Download

TAX-ON-WEB My Minfin


Advertisement
/ 70 []
Download Presentation
Comments
chika
From:
|  
(1067) |   (0) |   (0)
Views: 365 | Added:
Rate Presentation: 2 0
Description:
TAX-ON-WEB My Minfin. Maggy De Geest   2008. TAX-ON-WEB/My Minfin. I. ALGEMEEN De burger elektronische aangifte (www.taxonweb.be) elektronisch fiscaal dossier (www.myminfin.be). Wat is Tax-on-web ? My Minfin ?.
TAX-ON-WEB My Minfin

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

TAX-ON-WEBMy Minfin

Maggy De Geest

  2008

Slide 2

TAX-ON-WEB/My Minfin

I. ALGEMEEN

De burger

elektronische aangifte

(www.taxonweb.be)

elektronisch fiscaal dossier

(www.myminfin.be)

Slide 3

Wat is Tax-on-web ?My Minfin ?

 • Tax-on-web is een internettoepassing om uw aangifte in de personenbelasting on line in te dienen;

  • 3 gebruikers :

   • de burger;

   • de ambtenaar;

   • de volmachthouder

 • My Minfin is uw persoonlijk elektronisch fiscaal dossier. Via beveiligde pagina’s hebt u rechtstreeks toegang tot Tax-on-web en kunt u de status van uw aangifte in de personenbelasting opvolgen.

Slide 4

Evolutie Tax-on-web : totaal

Slide 5

Evolutie Tax-on-web : burger

Slide 6

Evolutie Tax-on-web : ambtenaar

Slide 7

Evolutie Tax-on-web : mandataris

Slide 8

Beveiligde toepassingen

II DE BURGER

A.

Beiden beveiligde toepassingen !!

Inlogprocedures (per belastingplichtige):

‘TOKEN’ of

‘e(lektronische)ID(entiteitskaart)’

Slide 9

Beveiligde toepassing : token

1. Authenticatie via token

Slide 10

Beveiligde toepassing : token

 • Stap 1 : inloggen

Slide 11

Beveiligde toepassing : token

 • Stap 2 : gebruikersnaam/wachtwoord

Slide 12

Beveiligde toepassing : token

 • Stap 3 : code (token) invullen

Slide 13

Beveiligde toepassing : token

 • Stap 3 : code (token) invullen

Slide 14

Beveiligde toepassing : eID

2. Authenticatie via eID (= Nu en toekomst)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART

Slide 15

Beveiligde toepassing : eID

zichtbare informatie

 • Algemeen

onzichtbare informatie

Slide 16

Beveiligde toepassing : eID

Benodigdheden

Kaartlezer

e-ID software (drivers, software om kaart lokaal te lezen

Mogelijkheden

Gegevens lezen en afdrukken

Pincode wijzigen

Slide 17

Beveiligde toepassing : eID

Installatie :

http://readers.eid.belgium.be

Stap 1 : installeren kaartlezer

Stap 2 : installeren programma eID

Stap 3 : uitlezen van eID

Slide 18

Beveiligde toepassing eID

Uitlezen en beheer

Slide 19

Beveiligde toepassing eID

Authenticatie

Slide 20

Beveiligde toepassing : eID

Authenticatie

Slide 21

Beveiligde toepassing eID

Inloggen

Slide 22

Beveiligde toepassing eID

 • Authenticatie

Slide 23

Beveiligde toepassing eID

Invoeren pincode

Slide 24

Toepassingen : My Minfin

B. Toepassingen

1. My Minfin

Het elektronisch fiscaal uniek dossier

van de burger

www.myminfin.be

Slide 25

Toepassingen : My Minfin

Operationeel sinds 15 mei 2007

Jaren 2005, 2006 en 2007: 56.494.198 documenten waarvan

- 15.483.352 aanslagbiljetten

- 15.108.246 met betrekking tot de verkeersbelastingen

- 4.865.035 met betrekking tot de onroerende voorheffing

- 897.585 met betrekking tot de voorafbetalingen

- 20.139.980 inkomstenfiches

Slide 26

Toepassingen : My Minfin

Voordelen :

Gebruiksvriendelijk, gestructureerde en informatieve fiscale omgeving.

Vlottere contacten tussen burgers, ondernemingen en FOD Financiën.

