AGDAS EGITIM AKIMLARI IVAN ILLICH 1926-2002 - PowerPoint PPT Presentation

        ADA ETM AKIMLARI
Download
1 / 26

 • 212 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Viyana'da dogdu. Liseyi Viyana'da okudu ama Nazilerin 1941'deki isgalinden sonra babasi Katolik olmakla birlikte annesinin soyagacinda Yahudilik olmasi nedeniyle 1941'de Avusturya'dan srldler. Floransa niversitesi'ne, sonra da Roma Gregoryen niversitesi'ne devam ederek doga bilimleri, tarih, fe

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

AGDAS EGITIM AKIMLARI IVAN ILLICH 1926-2002

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

ADA ETM AKIMLARIIVAN ILLICH (1926-2002)

renciler; Fatma zata , Gizem R.iek , Fato Akyol, Zeynep Ergen, Melike Nomanolu, Fatma Tuzcu , Arzu Grkem, Hakan Onat , Huriye Akay, Rabia G.arkacolu, Mehtap Sar, Hacer Ulu, mran Demir, Gnl alr, Fatma Dikmen , Funda Uysal,

Muammer Karda ve N.Emel Palazn katklaryla Ders sorumlusu:

Prof. Dr. Mustafa ERGN

nsan emeinin en byk meyvesi eitimdir.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Viyana'da dodu. Liseyi Viyanada okudu ama Nazilerin 1941deki igalinden sonra babas Katolik olmakla birlikte annesinin soyaacnda Yahudilik olmas nedeniyle 1941de Avusturyadan srldler. Floransa niversitesine, sonra da Roma Gregoryen niversitesine devam ederek doa bilimleri, tarih, felsefe ve teoloji okudu. Salzburg niversitesinde tarih doktorasn tamamlad ve ardndan 1956'ya kadar papaz olarak alt. Porto Ricodaki Ponce Katolik niversitesi'nde rektr yardmcs oldu. Katolik misyoner kuruluu olan CIDOCta alt. 1969da papazl brakt. 1980lerden sonra Meksika, ABD ve Almanyada niversitelerde konuk retim yesi olarak alt. Illich en az alt dili iyi derecede biliyordu.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Trkeye evrilmi eserleri:

Okulsuz Toplum,

Enerji ve Eitlik,

enlikli Toplum,

Saln Gasp,

Gender,

H2O ve Unutuun Sular,

Tketim Toplumu


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

lkel insan doann cmertliine, tanrlarn verdiklerine ve geinmesini salayan kabilesinin igdlerine balyd.

lkel insanlar iin dnya kaderle ynetiliyordu. Klasik insan kadere, doaya ve evreye kar kmaya balad ama kendini tehlikeye koyarak. ada insan dnyay kendi hayaline gre kurmaya, tmyle insan-yaps bir evre yaratmaya kalkyor; sonradan bunu yalnzca kendine srekli buna uydurarak yapabileceini fark ediyor...


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Bunu ancak bilim, teknoloji ve kurumlar vastasyla yapabilecek.

Pandorann kutusundan her yana yaylm ktlkleri yakalamak, onlarla baa kmak zere kurumlar kurma yolundaki Prometeci aba.

Bunun iin her ey iin kurumlar kurulmaya baland. Hastahane, hapishane, banka, fabrika, okul, sigorta vs..

Bu kurumlar insann btn hayatn kuatyor. Her insan hastahanede douyor, orada lyor. nsan bu ortamda alacak ekilde yetitiriliyor.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Okul nedir?

Okul eitim alannda uzmanlaan kurumdur.

eitim = okul

mr biter, okul bitmez.

Hayat boyu eitim

Srekli eitim

Beikten mezara kadar eitim

Eitim art!


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Eitimbilimciler ve retmenler eitimle her eyi yapabileceklerini sanyorlar. nsan ve insanl kurtaryorlar!

Herkese zorunlu eitim uyguluyorlar.

Devletin ve ekonominin istedii uzman ibirliki insan retmeye alyorlar.

Toplumsal insan yalnzca delikanllk srasnda doar, dzgn bir biimde domas da ancak okulun dlyatanda olabilir.

Eitilmi insan tam bir kledir, sistemin, dzenin klesi! Daha verimlidir, daha az su iler, toplumsal ileyie katlr vs. Dolaysyla daha saygn, daha zengindir


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Okulun yaps her yerde ayndr. Okulun gizli mfredat her yerde ayn etkiye sahiptir.

