Knut 3 soc ek seminarium mars 2011 - PowerPoint PPT Presentation

Knut 3 soc ek seminarium mars 2011
Download
1 / 96

 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Knut 3 soc ek seminarium mars 2011. Ingvar Nilsson ( i.nilsson@seeab.se ) Anders Wadeskog ( a.wadeskog@seeab.se ). Uppgift till tillfälle 3 – skicka in senast 4 maj. Gör kalkyl av ert projekt - . Excell format Gör en prel rapport kring ert projekt- wordformat

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

Knut 3 soc ek seminariummars 2011

Ingvar Nilsson (i.nilsson@seeab.se )

Anders Wadeskog (a.wadeskog@seeab.se )


Uppgift till tillf lle 3 skicka in senast 4 maj

Uppgift till tillfälle 3 – skicka in senast 4 maj

Gör kalkyl av ert projekt - . Excell format

Gör en prel rapport kring ert projekt- wordformat

Underlag för att skapa en Knut-modell

Gör en kompletterande kartläggning av AM 2 och 3

Gör en prislista för detta – excellformat

Beskriv det typiska årliga konsumtionsmönstret för AM 2 + AM3 - excellformat

Skicka in dessa filer till oss senast 4 maj. Har du frågor eller så kontakta oss gärna

a.wadeskog@seeab.se (0708/530817) - modellfrågor

i.nilsson@seeab.se (070/5319434) – andra frågor


Vad ska vi tillsammans uppn

Vad ska vi tillsammans uppnå?

 • Räkna på ett konkret projekt

  • Skriva rapport

  • Presentera för ledningen

 • Lära sig metodiken

 • Skapa modell som fångar in AM 2+3

  • Modell

  • Data

  • Manual


Soc ek tider

Soc ek tider

 • 14-15 mars

  • Prel kalkyl

  • Underlag am 2+3

 • 10 – 11 maj

  • Slutkalkyl

  • Am 2+3 klara

 • 8 sept

  • Prel slutrapport

  • Knutmodellen prel version

 • 6 okt

  • Presentation

 • 10 nov (prel)

  • Slut show!!! Grand finale!!!


I v r pipeline just nu

I vår pipeline just nu

 • Barns psykiska hälsa – skl

  • Rapport/analys

  • Simuleringsmodeller + lathundar

 • Gatuvåldet

  • akta huvudet – slutrapport + pres i sept

 • Healthy cities

  • soc ek analys på stadsdelsnivå i 7 kommuner

 • Nätverket skandia/idéer för livet

  • Soc ek strategier - Almedalen

  • Avslutar en kurs inleder en

  • Skandias nätverk – vill ni vara med?


Ett projekt missbruksv rd

Ett projekt – missbruksvård

 • Målgrupp; 30 personer med blandad missbruksproblematik

  • Narkotika det dominerande

  • För de flesta långvarigt

  • 60 % killar

 • Man vill skapa ett rehabprojekt där kommunen och landstinget är dominerande aktörer med 3-4 heltider. Af & Fk går in med deltider. Polisen liksom Studiefrämjandet går in med mindre resurser (kvarttid eller mindre)

 • Man är i projektet under 2 år

 • Målsättningen; 30% ska bryta med sitt missbruk och på sikt (efter 3-4 år) komma in i arbetslivet

 • Räkna!!!!


Presentation 1 mars adhd barnen och effektivitet

Presentation 1 marsadhd-barnen och effektivitet


Detta s ker vi

Detta söker vi

 • Vad är kostnaderna för utanförskap?

 • Vad kostar ”normalbarnet”?

 • Vad kostar barnen med särskilda problem?

  • Vad kostar det om man fortsätter som vanligt (worst case) ?

  • Vad kostar det om man gör det man skulle kunna göra (best case) ?

 • Dessa svar söker vi både för

  • Barn- och ungdomsåren - nytt

  • Vuxenlivet - finns till stor del

 • Varför får vi inte till best case trots att det är både bättre och billigare?

 • Hur ska vi komma dit?


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

Worst case 0-67

(Adhd + skyddsbehov) + asocialtet + (psyk + missbruk) + långtid

HIT

SÖKER

VI!!!

