Sindirim sistemi ilaçları
Download
1 / 64

Sindirim sistemi ilaçları - PowerPoint PPT Presentation


 • 1432 Views
 • Uploaded on

Sindirim sistemi ilaçları. Gastrointestinal (mide-barsak) kanalını etkileyen ilaçlara sindirim sistemi ilaçları adı verilir. Sindirim sistemini etkileyen ilaçlar etki yerlerine ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar. Peptik Ülsere Etkili İlaçlar . Asit salgılanmasını azaltanlar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sindirim sistemi ilaçları' - chiko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sindirim sistemi ilaçları

Öğr. Gör Pınar Irmak


 • Gastrointestinal (mide-barsak) kanalını etkileyen ilaçlara sindirim sistemi ilaçları adı verilir.

Öğr. Gör Pınar Irmak


Öğr. Gör Pınar Irmak


Peptik lsere etkili la lar
Peptik kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar. Ülsere Etkili İlaçlar

 • Asit salgılanmasını azaltanlar

 • Antasidler

 • Koruyucu tabaka oluşturanlar

 • Sitoprotektif İlaçlar

Öğr. Gör Pınar Irmak


Laksatifler purgatifler
Laksatifler kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.-purgatifler

 • Yumuşatıcı Laksatifler

 • Kitle oluşturan

 • Tuz Laksatif

 • Stimülanlaksatifpurgatifler

Öğr. Gör Pınar Irmak


Antidiyareik la lar
Antidiyareik kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar. İlaçlar

 • Opioidler

 • Adsorbanlar

 • Parasempatolitikler

 • Oral rehidratasyon sıvısı

Öğr. Gör Pınar Irmak


Emetik la lar
Emetik kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar. İlaçlar

 • Apomorfin

 • İpeka

Öğr. Gör Pınar Irmak


Antiemetik la lar
Antiemetikİlaçlar kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.

 • Skopolamin

 • Antihistaminikler

 • Nöroleptikler

 • Trimetobenzamid

 • Metoklopramid

Öğr. Gör Pınar Irmak


Pept k lser

Mide Ülseri kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.

Duodenum ülseri

PEPTİK ÜLSER

 • Patogenez, klinik seyir ve tedaviye cevap farklıdır

 • Asit ve pepsin ile temas eden yerlerde

 • Muscularıs mucosa’ya kadar inmeyen yüzeyel doku kaybı-Mukoza Erozyonu

  • Ortak yönleri

 • Spontan nedbeleşme

 • Sık nüks

 • Herzaman ağrı vb belirti vermez

Öğr. Gör Pınar Irmak


Lserin belirtileri
Ülserin belirtileri kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.

 • Epigastrik bölgede (karnın üst kısmı) kemirme ve yanma şeklinde ağrı,

 • Öğün aralarında ağrı, yemek yenince ve antasitlerle ve kusunca geçebilir,

 • Gece uykudan uyandırabilir,

 • İstahsızlık, kilo kaybı.

Öğr. Gör Pınar Irmak


Pept k lser olu umunda rol oynayan mekan zmalar
PEPTİK ÜLSER OLUŞUMUNDA ROL OYNAYAN MEKANİZMALAR kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.

 • HelicobacterPyloriinfeksiyonu,

 • Artmış HClsekresyonu,

 • Aside karşı yetersiz kalan mukozal defans mekanizmaları,

 • Zedeleyici etkenlere karşı direnç/

  Zedeleyici etkenler arasındaki denge bozulursa

Öğr. Gör Pınar Irmak


Zedeleyici etkenler
Zedeleyici Etkenler kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.

 • HCl

 • Pepsin ve peptik etkinlik

 • Refluks (Duodenumdan geri peristaltizm sonucu mideye safra girmesi)

 • Stazis

 • NSAİİ, glukokortikoidler (PG sentezinin inhibisyonu)

 • Kahve, çay, kafein, kolalı içecekler, sigara,

 • Nikotin; PG sentez inh., vazokonstriktor TBX sentezi

Öğr. Gör Pınar Irmak


Mukoza direncini olu turan fakt rler
Mukoza direncini oluşturan faktörler kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.