Dnyann her yannda okulun gizli mfredat brokrasilerin verimli ve yararl olduunu, renciye daha ok retimin daha iyi bir yaam salayacan alar. Dahas tketim retim alkanl, kurumsal bamllk, kurum rtbelerinin benimseniini de beraberinde getirir. Okulun gizli mfredat ne olursa olsun: hocalar tersine ne kadar alrlarsa alsnlar, hangi ideoloji hkm srerse srsn bunu yapar.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Baka deyile, okullar temel olarak tm lkelerde hep ayn soydur. lke ister faist ister demokratik ya da sosyalist olsun, byk ya da kk, varsl ya da yoksul olsun deien hi bir ey yoktur.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Gnmzde yalnz eitim deil toplumsal gerekliin kendisi de okullu olmutur.

Hem zenginler hem yoksullar okul ve hastanelere gbeklerinden baldrlar, bu kurumlar onlarn yaamlarna klavuzluk eder, dnya grlerini oluturur ve neyin yasaya uygun neyin, aykr olduunu tanmlar.

Okul iin kii bana harcama, tbbi tedavi harcamalaryla ayn hzda ykselmitir. Ama gerek doktorlarn gerek retmenlerin artan ilemleri giderek daha kt sonular vermektedirler.

Okul art, silah art denli ykcdr ancak bu pek gze arpmyor.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

nsanlk tarihinde Kilise a gemi Okul a balamtr.

Okul adalam ii snfnn dnya dini durumunu almtr ve teknolojik an yoksullarna bo yere kurtulu vaadinde bulunmaktadr. Ne var ki bu ulus-devleti onu benimsemi, bylece de vatandalarn birbiri ardna dizilen diplomalar iin retim basamaklarn trmanmaya mahkm etmitir, bunun eskilerin balama trenleri ve dinsel ykseli ayinlerinden pek bir fark yoktur.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Okul yalnzca Yeni Dnya Dini olmakla kalmaz... Okul da bizim kokuan kltrmzn kilisesidir ite. Baka hi bir kurum bu denli gz boyayamaz, toplumdaki gereklerle ilkeler arasndaki uyumazl bundan iyi saklayamaz insanlardan... Dnyevi, bilimsel ve lm tanmaz nitelikleriyle gnmz dncesinin bir parasdr okul...

Yeni Dnya Kilisesi, bilgi endstrisidir.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Okul, retmenler eliinde zorunlu bir ikamettir.

Srekli ders kitaplar dolandrcl yaplmaktadr.

Okul deyince ne anlyoruz? Koruyucu bakm, seme, gr ileme ve renme...

Okulu zorunlu bir mfredat erevesinde, devam zorunluluu olan, retmen gerektiren yaa zgl nitelikleriyle tanmlanyor.

Endstri toplumunda ocukluun seri-retimi mmkn olabildi.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

nsan bir kez okulun gerekliini benimsedi mi dier kurumlar iin kolay bir av haline gelir. Gen insanlarn imgelemleri mfredata uygun renimle biimlendirildi mi, artk her tr kurumsal planlamaya koullanm olurlar. retim imgelemlerinin ufkunu daraltr. Bu insanlar, aldatlmaz ama atlatlabilirler, nk umudun yerine beklentiyi koymalar retilmitir. Ne iyiye ne ktye armazlar, nk kendileri gibi okutulmu baka insanlardan ne beklemeleri gerektii de retilmitir.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Okulun yava yava rettii, iledii deerler hep llebilir eylerdir. Okul gen insanlar yle bir dnyaya sokar ki orada herey llebilir, imgelemleri bile, hatta insann kendisi bile... Benim vdm tr renme llemez yeniden-yaratmdr.

Okulda bir insann ne reneceine, ne zaman reneceine bir bakas karar veriyor.

Okul, ne pahasna olursa olsun renimin o sonu gelmek bilmez yarma sokar renciyi. renci piramidin bitmek bilmez basamaklarna trmanrken onu gdlemek iin yaplan harcamalar ge ular.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Yabanclama, geleneksel anlay iinde, insan retme ve yeniden-retme olanandan alkoyan bir sretir. nsanlar evrelerinden koparan okul onlar yava yava yabanclatryor. Okul bu yabanclamay yaama hazrlk olarak yapar, bylece de insan gerekliin renilmesinden ya da yaratc almadan alkoyar. Okulun yapt neye gerek varsa onu reterek yaamn yabanclatrc kurumlamasna katkda bulunmaktr.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Okul insanlar kendi bymelerinin sorumluluunu stlenmekten uzaklatrarak bir tr ruhsal intihara sevk etmektedir.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Gerek alkan renciler gerekse de tembeller, hepsi, papaan gibi ezberlemee, okuyup alp snavlar atlatmaya bakarlar, ya sopa korkusuna ya da peinde kotuklar havucu kapmak iin...