HÄR HAR VI DATA


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

Worst case 0-67

(Adhd + skyddsbehov) + asocialtet + (psyk + missbruk) + långtid

HIT

SÖKER

VI!!!

HÄR HAR VI DATA

NY MODELLSTRUKTUR


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

Handikapp

Anorexi

Bulemi

Autism-spektra

Självskade-

beteende

ADHD

Psykisk

ohälsa

Utanförskap = Arbetslöshet

Fattigdom

Skol-

misslyckande

Depression

Skyddsbehov

Dyslexi

Kriminalitet

Omvårdnads-

svíkt

Missbruk

Psykisk ohälsa

Somatisk ohälsa

Social

problematik

Missbruk

Psykisk ohälsa

Somatisk ohälsa

Missbruk

Språk

Invandring

Begåvning


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

Asocialitet

Handikapp

Anorexi

Bulemi

Autism-spektra

Självskade-

beteende

ADHD

Psykisk

ohälsa

Utanförskap = Arbetslöshet

Fattigdom

Skol-

misslyckande

Depression

Skyddsbehov

Dyslexi

Kriminalitet

Omvårdnads-

svíkt

Missbruk

Psykisk ohälsa

Somatisk ohälsa

Social

problematik

Missbruk

Psykisk ohälsa

Somatisk ohälsa

Missbruk

Språk

Invandring

Begåvning


Tre tankar

Tre tankar

 • Grundfråga; om nu prevention, tidiga insatser och framgångsrik rehabilitering är så bra och lönsamt – mänskligt och ekonomiskt - och alla dessutom vill så väl; varför händer inget?

 • Infallsvinkel; det kanske beror på att detta inte enbart eller kanske ens främst är en folkhälsofråga eller en fråga om val av behandlingsmetod utan främst ett ekonomiskt styr- och managementproblem

 • Reflektion; i stort sett alla frågor i den offentliga sektorns mjuka del borde präglas av helhetssyn och långsiktighet. I stort sett alla organisationer, styrsystem, uppföljningssystem och ersättningssystem präglas av det motsatta. Är inte det konstigt?


L t oss b rja i ume

Låt oss börja i Umeå

 • Hur många barn föds varje år?

 • Hur många av dom kommer som vuxna att befinna sig i utanförskap

 • Vad kostar detta

  • Årligen?

  • På lång sikt?


8 925 barn totalt i f rskole lder i ume

8.925 barn totalt i förskoleålder i Umeå


Rskostnader i vuxen lder f r 6 rskullars marginaliserade barn

Årskostnader i vuxen ålder för 6 årskullars marginaliserade barn


L ngsiktiga v lf rdskostnader f r sex rskullars marginaliserade barn i ume

Långsiktiga välfärdskostnader för sex årskullars marginaliserade barn i Umeå


Totala kostnader f r sex rskullars marginaliserade barn i ume

Totala kostnader för sex årskullars marginaliserade barn i Umeå


Patrik

Patrik

 • 7 år

 • Strulig hela dagistiden

 • Kan inte sitta still, kommer i bråk

 • Kan inte koncenterar sig

 • Svag impulskontroll

 • Får inte vara med

 • Mamma ensamstående, ambitiös, svag ekonomi, ”skör”


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

Patrik

7 år på glid

PROJEKT RÄDDA PATRIK

Barn/ungdoms psykiatri

Specialpedagog

Habilitering

Vuxenpsykiatrin

Primärvården

Socialtjänsten

500.000 kr

Insats

Kostnad


Best worst case tillspetsat

Best & worst case - tillspetsat

 • Best

  • Tidigt

  • Proaktivt

  • Samordnat

  • Långsiktigt

  • Uthålligt

  • Evidensbaserat

  • Kostnadseffektivt

 • Går att göra med dagens kunskap

 • Worst

  • Sent

  • Reaktivt

  • Var för sig

  • Kortsiktigt

  • Som vi brukar

  • Ej kostnadsmedvetenhet

 • Ofta; som idag


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

LÅNGSIKTIGA EFFEKTER

AV WORST CASE????