 • Mukus tabakası

 • Gastroduodenal h.’lerden HCO3 –Nötralize edici

 • PG (Asit salgısını frenleyici, sitoprotektif)

 • Mukus+PG Elektronegatif permeabilite bariyeri

 • Mukoza kan akımının yeterli olması

 • Rejenerasyon yeteneği

Öğr. Gör Pınar Irmak


Duodenum lseri
Duodenum Ülseri kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.

 • Duodenum bulbusunda

 • Mukozada ülser, çevresinde inflamatuvar değişiklikler

 • HP, NSAİİ, Zollinger-Ellison sendromu

 • Stres ülseri; kronik hastalıklar, akut ağır stres, glukokortikoid ilaç kullanımı

 • Sigara, alkol

 • HP, DÜ’nde en sık görülen etkendir

 • Kronik gastrite, mide kanserine ve MALT (mukozayla ilişkili lenfoid tümöre) neden olur

Öğr. Gör Pınar Irmak


Tedavide neler yapmalıyız? kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.

Ne tür ilaçlar kullanabiliriz?

Öğr. Gör Pınar Irmak


Pept k lser tedav s nde kullanilan la lar
PEPTİK ÜLSER TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.

1. Asid salgısını azaltan ilaçlar

2. Antasid ilaçlar

3. Mukozada koruyucu tabaka oluşturan ilaçlar

4. Sitoprotektif ilaçlar (Prostoglandin analogları)

5. H. Pylori eradikasyonunda kullanılan antibiyotikler

Öğr. Gör Pınar Irmak


As d salgisini azaltan la lar
ASİD SALGISINI AZALTAN İLAÇLAR kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.

 • Proton pompası inhibitörleri

 • H2 reseptör antagonistleri

 • Antimuskarinik ilaçlar

 • Somatostatinanalogları (Oktreotid)

 • Gastrin reseptör antagonistleri (Proglumid)

Öğr. Gör Pınar Irmak


Proton h k atpaz pompasi nh b t rler
PROTON (H kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.+, K+-ATPaz) POMPASI İNHİBİTÖRLERİ

 • Gastrik asid sekresyonunun en efektif inhibitörleridir.

 • Pridin veya benzimidazol analoglarıdır.

 • Zayıf baz özellikte ve “Ön-ilaç” yapısındadırlar.

 • Asid ortamda tiofilik sulfenamid veya sulfenik asid bileşiklerine dönüştürülürler

 • Aktive edilen form proton pompasının sistein-sulfidril grupları ile kovalent bağ oluşturur.

 • Sonuç olarak pompa molekülü irreversibl olarak inhibe edilir.

Öğr. Gör Pınar Irmak


Proton h k atpaz pompasi nh b t rler1
PROTON (H kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.+, K+-ATPaz) POMPASI İNHİBİTÖRLERİ

Klinik kullanımda olan proton pompa inhibitörleri:

 • Omeprazol

 • Lansoprazol

 • Pantoprazol

 • Rabeprazol

 • Esomeprazol

Öğr. Gör Pınar Irmak


Pp farmakok net k zell kler
PPİ FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLERİ kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.

 • Düşük pH’da stabil değillerdir.

 • Barsakta-açılan kaplamalı (enteric-coated) kapsül veya tablet şeklinde formüle edilmişlerdir.

 • Genel olarak karaciğerde metabolize edilir.

 • Plazma yarılanma ömrü 1-2 saat olmakla birlikte etki süresi uzundur.

 • İlaçlar yemek öncesi veya yemek arasında alınmalıdır.

 • Asid-supresyonu yapan ilaçlarla birlikte kullanılmaz.

Öğr. Gör Pınar Irmak


Yan etk ler ve la etk le mler
YAN ETKİLERİ VE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.

 • Yan etkileri genel olarak sık değildir.

  • Bulantı, kusma, karın ağrısı

  • Diyare veya konstipasyon

  • Myopati, artralji, baş ağrısı, ciltte döküntü,atopik gastrit

 • Kronik tedavi vit. B12 eksikliği yapabilir.

