Arkitekter og regiss rer innen innovasjon og merkevareledelse
Download
1 / 36

Arkitekter og regissører innen Innovasjon og Merkevareledelse - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Arkitekter og regissører innen Innovasjon og Merkevareledelse. Partner Terje Sand Brand Management Group cellular; +47 911 11 900 mail; [email protected] Rundbord. Navn Kortfattet bakgrunn Rolle i egen organisasjon Forventninger til dagen. Regi for dagen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Arkitekter og regissører innen Innovasjon og Merkevareledelse' - chad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arkitekter og regiss rer innen innovasjon og merkevareledelse

Arkitekter og regissører innenInnovasjon og Merkevareledelse


Partner terje sand brand management group cellular 47 911 11 900 mail terje@brandmanagement no

Partner Terje SandBrand Management Groupcellular; +47 911 11 900mail; [email protected]


Rundbord
Rundbord

 • Navn

 • Kortfattet bakgrunn

 • Rolle i egen organisasjon

 • Forventninger til dagenKreativ destruksjon

Lever muligheter til å leve ut drømmer

Kreativ destruksjon

Skap opplevelser

Differensiert

Innovasjon

Løs problemer

Lever tjenester

Lag produkter

Ilk konkurrent

Destruksjon

Selg råvarer

Markedspris

Pris premie

1Modifisert fra Jozef Schumpeter – the theory of creative destruction 1933


Innovasjon – handler om å være der kulen kommer,

og ikke der kulene er.!

Fritt etter Wayne Gretzky

Toppscorer i National Hockey League gjennom tidene


Ti omr der for innovasjon 1 minst
Ti områder for innovasjon 1. (minst)

Produkt

Leveranse

Finansiell

Prosess

Støtte-

prosess

Kanal

Forretningsmodell

Ytelse

Merkevare

Kjerne-

prosess

Plattform

Allianser

Kunde-opplevelse

Service

1. Thougt leader Larry Keeler Doblin inc.


De 10 innovasjonsomr der og antagelser om verdiskaping 1
De 10 innovasjonsområder og antagelser om verdiskaping 1

Finansiell

Prosess

Løsning

Leveranse

Forretn.modell

Nett-verk

Kjerne

Støtte

Produkt

System

Service

Kanal

Brand

Opp-levelse

Hi

Pareto nok en gang – 2 % av innovasjonsinitiativene

skapte mer enn 90 % av verdi 1.

Lo

1. Kilde; Casearbeid i Doblin inc.


!

Her er PØLSA, Hit med PENGA

TRADISJONELLE FORRETNINGS-

MODELLER BLIR ERODERT OG ØDELAGT

AV DRIVERE i OMGIVELSENE.

DET ER NEPPE BÆREKRAFTIG Å BRUKE

OSTEHØVEL FOR Å TRIMME KOSTNADERELLER ØKE PRISENE.

FREMTIDEN TILHØRER DE SOM TENKER

NYTT OG NYTTIG OM Å SKAPE OG KAPRENYE VERDIER.

Vi kaller det innovasjon i

forretningsmodeller


Hvorfor er det så stor interesse om innovasjon i forretningsmodellerHvordan kan vi effektivt arbeide med temaet?


Hvordan kunne det skje
Hvordan kunne det skje…?

 • Doktorgrad i effektiv fotball – Kunnskapsbasert innovasjon (og ikke kundedrevet)

 • Fantastisk pedagog - formidlingsevne

 • Utviklet et ganske nytt språk på en idrett som har vært organisert siden Ebenezer Cobb Morley etablerte Football Association i England 1863

 • Skapte Mentale modeller – og selvtillit om hvordan en nasjon uten naturlige forutsetninger kan snuse på toppen

 • Han laget en ny forretningsmodell for fotball


Elementene bak innovasjonen
Elementene bak innovasjonen

 • Drillo baserer sin fotballfilosofi på soneforsvaret,

  • på det åbrytemotstanderens angrep, (Break down og ubalanse)

  • på lange oppspill når motstanderen var etablert i forsvar, (Flo pasning, Bakrom)

  • og på effektiv utnyttelse av dødballer. (Serve)

  • Laget blekomponertmed tanke på at han skulle ha gode hodespillere, duellspillere og pasningsleggere, spillere som var velegnet for bruk både på dødballer og i langpasningsangrepene.


Partnere/

nettverk

Nøkkelaktiviteter

Kunderelasjon

Kundeideen

Verdiforslag

Nøkkelressurser

Kundeaksess

Kostnadsstrømmer

Inntektsstrømmer

Canvas: Alex Osterwalder Business Model Generation


NØKKELAKTIVITETER

KUNDERELASJON

NETTVERK & PARTNERSKAP

VERDIFORSLAG

KUNDEIDE

NØKKELRESSURSER

KUNDEAKSESS

KOSTNADSSTRØMMER

INNTEKTSSTRØMMER


Workshop
Workshop

 • Legg puslespill Forretningsmodell Canvas

 • Les igjennom Case Salma

 • Diskuter dagens forretningsmodell slik dere tolker den (bruk Gule Post it™ lapper på hver av de 9 komponentene i modellen)


NØKKELAKTIVITETER

KUNDERELASJON

NETTVERK & PARTNERSKAP

VERDIFORSLAG

KUNDEIDE

NØKKELRESSURSER

KUNDEAKSESS

KOSTNADSSTRØMMER

INNTEKTSSTRØMMER


Workshop 2
Workshop 2

 • Drøft en SWOT på dagens forretningsmodell

  • Sterke sider – Grønne Post it

  • Svake sider – Rød Post it

  • Muligheter – Blå Post it

  • Trusler – Orange Post it


NØKKELAKTIVITETER

KUNDERELASJON

Svakhet

NETTVERK & PARTNERSKAP

VERDIFORSLAG

KUNDEIDE

Styrke

Mulighet

NØKKELRESSURSER

KUNDEAKSESS

Trussel

KOSTNADSSTRØMMER

INNTEKTSSTRØMMER


Styrevedtak

Styret i Salmon Brands har i dag behandlet utviklingen i selskapet.

Styret anerkjenner det arbeidet som er utført forbundet med å posisjonere produktet som det ypperste av kvalitet blant kjennere og de premier Salma har vunnet den senere tid. Spesielt gleder styret seg over innovasjonsprisen vunnet ved Sial d’Or som er en viktig milepæl for selskapet – og fremfor alt for norsk matindustri.

Styret er imidlertid ikke fornøyd med de økonomiske resultatene i selskapet. Styret ber om at administrasjonen igangsetter arbeid forbundet med å innovere forretningsmodellen i Salma – med sikte på å sannsynliggjøre forbedret økonomiske resultater på kort og mellomlang sikt.

Administrasjonen har fullmakt til å innhente ekstern kompetanse i den grad dette anses nødvendig.

Styret ber om at resultatet av arbeidet legges frem for styrebehandling ila Q3 2010.

For styret i Salmon Brands

Hege Holter Brekke

Styreleder


Workshop 3
Workshop 3

 • Dere skal ideutvikle 1 – 2 alternative forretningsmodeller for Salma – som bygger på SWOT analysen – og styrevedtaket

 • Diskuter først alternative muligheter – for så å utvikle en helhetlig forretningsmodell


Tre grunnleggende forretningsmodeller 1
Tre grunnleggende forretningsmodeller 1.

 • Verdikjeden

 • (The Toyota Way)

2. Verdiverkstedet

(Method One AA)

3. Verdinettverket

(The Apple way)

Skaper verdier ved å tilføre merverdier på inputressurser

Skaper verdier ved å løse problemer

Skaper verdier ved å koble ressurser til andre ressurser

1. Michael Porter og Forfatterne Stabell og Fjeldstad, BI 94, foreslår verdikonfigurasjoner


Case strategisk gruppekartlegging verkstedmarkedet
Case Strategisk gruppekartlegging - Verkstedmarkedet

Sjekkpunkt

bilverksted

Automester

Bredde på Tjenester/modeller

Smal

Plukker

Kirsebær ved å endre forretningsmodell

Tett

Løs

Kjedeintegrasjon

Etablerer

Inngangsbarrierer

Beskytter eget ettermarked


Kirseb rplukker endrer forretningsmodell og vinner
Kirsebærplukker – endrer forretningsmodell og vinner

 • Trøbbel med eksosanlegget er en forutsigbar skavank og kan organiseres som ren verdikjede

 • Tydelige verdiløfter kan kommuniseres – og de vinner


Sykehuset er viktig – men er sykehuset en verdikjede, et verdiverksted eller et verdinettverk…?

1.

 • PasientbehandlingHelseforetakene skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn.

 • ForskningForskning i sykehusene er viktig for å gjøre helsetjenesten i stand til å foreta kritiske vurderinger og riktig prioritering av etablerte og nye diagnostiske metoder, behandlingstilbud og teknologi samt for å ivareta og veilede pasientene.

 • Utdanning  av helsepersonellUtdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten omfatter grunnutdanning, videre- og etterutdanning, turnustjeneste, spesialistutdanning og ulike typer kurs i regi av arbeidsgiveren.

 • Pasientopplæring Ved kronisk eller langvarig sykdom er opplæring og mestring av sykdom viktig. Pasienter og pårørende har også kunnskap som er viktig for å bidra til læring og mestring for andre som er kommet i samme situasjon.

1. Helse og omsorgsdepartementet sin oppdragsbeskrivelse til almensykehussektoren


Sykehuset er viktig men er sykehuset en verdikjede et verdiverksted eller et verdinettverk
Sykehuset er viktig – men er sykehuset en verdikjede, et verdiverksted eller et verdinettverk…?

Ben-brudd

Nyrestein

Presis

Brokk

Behandling

Alle mulige sykdommer

Empirisk

Alzheimer

Intuitiv

Kronisk rygg-

lidelser

Depresjon

Intuitiv

Empirisk

Presis

Diagnose


Tre spesialiserte verdikonfigurasjoner
- tre spesialiserte verdikonfigurasjoner verdiverksted eller et verdinettverk…?

1. Verdiverkstedet Coronar Angiografi

 • Klassisk kompetent diagnostikk. Klinikken gjør utredning av sykdommer i hjertets kransarterier med coronar angiografi. Det innebærer at et kateter settes inn i en blodåre ved håndleddet eller i hovedpulsåren i lysken. Kateteret føres til hjertet og det settes kontrast inn i åpningene fra aorta (hovedpulsåren) slik at blodårene i hjertemuskelen(kransarteriene) blir synlige på røntgengjennomlysning. Da kan forsnevringer på årene sees.

 • Slike forsnevringer kan blokkes ut og det kan settes inn stent som er en strekkstålforing for holde åren åpen.

  2. Verdikjeden – Bypass fabrikken

 • Sterkt spesialisert, effektiv og kompetent ”by pass fabrikk. Når det påvises forsnevringer som ikke egner seg for blokking og stent, kan det være aktuelt med hjerteoperasjon med bypass. Da tas en vene fra leggen som blir sydd på kransarterien slik at blodet går en liten omvei rundt forsnevringen, også kalt shunt.

  3. Verdinettverket – Rehabilitering

 • Hjerterehabilitering innebærer to treningsøkter daglig og undervisning i mestring av hjertesykdom, kosthold og treningsteori. Ergo kobling av hjerteopererte til ressurser slik at de forblir varig friske


Som skaper innovasjon i tjenester
…som skaper innovasjon i tjenester verdiverksted eller et verdinettverk…?

 • betydelig rom for øket verdiskaping ved å innovere og forbedre forretningsmodeller


Webchoice senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning
WebChoice – Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning

 • WebChoice – en hjemmebasert Internett-tjeneste for kreftpasienter.

 • Tjenesten gjør pasientene i stand til å overvåke egne symptomer, få skreddersydd informasjon om hva som kan hjelpe dem og få svar på spørsmål fra fagfolk og kontakt med andre i samme situasjon

 • WebChoice gir pasientene større mulighet til å ta ansvar for egen helse, til å mestre utfordringer og til å kommunisere med helsepersonell uten å måtte oppsøke tjenesteapparatet, frigjør kapasitet og effektiviserer sykehusdriften

 • Et verdinettverk – forebyggende helse og ressursfrigjørende av trange ressurser


Tenk igjennom
Tenk igjennom sykepleieforskning

 • Hva har gitt mest impulser ila dagen..?

 • Hva kan dere bruke av modeller og verktøy..?

 • Hvilke hindringer vil dere møte ..?

 • Hva bør dere vite mer om …?


ad