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

LÅNGSIKTIGA EFFEKTER

AV WORST CASE????


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

VARFÖR LÅTER VI DETTA HÄNDA???


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

STYRNING

UPPFÖLJNING

LÅNGSIKTIGHET

RESURSER

SOCIALT INVESTERINGS-

KAPITAL

STRUKTURELLA

FÖRUTSÄTTNINGAR

ORGANISATION

HELHETSSYN

SAMVERKAN

ERSÄTTNINGS-

SYSTEM

LAGSTIFTNING


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

Effektivitet – stort, snabbt och mycket eller litet och rätt?


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

Effektivitet – stort, snabbt och mycket eller litet och rätt?


Detta har att g ra med begreppet effektivitet

Detta har att göra med begreppet effektivitet

 • Men; effektivitetsproblemet handlar kanske inte att hitta mest kostnadseffektiva evidensbaserade metod

 • Det finns två sorters effektivitet

  • Strategisk effektivitet – hur vi fördelar resurserna i stort

  • Operativ effektivitet – till vad vi använder resurserna

 • Det kan vara så att de verkligt stora förbisedda effektivitetsvinsterna står att finna inom det strategiska området

 • Det finns fyra vägar att gå för att öka den strategiska effektiviteten

  • Organisation,

  • Uppföljning och styrsystem,

  • Ersättningssystem,

  • Bisten på socialt investeringskapital


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

KOMMUNLEDNING

LANDSTINGSLEDNING

FACKNÄMND

VERKSAMHETSLEDNING

STRATEGISK

EFFEKTIVITET

OPERATIV

EFFEKTIVITET

KOSTNADSEFFEKTIVA

METODER

RESURSFÖRDELNINGEN

I STORT OCH ÖVER TID


Arbetsunderlag att skapa en analysstruktur

arbetsunderlagAtt skapa en analysstruktur


N gra steg i socioekonomisk analys

Några steg i socioekonomisk analys

Identifiera, kvantifiera, värdera

”Konsumtionsmönster”

Prislistor

Välfärdskonsumtion

Scenariometodiken

Typfall och genomsnittsvärden

Beskriva

Beräkna


Tre steg

Tre steg

 • Identifiera

  • Vad sker

 • Kvantifiera

  • Hur mycket

 • Värdera

  • Vad kostar detta


Identifieringsfasen steg 1a

Identifieringsfasen – steg 1a


Identifieringsfasen 1b

Identifieringsfasen – 1b

Skaffa kunskap

Plocka in nya perspektiv

Skapa struktur

Sortera bort det oviktiga


Identfieringsfasen steg 2a

Identfieringsfasen steg 2a


Identifieringsfasen steg 2b

Identifieringsfasen – steg 2b


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

i.nilsson@seeab.se


Identfieringsfasen steg 3

Identfieringsfasen steg 3

 • Sortera

  • struktur

 • Skilj ur stort från smått

  • Vad är verkligt viktigt

 • Skilj ut det tillfälliga från det långvariga

  • Det långsiktiga effekterna slår genom

 • Skilj ut det normala från utanförskapskostnader

  • Ta inte med det som ”alla har”


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

Manpower Telge jobbstart

FK

INTRO

Insatser

Försörjning/handläggning

IFO

Introduktionsprogrammet

AF

Handläggare/AK

Nyanlända - AM2

SFI

Fysisk vård

Utbildning/vägledning/validering

Reguljär

AF

Psykisk vård

Migrationsverket


St dsp ret kopierar eran karta st mmer som exempel

Städspåret – (kopierar eran karta, stämmer som exempel)