 • Hipergastrinemi hastaların %5-10’da görülebilir.

 • GİS’deki bakteri sayısını artırabilirler.

 • Sitokrom P450 enzimlerini inhibe eder ve birlikte kullanılan bazı ilaçların yıkımını azaltabilir.

  • Benzodiazepinler

  • Varfarin

  • Fenitoin

Öğr. Gör Pınar Irmak


Terap t k kullanimlari
TERAPÖTİK KULLANIMLARI kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.

 • Gastrik ve duodenal ülserler (HP, selim)

 • Gastro-özofageal refluks (refluks özofajiti)

 • Zollinger-Ellison sendromu

 • NSAI ilaç ilişkili ülserlerin önlenmesinde

 • Aşırı asit salgılanması ile ilişkili dispepsilerde

Öğr. Gör Pınar Irmak


H stam n h 2 resept r antagon stler
HİSTAMİN H kullanım amaçlarına göre sınıflandırılırlar.2 RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİ

 • H2 reseptörler üzerinde histaminin kompetitif antagonistleridir.

 • Histaminin midedeki asid salgılatıcı

  etkisini bloke ederler.

 • Yapıca histamine benzerler.

 • Bu grupta yer alan ilaçlar:

 • Simetidin

 • Ranitidin

 • Famotidin

 • Nizatidin

HİSTAMİNERJİK H2 RESEPTÖR

BLOKÖRLERİNİN KİMYASAL YAPISI

Öğr. Gör Pınar Irmak


H2 resept r antagon stler n n farmakoloj k zell kler
H2 RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİNİN FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

 • Stimüle edilmiş asid sekresyonu ile birlikte bazal ve nokturnal asid sekresyonunu da efektif şekilde bloke ederler.

 • Nokturnal asid sekresyonunu (bazal parietal hücre aktivitesini gösterir) efektif olarak bloke edebilmeleri klinik olarak çok önemlidir.

Öğr. Gör Pınar Irmak


H2 resept r antagon stler n n farmakok net k zell kler
H2 RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİNİN FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLERİ

 • Oral yoldan absorbsiyonu iyidir.

 • Serum konsantrasyonu 1-3 saat içinde pik düzeye ulaşır.

 • %10-35 oranında karaciğerde metabolize edilir.

 • Böbrekler yoluyla itrah edilir.

 • Kreatininklerensi azalmış hastalarda doz azaltılmalıdır.

 • Oral, i.v. veya i.m. yoldan kullanılabilir.

Öğr. Gör Pınar Irmak


H2 resept r antagon stler n n terap t k kullanimlari
H2 RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİNİN TERAPÖTİK KULLANIMLARI ÖZELLİKLERİ

 • Peptik ülser

 • Zollinger-Ellison sendromu ve diğer aşırı salgılanma durumları (Sistemik mastoidoz, bazofilik lösemi).

 • Asid-aspirasyon sendromu (Mendelson sendromu)

 • Gastroözofageal refluks hastalığı

 • Stres ülseri ve kanama

 • Karsinoid sendrom

 • Simetidin’in “antiandrojenik” etkisi nedeniyle over veya adrenal korteks kaynaklı androjenlerin aşırı salgılanmasına bağlı hirsutizmin tedavisinde.

Öğr. Gör Pınar Irmak


H2 resept r antagon stler n n yan etk ler
H2 RESEPTÖR ANTAGONİSTLERİNİN ÖZELLİKLERİYAN ETKİLERİ

 • Diyare veya konstipasyon

 • Baş ağrısı, uyuşukluk, yorgunluk, kas ağrısı

 • Konfüzyon, deliryum, halüsinasyon

 • Erkekde jinekomasti

 • Kadında galaktore

 • Trombositopeni

Öğr. Gör Pınar Irmak


Ant muskar n k la lar
ANTİMUSKARİNİK İLAÇLAR ÖZELLİKLERİ

 • Parietal hücreler üzerindeki muskarinik M3 ve

  histaminositler ve G hücreleri üzerindeki muskarinik M1 reseptörlerini bloke eden ilaçlardır.

