Auktoriteettitietokanta - PowerPoint PPT Presentation

Auktoriteettitietokanta
Download
1 / 27

 • 111 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Auktoriteettitietokanta. Sisällönkuvailupäivä 26.11.2010 Laila Heinemann Kansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut laila.heinemann@helsinki.fi. Nykytila. Tavoitetila.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Auktoriteettitietokanta

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Auktoriteettitietokanta

Auktoriteettitietokanta

Sisällönkuvailupäivä26.11.2010

Laila HeinemannKansalliskirjasto / Kirjastoverkkopalvelut

laila.heinemann@helsinki.fi


Auktoriteettitietokanta

Nykytila

Tavoitetila

Kaikki auktoriteetit ylläpidetään erillisessä yhteisluettelon auktoriteettikannassa. Se tarjoaa sekä ylläpitoalustan että standardinmukaiset haku- ja poimintarajapinnat kaikkiin muihin järjestelmiin.

Siihen voidaan myös poimia tietueita muista järjestelmistä, esim. kansainvälisestä VIAF-kannasta tai suoraan kustantajilta

Tuotanto on mahdollista hajauttaa (jos näin päätetään)

 • Kirjastojen auktoriteettitietoja ylläpidetään kirjastojärjestel-mällä, jossa ei ole erillistä auktoriteettimoduulia. Tästä syystä auktoriteettitietueet ovat tietokantakohtaisia.

 • Kansalliskirjaston ylläpitämia asiasanastoja on jaeltu aiemmin VESA- ja nykyisin ONKI-palvelun kautta.

 • Nimiauktoriteetit ja yhtenäistetyt nimekkeet eivät ole olleet selattavissa tai haettavissa erikseen.


Mit auktoriteetit ovat

Mitä auktoriteetit ovat?

 • Kirjastojen käyttämiä auktoriteetteja ovat:

  • Asiasanat

  • Nimiauktoriteetit (henkilöt, suvut/perheet ja yhteisöt)

  • Yhtenäistetyt nimekkeet > teosauktoriteetit

  • (Luokitukset) - esitetty jätettäväksi auktoriteettitietokannan ulkopuolelle


Miss auktoriteetteja tehd n nyt

Missä auktoriteetteja tehdään nyt?

 • Systemaattisesti auktoriteetteja ylläpidetään kansallisbibliografiassa sekä kansallisdiskografiassa

  • FENNICA, ALMA, VIOLA

 • Muissa kirjastoissa vaihdellen

  • esim. ARSCAssa Sibelius-Akatemian tuottamia musiikin auktoriteetteja n. 28 000

  • Erikoiskirjastoissa erikoisalojen sanastoja

 • Työprosessi erilainen asiasanastojen (ja ontologioiden) ja nimi- ja nimekeauktoriteettien osalta


Keskeiset intressiristiriidat

Keskeiset intressiristiriidat

 • Kansallisbibliografia:

  • lakisääteiset velvoitteet ja rajoitteet

  • kansainvälisen vaihdon asettamat laatuvaatimukset ja reunaehdot

  • kansalliset kielet (suomi, ruotsi)

 • Yhteisluettelo:

  • yksi tietue / monta kuvailua

  • useampi auktoriteettitietokanta taustalla mahdollinen, mutta ne on asetettava auktoriteettivalvonnassa prioriteettijärjestykseen

  • monikielinen


Sibelius nykytila

Sibelius : nykytila

ARSCA

ALMA

VIOLA

FENNICA

jne…


Sibelius tavoitetila

Sibelius : tavoitetila

Tekijä itse tai kustantaja

+ kaikki muut

KDK

VIAF

FENNICA

VIOLA

ARSCA

ALMA

ASTERI


Uusia toimijoita kuviossa

Uusia toimijoita kuviossa

 • Kansainvälinen auktoriteettivaihto

  • VIAF (Virtual International AuthorityFile) –hanke

  • Kukin maa auktorisoi vain omat nimimuotonsa

  • Ulkomaiset saadaan vaihtoina ko. maasta

 • KDK-auktoriteettivaihto

  • Muistiorganisaatioilla yhteisiä toimijoita, esim. Gallen-Kallela maalarina, kuvittajana ja elämäkerran kohteena

