Tax on web my minfin l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 70

TAX-ON-WEB My Minfin PowerPoint PPT Presentation


 • 952 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

TAX-ON-WEB My Minfin. Maggy De Geest   2008. TAX-ON-WEB/My Minfin. I. ALGEMEEN De burger elektronische aangifte (www.taxonweb.be) elektronisch fiscaal dossier (www.myminfin.be). Wat is Tax-on-web ? My Minfin ?.

Related searches for TAX-ON-WEB My Minfin

Download Presentation

TAX-ON-WEB My Minfin

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TAX-ON-WEBMy Minfin

Maggy De Geest

  2008


TAX-ON-WEB/My Minfin

I. ALGEMEEN

De burger

elektronische aangifte

(www.taxonweb.be)

elektronisch fiscaal dossier

(www.myminfin.be)


Wat is Tax-on-web ?My Minfin ?

 • Tax-on-web is een internettoepassing om uw aangifte in de personenbelasting on line in te dienen;

  • 3 gebruikers :

   • de burger;

   • de ambtenaar;

   • de volmachthouder

 • My Minfin is uw persoonlijk elektronisch fiscaal dossier. Via beveiligde pagina’s hebt u rechtstreeks toegang tot Tax-on-web en kunt u de status van uw aangifte in de personenbelasting opvolgen.


Evolutie Tax-on-web : totaal


Evolutie Tax-on-web : burger


Evolutie Tax-on-web : ambtenaar


Evolutie Tax-on-web : mandataris


Beveiligde toepassingen

II DE BURGER

A.

Beiden beveiligde toepassingen !!

Inlogprocedures (per belastingplichtige):

‘TOKEN’ of

‘e(lektronische)ID(entiteitskaart)’


Beveiligde toepassing : token

1. Authenticatie via token


Beveiligde toepassing : token

 • Stap 1 : inloggen


Beveiligde toepassing : token

 • Stap 2 : gebruikersnaam/wachtwoord


Beveiligde toepassing : token

 • Stap 3 : code (token) invullen


Beveiligde toepassing : token

 • Stap 3 : code (token) invullen


Beveiligde toepassing : eID

2. Authenticatie via eID (= Nu en toekomst)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART


Beveiligde toepassing : eID

zichtbare informatie

 • Algemeen

onzichtbare informatie


Beveiligde toepassing : eID

Benodigdheden

Kaartlezer

e-ID software (drivers, software om kaart lokaal te lezen

Mogelijkheden

Gegevens lezen en afdrukken

Pincode wijzigen


Beveiligde toepassing : eID

Installatie :

http://readers.eid.belgium.be

Stap 1 : installeren kaartlezer

Stap 2 : installeren programma eID

Stap 3 : uitlezen van eID


Beveiligde toepassing eID

Uitlezen en beheer


Beveiligde toepassing eID

Authenticatie


Beveiligde toepassing : eID

Authenticatie


Beveiligde toepassing eID

Inloggen


Beveiligde toepassing eID

 • Authenticatie


Beveiligde toepassing eID

Invoeren pincode


Toepassingen : My Minfin

B. Toepassingen

1. My Minfin

Het elektronisch fiscaal uniek dossier

van de burger

www.myminfin.be


Toepassingen : My Minfin

Operationeel sinds 15 mei 2007

Jaren 2005, 2006 en 2007: 56.494.198 documenten waarvan

- 15.483.352 aanslagbiljetten

- 15.108.246 met betrekking tot de verkeersbelastingen

- 4.865.035 met betrekking tot de onroerende voorheffing

- 897.585 met betrekking tot de voorafbetalingen

- 20.139.980 inkomstenfiches


Toepassingen : My Minfin

Voordelen :

Gebruiksvriendelijk, gestructureerde en informatieve fiscale omgeving.

Vlottere contacten tussen burgers, ondernemingen en FOD Financiën.

Meer transparantie van de FOD Financiën ten opzichte van de burger.

Toegang voor de burger tot een zo volledig mogelijk elektronisch fiscaal dossier.

Toegankelijk 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 (het ganse jaar door).


Toepassingen : My Minfin


Toepassingen : My Minfin

Eenvoudig beheer van elektronisch fiscaal dossier

3 tabbladen

Mijn gegevens

6 portlets

Mijn patrimoniale bezittingen

E-services


Toepassingen My Minfin

MIJN GEGEVENS (6 portlets)

Tax-on-web

Mijn persoonlijke info

Mijn algemene info

Documenten door FOD Financiën verstuurd

Documenten door FOD Financiën ontvangen

Persoonlijke fiscale agenda


Toepassingen My Minfin

MIJN PATRIMONIALE BEZITTINGEN

Visualisatie gegevens van alle in België gelegen onroerende bezittingen (KI, ligging, kadastraal perceel,enz.)


Toepassingen : My Minfin

E-SERVICES : toegang via een unieke link naar de E-diensten

TAX-ON-WEB (aangifte personenbelasting)

FINPROF (bedrijfsvoorheffing)

BELCOTAX-ON-WEB (elektronische fiscale fiches)

FINelts (aangiften lange termijnsparen)

INTERVAT (aangifte BTW)

VENSOC (aangifte vennootschapsbelasting)


Toepassingen : My Minfin

3 tabbladen – 6 portlets


Toepassingen : My Minfin

E-SERVICES


Toepassingen : My Minfin

Mijn patrimoniale bezittingen


Toepassingen : My Minfin

Nieuwigheden op komst

De volgende E-diensten worden in de 2de helft van 2008 voorzien :

MyRent (geregistreerde huurcontracten);

statuut verwerking van de aangifte in de personenbelasting : de burger zal de verwerking van zijn aangifte in de personenbelasting zelf kunnen opvolgen (aangifte ontvangen, ingekohierd, enz.);

schuldenconsultatie : de burger kan een overzicht vinden van zijn actuele toestand mbt schulden/tegoeden inzake personenbelasting


Toepassingen : My Minfin

2. Tax-on-web

De elektronische aangifte in de personenbelasting

www.taxonweb.be


Toepassingen : Tax-on-web

Voordelen Tax-on-web

Toenemend gebruik zorgt voor snellere verwerking

Gemakkelijk, snel en veilig

Veel vooraf ingevulde gegevens

Zekerheid van een technisch juiste aangifte

Hulp bij het invullen (on line uitleg + bepaalde wizards)

On line berekening

ontvangstbewijs


Toepassingen : Tax-on-web

Getuigenissen

Gebruikers geven Tax-on-web 8,6/10

82 % van de gebruikers tevreden

94 % van de gebruikers zouden Tax-on-web aanbevelen (enquête Dedicated Research 2008)


Toepassingen : tax-on-web


Toepassingen : Tax-on-web

Gebruiksvoorwaarden


Toepassingen : Tax-on-web

Hulp bij het vooraf invullen


Toepassingen : Tax-on-web

Samenvatting vooraf ingevulde gegevens


Toepassingen : Tax-on-web

TOW


Toepassingen : Tax-on-web

TOW


Toepassingen : Tax-on-web

In de aangifte


Toepassingen : Tax-on-web

In de aangifte


Toepassingen : Tax-on-web

Nota’s toevoegen


Toepassingen :Tax-on-web

Bijlagen toevoegen


Toepassingen : Tax-on-web

Snelle invoering


Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • Lijst met fouten


Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • validatieregels


Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • valideren per pagina


Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • Vooraf ingevulde gegevens


Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • Bijkomende functionaliteiten


Toepassingen : Tax-on-web

Help


Toepassingen : tax-on-web

 • Wizard (extra hulp)


Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • Berekenen


Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • Detail van de berekening


Toepassingen : Tax-on-web

 • Samenvatting voor het onderschrijven van de aangifte


Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • Samenvatting per vak


Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • Onderschrijven van de aangifte


Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • Onderschrijven van de echtgeno(o)t(e)


Toepassingen : Tax-on-web

Wie kan Tax-on-web gebruiken ?

Voor volgende belastingplichtigen is het nog steeds niet mogelijk de aangifte via TOW in te dienen. Dit is het geval voor :

de aangifte van een in 2007 of 2008 overleden belastingplichtige;

de belastingplichtige die in 2007 of 2008 weduwnaar of weduwe is geworden;

de belastingplichtigen die op 01/01/2007 minder dan een jaar feitelijk gescheiden zijn en die elk afzonderlijk een aangifte hebben ontvangen.


Toepassingen : Tax-on-web

Welke gegevens vooraf ingevuld?

Persoonsgegevens enz.,

voorafbetalingen,

inkomsten als bezoldigingen, pensioenen, …

belastingvoordeel: pensioensparen, dienstencheques,…

voorwaarde: in elektronisch formaat beschikbaar

onroerend (KI): zoals aangegeven vorig aanslagjaar

opgelet: aanpassen/wijzigen indien onvolledig


Toepassingen : Tax-on-web

Wizards (extra hulp)

het kadastraal inkomen van de eigen woning (codes 1100/2100 – 1101/2101)

vrijstelling terugbetaling woon-werkverkverkeer (codes 1255/2255)

de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar (code 1384)

de energiebesparende uitgaven voor een woning (codes 1363/2363 – 1369)

de uitgaven voor nieuwe schone auto’s (codes 1380/2380 - 1381/2381 - 1386/2386)

interesten en kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek van enige woning “woonbonus” (codes 1370/2370 – 1371/2371)

het inbrengen van een nieuw Belgisch rekeningnummer volgens de nieuwe standaard IBAN/BIC ingevolge de overgang naar “Single Euro Payment Area (SEPA).


CAMPAGNE

C HOE BRENGEN WE E-GOVERNMENT AAN DE MAN ?

Folder bij de aangifte,

publiciteit (televisie, radio, bioscoop, folders ..);

samenwerking steden en gemeenten

demo beschikbaar op onthaalpagina

trainingsomgeving speciaal naar scholen toe ( site zonder toeganscodes om te oefenen)


Campagne

TRAININGSOMGEVING

http://ccff02.minfin.fgov.be/towsimu/app/citizen/public/home.do


CAMPAGNE

Herzele : (gemeente en FOD)

opleiding voor senioren/gemeentepersoneel/akties burgers

De Haan : (gemeente)

opleiding voor burgers

Ieper : (gemeente en FOD)

akties burgers

Merksplas : (gemeente en FOD)

akties voor burgers

Herentals : (gemeente en FOD)

akties voor burgers

Ham/Tessenderlo : (gemeente)

akties voor burgers

Houthalen/Zonhoven : (gemeente)

door digidak/digipolis cursussen

Gent : (stad en FOD)

akties voor burgers

Antwerpen : (stad en FOD)

gemeente : digipolis/digidak/abc-centrum

in samenwerking : akties voor burgers in districthuizen/opleiding bibliotheken


CAMPAGNE

Oostkamp : (gemeente)

akties voor burgers door seniorennet.vlaanderen

Tienen : (stad en FOD)

akties voor burgers

Hasselt : (stad en FOD)

aktie voor burgers

Brugge : (stad en FOD)

akties voor burgers (sociaal project)

Lichtervelde : (stad en FOD)

akties voor burgers

Deinze : (stad en FOD)

akties voor burgers


CAMPAGNE

Publieke dienstverlening uitgebreid met Tax-on-web Ambtenaar

Pilootproject Tax-on-Web gemeentehuizen

Dit jaar zullen de ambtenaren van de FOD Financiën in 65 gemeentehuizen aangiften kunnen invullen via de toepassing Tax-on-Web Ambtenaar.


 • Login