Slu ba mento r
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

SLUŽBA MENTO R PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SLUŽBA MENTO R. Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz. Finanční podpora služby Mentor. V letech 2004 – 2005 pilotní projekt Mentor finančně podpořila Evropská unie v rámci programu Phare „Zlepšení dlouhodobých příležitostí pro Romy“

Download Presentation

SLUŽBA MENTO R

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slu ba mento r

SLUŽBAMENTOR

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz


Finan n podpora slu by mentor

Finanční podpora služby Mentor

V letech 2004 – 2005 pilotní projekt Mentor finančně podpořila Evropská unie v rámci programu Phare „Zlepšení dlouhodobých příležitostí pro Romy“

V roce 2005 činnost mentorů podpořili Krajské úřady Jihočeského a Středočeského kraje

Projekt Systém mentoringu v trestní justici (září 2005 – červen 2008) je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

V období říjen – prosinec 2007 je činnost mentorů zajištěna díky dotacím z Úřadu vlády ČR a Jihočeského kraje

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz


Slu ba mento r

Hlavní cíle služby Mentor:

 • Vytvoření národního systému služby Mentor aplikovatelného kdekoliv v ČR

 • Snížení rizika sociálního vyloučení a recidivy

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz


D l c le slu by mentor

Zlepšení výkonu alternativních trestů a zefektivnění práce s romskými klienty PMS

Snížení rizika sociálního vyloučení příslušníků romské menšiny

Podpora zodpovědnosti klientů PMS – pachatelů trestné činnosti

Přímé zapojení Romů do spolupráce s PMS

Dílčí cíle služby Mentor

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz


Slu ba mento r

Příslušníci romské menšiny – klienti PMS

Příslušníci romské menšiny – budoucí mentoři

Cílová skupina

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz


Slu ba mento r

Zapojení cílové skupiny

 • Posílení kompetencí příslušníků romské menšiny aktivně řešit problémy komunity

 • Hodnocení služby Mentor klienty PMS

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz


Slu ba mento r

Místo realizace

NUTS Jihozápad

 • České Budějovice

 • Český Krumlov

 • Písek

 • Tábor

 • Jindřichův Hradec

NUTS Střední Čechy

 • Nymburk

 • Kladno

 • Kolín

 • Kutná Hora

 • Beroun

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz


Slu ba mento r

Místo realizace

 • Liberec

 • Jablonec nad Nisou

 • Hradec Králové

 • Rychnov nad Kněžnou

 • Pardubice

 • Ústí nad Orlicí

 • Chrudim

NUTS Severovýchod

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz


Slu ba mento r

Činnost romských mentorů

 • Motivace klientů k plnění povinností souvisejících s výkonem alternativního trestu

 • Návštěvy klientů v domácnostech

 • Podpora klientů při hledání práce, bydlení

 • Pomoc klientům při komunikaci s úřady

 • Pomoc při řešení klientovy zadluženosti

 • Pomoc PMS při orientaci v romské komunitě

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz


Slu ba mento r

Specifika služby Mentor

 • Dobrovolnost spolupráce

 • Individuální přístup ke klientovi

 • Respekt ke klientovi

 • Kontakt v přirozeném prostředí klienta

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz


Slu ba mento r

Mentor

PODMÍNKY

 • čistý trestní rejstřík za posledních 5 let

 • věk minimálně 18 let

 • příslušnost k romské menšině

 • POVINNOSTI

 • absolvovat rekvalifikační kurz (100 hodin)

 • účastnit se supervizí (min. 1x za 2 měsíce)

 • spolupracovat s PMS

 • mlčenlivost

 • vedení dokumentace

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz


Slu ba mento r

Klient

 • Uložený alternativní trest

 • (obecně prospěšné práce, dohled)

 • Příslušnost k romské menšině

 • Zvláštní zřetel na mladistvé klienty a děti

 • (služba Mentor je akreditovaná jako

 • individuální probační program při MSp ČR)

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz


Slu ba mento r

Aktuální situace v Jihočeském kraji

 • Místa realizace: České Budějovice, Český Krumlov, Písek, Tábor, Jindřichův Hradec

 • 12 vyškolených mentorů, kteří úspěšně složili závěrečnou zkoušku

 • V současné době: 11 aktivních mentorů

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz


Slu ba mento r

Úspěšnost služby Mentor

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz


Slu ba mento r

Typy klientů

 • A – Nespolupracující klient

 • B – Problémový klient

 • C – Spolupracující klient ohrožený sociální exkluzí

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz


Slu ba mento r

Úspěšnost u jednotlivých typů klientů

Stav k

31. 8. 2007

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz


Slu ba mento r

Aktuální projekty

Služba Mentor 2007

 • 7. – 31. 12. 2007, spolufinancován Úřadem vlády ČR

  Služba Mentor 2007 (Jihočeský kraj)

 • 7. – 19. 12. 2007, spolufinancován Jihočeským krajem

  Systém mentoringu v trestní justici

  1. 9. 2005 – 30. 6. 2008, spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz


Slu ba mento r

Děkuji za pozornost.

Dagmar Doubravová,

vedoucí projektů, SPJ

Sdružení pro probaci a mediaci

v justici, o.s.

http://www.spj.cz

http: mentoring.spj.cz

Služba Mentor

Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.

Korunní 101, Praha 3, www.spj.cz


 • Login