 • Kustantajat, tekijät

  • Nimiauktoriteetti voidaan saada suoraan kustantajalta (ONIX-konversio) tai jopa tekijältä itseltään (esim. julkaisuarkistot)


Esimerkki 1 yhteisluettelon auktoriteetti

Esimerkki (1) : yhteisluettelon auktoriteetti

 • ASTERI on yhteisluettelon auktoriteettikanta > Sibeliuksen nimiauktoriteettitietue on haettavissa (myös) yhteisluettelon käyttöliittymän kautta


Auktoriteettitietokanta

VIAF-kannassa (http://viaf.org) olevat varianttimuodot nimestä Sibelius, Jean


Esimerkki 2 lis arvo tiedonhakijalle

Esimerkki (2) : lisäarvo tiedonhakijalle

 • Jos tällä hetkellä hakee Lindasta YKn julkaisuja, saa tekijähaulla seuraavat tulokset:

  • Yhdistyneet kansakunnat 157 viitettä

  • YK 189

  • Förentanationerna 40

  • FN 49

  • United Nations15479

  • UN 221

   > Auktoriteettitietokannan avulla kaikki nämä löytyvät yhteisluettelosta yhdellä ja samalla haulla!


Esimerkki 3 samannimiset henkil t

Esimerkki (3) : samannimiset henkilöt

 • Tekijä: Hakala, Juha

  • Fennica6 kpl(numeroimaton + 1-5)

  • Linda (nyt)4 (Fennican henkilöt 0, 1, 3 ja 5)

  • Muut Linnea-kannat1(kattaa kaikkien tuotannon)

  • HelMet1(kattaa kaikkien tuotannon)

  • VIAF1(kattaa kaikkien tuotannon)


Mit t h n menness testattu

Mitä tähän mennessä testattu?

 • Tehty testitietueita:

  • henkilöt, yhteisöt

  • YSA-asiasanoja

  • (ei vielä teoksia)

 • Aloitettu monikielisyyden testausta

 • Testattu auktoriteettien käyttöä LINDA-luetteloinnissa

 • Testattu uusia MARC-kenttiä, esim.

  • syntymä- ja kuolinvuosien omat kentät

  • toiminta

  • sukupuoli

 • Kuviteltu kaikkia mahdollisia ongelmia


Auktoriteettitietokanta

Erikoiskoodatut ajankohdat > elinvuodet

Syntymä- ja kuolinpaikka, elinpaikat, kansalaisuus yms.

Jäsenyydet, toiminta yms.

Arvoasema

Sukupuoli


Ongelmakohtia

Ongelmakohtia

 • Haun lisäarvo ei välttämättä ole luetteloinnin lisäarvo

  • Kaikilla muodoilla voidaan hakea, mutta auktoriteettitietueessa pitää määritellä yksi ensisijaiseksi

  • Automaattinen auktoriteettivalvonta voidaan kytkeä pois päältä, jolloin poiminta tehtävä käsin > ei anna suurta lisäarvoa luetteloijalle

  • Asiasanojen ketjutus työlästä

 • Suora haku kaikilla muodoilla mahdollista vain yhteisluettelossa

  • Lisäarvo ei siirry paikalliskantoihin tai METS-paketteihin

  • Teknistä ratkaisua pohditaan


Hankkeen aikataulu

Hankkeen aikataulu

 • Vaihe 1:

  • Kansallisbibliografian ja -diskografian auktoriteetit

  • alkaa Q1/2010; valmis Q1/2011

 • Vaihe 2:

  • Muut yhteisluettelokirjastojen auktoriteetit

  • alkaa Q1/2011; valmis 2011

 • Vaihe 3:

  • KDK-auktoriteetit

  • valmistelu aloitettu: valmis 2011-2012??


Auktoriteettitietokanta

DEMO

Testikanta löytyy Lindan testitietokannan kautta

http://libtest.csc.fi:8992


Auktoriteettitietokanta

Lisätietoa verkossa osoitteessa http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/hankkeet/auktoriteettitietokanta.html

(sivulla mm. linkki taustaselvitysraporttiin)


Kiitos

Kiitos!


 • Login