Uzaktan e itim rencisi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Uzaktan Eğitim Öğrencisi PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uzaktan Eğitim Öğrencisi. Öğrenme Çıktıları. Uzaktan eğitim öğrencisinin özelliklerini tanımlayabilme Uzaktan eğitim öğrencisinin değişen rollerini anlayabilme Uzaktan eğitim öğrencisinin aldığı sorumlulukları açıklayabilme. Uzaktan Eğitim Öğrencisi. Yaş Davranış Deneyim

Download Presentation

Uzaktan Eğitim Öğrencisi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uzaktan e itim rencisi

Uzaktan Eğitim Öğrencisi


Renme kt lar

Öğrenme Çıktıları

 • Uzaktan eğitim öğrencisinin özelliklerini tanımlayabilme

 • Uzaktan eğitim öğrencisinin değişen rollerini anlayabilme

 • Uzaktan eğitim öğrencisinin aldığı sorumlulukları açıklayabilme


Uzaktan e itim rencisi1

Uzaktan Eğitim Öğrencisi

 • Yaş

 • Davranış

 • Deneyim

 • Bilişsel Beceriler

 • Öğrenme Stilleri


Uzaktan e itim rencisinin zellikleri

Uzaktan Eğitim Öğrencisinin Özellikleri

61 uzaktan eğitim kurumunda 1998’de DETC tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları şöyledir:

 • Yaş ortalaması = 31

 • Erkek öğrenci oranı = %48

 • Çalışırken okuyanların oranı = %90

 • Ödemeleri kurum tarafından yapılanların oranı = %31

 • Kolej derecesine sahip öğrenci oranı = %82

 • Kayıt olup başlamayanlar - %16, kursu bitirenler - %57, mezun olanlar - %38


Renci sorumluluklar

Öğrenci Sorumlulukları

 • Kullanılan Araç-gereçler

 • Derse devam ve katılım

 • Yanıtların tonlaması

 • Donanım Gereksinimleri

 • Teknik Bilgi Düzeyi

 • Teknik Güçlükler

 • Ödev ve Projeler


Renci ba ar s n etkileyen fakt rler

Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler

 • Eğitim alt yapısı

 • Karakter Özellikleri

 • Programa Yönelik Beklentiler

 • Özel Görev ve Sorumluluklar


Rehberlik ve y netim servisleri

Rehberlik ve Yönetim Servisleri

 • Oryantasyon

 • İdari Destek

 • Sosyal Etkileşim

 • Çalışma Becerileri

 • Kriz Durumları


Tart al m

Tartışalım…

 • Uzaktan eğitim öğrencisi ile yüz-yüze eğitim göre öğrenciler arasında ne gibi farklar vardır?

 • Asenkron ve senkron eğitim modelleri arasında öğrenci sorumlulukları açısından nasıl farklılıklar gözlenir?

 • Uzaktan eğitimle bir ders verdiğinizi düşünün. Öğrencilerinize ait bilgileri nasıl toplardınız?


Kaynaklar

Kaynaklar

 • Simonson M. R. (Ed.), Smaldino, S. E. & Zvacek, S. (2002). Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education (2nd Edition). Prentice Hall, USA. http://www.prenhall.com/simonson

 • Moore, M. G. & Kearsley, G. (2004). Distance Education: A Systems View (2nd Ed.). USA: Wadsworth Publishing. Çalışma Rehberi: http://ouln.org/deguide.htm

 • www.uwplatt.edu/.../ demographics.html

 • www.cwu.edu/ wenatchee/photos.html

 • www.swcc.cc.ia.us/iowacc/ library/askLibrarian.htm

 • www.hyperstudy.com/ apc/sterling/Default.asp

 • www.hws.edu/.../ showwebclip.asp?webclipid=335

 • http://www.ntcc.edu/DistanceEd/


 • Login