Identifiering am2

Identifiering AM2

Barnavårdscentral

Försörjning

Socialt liv och sammanhang

Familj och sociala nätverk

Arbetsförmedlare

Socionom ekonomiskt bistånd

Boendestöd

Unga vuxna

18-24 år

AM2

Förskoleverksamhet

Handledare

Praktik

Arbetsmarknadskonsulent

Arbetsmarknadsenheten

Utbildning

Studie- och yrkesvägledare

Lärare


Identifiering am3

Identifiering AM3

Stödperson

ekonomiskt bistånd

Psykoterapeut

Försörjning

Kurator

Psykiatriskvård

Arbetsförmedlare

Socionom ekonomiskt bistånd

Boendestöd

Sjuksköterska

Läkare

Unga vuxna

18-24 år

AM3

Psykolog

Praktik

Handledare

Förskoleverksamhet

Arbetsmarknadskonsulent

Socialt liv och sammanhang

Familj och sociala nätverk

Arbetsmarknadsenheten

Lärare

Barnavårdscentral

Utbildning

Studie- och yrkesvägledare


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

60

 • Skillnaden mellan AM2 och AM3

 • Socialpsykiatrin – AM3

 • Överförmyndare – AM3

 • LSS – AM3

 • Alkoholterapeut – AM3

 • KomAn – AM3

 • Livsval – AM3

 • Behandlingshem – AM3

 • Coach – AM2

 • Sius – AM3

 • Antalet kontakter man har samtidigt

 • Större välfärdskonsumtion hos AM3


N tverkskarta am2

Nätverkskarta AM2

61

Brottsofferjouren

Arbetsterapeut

Domstol

Kronofogden

Polis

Arbetsförmedling

Coach

Frivården

Försäkringskassan

Skuldsanerare

Inkassoföretag

Försörjningsstöd

Övervakare frivård

Biståndshandläggare

Godman

Socialsekreterare

AM2

Bostadsbolag

Hyresvärd

Vuxenenhet kommun

Boendestödjare

Handledare

Arbetsmarknadsinsatser kommun

Folktandvård, Landsting

Praktik

Arbetskonsulent

Beroendemottagning, Landsting

RSMH

Lärare

SYV

Vårdcentral

Kommunal vuxenutbildning

Distriktssköterska

RFHL

Sjukgymnast

Barn & Ungdom kommun

Socionom

Läkare

Psykiatri, Landsting

Kurator

Psykoterapeut

Familj, syskon


N tverkskarta am3

Nätverkskarta AM3

62

Brottsofferjouren

Kronofogden

Arbetsterapeut

Domstol

Polis

Arbetsförmedling

Sius

Inkassoföretag

Frivården

Försäkringskassan

Skuldsanerare

Övervakare frivård

LSS

Försörjningsstöd

Överförmyndare

Biståndshandläggare

Godman

socialsekreterare

AM3

Bostadsbolag

Hyresvärd

Vuxenenhet kommun

Boendestödjare

Handledare

Folktandvård, Landsting

Arbetsmarknadsinsatser kommun

Beroendemottagning, Landsting

Praktik

Arbetskonsulent

Alkoholterapeut

Livsval

RSMH

Lärare

SYV

Vårdcentral

Kommunal vuxenutbildning

Distriktssköterska

RFHL

Sjukgymnast

Barn & Ungdom kommun

Socionom

Läkare

Psykiatri, Landsting

Behandlingshem

KomAn

Kurator

Psykoterapeut

Socialpsykiatrin

Familj, syskon


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

Rättsväsende

Utbildning

Psykiatrisk

vård

Försörjning

Personer

med arbets-

hinder

Somatisk

vård

Boende

Beroende-

vård

Sysselsättning

Missbruks-

vård

Social liv & sammanhang

Familj & Sociala nätverk


Presentation 2 utanf rskapet i ume en outsiderskatt

Presentation 2utanförskapet i Umeå&en outsiderskatt


En outsiderskatt f r 6 rskullars marginaliserade barn i ume

En outsiderskatt för 6 årskullars marginaliserade barn i Umeå


Och ett par fr gor till

Och ett par frågor till

 • Vad kostar ett normalbarn i Umeå under sin uppväxt

 • Vad har en årskull 18:åringar kostat

  • Samhället

  • Kommunen

 • Hur mycket av detta är bortkastat


Den genomsnittliga framk rningskostnaden f r en produktionsklar 21 ring i ume

Den genomsnittliga framkörningskostnaden för en produktionsklar 21 åring i Umeå


Framk rningsinvesteringen f r en rskull 18 ringar i ume

framkörningsINVESTERINGEN för en årskull 18-åringar i Umeå


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

Normalförlopp


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

ADHD som övergår i arbetslöshet – upp till 30 år


Nu v ntar sociala investeringar i ume

Nu väntar sociala investeringar i Umeå

I Umeå har Socialdemokraterna länge prioriterat förebyggande arbete. Stora satsningar har gjorts på idrott och kultur. Nu står vi inför nästa skede. Resultatet i bokslutet pekar mot ett positivt resultat, ett resultat som Socialdemokraterna sedan tidigare med Vänsterpartiet har bestämt bland annat ska användas till sociala investeringar. En inriktning som både är framåtsyftande och som innebär konkreta satsningar i människor. Sociala investeringar är initialt en kostnad för kommunen, men på sikt ger detta sänkta kostnader, detta trots att de stora förtjänsterna sannolikt hamnar hos andra aktörer, som till exempel Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Men den absolut viktigaste frågan är att människor känner att de behövs och är i jobb. I Umeå finns en beredskap att ta ett sådant ansvar. (Ur Västerbottenkuriren)

120 Mkr för 2012


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

Precis som att man talar om en pensionsskuldskulle man kunna tala om en framtida hälso- eller socialskuld


H lsoskuld pensionsskuld link ping pensionssparande b st i landet 1 146 mkr

Hälsoskuld – pensionsskuldLinköping pensionssparande – bäst i landet 1.146 Mkr

HÄLSOSKULD

52.000 Mkr

HÄLSOSKULD

2.700 Mkr

PENSION

1.146 Mkr

PENSION

1.146 Mkr

LÅNG SIKT – 40 ÅR, EN ÅRSKULL

LÅNG SIKT – 40 ÅR, 19 ÅRSKULLAR


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

Handikapp

Anorexi

Bulemi

Autism-spektra

Självskade-

beteende

ADHD

Asocialitet

Psykisk

ohälsa

Utanförskap = Arbetslöshet

Fattigdom

Depression

Skol-

misslyckande

Skyddsbehov

Kriminalitet

Dyslexi

Omvårdnads-

svíkt

Missbruk

Missbruk

Psykisk ohälsa

Somatisk ohälsa

Social

problematik

Missbruk

Psykisk ohälsa

Somatisk ohälsa

Språk

Invandring

Begåvning


N gra steg i socioekonomisk analys1

Några steg i socioekonomisk analys

 • Identifiera, kvantifiera, värdera

 • ”Konsumtionsmönster”

  • Prislistor

  • Välfärdskonsumtion

 • Scenariometodiken

  • Typfall och genomsnittsvärden

  • Beskriva

  • Beräkna


Tre steg1

Tre steg

 • Identifiera

  • Vad sker

 • Kvantifiera

  • Hur mycket

 • Värdera

  • Vad kostar detta


Identifieringsfasen steg 1a1

Identifieringsfasen – steg 1a


Identifieringsfasen 1b1

Identifieringsfasen – 1b

 • Skaffa kunskap

 • Plocka in nya perspektiv

 • Skapa struktur

 • Sortera bort det oviktiga


Identfieringsfasen steg 2a1

Identfieringsfasen steg 2a


Identifieringsfasen steg 2b1

Identifieringsfasen – steg 2b


Identfieringsfasen steg 31

Identfieringsfasen steg 3

 • Sortera

  • struktur

 • Skilj ur stort från smått

  • Vad är verkligt viktigt

 • Skilj ut det tillfälliga från det långvariga

  • Det långsiktiga effekterna slår genom

 • Skilj ut det normala från utanförskapskostnader

  • Ta inte med det som ”alla har”


Aktivitetslista

Aktivitetslista

 • Försörjning

  • Utredning, tillfälle

  • Sjukpenning, månad

  • Sjukersättning, månad KOLL

  • Aktivitetsstöd, månad

  • Aktivitetsersättning, månad

  • Försörjningsstöd, månad

  • A-kassa , månad

  • Introduktionsersättning, månad???

