Kreditne debitne kartice
Download
1 / 36

Kreditne/debitne kartice - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Kreditne/debitne kartice. Kreditne/debitne kartice kao medijumi plaćanja u tradicionalnom sistemu plaćanja na malo, postoje i funkcionišu dugi niz godina. Kreditne/debitne kartice.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kreditne/debitne kartice' - caitir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kreditne debitne kartice
Kreditne/debitne kartice

Kreditne/debitne kartice kao medijumi plaćanja u tradicionalnom sistemu plaćanja na malo, postoje i funkcionišu dugi niz godina.


Kreditne debitne kartice1
Kreditne/debitne kartice

Finansijske transakcije putem kreditnih/debitnih kartica (American Express, Diners, MasterCard, Visa) trenutno predstavljaju dominirajući način plaćanja u elektronskom poslovanju.


Kreditne debitne kartice2
Kreditne/debitne kartice

Klijenti imaju mogućnost da svoje obaveze izmiruju putem kreditne/debitne kartice, a time prodavac ili davalac usluge ubrzava tok finansijskih sredstava i smanjuje troškove naplate.


Kreditne debitne kartice3
Kreditne/debitne kartice

Otklanjaju potrebu za klasičnim fakturisanjem, što ima za posledicu potencijalno snižavanje tehničkih i administrativnih troškova same naplate.


Kreditne debitne kartice4
Kreditne/debitne kartice

Posrednici u ovakvom obliku plaćanja zarađuju na članarinama koje naplaćuju od svojih komitenata, na provizijama koje naplaćuju za svoje usluge ili naplatom kamata od neurednih komitenata.


Kreditne debitne kartice5
Kreditne/debitne kartice

Plaćanje karticom predstavlja odloženo plaćanje za klijenta, što je za njega veoma privlačno.


Pametne kartice
PAMETNE KARTICE

Smart ili pametna kartica je mikroračunar veličine standardne bankarske kartice koja u sebi sadrži:

 • jedno ili više integrisnih kola, među kojima se nalazi i mikroprocesor;

 • memoriju tipa EPROM ili EEPROM za smeštanje programa i podataka;

 • korisnički interfejs.


Štampano kolo

Mikroprocesor

Lepak

Plastična podloga

Smart Card

Fizička struktura smart kartice je specificirana od strane Međunarodneorganizacije za standardizaciju (ISO). • Smart kartica mo plastificirana kartica koja ima ugraže da služi kao identifikaciona kartica za dokazivanje identiteta njenog vlasnika.

 • Takođe, smart kartica može da se koristi kao kreditna, odnosno debitna kartica koja omogućava izvršavanje off-line transakcija.

 • Sve navedene funkcije zahtevaju da se poverljivi podaci smeste na karticu.


 • Najve plastificirana kartica koja ima ugraća snaga Smart Card tehnologije jeste u raznovrsnoj mogućnosti primene.


Zahvaljujući inteligenciji kartice, moguće je razviti raznovrsne sigurnosne aplikacije u oblastima kao što su:

 • zaštita pristupa računaru ili mreži

 • identifikacija

 • mobilna telefonija

 • elektronski novac

 • vozačka dozvola

 • zdravstveni karton

 • zaštita podataka

 • digitalni potpis

 • zaštita autorskih prava

 • elektronska trgovina itd.
Pametna kartica poseduje velike mogu nosti njene najve e prednosti su
Pametna kartica poseduje prvu telefonsku karticu. velike mogućnosti, njene najveće prednosti su:

 • veličina,

 • prenosivost,

 • višekratna upotrebljivost,

 • raznolikost funkcionalnosti

 • sigurnost.Tipovi kartica
Tipovi kartica monitora i tastature,iako postoje neke kartice sa malim ekranom od tekućeg kristala i tastaturom za unos šifre pametne kartice.

 • Kartice se mogu razvrstati u nekoliko grupa.

 • U zavisnosti od čipa razlikujemo: memorijske kartice i mikroprocesorske kartice.

 • Uzimajući u obzir prenos podataka i mehanizam pristupa razlikujemo kontaktne i bezkontaktne kartice.


Tipovi kartica1
Tipovi kartica monitora i tastature,iako postoje neke kartice sa malim ekranom od tekućeg kristala i tastaturom za unos šifre pametne kartice.


Pasivne kartice
Pasivne kartice monitora i tastature,iako postoje neke kartice sa malim ekranom od tekućeg kristala i tastaturom za unos šifre pametne kartice.

 • Ne sadrže čip.

 • One su prethodnice savremenih pametnih kartica.

 • Trenutno su najraširenije magnetne kartice – sa magnetnom trakom na zadnjoj strani.

 • Optičke kartice nisu toliko raširene.


Memorijske kartice
Memorijske kartice monitora i tastature,iako postoje neke kartice sa malim ekranom od tekućeg kristala i tastaturom za unos šifre pametne kartice.

 • Memorijska kartica ima ugrađen čip sa memorijom, ne može se programirati i ne sadrži mikroprocesor.

 • Omogućen je direktan pristup memoriji i podržava nekoliko naredbi koje se ne mogu programirati.


Memorijske kartice1
Memorijske kartice monitora i tastature,iako postoje neke kartice sa malim ekranom od tekućeg kristala i tastaturom za unos šifre pametne kartice.

 • Posledica nemogućnosti programiranja je da telefonska kartica postaje neupotrebljiva nakon što se potroši predefinisani kredit.


Memorijske kartice2
Memorijske kartice monitora i tastature,iako postoje neke kartice sa malim ekranom od tekućeg kristala i tastaturom za unos šifre pametne kartice.

 • Prednost memorijskih kartica je jednostavna tehnologija, što rezultira niskom cenom.

 • Postojeći podaci se štite sigurnosnom logikom i zaštitom memorijskih ćelija.

 • Medjutim i usled takve zaštite, memorijske kartice se mogu relativno lako zloupotrebljavati.


Mikroprocesorske kartice
Mikroprocesorske kartice monitora i tastature,iako postoje neke kartice sa malim ekranom od tekućeg kristala i tastaturom za unos šifre pametne kartice.

 • Kao što i sam naziv govori, mikroprocesorske kartice sadrže mikroprocesor.

 • Mikroprocesor značajno podiže zaštitu sigurnosti.

 • Omogućava ugradnju kriptografskih algoritama i primenu širokog skupa zaštitnih mehanizama.


Mikroprocesorske kartice1
Mikroprocesorske kartice monitora i tastature,iako postoje neke kartice sa malim ekranom od tekućeg kristala i tastaturom za unos šifre pametne kartice.

 • Uopšteno, naziv pametna kartica odnosi se i na memorijske i na mikriprocesorske kartice, ali zbog “inteligencije” koju pruža ugrađeni procesor često se naziv pametna kartica vezuje samo za mikroprocesorske kartice.


Kontaktne kartice
Kontaktne kartice monitora i tastature,iako postoje neke kartice sa malim ekranom od tekućeg kristala i tastaturom za unos šifre pametne kartice.

 • Kontaktne kartice komuniciraju sa spoljnim svetom preko 8-polne priključnice.


Kontaktne kartice1
Kontaktne kartice monitora i tastature,iako postoje neke kartice sa malim ekranom od tekućeg kristala i tastaturom za unos šifre pametne kartice.

 • Priključnica ostvaruje mehanički i električni kontakt sa uređajem za prihvatanje kartice – CAD uređaj (npr. CAD uređaj može biti čitač kartice).

 • Kartica ne poseduje sopstveni izvor napajanja i nema mogućnost unutrašnjeg generisanja signala takta.


Fizi ki izgled kontaktne kartice
Fizički izgled kontaktne kartice monitora i tastature,iako postoje neke kartice sa malim ekranom od tekućeg kristala i tastaturom za unos šifre pametne kartice.


Bezkontaktne kartice
Bezkontaktne kartice monitora i tastature,iako postoje neke kartice sa malim ekranom od tekućeg kristala i tastaturom za unos šifre pametne kartice.

 • Zbog toga što kontaktne kartice zahtevaju tačno definisani položaj i orijentaciju kartice prilikom stavljanja u CAD uređaj, u situacijama gde su potrebne brze transakcije upotrebljavaju se bezkontaktne kartice


Bezkontaktne kartice1
Bezkontaktne kartice monitora i tastature,iako postoje neke kartice sa malim ekranom od tekućeg kristala i tastaturom za unos šifre pametne kartice.

 • Bezkontaktne kartice komuniciraju sa spoljašnjim svetom preko antene ugrađene u telo kartice.

 • Napajanje se izvodi internom baterijom ili elektromagnetskom indukcijom kroz ugrađenu atenu.

 • Podaci se do CAD uređaja prenose elektromagnetskim poljem.


Bezkontaktne kartice2
Bezkontaktne kartice monitora i tastature,iako postoje neke kartice sa malim ekranom od tekućeg kristala i tastaturom za unos šifre pametne kartice.

 • Prednosti bezkontaktnih kartica su u tome što je čip u potpunosti integrisan u telo kartice i ne ostvaruje mehanički kontakt s okolinom.

 • To znači da ne postoji mogućnost naponskog i strujnog udara i da nema trošenja kontaktnih površina učestalim korišćenjem kartice.

 • Time se produžuje životni vek kartice.


Čip monitora i tastature,iako postoje neke kartice sa malim ekranom od tekućeg kristala i tastaturom za unos šifre pametne kartice.

 • Čip je najvažniji element pametne kartice. Za razliku od magnetne trake čip je lomljiv i ne može se jednostavno nalepiti na površinu kartice.

 • Veličina čipa na kartici ograničena je na 25mm² (inače bi se čip mogao zbog ugibanja oštetiti).


Čip monitora i tastature,iako postoje neke kartice sa malim ekranom od tekućeg kristala i tastaturom za unos šifre pametne kartice.

 • Čip se stavlja u neku vrstu kućišta da se zaštiti od spoljašnjih uticaja u svakodnevnoj upotrebi kartice.

 • To kućište nazivamo modulčipa.


Čip monitora i tastature,iako postoje neke kartice sa malim ekranom od tekućeg kristala i tastaturom za unos šifre pametne kartice.

 • Većina proizvođača garantuje pohranjivanje podataka uEEPROM-u do 10 godina.

 • Posle tog vremena se zbog konstrukcije EEPROMćelije može desiti da ne čuva vrednosti koje su bile u nju upisane.


Struktura modula i proces stavljanja u telo kartice
Struktura modula i proces stavljanja u telo kartice monitora i tastature,iako postoje neke kartice sa malim ekranom od tekućeg kristala i tastaturom za unos šifre pametne kartice.