Sprawozdanie z realizacji bud etu gminy zabrodzie za 2007r
Download
1 / 20

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2007r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2007r. Uchwalenie budżetu. Budżet Gminy Zabrodzie na 2007r. Przed zmianami i po zmianach w trakcie roku. * mln. zł. Budżet zrealizowany. Budżet zrealizowany na dzień 31.12.2007r: Dochody: 13 760 tys. zł. 102%

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Zabrodzie za 2007r.' - cally-reynolds


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Uchwalenie bud etu
Uchwalenie budżetu

Budżet Gminy Zabrodzie na 2007r.

Przed zmianami i po zmianach w trakcie roku

* mln. zł.


Bud et zrealizowany
Budżet zrealizowany

Budżet zrealizowany na dzień 31.12.2007r:

 • Dochody: 13 760 tys. zł. 102%

 • Wydatki: 14 092 tys. zł. 93%


Dochody w 2007 r g wne 1 2
Dochody w 2007 r. (główne) 1/2

 • Subwencja ogólna 5 505 257 zł.

 • Dochody podatkowe 3 360 769 zł.

 • Dotacje 2 576 985 zł.

 • Środki pozyskane 1 492 300 zł.


Dochody zrealizowane w 2007r 2 2
Dochody zrealizowane w 2007r. 2/2

 • Udział w podatku od osób fizycznych i prawnych

  1 654 372 zł.

 • Od działalności od osób fizycznych 25 755 zł.

 • Od nieruchomości 766 666 zł.

 • Podatku rolnego 83 716 zł.

 • Podatku leśnego 20 069 zł.

 • Podatku od środków transportowych 50 114 zł.


Najwi ksze wydatki
Największe wydatki

 • Oświata - 4 mln 853 tys. zł.

 • Opieka społeczna - 2 mln 792 tys. zł.


Wydatki na o wiat
Wydatki na oświatę

Wydatki ogółem: 4 853 tys. zł.

w tym:

 • subwencja: 3 578 tys. zł.

 • środki własne: 1 275 tys. zł.


Wydatki inwestycyjne
Wydatki inwestycyjne

4 028 446 zł.

Co stanowi 28,6 % wydatków ogółem


Wydatki inwestycyjne 1 6
Wydatki inwestycyjne 1/6

 • Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej dla miejscowości Lipiny – 71 980 zł.

 • Budowa – uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów, Głuchy – 249 477 zł.


Wydatki inwestycyjne 2 6
Wydatki inwestycyjne 2/6

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Głuchy, Wysychy, Dębinki – 477 148 zł.

 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Gaj, Zazdrość – 330 387 zł.


Wydatki inwestycyjne 3 6
Wydatki inwestycyjne 3/6

 • Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niegowie – 1 954 822,13 zł.

 • Modernizacja drogi powiatowej w miejscowościach Obrąb i Słopsk – 155 341 zł.


Wydatki inwestycyjne 4 6
Wydatki inwestycyjne 4/6

 • Budowa drogi w miejscowości Adelin o długości 1 680 mb – 443 713 zł.

 • Rozbudowa PSP w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola – 209 199 zł.


Wydatki inwestycyjne 5 6
Wydatki inwestycyjne 5/6

 • Budowa boiska przy PSP w Dębinkach – 77 432 zł.


Wydatki inwestycyjne 6 6
Wydatki inwestycyjne 6/6

Wykonano oświetlenie uliczne w miejscowościach:

 • Gaj 3 916 zł.

 • Głuchy 6 386 zł.

 • Zabrodzie 3 904 zł.

 • Wysychy 4 971 zł.

 • Mostówka (ul. Zjazdowa, ul. Kolejowa) 6 928 zł.

 • Niegów (ul. Polna) 11 012 zł.

 • Dębinki (ul. Fabianowska, ul. Błękitna) 4 123 zł.

 • Lipiny 3 361 zł.


Utrzymanie dr g
Utrzymanie dróg

 • Naprawy nawierzchni bitumicznych - 25 854 zł.

 • Odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych - 44 806zł.

 • Bieżące utrzymanie dróg (znaki drogowe, równanie, żwirowanie) - 205 976 zł.


Pozyskane rodki finansowe
Pozyskane środki finansowe

z Unii Europejskiej

954,13 tys. zł.

z budżetu Województwa Mazowieckiego

565 tys. zł.


Dodatkowe rodki finansowe pozyskane z unii europejskiej
Dodatkowe środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej

 • Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Niegowie

  - 877 946 zł.

 • Realizacja programu „Szkoła równych szans” przez PSP w Zabrodziu

  - 76 184 zł.


Dodatkowe rodki finansowe pozyskane z bud etu wojew dztwa mazowieckiego 1 2
Dodatkowe środki finansowe pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego 1/2

 • Budowa sieci wodociągowej

  w miejscowościach Gaj, Zazdrość

  – 150 tys. zł.

 • Budowa drogi w miejscowości Adelin

  – 200 tys. zł.

 • Rozbudowa PSP w Adelinie o pomieszczenia dla przedszkola - 75 tys. zł.


Dodatkowe rodki finansowe pozyskane z bud etu wojew dztwa mazowieckiego 2 2
Dodatkowe środki finansowe pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego 2/2

 • Budowa boiska przy PSP w Dębinkach

  – 30 tys. zł.

 • Budowa – uzupełnienie sieci wodociągowej w miejscowościach Zabrodzie, Zazdrość, Niegów – 100 tys. zł.

 • Wyposażenie dla OSP – 10 tys. zł.


Nadwy ka bud etowa
Nadwyżka budżetowa

1 356 650 zł.


ad