 • Asid ve pepsin salgısını azaltırlar.

 • Midenin boşalma süresini uzatırlar ve

  antispazmolitik etkileri (ağrıyı azaltır) bulunur.

 • Pirenzepin ve telenzepin gibi M1 reseptörlerini spesifik olarak bloke eden “gastroselektif” ilaçlar klinik üstünlükleri bulunmadığı için günümüzde çok fazla kullanılmazlar.

Öğr. Gör Pınar Irmak


Antas d la lar
ANTASİD İLAÇLAR ÖZELLİKLERİ

 • Mide asidini nötralize eden, lokal etkili ilaçlardır.

 • “Rebound asid salgılanmasına” neden olurlar. Önlemek için mide pH’ı 3-5 arasında tutulmalıdır.

 • Astrenjan (protein çöktürücü etki) ve Demulsent (ülser yüzeyine yapışma) etkileri vardır.

 • Ülser nedbeleşmesini hızlandırmak, ağrısını gidermek ve nüksü önlemek amacıyla kullanılırlar

 • Kullanılan metalin türüne ve sistemik etkilerinin varlığına göre sınıflandırılırlar.

Öğr. Gör Pınar Irmak


Antas d la larin siniflandirilmasi
ANTASİD İLAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI ÖZELLİKLERİ

 • Lokal Etkili Antasidler

  Aluminyum Bileşikleri

  Magnezyum Bileşikleri

  Kalsiyum Bileşikleri

 • Sitemik Etkili Antasidler

  Sodyum Bikarbonat

Öğr. Gör Pınar Irmak


Alum nyum b le kler
ALUMİNYUM BİLEŞİKLERİ ÖZELLİKLERİ

 • Asid bağlama kapasiteleri ve hızları en düşük olan zayıf antasidlerdir.

 • Al(OH)3 + 3 HCl AlCl3+ 3 H2O

  AlCl3 , besinlerdeki fosfatı bağlayarak absorbsiyonunu engeller (Hipofosfatemi).

 • Böbrek yetmezliğinde gelişebilen “Hiperfosfatemi”

  ve “nefrolitiyazis” tedavisinde kullanılırlar.

 • Konstipasyon yapabilirler.

Öğr. Gör Pınar Irmak


Magnezyum b le kler
MAGNEZYUM BİLEŞİKLERİ ÖZELLİKLERİ

 • Asid bağlama kapasiteleri ve hızları daha fazladır.

 • Şiddetli diyare yapıcı etkileri bulunur.

 • Böbrek yetmezliği olan hastalarda hipermagnezemi ve buna bağlı SSS’de yan etkiler (çizgili kas felci, depresyon, koma).

 • Çeşitli Magnezyum Bileşikleri:

  • Magnezyum oksid ve hidroksid

  • Magnezyum karbonat

  • Magnezyum fosfat

  • Magnezyum trisilikat

  • Magaldrat

  • Hidrotalsit

Öğr. Gör Pınar Irmak


Kals yum b le kler
KALSİYUM BİLEŞİKLERİ ÖZELLİKLERİ

 • Antasid olarak sadece “kalsiyum karbonat” kullanılır.

 • En ucuz antasid ilaçtır.

 • Etkisi çabuk başlar ve uzun sürer.

 • Konstipasyon yapar.

 • En fazla “rebound asid salgılanmasına” yol açan antasidtir.

 • Lokal etkili antasidler içinde en fazla absorbe edilen.

 • Hiperkalsemi, hiperkalsiüri yapabilir.

Öğr. Gör Pınar Irmak


Sodyum b karbonat
SODYUM BİKARBONAT ÖZELLİKLERİ

 • Etkisi en çabuk başlayan, çabuk gelişen fakat kısa süren bir antasiddir.

 • Sistemik etkilerinin bulunması en önemli sakıncasıdır (metabolik alkaloz ve Na+ yüklenmesi)

 • Halen diğer antasidlere ufak dozlarda eklenerek kombine şekilde kullanılır.

 • Sodyum bikarbonat yerine Sodyum sitrat da kullanılabilir.

Öğr. Gör Pınar Irmak


Ant as tler n terap t k kullanimlari
ANTİASİTLERİN ÖZELLİKLERİTERAPÖTİK KULLANIMLARI

 • Peptik ülser

 • Gastro-özofagealrefluks

 • Zollinger – Ellison sendromu

 • Stres ülser (akut erozyonlu gastrit)

 • Ülser kaynaklı mide-duedonum kanamalarında

 • Asid-aspirasyon (Mendelson) sendromunun proflaksisi

 • Kronik böbrek yetmezliğinde gelişen hiperfosfateminin tedavisinde

Öğr. Gör Pınar Irmak


Antas dler n yan etk ler 1
ANTASİDLERİN YAN ETKİLERİ (1) ÖZELLİKLERİ

 • En sık görülen konstipasyon (Al, Ca) veya diyaredir (Mg)

 • Rebound asid salgılanması

 • Sistemik yan etkiler

  Alkaloz,

  Sodyum yüklenmesi,

  Hipofosfatemiye bağlı osteomalazi

 • Diyaliz hastalarında görülen diyaliz demansı

 • Böbrek yetmezliği olanlarda SSS’de depresyon ve kas felci

Öğr. Gör Pınar Irmak


Antas dler n yan etk ler 2
ANTASİDLERİN YAN ETKİLERİ (2) ÖZELLİKLERİ

 • Süt-alkali (Burnett sendromu) sendromu

 • Teratojenik etki potansiyeli (Al ve Mg bileşikleri)

 • Birlikte kullanıldıklarında bazı ilaçların mideden absorbsiyonunu azaltırlar:

  • Tetrasiklinler

  • Fluorokinolonlar

  • Varfarin

  • Demir bileşikleri

  • Kinidin

  • Digoksin

  • Klorpromazin

  • İzoniazid

Öğr. Gör Pınar Irmak


P.Ülser Tedavisinde Amaç ÖZELLİKLERİ

 • Asit salgılanmasını bloke etmek

 • Ortamdaki asidi nötralize etmek

 • Koruyucu tabaka oluşturmak

 • H.Pylori’yi ortadan kaldırmak

Öğr. Gör Pınar Irmak


Mukozada koruyucu tabaka olu turan la lar
MUKOZADA KORUYUCU TABAKA OLUŞTURAN İLAÇLAR ÖZELLİKLERİ

 • Sukralfat

 • Kolloidal Bizmut Bileşikleri

 • Karbenoksolon Sodyum

Öğr. Gör Pınar Irmak


Sukralfat aluminyum sukroz sulfat
SUKRALFAT ÖZELLİKLERİ(Aluminyum Sukroz Sulfat)

 • Nekrotik ülser tabakasına bağlanarak asid, pepsin ve safraya karşı koruyucu bir tabaka oluşturur.

 • Safra asitlerini absorbe eder

 • Endojen prostoglandin sentezini stimüle eder

 • Daha çok dudenal ülser tedavisinde efektif

 • Aktif hale geçebilmesi için düşük pH gerekir

 • Yemeklerden 1 saat önce ve gece yatarken

Öğr. Gör Pınar Irmak


Kollo dal b zmut b le kler
KOLLOİDAL BİZMUT BİLEŞİKLERİ ÖZELLİKLERİ

 • Peptik ülser yüzeyindeki proteinli eksuda ile birleşerek koruyucu tabaka oluşturur.

 • Remisyon daha uzun sürer.

 • Bakterisid etkisi bulunur.

 • Yan etkisi:

  • Nörotoksik bir maddedir, ensefalopati yapabilir

  • Feçesi ve dili siyaha boyar.

  • Böbrek yetmezliğinde ve gebelerde kullanılmaz

Öğr. Gör Pınar Irmak


Karbenoksolon sodyum
KARBENOKSOLON SODYUM ÖZELLİKLERİ

 • P.ülser tedavisinde kullanılabilir

 • İntestinal mukusun sekresyon ve viskositesini

 • Mineralokortikoid benzeri yan etkiler

  • HT

  • Sıvı retansiyonu

  • Hipokalemi

Öğr. Gör Pınar Irmak


Prostagland n analoglari m soprostol
PROSTAGLANDİN ANALOGLARI: ÖZELLİKLERİMİSOPROSTOL

 • Parietal hücreler üzerindeki EP3 reseptörlerine bağlanır

 • “Sitoprotektif” etkisi mevcuttur

 • Bazal, nokturnal ve uyarılmış asid salgılanmasını inhibe ederler.

