Download

HORMONY ROŚLINNE


Advertisement
/ 46 []
Download Presentation
Comments
chesmu
From:
|  
(1125) |   (0) |   (0)
Views: 261 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
HORMONY ROŚLINNE. HORMONY ROŚLINNE. Hormony roślinne, zwane też fitohormonami , regulują wiele procesów biochemicznych i fizjologicznych, takich jak np.: synteza białek, podział i różnicowanie się komórek występowanie ukierunkowanych ruchów (tropizmów) roślin.
HORMONY ROŚLINNE

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hormony ro linneSlide 1

HORMONY ROŚLINNE

Hormony ro linne1Slide 2

HORMONY ROŚLINNE

 • Hormony roślinne, zwane też fitohormonami, regulują wiele procesów biochemicznych i fizjologicznych, takich jak np.:

 • synteza białek,

 • podział i różnicowanie się komórek

 • występowanie ukierunkowanych ruchów (tropizmów) roślin.

Wyr niamy 5 g wnych grup hormon w ro linnychSlide 3

Wyróżniamy 5 głównych grup hormonów roślinnych:

 • Auksyny

 • Gibereliny

 • Cytokininy

 • Kwas abscysynowy (ABA)

 • Etylen

AuksynaSlide 4

AUKSYNA

 • Pierwszym, poznanym fitohormonem była auksyna o nazwie: kwas indolilooctowy (IAA). Hormon ten syntetyzowany jest w młodych częściach roślin, w których odbywa się intensywny podział komórek. U dwuliściennych jest to wierzchołek wzrostu pędu głównego. Prekursorem biosyntezy IAA jest aminokwas - tryptofan.Stwierdzono, że IAA odpowiada w roślinach za:

Auksyna1Slide 5

AUKSYNA

 • wzrost komórek na długość

 • hamowanie wzrostu pędów bocznych (ścięcie wierzchołka wzrostu powoduje rozrost pędów bocznych)

 • stymulowanie wzrostu korzeni

 • stymulowanie podziałów komórkowych w tkance przyrannej - kambium (szczególnie u drzew liściastych)

 • indukowanie wytwarzania owoców z pominięciem zapylenia (partenokarpia)

GiberelinySlide 6

GIBERELINY

 • Gibereliny to grupa około 100 podobnych związków chemicznych z grupy tetraterpenów. Zostały one odkryte po raz pierwszy przy obserwacji siewek ryżu, zainfekowanych grzybem z rodzaju Giberella, który syntetyzował związki z tej grupy. Porażone grzybem siewki wyrastały nieproporcjonalnie wysoko.

Gibereliny1Slide 7

GIBERELINY

 • stymulowanie wzrostu pędu głównego i hamowanie wzrostu pędów bocznych

 • przerywanie spoczynku nasion bez względu na obecność stymulujących czynników zewnętrznych

 • przerywanie spoczynku zimowego pąków roślin drzewiastych

 • stymulowanie podziałów komórkowych w tkance przyrannej - kambium

 • indukowanie wytwarzania owoców (z pominięciem zapylenia) u wybranych roślin, np.: u pomidora, ogórka i jabłoni

Kwas abscysynowySlide 8

Kwas abscysynowy

 • Kwas abscysynowy, zwany również dorminą, jest hormonem wytwarzanym przez roślinę w odpowiedzi na niesprzyjające warunki termiczne lub wodne (susza).

Kwas abscysynowy1Slide 9

Kwas abscysynowy

 • hamuje procesy wzrostowe

 • indukuje wytwarzanie warstwy odcinającej w ogonkach owoców i liści, co powoduje ich opadanie

 • zamyka aparaty szparkowe (podczas suszy)

 • wprowadza nasiona i pąki w stan spoczynku

EtylenSlide 10

ETYLEN

 • Związkiem zaliczanym czasem do fitohormonów jest gaz o nazwie: etylen. Powstaje on w owocach, w trakcie ich dojrzewania, a prekursorem jego biosyntezy jest aminokwas - metionina.

Etylen1Slide 11

ETYLEN

 • Etylen, w sposób naturalny, przyspiesza dojrzewanie owoców. A więc, owoc dojrzewający i wytwarzający etylen, może stymulować dojrzewanie u innych owoców, mniej zaawansowanych w tym procesie. To właśnie etylen odpowiedzialny jest za zjawisko, które znalazło swe odbicie w przysłowiu: "jedno zgniłe jabłko psuje wszystkie pozostałe".

