Evc en opscholing in de voetverzorgingsbranche
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

EVC en Opscholing in de voetverzorgingsbranche PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EVC en Opscholing in de voetverzorgingsbranche. Voorlichtingsbijeenkomst Nieuwegein, 16 maart 2006. Inhoud. Achtergrond van het project De Opleiding medisch pedicure Op-maat het diploma halen m.b.v. EVC Toelatingseisen Het EVC-traject De opscholing Planning en kosten Aanmelding.

Download Presentation

EVC en Opscholing in de voetverzorgingsbranche

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


EVC en Opscholing in de voetverzorgingsbranche

Voorlichtingsbijeenkomst

Nieuwegein, 16 maart 2006


Inhoud

 • Achtergrond van het project

 • De Opleiding medisch pedicure

 • Op-maat het diploma halen m.b.v. EVC

 • Toelatingseisen

 • Het EVC-traject

 • De opscholing

 • Planning en kosten

 • Aanmelding


Achtergrond van het project

 • Behoefte bij pedicures aan een opleiding op niveau 4 (gespecialiseerde voetverzorger) (88%)

 • Nu veel losse bijscholingscursussen (ook niet-KOC gecertificeerd) die gebundeld kunnen worden

 • Branche heeft behoefte aan medisch pedicures door toenemende vraag

 • Herstructurering van de zorg

 • Besluit: vanaf cursusjaar 2007/2008 zal nieuwe opleiding medisch pedicure experimenteel starten in regulier en particulier onderwijs

 • Pilot is hierop een voorbereiding.


De zittende pedicure

 • Kans geven om als eerste de opleiding op-maat te doorlopen

 • Subsidie van SenterNovem (agentschap EZ) en HBA voor pilot voor 50 kandidaten


De opleiding medisch pedicure

Gebaseerd op beroepscompetentieprofiel medisch pedicure


Kerntaken medisch pedicure

 • Uitvoeren van voetonderzoek (deels X)

 • Uitvoeren van een basisbehandeling

 • Uitvoeren van specialistische behandelingen (X)

 • Het leiden van een bedrijf (X)


Kerntaak 3: Uitvoeren van specialistische behandelingen

 • Behandeling van de (potentiële) risicovoet (voetverzorging bij diabetici, voetverzorging bij reumapatiënten, de oudere voet)

 • Nagelreparatie-, nagelprothese- en nagelbeugeltechnieken

 • Orthesetechnieken

 • Antidruktechnieken

 • Zie www.provoet.nl


Competenties medisch pedicure

 • Voorbereiden afspraken en behandelingen

 • Voetonderzoek uitvoeren

 • Voet screenen (X)

 • Basisbehandeling uitvoeren

 • Behandelen van de (potentiële) risicovoet (X)


Competenties medisch pedicure (vervolg)

 • Antidruktechnieken toepassen (X)

 • Ortheses vervaardigen en aanbrengen (X)

 • Nagelreparatie-, nagelprothese- en nagelbeugeltechnieken toepassen (X)

 • Werken volgens de Code van de Voetverzorger

 • Advies en voorlichting (deels X)

 • Cliëntcontact


Competenties medisch pedicure (vervolg)

 • Samenwerken (X)

 • Starten van een onderneming (X)

 • Bedrijf profileren op de markt (X)

 • Ontwikkelen en uitvoeren van inkoop- en voorraadbeleid (X)

 • Prijs bepalen van een product/dienst (X)

 • Opstellen en voeren van een (financiële) administratie (X)


Competenties medisch pedicure (vervolg)

 • Hanteren van ICT t.b.v. de bedrijfsvoering van de onderneming (X)

 • Ontwikkelen en uitvoeren personeelsbeleid (X)

 • Ontwikkelen, richting geven aan en borgen van kwaliteit-, veiligheid-, arbo- en milieubeleid (X)


Competentie + gedragsindicatoren

 • Competentie: De medisch pedicure is in staat om op adequate wijze een screening van de voet uit te voeren.

 • voert op de juiste momenten (herhalings)screeningen uit, bijv. halfjaarlijks en bij twijfel

 • voert nauwkeurig een visuele inspectie uit, let speciaal op de stand van de voet, wondjes, kleur, temperatuur, drukplekken etc. en maakt eventueel ter ondersteuning een blauwdruk

 • kiest de testen uit die relevant zijn voor de cliënt en zijn ziekte

 • test de gevoeligheid door te controleren of de cliënt op prikkels reageert, bijv. met het monofilament en de stemvork

 • Etc…….


Het diploma behalen m.b.v. EVC (op-maat)

 • Overlap competenties pedicure en medisch pedicure

 • Gevolgde bijscholing t.a.v. medisch pedicure

 • Werkervaring

 • Daarom: bekijken wat kandidaat al beheerst en vervolgens scholingsprogrogramma-op-maat


Toelatingseisen

 • In het bezit zijn van een diploma pedicure/voetverzorging dat op de lijst staat van ProVoet (zie www.provoet.nl).

 • In het bezit zijn van het certificaat HBA Code van de Voetverzorger

 • Minimaal twee jaar werkervaring hebben als zelfstandig pedicure/voetverzorger of als pedicure/voetverzorger in loondienst, gedurende de afgelopen twee jaar, voor minimaal gemiddeld 15 uur per week.


Toelatingseisen (vervolg)

 • Ervaring hebben met tenminste twee van de volgende werkgebieden:

  • voetverzorging bij diabetici, voetverzorging bij reumapatiënten, oudere voet, orthesetechnieken, nagelreparatie-, nagelprothese- en nagelbeugeltechnieken, antidruktechnieken.

 • Zelfstandig het portfolio kunnen vullen en bewijslast kunnen aanleveren.


Toelatingseisen (vervolg)

 • Bereid zijn gedurende het traject tijd te investeren en de opscholing te volgen (maximaal 1,5 dag per week gedurende een jaar; Het betreft daarbij één dag scholing op het opleidingsinstituut en een halve dag zelfstudie per week).

 • Bereid zijn de opscholingskosten te voldoen.


Het EVC-traject

 • Aanmelding

 • Intake

 • Portfoliovulling

 • Portfolio-assessment

 • Persoonlijk Ontwikkelingsplan

 • Opscholing

 • Diplomering


Stap 1: Aanmelding

 • Via antwoordkaart uit folder (www.provoet.nl)

 • Voor 15 april aanmelden: loten (door HBA)

 • Na 15 april: op volgorde van binnenkomst

 • Administratiekosten: Euro 10 (alleen wanneer ingeloot)

 • Schriftelijk bericht over al dan niet ingeloot zijn


Stap 2: Intake

 • Ingeloot: telefonisch eerste check op toelatingscriteria

 • Intake-gesprek met als onderwerpen:

 • Check op toelatingscriteria met bewijsmateriaal

 • Tekenen voor deelname (verplichting tot betaling en volgen van de opscholing)

 • Uitleg portfolio-vulling en portfolio-begeleiding


Stap 3: Portfoliovulling

 • Portfolio: map met persoonlijke en ervaringsgegevens op het gebied van de medisch pedicure + bewijslast

 • Inhoud portfolio:

 • Persoonlijke gegevens

 • Overzicht van werkervaring

 • Overzicht van overige ervaring

 • Gevolgde opleiding(en)

 • Gevolgde cursussen en trainingen


Stap 3: Portfoliovulling (vervolg)

 • Verworven competenties: medisch pedicure

 • Bewijsmateriaal

 • Vast format voor portfolio

 • Portfolio is te vinden op www.provoet.nl


Bewijsmateriaal

 • Diploma, certificaat

 • Verklaring van huidige of vorige werkgever

 • Materiaal uit eigen bedrijf

 • Video-opname

 • Foto’s

 • Verklaring van een organisatie

 • Reflectieverslag


Portfolio

 • Vulling kost veel tijd (aantal uren tot dagen)

 • Is persoonlijk bezit: u ontvangt alles retour

 • Via ProVoet afspraak maken voor assessment


Stap 4: Portfolio-assessment

 • Door twee assessoren

 • Bekijken portfolio en maken vragen

 • Vraaggesprek met kandidaat

 • Duur: twee uur

 • Plaats:

 • Eventueel een niveaupeiling


Stap 5: POP

 • Op basis assessment:

 • Welke competenties beheerst kandidaat wel en niet?

 • Wat betekent dit voor de opscholing?

 • “Rooster”


Stap 6: Opscholing

 • Opscholing-op-maat

 • Op basis van opdrachten

 • Gedifferentieerd in de groep

 • Gedeeltelijk op onderwijsinstelling, gedeeltelijk zelfstudie

 • Bij IMKO Opleidingen (Amersfoort) of ROC Eindhoven (Eindhoven)

 • Op donderdag van 9.30 – 16.30 uur in 2007


Stap 6: Opscholing (vervolg)

 • Tijdsbesteding: maximaal 1,5 dag per week (1 dag op onderwijsinstelling en 0,5 dag zelfstudie)

 • Docenten zijn van IMKO Opleidingen en ROC Eindhoven

 • Afsluiting met proeve van bekwaamheid


Stap 7: Diplomering

Branche-erkend diploma “Medisch pedicure”


Tijdlijn

 • Mei/juni 2006: Intakes

 • Juni t/m oktober 2006: assessments (op inschrijving)

 • T/m december 2006: POP’s

 • Januari t/m december 2007: opscholing


Kosten

 • Afhankelijk van aantal dagen opscholing:

 • 0 – 10 dagen opscholing: Euro 300

 • 11 – 20 dagen opscholing: Euro 500

 • > 20 dagen opscholing: Euro 700

 • Assessment is bij kosten inbegrepen

 • Materialen zijn exclusief


Aanmelding

Voor 15 april bij ProVoet met de antwoordkaart (www.provoet.nl)


Vragen

?


 • Login