 • NSAI ilaçların neden olduğu gastrik-mukozal hasarı önlemek için kullanılırlar.

Öğr. Gör Pınar Irmak


M soprostol
MİSOPROSTOL ÖZELLİKLERİ

 • PGE1 analoğudur.

 • NSAI ilaç kullanan hastalarda kullanılır.

 • Günde 4x200 mg dozunda kullanılır.

 • En önemli yan etkisi diyaredir.

 • Gebelikte kontrendikedir.

Öğr. Gör Pınar Irmak


Helicobacter pylorii enfeks yonunun tedav s
Helicobacter ÖZELLİKLERİPylorii ENFEKSİYONUNUN TEDAVİSİ

 • Gram negatif bir basildir.

 • Gastrit

  Mide ve duedonum ülserleri

  Gastrikadenokarsinoma

  Gastrik B-hücreli lenfoma

Öğr. Gör Pınar Irmak


Öğr. Gör Pınar Irmak ÖZELLİKLERİ


Laksat f ve p rgat fler
LAKSATİF VE PÜRGATİFLER ÖZELLİKLERİ

 • Feçesin yumuşamasını sağlayarak defekasyon sırasında atılmasını kolaylaştıran ilaçlara laksatif, feçesin sulu kalmasını sağlayan ve istem dışı olarak hızlı bir şekilde atılmasına neden olan ilaçlara da pürgatif (müshil, katartik) adı verilir.

Öğr. Gör Pınar Irmak


 • Yumuşatıcı ÖZELLİKLERİLaksatifler:

 • ■ Sıvı vazelin,

 • ■ Bitkisel sıvı yağlar: Zeytin yağı, pamuk yağı,

 • ■ Dioktil sodyum sülfosüksinat.

Öğr. Gör Pınar Irmak


Öğr. Gör Pınar Irmak


 • Tuz ÖZELLİKLERİLaksatifPürgatifler:

 • ■ Mg SO4

 • ■ Mg-Sitrat.

 • ■ Na2SO4

Öğr. Gör Pınar Irmak


 • Stimülan ÖZELLİKLERİLaksatifPürgatifler:

 • ■ Bisakodil (Dulcolax).

 • ■ Fenolftalein (Alin, Laksafenol).

 • ■ Hint yağı (Ricinol).

 • ■ Dantron (Normolaks).

 • ■ Senozid A ve B (Pursenid).

Öğr. Gör Pınar Irmak


 • Laksatiflerin ÖZELLİKLERİ uzun süre kullanılmaları, kalın barsak fonksiyonunda ve rektal reflekste devamlı depresyona neden olur.

 • Konstipasyon (kronik kabızlık), çoğu kez hareketsiz yaşam, posası az diyetle beslenme ve yeteri kadar su içmeme gibi alışkanlıklara bağlı olduğundan, önce bunların düzeltilmesi yararlı olur.

Öğr. Gör Pınar Irmak


 • Pürgatif ÖZELLİKLERİ ilaçlar, genellikle bir kez kullanılırlar. Acil durumlar dışında gece yatarken alınmalıdırlar.

 • Laksatif ve purgatiflerin uzun süre kullanılması devamlı ishale bağlı su kaybı nedeniyle dehidratasyon, hipokalemi, hiponatremi ve hiperaldosteronizme yol açar.

 • Vitamin eksikliği belirtilerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırır.

 • Gebeliğin sonuna doğru pürgatif ilaçların kullanılması erken doğum veya düşüğe neden olabilir.

Öğr. Gör Pınar Irmak


Ant d yare k la lar
ANTİDİYAREİK İLAÇLAR ÖZELLİKLERİ

 • Feçesin belirgin şekilde sıvılaşması ve defekasyon sıklığının artması durumuna diyare adı verilir.

 • Diyareye yol açan etkenler; çeşitli bakteriler, besinler içinde oluşan zehirler, ilaçlar, barsakta sindirim enzimlerinin azalması ve safra asidlerinin çoğalması olabilir.

 • Diyareye karşı nedene yönelik tedavi uygulanır. Bu imkan bulunmayan durumlarda ise antidiyareik ilaç kullanılır.

Öğr. Gör Pınar Irmak


 • Opioidler ÖZELLİKLERİ

 • ■ Opyum tentürü.

 • ■ Kodein.

 • ■ Difenoksilat (Lomotil).

 • ■ Loperamid (İmodium).

Öğr. Gör Pınar Irmak


 • Parasempatolitik ÖZELLİKLERİ İlaçlar

 • Atropin v.b. parasempatolitik ilaçlar zayıf antidiyareik, fakat güçlü antispazmodik etki yaparak diyareye eşlik eden spazm ve kolik hallerinin giderilmesi için kullanılırlar.

Öğr. Gör Pınar Irmak


Oral rehidratasyon s v s
Oral ÖZELLİKLERİRehidratasyon Sıvısı

 • Uzun süre devam eden diyare, vücutta elektrolit ve su kaybına neden olur ve dehidratasyon, metabolikasidoz ve K+ eksikliği gelişir. Bu bozuklukların düzeltilmesi için i.v. Veya oral elektrolit solüsyonları verilerek rehidratasyon yapılmalıdır.

 • DSÖ'nün tavsiye ettiği oral rehidratasyon sıvısı şu şekildedir:

 • 3,5 g NaCl

 • 2,5 g NaHCO3

 • 1,5 g KCl

 • 20 g glukoz

 • 1 l su

 • Hazırlanan oral rehidratasyon sıvısı 50 ml/kg dozunda 4 saat içinde hastaya içirilmelidir.

Öğr. Gör Pınar Irmak


Emet k la lar
EMETİK İLAÇLAR ÖZELLİKLERİ

 • Ağızdan alınan maddelerle oluşan akut zehirlenmelerin tedavisinde hastayı kusturmak için kullanılan ilaçlardır.

Öğr. Gör Pınar Irmak


 • Apomorfin ÖZELLİKLERİ

 • Kusma merkezini uyararak 5-10 dakika içinde kusmaya neden olur. S.K. 0,1 mg/kg dozunda kullanılır.

 • Morfin gibi SSS'nideprese ettiğinden alkol ve uyku ilaçları gibi SSS depresanları ile olan zehirlenmelerde kullanılmamalıdır.

Öğr. Gör Pınar Irmak


 • İpeka Şurubu ÖZELLİKLERİ

 • Ağızdan 20 ml dozda verilir.Bu doz 1-1,5 bardak su ile alınmalıdır. 20 dakika içinde kusma meydana gelir.

Öğr. Gör Pınar Irmak


 • ANTİEMETİK İLAÇLAR ÖZELLİKLERİ

 • Taşıt tutması, bazı hastalıklar ve gebelik sırasında oluşan devamlı emezis (kusma) hallerinin önlenmesi için kullanılırlar.

Öğr. Gör Pınar Irmak


 • Antihistaminikler ÖZELLİKLERİ

 • Taşıt tutması, gebelik kusmaları ve vestibüler kaynaklı bazı hastalıklarda oluşan kusmalarda kullanılırlar.

Öğr. Gör Pınar Irmak


 • Nöroleptik ÖZELLİKLERİ İlaçlar

 • Klorpromazin (Largactil), Haloperidol (Haldol), Tietilperazin (Torecan), özellikle metabolik veya ekzojen toksinlerin yaptığı emeziste, radyasyon hastalığında, antineoplastik ilaçlarla veya postoperatif dönemde ortaya çıkan bulantı ve kusmalara karşı kullanılırlar.

 • Kusma merkezini inhibe ederek etki gösterirler.

Öğr. Gör Pınar Irmak


TEŞEKKÜRLER ÖZELLİKLERİ

Öğr. Gör Pınar Irmak


ad