Nasiona przechodz okres spoczynkuSlide 12

Nasiona przechodzą okres spoczynku

 • spoczynek, stan życia utajonego, anabioza – w ten okres wchodzą nasiona dojrzałe dlatego

 • ustają w nich procesy wzrostu i rozwoju,

 • przemiana materii zostaje spowolniona;

 • nasiona są bardzo odporne na warunki środowiska zewnętrznego, znoszą brak wody, tlenu, nieodpowiednią temp.

Spoczynek wzgl dnySlide 13

Spoczynek względny

 • właściwy dla nasion, które osiągnęły dojrzałość morfologiczną i fizjologiczną, jednak nie kiełkują z powodu niekorzystnych warunków zewnętrznych.

Spoczynek bezwzgl dnySlide 14

Spoczynek bezwzględny

 • cechuje nasiona, które osiągnęły dojrzałość morfologiczną, ale nie uzyskały gotowości fizjologicznej do kiełkowania.

 • Nawet optymalne warunki środowiska nie przerywają ich spoczynku. (jedną z przyczyn sp. bezwzględnego u nasion roślin motylkowych jest twarda, nieprzepuszczalna dla wody łupina nasienna – pomagają tu bakterie i grzyby glebowe rozkładając składniki glebowe)

Kie kowanieSlide 15

Kiełkowanie

 • · intensywne pobieranie wody· pęcznienie· synteza odpowiednich fitohormonów· pęknięcie łupiny nasiennej· pojawienie się korzenia· pojawienie się łodyżki· rozwijanie się liści

Energia kie kowaniaSlide 16

Energia kiełkowania

 • określa się procentem nasion, które kiełkują wciągu krótkiego czasu

  (3-10dni). En. kiełkowania mówi o zdolności nasion do szybkiego kiełkowania i jest wskaźnikiem ich żywotności.

Owoce rozwijaj si g wnie ze cian zal ni s upkaSlide 17

Owoce rozwijają się głównie ze ścian zalążni słupka

 • partenokarpia – powstawanie owoców bez procesu zapłodnienia i bez rozwoju nasion, posiadają silnie rozwiniętą owocnię: ananasy, banany, cytryny, grejpfruty. Rośliny monokarpiczne – owocujące jeden raz w życiu /jednoroczne i dwuletnie/Rośliny polikarpiczne – owocujące wielokrotnie /byliny, drzewa, krzewy/Typowy owoc składa się z nasion i chroniącej je owocni. Owocnia powstaje z: ściany zalążni słupka, czasami przy udziale dna kwiatowego i elementów kwiatostanów.

SamosiewnoSlide 18

Samosiewność

 • - wzrost pędów na długość np. rdest ptasi- ruchy higroskopijne /pochłanianie wody i pary wodnej/, dotyczą martwych części roślin, polegają na nierównomiernym pęcznieniu i wysychaniu ścian komórkowych np. strąki roślin motylkowych, otwieranie owoców pierwiosnka, mydlnicy, dojrzałych (trzyletnich) szyszek sosny.

ObcosiewnoSlide 19

Obcosiewność

 • wiatrosiewność – anemochoria – główną rolę odgrywa tu siła wiatru i wysokość i wilgotność powietrza; nasiona są małe i lekkie np. u storczyków, często wyposażone w urządzenia do latania: skrzydełka /sosna, świerk, jawor/, baloniki /bawełna/, puch /mniszek lekarski, brzoza, olsza/

Obcosiewno1Slide 20

Obcosiewność

 • wodosiewność – hydrochoria – główna rolę odgrywa tu energia ruchu wody; nasiona i owoce pływają dzięki przestworom wypełnionym powietrzem, wodoodporna powierzchnia pokryta kutyną lub woskiem; strzałka wodna, grzybień biały, babka wodna

Obcosiewno2Slide 21

Obcosiewność

 • zwierzęta – zoochoria – diaspory przenoszą głównie ptaki i ssaki; endozoochoria – przenoszenie nasion w przewodach pokarmowych np. szpaki przenoszą nasiona wiśni , ślimaki nasiona poziomek

ZoochoriaSlide 22

ZOOCHORIA

 • epizoochoria – transport diaspor na powierzchni ciała zwierząt; nasiona i owoce wytwarzają wyrostki, kolce, haczyki, lepkie włoski np. lucerna, łopian, rzepik, lepnica