Okul, retmeni bir beki, bir vaiz ve bir terapist rolne sokar. Okulun eitli kural ve trenleriyle gizli bir mfredat oluturur...

zgr Okul denen okullarn mfredat folk ve rok kitlelerinin toplu ayinlerine benzemektedir.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

KURUMLAR YELPAZES

SOL ORTA SA

canl kurumlar

Herkesin eit olarak yararland, demokratik, zgr, bamllk yapmayan

Telefon balantlar, posta yollar, metro hatlar, yollar, toplu pazar yerleri,

ortaya doru: amarhaneler, frnlar, berberler ve mesleklerden sz edersek: avukatlar ve

mzik retmenleri

Otel ve kafeteryalar, Hammadde ve dayanksz tketim mal retenler

insanlar kendine baml klan,

kullanmc (manuplatif), toplumsal ya ruhsal ynden bamllk oluturucu niteliktedirler.

Savunma-gvenlik (askeriye), mahkeme, hapishane, otoyol (paral), hastane, en sadaki kuruma gtryor: Okul. Mamul mallar, bunlar yapan fabrikalar, hizmet kurumlar ki bunlarn banda okul gelir. Yasalar kimseyi araba kullanmakla ykml klmazken herkesin okula gitmesini zorunlu klar.

En sadaki ve ilk ortadan kaldrlmas gereken kurum OKUL


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Kurum mant ocuklar iin okul gerek diyor. Kurum mant ocuk okulda renir diyor. Ama bu kurum mantnn kendisi okulun rndr.

Okul, u varsaym zerine kuruludur: renme, renimin sonucudur. Oysa rendiklerimizin ounu okul dnda renmiizdir.

nsan bilgilerinin ounu okulun dnda edinir; bugne dein okul, birka zengin lkede, bu insanlarn, hayatlarnn giderek artan bir blmnde tutsak edildikleri bir yer olup kmtr.

renmenin ou kendiliinden olagelir, hatta en planl renme bile programl bir retimin sonucu deildir.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Okul kurumunun kaldrl kanlmaz olarak eninde sonunda gerekleecek, stelik alacak denli abuk olup bitecek. Bu i daha fazla geciktirilemez ve aslnda bunu balatmak iin yle byk bir abaya da gerek yok, nk her ey imdi yaplyor bile.

nternet teknolojileri (forumlar, bloglar, haber ve ilgi gruplar, facebook vs. Cep telefonlar

Gnmzdeki mesleki kurumun yklmasna nce okul retmenini terk ederek balanmal.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Okullar, bir beceriyi renmek iin yanl yerler olmakla kalmazlar; okul bir eitimi almak iin daha da kt bir yerdir.

Beceri eitiminin mfredatn dar erevesinden kurtarlmas gerekiyorsa zgr eitimde de devam zorunluluu kalkmaldr.

Gnmzdeki eitim kurumlar reticilerin amalarna hizmet etmekte. Oysa bizim gerek duyduumuz yaplar insana renmek ve bakalarnn renmelerine katkda bulunmak yoluyla kendini tanmlama olana verebilenlerdir.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Okulsuz bir toplum iin gerekli olan ey rastgele veya resmi-olmayan eitim anlaydr.Eitim sreci de ayn ekilde, toplumun okulsuzlatrlmasndan byk yarar grecektir.nsanlar ne okulsuz bir toplumu dleyebiliyorlar ne de okul kurumunu kaldrm bir toplumdaki eitim kurumlarn.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

OKULA ALTERNATF: OKULSUZ TOPLUM

retim, renmeyi kolaylatran koullarn seimidir.

renciler zorunlu bir mfredata uymak zorunda braklmamal, bir diploma ve benzeri belgeler nedeniyle bir ayrm yaplmamaldr. Ayrca halk da, gerileyici bir vergilendirme yoluyla, byk bir eiticiler ordusu ve binalardan oluan dev bir profesyonel aygt beslemek zorunda braklmamaldr.


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

Drt ana eitim kurumu: Nesneler, rnekler, eler ve bykler, her biri deiik bir tr dzenleme ile herkesin kullanmna ak olabilecek drt kaynaktr.1. Eitsel amalara ynelik kaynak hizmetleri.2. Beceri dei-tokuu. Bir beceri rnei o beceriye sahip olup bunu gstermeye gnll birine denir. Herkes iin eitim herkes tarafndan eitim demektir.3. Eleme.Klpler ite bu ie yarar. iletiim ana gerek vardr. Bilgisayara destek olarak bltenler, gazete ilanlar a ile bilgisayarn e bulamayaca etkinlik trleri ilenebilir.4. Meslekten eitimciler.Sanatlarn ustalar, usta-rak (usta-mez) ilikisi


Agdas egitim akimlari ivan illich 1926 2002

SONSZ

nsanln tek umudu, Prometeci insanlara kar, insann Epimethean yannn yeniden domasdr.

nsanolu, Pandora'nn sat ktlkleri sokmak iin yapt kutularn tuzana derek kendi o kutularn iinde kalmtr.

Her yerde doa zehirlenmekte, toplum insanilikten uzaklamakta, insanlarn i dnyalar zapt edilmekte ve kiisel uralar boulmaktadr.


 • Login