Meer transparantie van de FOD Financiën ten opzichte van de burger.

Toegang voor de burger tot een zo volledig mogelijk elektronisch fiscaal dossier.

Toegankelijk 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 (het ganse jaar door).

Slide 27

Toepassingen : My Minfin

Slide 28

Toepassingen : My Minfin

Eenvoudig beheer van elektronisch fiscaal dossier

3 tabbladen

Mijn gegevens

6 portlets

Mijn patrimoniale bezittingen

E-services

Slide 29

Toepassingen My Minfin

MIJN GEGEVENS (6 portlets)

Tax-on-web

Mijn persoonlijke info

Mijn algemene info

Documenten door FOD Financiën verstuurd

Documenten door FOD Financiën ontvangen

Persoonlijke fiscale agenda

Slide 30

Toepassingen My Minfin

MIJN PATRIMONIALE BEZITTINGEN

Visualisatie gegevens van alle in België gelegen onroerende bezittingen (KI, ligging, kadastraal perceel,enz.)

Slide 31

Toepassingen : My Minfin

E-SERVICES : toegang via een unieke link naar de E-diensten

TAX-ON-WEB (aangifte personenbelasting)

FINPROF (bedrijfsvoorheffing)

BELCOTAX-ON-WEB (elektronische fiscale fiches)

FINelts (aangiften lange termijnsparen)

INTERVAT (aangifte BTW)

VENSOC (aangifte vennootschapsbelasting)

Slide 32

Toepassingen : My Minfin

3 tabbladen – 6 portlets

Slide 33

Toepassingen : My Minfin

E-SERVICES

Slide 34

Toepassingen : My Minfin

Mijn patrimoniale bezittingen

Slide 35

Toepassingen : My Minfin

Nieuwigheden op komst

De volgende E-diensten worden in de 2de helft van 2008 voorzien :

MyRent (geregistreerde huurcontracten);

statuut verwerking van de aangifte in de personenbelasting : de burger zal de verwerking van zijn aangifte in de personenbelasting zelf kunnen opvolgen (aangifte ontvangen, ingekohierd, enz.);

schuldenconsultatie : de burger kan een overzicht vinden van zijn actuele toestand mbt schulden/tegoeden inzake personenbelasting

Slide 36

Toepassingen : My Minfin

2. Tax-on-web

De elektronische aangifte in de personenbelasting

www.taxonweb.be

Slide 37

Toepassingen : Tax-on-web

Voordelen Tax-on-web

Toenemend gebruik zorgt voor snellere verwerking

Gemakkelijk, snel en veilig

Veel vooraf ingevulde gegevens

Zekerheid van een technisch juiste aangifte

Hulp bij het invullen (on line uitleg + bepaalde wizards)

On line berekening

ontvangstbewijs

Slide 38

Toepassingen : Tax-on-web

Getuigenissen

Gebruikers geven Tax-on-web 8,6/10

82 % van de gebruikers tevreden

94 % van de gebruikers zouden Tax-on-web aanbevelen (enquête Dedicated Research 2008)

Slide 39

Toepassingen : tax-on-web

Slide 40

Toepassingen : Tax-on-web

Gebruiksvoorwaarden

Slide 41

Toepassingen : Tax-on-web

Hulp bij het vooraf invullen

Slide 42

Toepassingen : Tax-on-web

Samenvatting vooraf ingevulde gegevens

Slide 43

Toepassingen : Tax-on-web

TOW

Slide 44

Toepassingen : Tax-on-web

TOW

Slide 45

Toepassingen : Tax-on-web

In de aangifte

Slide 46

Toepassingen : Tax-on-web

In de aangifte

Slide 47

Toepassingen : Tax-on-web

Nota’s toevoegen

Slide 48

Toepassingen :Tax-on-web

Bijlagen toevoegen

Slide 49

Toepassingen : Tax-on-web

Snelle invoering

Slide 50

Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • Lijst met fouten

Slide 51

Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • validatieregels

Slide 52

Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • valideren per pagina

Slide 53

Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • Vooraf ingevulde gegevens

Slide 54

Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • Bijkomende functionaliteiten

Slide 55

Toepassingen : Tax-on-web

Help

Slide 56

Toepassingen : tax-on-web

 • Wizard (extra hulp)

Slide 57

Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • Berekenen

Slide 58

Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • Detail van de berekening

Slide 59

Toepassingen : Tax-on-web

 • Samenvatting voor het onderschrijven van de aangifte

Slide 60

Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • Samenvatting per vak

Slide 61

Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • Onderschrijven van de aangifte

Slide 62

Toepassingen : Tax-on-web

TOW

 • Onderschrijven van de echtgeno(o)t(e)

Slide 63

Toepassingen : Tax-on-web

Wie kan Tax-on-web gebruiken ?