Zoochoria1Slide 23

ZOOCHORIA

 • Rodzajem zoochorii jest mrówkosiewność, występuje u wielu roślin łąkowych, pastwiskowych i leśnych – glistnik jaskółcze ziele, niezapominajka drobnokwiatowa, jasnota biała. Rośliny te wytwarzają nasiona i owoce zaopatrzone w ciałka odżywcze zwane ciałkami mrówczymi, są one zasobne w tłuszcz i białko i stanowią pokarm dla mrówek

AntropochoriaSlide 24

ANTROPOCHORIA

FotoperiodyzmSlide 25

Fotoperiodyzm

 • różne rośliny kwitną w różnych porach roku, a termin ich zakwitania zależy od liczby godzin w ciągu doby, w czasie których roślina podlega działaniu światła czyli fotoperiodu

Ro liny dnia kr tkiego rdkSlide 26

Rośliny dnia krótkiego (RDK)

 • astry złocienie, dalie, ziemniaki

 • (nie wytwarzają kwiatów jeśli liczba godzin w ciągu doby przekracza pewną krytyczną liczbę, kwitną one wczesna wiosną, późnym latem lub w jesieni, ) zwane są roślinami długiej nocy,

Ro liny dnia d ugiego rddSlide 27

Rośliny dnia długiego (RDD)

 • burak, koniczyna, zboża, mieczyk (wymagają do zakwitnienia fotoperiodu przekraczającego pewną krytyczną długość – 12H dzień – rośliny krótkiej nocy

Ro liny fotoperiodycznie oboj tneSlide 28

Rośliny fotoperiodycznie obojętne

 • np. goździk ogrodowy, bawełna, mniszek, słonecznik pomidor (są one niewrażliwe na długość dnia i nocy, kwitną w różnych porach roku)

FitochromSlide 29

FITOCHROM

 • w zjawiskach fotoperiodyzmu zasadniczą role odgrywa wrażliwy na działanie światła barwnik o charakterze białkowym fitochrom (występuje w 2 formach

 • P660(długość fali 660nm)

 • P735 (długość fali 735nm tzw. długa czerwień).

KwiatostanySlide 30

KWIATOSTANY

BALDACHOGRONO JARZĘBINA

Kwiatostany1Slide 31

KWIATOSTANY

GRONO KONWALIA MAJOWA

Kwiatostany2Slide 32

KWIATOSTANY

KŁOS RDEST

Kwiatostany3Slide 33

KWIATOSTANY

KOLBA KUKURYDZA

Kwiatostany4Slide 34

KWIATOSTANY

KŁOS ZŁOŻONY ŻYTO PSZENICA

Kwiatostany5Slide 35

KWIATOSTANY

WIECHA BEZ LILAK

Kwiatostany6Slide 36

KWIATOSTANY

BALDACH CZOSNEK NIEDŹWIEDZI

Kwiatostany7Slide 37

KWIATOSTANY

BALDACH ZŁOŻONY KOPER

Kwiatostany8Slide 38

KWIATOSTANY

GŁÓWKA KONICZYNA

KoszyczekSlide 39

KOSZYCZEK

SierpikSlide 40

SIERPIK

WierzchotkaSlide 41

WIERZCHOTKA

ROGOWNICA POLNA

Rodzaje owoc wSlide 42

RODZAJE OWOCÓW

Owoce sucheSlide 43

OWOCE SUCHE

Owoce suche1Slide 44

Owoce suche

 • pękające - są one wielonasienne i mają suche owocnie, które otwierają się po dojrzeniu i rozsiewają nasiona:

  • mieszek - mogą one tworzyć owoce zbiorowe – wielomieszki - OSTRÓŻKA

  • strąk – GROCH FASOLA

  • łuszczyna - RZEPAK

  • torebka - MAK

Owoce suche2Slide 45

OWOCE SUCHE

 • niepękające - są zazwyczaj jednonasienne, nasiona tych owoców pozostają zamknięte w całej owocni lub jej części.

 • Niełupka - SŁONECZNIK

 • ziarniak - PSZENICA

 • orzech (np. żołędzie) i orzeszek (np. kłębki buraka)

 • rozłupnia rozpadające się na rozłupki- KLON

Owoce soczyste mi sisteSlide 46

Owoce soczyste (mięsiste)

 • pestkowiec - CZEREŚNIA

 • jagoda - POMIDOR

 • owoce jabłkowate lub owoce szupinkowe – OWOC RZEKOMY- GRUSZA, JABŁKO

 • owoc zbiorowy – WIELOORZESZKOWCE, WIELOPESTKOWCE

 • owoc złożony- ANANAS

 • owocostan - FIGA


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro