov

   • premenné nemožno logicky rozdeliť do dvoch skupín na závislé a nezávislé

   • cieľom je pochopiť alebo identifikovať prečo a ako sú premenné navzájom korelované t.j. ako sa navzájom ovplyvňujú

   • ak sú premenné navzájom prepojené – korelované, možno rovnaký objem informácií vystihnúť menším počtom premenných – zníženie dimenzie


  Viacrozmern met dy6
  Viacrozmerné metódy

  Metódy analýzy skrytých vzťahov


  Viacrozmern met dy7
  Viacrozmerné metódy

  premenné

  P1

  P2

  P3

  P4

  P5

  P6

  P7

  P8

  P9

  P10

  P11

  PR

  1

  2

  3

  4

  5

  n

  Klasifikačné metódy


  Viacrozmern met dy8
  Viacrozmerné metódy

  • Klasifikačné metódy

   • v porovnaní s predchádzajúcimi metódami sú predmetom analýzy pozorovanianie premenné

   • cieľom je

    • identifikovať podobné pozorovania

    • zoskupiť ich do skupín, ktoré sú vnútorne homogénne ale navzájom odlišné

    • určiť pravidlo, podľa ktorého možno do určených skupín zaradiť ďalšie pozorovania na základe podobnosti


  Viacnásobná regresia

  Jednoduchá metrická závisle promenná predikovaná niekolkými nezávisle proměnnými (metrickými).


  Faktorová analýza

  . . . . Analyzuje sa štruktúra vzťahov medzi veľkou množinou premenných, aby bolo možné určiť spoločné faktory.


  Zhluková analýza

  . . . . Objekty (respondenti, produkty, firmy atď.) sa analyzujú z hľadiska ich podobnosti a určujú sa skupiny objektov (zhluky).

  • Príklady

  • segmentácia trhu v marketingu


  Diskriminační analýza

  Nemetrická (nominálna) závisle promenná je predikovaná niekoľkými metrickými nezávisle promennými.

  • Príklady

  • Pohlavie– Muž resp. žena

  • Tažký prípad ochorenia, ľahký prípad ochorenia

  • Banky: Kreditna dôvera, kreditná nedôvera

  • Podniky efektívne, neefektívne


  ad