Arcelormittal gent
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 5

ArcelorMittal Gent PowerPoint PPT Presentation


  • 186 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ArcelorMittal Gent. Halffabrikaten. Cokes, sinters, ruw ijzer en staal: staalrol en staalplaat. Kalksteen IJzererts. Steenkool. Basisindustrie :. maakt van grondstoffen en energiebronnen halfafgewerkte producten. Welke productiestappen van ArcelorMittal behoren dus tot de basisindustrie?.

Download Presentation

ArcelorMittal Gent

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ArcelorMittal Gent

Halffabrikaten

Cokes, sinters, ruw ijzer en staal: staalrol en staalplaat

Kalksteen

IJzererts

Steenkool

Basisindustrie:

maakt van grondstoffen en energiebronnen halfafgewerkte producten

Welke productiestappen van ArcelorMittal behoren dus tot de basisindustrie?

Cokesfabriek, sinterfabriek, hoogovens, staalfabriek en walserijen


Zware metaalnijverheid is basisindustrie

Aluminium-, zink-, lood- en koperfabrieken behoren dus ook tot de basisindustrie

Ken je nog andere verwerkers van grondstoffen?

Basisindustrie vaak bij de vindplaats van grondstoffen: groeven en mijnen! Waarom?

Bij ArcelorMittal Gent niet. Wat is daar dan een belangrijkste vestigingsfactor?


Baltimore Aircoil Corporation

Eindproducten

Staalrol

Elektriciteit

Koelsystemen

Verwerkingsindustrie:

maakt van halffabrikaten en energiebronnen eindproducten


Lokalisatiefactoren:

Vestigingsfactoren of

De reden(en) waarom een bedrijf zich op een plaats wil vestigen (lokaliseren)

Delokaliseren betekent zich elders vestigen


Lokalisatiefactoren:

  • Arbeidskrachten: loonkost, opleidingsniveau, grote agglomeraties

  • Grondstoffen: vb. cementfabriek, fruitsapproducent

  • Energiebronnen: vb. chemische nijverheid haven Antwerpen

  • Verkeerswegen: vb. staalbedrijf Arcelor Mittal Gent

  • Afzetmarkt: vb. Coca Cola-bottelarij

  • Planmatig aangelegde ruimte: bedrijventerreinen


  • Login