Voor volgende belastingplichtigen is het nog steeds niet mogelijk de aangifte via TOW in te dienen. Dit is het geval voor :

de aangifte van een in 2007 of 2008 overleden belastingplichtige;

de belastingplichtige die in 2007 of 2008 weduwnaar of weduwe is geworden;

de belastingplichtigen die op 01/01/2007 minder dan een jaar feitelijk gescheiden zijn en die elk afzonderlijk een aangifte hebben ontvangen.

Slide 64

Toepassingen : Tax-on-web

Welke gegevens vooraf ingevuld?

Persoonsgegevens enz.,

voorafbetalingen,

inkomsten als bezoldigingen, pensioenen, …

belastingvoordeel: pensioensparen, dienstencheques,…

voorwaarde: in elektronisch formaat beschikbaar

onroerend (KI): zoals aangegeven vorig aanslagjaar

opgelet: aanpassen/wijzigen indien onvolledig

Slide 65

Toepassingen : Tax-on-web

Wizards (extra hulp)

het kadastraal inkomen van de eigen woning (codes 1100/2100 – 1101/2101)

vrijstelling terugbetaling woon-werkverkverkeer (codes 1255/2255)

de uitgaven voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar (code 1384)

de energiebesparende uitgaven voor een woning (codes 1363/2363 – 1369)

de uitgaven voor nieuwe schone auto’s (codes 1380/2380 - 1381/2381 - 1386/2386)

interesten en kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 1.1.2005 die in aanmerking komen voor de aftrek van enige woning “woonbonus” (codes 1370/2370 – 1371/2371)

het inbrengen van een nieuw Belgisch rekeningnummer volgens de nieuwe standaard IBAN/BIC ingevolge de overgang naar “Single Euro Payment Area (SEPA).

Slide 66

CAMPAGNE

C HOE BRENGEN WE E-GOVERNMENT AAN DE MAN ?

Folder bij de aangifte,

publiciteit (televisie, radio, bioscoop, folders ..);

samenwerking steden en gemeenten

demo beschikbaar op onthaalpagina

trainingsomgeving speciaal naar scholen toe ( site zonder toeganscodes om te oefenen)

Slide 67

Campagne

TRAININGSOMGEVING

http://ccff02.minfin.fgov.be/towsimu/app/citizen/public/home.do

Slide 68

CAMPAGNE

Herzele : (gemeente en FOD)

opleiding voor senioren/gemeentepersoneel/akties burgers

De Haan : (gemeente)

opleiding voor burgers

Ieper : (gemeente en FOD)

akties burgers

Merksplas : (gemeente en FOD)

akties voor burgers

Herentals : (gemeente en FOD)

akties voor burgers

Ham/Tessenderlo : (gemeente)

akties voor burgers

Houthalen/Zonhoven : (gemeente)

door digidak/digipolis cursussen

Gent : (stad en FOD)

akties voor burgers

Antwerpen : (stad en FOD)

gemeente : digipolis/digidak/abc-centrum

in samenwerking : akties voor burgers in districthuizen/opleiding bibliotheken

Slide 69

CAMPAGNE

Oostkamp : (gemeente)

akties voor burgers door seniorennet.vlaanderen

Tienen : (stad en FOD)

akties voor burgers

Hasselt : (stad en FOD)

aktie voor burgers

Brugge : (stad en FOD)

akties voor burgers (sociaal project)

Lichtervelde : (stad en FOD)

akties voor burgers

Deinze : (stad en FOD)

akties voor burgers

Slide 70

CAMPAGNE

Publieke dienstverlening uitgebreid met Tax-on-web Ambtenaar

Pilootproject Tax-on-Web gemeentehuizen

Dit jaar zullen de ambtenaren van de FOD Financiën in 65 gemeentehuizen aangiften kunnen invullen via de toepassing Tax-on-Web Ambtenaar.


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro