F raværs O ppfølgings T eam - PowerPoint PPT Presentation

F rav rs o ppf lgings t eam
Download
1 / 15

 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

F raværs O ppfølgings T eam. Odny Kjelbergnes og Mette Foseid Brattgjerd. « Burugla ». F raværs O ppfølgings T eam. To personer 50 % Odny: Psykiatrisk sykepleier (kontaktlærer) Mette: Embetsstudiet i spesialpedagogikk ( sos.ped.rådgiver /PPT). Mål. Forebygge/fjerne skulk

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

F raværs O ppfølgings T eam

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


F rav rs o ppf lgings t eam

FraværsOppfølgingsTeam

Odny Kjelbergnes og Mette Foseid Brattgjerd


Burugla

«Burugla»


F rav rs o ppf lgings t eam1

FraværsOppfølgingsTeam

 • To personer 50 %

  • Odny: Psykiatrisk sykepleier (kontaktlærer)

  • Mette: Embetsstudiet i spesialpedagogikk (sos.ped.rådgiver/PPT)


F rav rs o ppf lgings t eam

Mål

 • Forebygge/fjerne skulk

 • Heve terskelen for fravær blant elevene

 • Hjelpe elever med fraværsproblematikk

 • Utviklingsmål: Halvere fravær og halvere frafall

 • Faglig framgang

 • Bedre klassemiljø


Frav rsoppf lging er spesialistoppgave

Fraværsoppfølging er spesialistoppgave

Kompetanse

 • Kjenne til årsaker til fravær

  • Sammensatte, individuelle og samfunnsrelaterte

 • Bred kunnskap om skole og læring

 • Fokus på å hjelpe

 • Kommunikasjon! Balanse mellom fasthet og støtte Evne til å se og igangsette praktiske tiltak

 • Evne til samarbeid med foresatte, kom. helsetjeneste, BUP, NAV mm

 • Utvikle kompetanse


Hvorfor ikke kontaktl rer

Hvorfor ikke kontaktlærer?

 • Kompetanse

 • - kontaktlærere flest har ikke nødvendig kompetanse til «vanskelige» samtaler

 • Kontaktlærers fokus bør være på elevens læringsarbeid og klassens læringsmiljø


F rav rs o ppf lgings t eam

 • Roller.

 • - kontaktlærer er også lærer, ugunstig med dobbeltrolle

 • - sensitiv informasjon


Strukturelle relasjonelle

Strukturelle -relasjonelle

 • Tradisjonelt enten eller

  • FOT kombinerer det strukturelle og det relasjonelle


Strukturelle

Strukturelle

 • Faste prosesser/rutiner

 • Beskrevne prosedyrer ved høyt fravær

 • Dokumentasjon

 • Vaktordning

 • Informasjon til elever og foresatte

 • FOT-rommet

 • Fraværsgruppa


Relasjonelle

Relasjonelle

 • Uredde –erfaring med å snakke med elever med ulike utfordringer

 • Samarbeid skole-hjem > felles mål

  • Støttespillere

  • Oppdragere

   «Vi vil dere vel»


Struktur

Struktur

Mer problemfravær: 3.samtale: FOT, sos.ped., foresatte, rådgivere, (OT), ped.leder deltar: avtale om tiltak. Avgjørelse. Referat til rektor

Mer problemfravær: 2. samtale m. FOT, foresatte, sos.ped. deltar; gjennomgang av gammel avtale, inngår ny avtale om tiltak. Referat med kopier til k.lærer og rektor

Ytterligere problemfravær: Innkalles til siste samtale: Utvisning

samtale m. FOT:

Avtale, kopi og telefon til foresatte, k.lærer og rektor

Innkalles til samtale:

Varsel om utvisning (§ 8).

Mer problemfravær: eleven innkalles til FOT

Mer problemfravær: innkalles til rektor

Samtale: kartlegge årsak: problemfravær eller ikke? Informasjon om konsekvenser. Referat. Melding til FOT

innkalles til kontaktlærer

Faglærere: observante, tett samarbeid med kontaktlærer

Mer enn 2 dager fravær, uansett årsak


Frav rsgruppa

Fraværsgruppa

 • Ped.ledere, sos.ped.rådgiver, rektor

 • Møte en gang i måneden

 • Gjennomgang av fravær på hver enkelt elev i Skolearena

 • Rapport og statistikk til kontaktlærer: spørsmål, kommentarer, ros


Rapport hver 2 uke til klassen

RAPPORT FRA FRAVÆRSGRUPPA

Rapport hver 2. uke til klassen


Virker det

Virker det?

 • Kort tid – egentlig ser virkning over tre år

 • Særlig gode resultater på Vg1

 • Stor anerkjennelse fra elever, lærere og foresatte

 • Slipper aldri taket!


Endringer

Endringer

 • Oppfølging etter hver samtale/avtale

 • Ikke kontaktlærere med på møter

 • Tilbakemelding på månedsrapporter

 • Gjeninnføre skriftlige egenmeldinger?

  Ikke kenguruskolen, men forutsigbart for alle. Slik gjøres det på Inderøy videregående skole


 • Login