Tjesnaci koji slu e me unarodnoj plovidbi
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Tjesnaci koji služe međunarodnoj plovidbi PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tjesnaci koji služe međunarodnoj plovidbi. Mogući režimi plovidbe: tranzitni prolazak neškodljivi prolazak sloboda plovidbe posebni (ugovorni) režimi. Tranzitni prolazak.

Download Presentation

Tjesnaci koji služe međunarodnoj plovidbi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tjesnaci koji slu e me unarodnoj plovidbi

Tjesnacikoji služe međunarodnoj plovidbi

Mogući režimi plovidbe:

 • tranzitni prolazak

 • neškodljivi prolazak

 • sloboda plovidbe

 • posebni (ugovorni) režimi


Tranzitni prolazak

Tranzitni prolazak

 • odnosi se na tjesnace koji služe međunarodnoj plovidbi između jednog dijela otvorenog mora ili IGP-a i drugog dijela otvorenog mora ili IGP-a (čl. 37. KPM)

 • obalna država ne smije ometati ni obustaviti tranzitni prolazak (čl. 38. st. 1. KPM)


Tranzitni prolazak 2

Tranzitni prolazak (2)

 • sadržaj: ostvarivanje slobode plovidbe i prelijetanja radi neprekinutog i brzog tranzita tjesnacem, uključujući ulazak i izlazak iz obalne države na tjesnacu (čl. 38. st. 2. KPM)


Tjesnaci koji slu e medunarodnoj plovidbi

Tranzitni prolazak

dopušteno prelijetanje

podmornice mogu ploviti ispod površine mora

“redoviti način” plovidbe

minimalna ograničenja prema čl. 39. i 40. KPM

Neškodljivi prolazak

nije dopušteno prelijetanje

podmornice moraju ploviti površinom mora

plovidba uz neka ograničenja

značajna ograničenja prema čl. 19. KPM


Gibraltarska vrata tranzitni prolazak

Gibraltarska vrata→ tranzitni prolazak


Ne kodljivi prolazak

Neškodljivi prolazak

1. u tjesnacu između otoka obalne države na tjesnacu i njezina kontinentalnog područja ako postoji put otvorenim morem ili IGP-om i to od otoka u smjeru otvorenog mora koji je jednako pogodan s obzirom na navigacijske i hidrografske osobine (čl. 45. st. 1. t. a; čl. 38. st. 1. KPM)


Krfski tjesnac ne kodljivi prolazak

Krfski tjesnac→ neškodljivi prolazak

Izvor:D. Rudolf, Međunarodno pravo mora, Zagreb, 1985, str. 118.


Ne kodljivi prolazak 2

Neškodljivi prolazak (2)

2. u tjesnacu između jednog dijela otvorenog mora ili IGP-a i teritorijalnog mora strane države (čl. 45. st. 1. t. b. KPM)

 • kada u tjesnacima koji služe međunarodnoj plovidbi vrijedi neškodljivi prolazak, on se ne smije obustaviti (čl. 45. st. 2. KPM)


Tiranski tjesnac ne kodljivi prolazak

Tiranski tjesnac→ neškodljivi prolazak

Izvor:D. Rudolf, Međunarodno pravo mora, Zagreb, 1985, str. 124.


Sloboda plovidbe

Sloboda plovidbe

 • u tjesnacima koji su dovoljno široki – širi od 24 morske milje – da u njima ostaje put otvorenim morem ili IGP-om, a koji je jednako pogodan s obzirom na navigacijske i hidrografske osobine, vrijedi sloboda plovidbe (čl. 36. KPM)


Otrantska vrata sloboda plovidbe

Otrantska vrata→ sloboda plovidbe

Izvor:D. Rudolf, Međunarodno pravo mora, Zagreb, 1985, str. 171.


Posebni re imi

Posebni režimi

 • odredbe KPM-a o tjesnacima koji služe međunarodnoj plovidbi ne diraju u pravni režim tjesnacâ u kojima je prolazak u cjelini ili djelomično uređen međunarodnim konvencijama koje su odavno na snazi posebno za te tjesnace (primjer: režim za Bospor i Dardanele prema Ugovoru iz Montreuxa iz 1936.)


Bospor i dardaneli posebni re im prema ugovoru iz montreuxa

Bospor i Dardaneli→ posebni režim prema Ugovoru iz Montreuxa


 • Login