Malé gesto - PowerPoint PPT Presentation

Mal gesto
Download
1 / 20

  • 93 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Malé gesto. POHÁR MLIEKA. Jedného dňa chudobný chlapec, ktorý predával tovar z dverí do dverí, aby si mohol zaplatiť štúdiá , si všimol, že už má len 10 centimov na zakúpenie jedla a má hlad . Rozhodol sa preto, že si vypýta niečo na jedenie v najbližšom dome.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Malé gesto

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mal gesto

Mal gesto


Mal gesto

POHR MLIEKA


Mal gesto

Jednho da chudobn chlapec, ktor predval tovar z dver do dver, aby si mohol zaplati tdi, si vimol, e u m len 10 centimov na zakpenie jedla a m hlad. Rozhodol sa preto, e si vypta nieo na jedenie v najbliom dome.


Mal gesto

Avak stratil odvahu, ke mu prila otvori pekn mlad ena. Namiesto jedla si ptal len pohr vody.


Mal gesto

  • Ona videla, e je vyhladovan a priniesla mu pohr mlieka. Pil ho pomaly a sptal sa:

  • - o som vm dln?

  • Vbec ni , odpovedala:- Mama ns uila, e si nikdy nemme da zaplati za to, e sme mil.

  • Odpovedal : Tak vm teda z celho srdca akujem .


Mal gesto

Ke Howard Kelly opal tento dom, ctil sa silnej nielen fyzicky, ale aj posilnen vo viere, ktor prve strcal.


Mal gesto

O niekoko rokov neskr tto mlad ena vne ochorela. Miestni lekri boli bezmocn. Poslali ju do vekho mesta, kde zavolali pecialistov, aby sa zaoberali touto zriedkavou chorobou.


Mal gesto

Doktora Howarda Kelly prizvali na konzultciu. Ke zaul nzov mesta, odkia prila, mal v oiach zvltne svetlo.


Mal gesto

Ihne sa zdvihol a kral po chodbe, ktor viedla do jej izby. Obleen vo svojej blze, voiel, aby sa na u pozrel. Okamite ju poznal. Vrtil sa do konzultanej miestnosti, rozhodnut urobi vetko, o je v jeho silch, aby jej zachrnil ivot.


Mal gesto

Od tohto da sa jej pecilne venoval.

Po dlhom ase boj vyhral.


Mal gesto

Doktor Kelly poiadal, aby mu poadovan faktru poslali na schvlenie. Pozrel sa na u, napsal poznmku na okraj a poslal faktru do izby chorej.


Mal gesto

Bla sa otvori ju, bola si ist, e ju bude musie splca cel svoj al ivot. Nakoniec ju predsa len otvorila.


Mal gesto

Jej pozornos uptalo nieo, napsan na okraji faktry.


Mal gesto

tala tam slov: plne zaplaten pohrom mlieka. Podpsan : doktor Howard Kelly.


Mal gesto

Zaliali ju slzy radosti a s vanm srdcom sa modlila : Vaka ti, mj Boe, nech sa tvoja lska naalej ri cez udsk srdcia a ruky .


Mal gesto

Il y a un dicton qui va comme suit :Du pain jet l'eau vous revient.

Il y a un dicton qui va comme suit :Du pain jet l'eau vous revient.

Jedno prslovie hovor :

Chlieb hoden do vody sa vm vrti.


Mal gesto

Skutok lsky, ktor dnes urobte, me by na itok vm alebo inej osobe, ktor mte radi, prve vo chvli, kedy sa ani nenazdte. Ak by sa vm aj nevrtil tento skutok lsky, prispejete k tomu, aby sa na svete dobre ilo. A i toto nie je cie ivota?


Mal gesto

Mte teraz dve veci na vber: mete posla toto pekn posolstvo alej alebo ho mete ingnorova a veri, e sa vs nedotklo.


Mal gesto

Najaou lohou v ivote je pozna, ktorm mostom treba prejs a ktor zrti...


Mal gesto

Viacer vstupuj a vychdzaj z nho ivota, ale iba ozajstn priatelia nechvaj stopu v naich srdciach.

Pekn tde!


  • Login