  • Skuldsanering

 • Psykiatrisk vård

  • Öppenvårdsbesök, tillfälle

  • Slutenvård, dygn

  • Farmaka, månad

  • Boendestöd, månad

  • God man, månad

 • Somatisk vård

  • Läkarbesök vårdcentral

  • Operation, tillfälle

  • Farmaka, månad

  • Tandsanering, tillfälle

 • Sysselsättning

  • Utredning, tillfälle

  • Handläggning, timme

  • Lönebidrag, månad

  • SIUS, månad

  • Anställningsstöd, månad

  • Praktik

  • Arbetsträning

  • Daglig verksamhet

 • Rättsväsendet

  • Polisingripande

  • Förundersökning, åtal, tillfälle

  • Rättegång, liten, medel

  • Förvaltningsrättegång, tillfälle

  • Kriminalvård sluten anstalt

  • Övervakning, månad

  • Samhällstjänst

 • Utbildning

  • Arbetsmarknadsutbildning, månad

  • SFI

  • Språkpraktik

  • SYO

 • Beroendevård

  • Farmaka, månad

  • Avgiftning, tillfälle

  • Behandlingsprogram, episod

  • Besök, tillfälle

 • Rehabinsatser

  • Rehabplan, styck

  • Rehabkartläggning, tillfälle

 • Tolkkostnad


Kvantifieringsfasen

Kvantifieringsfasen

 • Vilken sort

 • Hur mycket

 • När

 • Datakällor

  • Journaler

  • Scenarios - typpersoner


V rderingsfasen 1

Värderingsfasen -1


V rderingsfasen 2

Värderingsfasen - 2

 • Prislistor

 • Stoppa in i modellen/räknesnurran

 • Kör

 • Gör känslighetsanalyser


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

Socioekonomisk kronologi

0-18 år


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

Worst case 0-67

(Adhd + skyddsbehov) + asocialtet + (psyk + missbruk) + långtid

HÄR HAR VI DATA


Knut 3 soc ek seminarium mars 2011

Alltid flera delarträna på modellenräkna på sitt projektsamla in datata del av tidigare studiersoc ek strategierhur sälja budskapet


Ni ska presentera resultatet av er analys f r ks eller sn

Ni ska presentera resultatet av er analys för KS eller SN

 • Tid totalt 20 min

 • Vad vill ni uppnå

  • Insikt

  • Beslut

 • Hur lägger ni upp

  • Presentation

   • Vad

   • Illustrationer

  • Frågor

  • Slutsatser

 • Vilka är argumenten

  • Vad vill ni sälja

  • Vilka är argumenten

 • Vilka motfrågor/ifrågasättande tror ni att ni möter

  • Sakaspekter

  • Känsloaspekter


Motargument

Motargument

 • Är det kommunens ansvar?

  • Nej men det blir billigare

 • Varför gör ni inte det redan idag?

 • Ni överdriver effekterna

  • Vi ligger i underkant

 • Hur säkra är ni på siffrorna?

  • Rätt storleksordningar


Ett projekt f r unga med risk f r am 2 3 narkotikamissbruk

Ett projekt för unga med risk för AM 2+3 & narkotikamissbruk

 • Vi har ett projekt för 30 pers

 • 20% spontant, 25% projektframgång

 • Vi ska

  • fånga unga pojkar vid 16 års ålder

  • Vi räknar med att dom vid 20 blir AM2

  • Vid 25 AM3

  • vid 35 amfetaminmissbrukare

  • Vid 40 Gunnar

 • RÄKNA


Uppgift till tillf lle 3 skicka in senast 4 maj1

Uppgift till tillfälle 3 – skicka in senast 4 maj

Gör kalkyl av ert projekt - . Excell format

Gör en prel rapport kring ert projekt- wordformat

Underlag för att skapa en Knut-modell

Gör en kompletterande kartläggning av AM 2 och 3

Gör en prislista för detta – excellformat

Beskriv det typiska årliga konsumtionsmönstret för AM 2 + AM3 - excellformat

Skicka in dessa filer till oss senast 4 maj. Har du frågor eller så kontakta oss gärna

a.wadeskog@seeab.se (0708/530817) - modellfrågor

i.nilsson@seeab.se (070/5319434) – andra frågor


 • Login