delo olskih tajnic postaja vedno kompleksnej e
Download
Skip this Video
Download Presentation
Delo šolskih tajnic postaja vedno kompleksnejše

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Delo šolskih tajnic postaja vedno kompleksnejše - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Delo šolskih tajnic postaja vedno kompleksnejše. 3. strokovno posvetovanje tajnic in poslovnih sekretark v šolstvu. OPIS DELA. Naziv delovnega mesta: Pisarniški referent Šifra delovnega mesta: XZ740, Organizacijsko zaokrožena enota: Tajniško in kadrovsko delo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Delo šolskih tajnic postaja vedno kompleksnejše' - cade


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
delo olskih tajnic postaja vedno kompleksnej e

Delo šolskih tajnic postaja vedno kompleksnejše

3. strokovno posvetovanje tajnic in poslovnih sekretark v šolstvu

opis dela
OPIS DELA
 • Naziv delovnega mesta: Pisarniški referent
 • Šifra delovnega mesta: XZ740, Organizacijsko zaokrožena enota: Tajniško in kadrovsko delo
 • Vrsta strokovne izobrazbe: strokovna izobrazba upravne ali ekonomske smeri Stopnja strok. izobrazbe:V., VI.
 • Pedagoško- and. izob. :NE Strok. izpit: NE
moja pri akovanja
Moja pričakovanja!
 • Vedno na razpolago
 • Vedno dobre volje
 • Urejena
 • Prijazna do gostov
 • Iznajdljiva
 • Samoiniciativna
 • Sprejema spremembe
moja pri akovanja1
Moja pričakovanja!
 • Poznavanje zakonov
 • Urejeno pisarniško poslovanje
 • Vse shranjeno v skladu z Načrtom klasifikacijskih znakov za VIZ
 • Računalnik ima prirojen
ravnatelj ali manager

Ravnatelj ali Manager?

Pisarniški referent ali Tajnica?

razdelitev dela
RAZDELITEV DELA
 • Rumeno: ravnatelj
 • Črno: zaposleni
 • Zeleno: razdeljeno drugim
opis dela1
OPIS DELA
 • opravlja upravno-administrativno in kadrovsko delo za zavod;
 • sprejema, predaja ter naroča telefonske pogovore;
 • sprejema in posreduje naročila;
 • vodi delovodnik, knjigo pošte ter vpisuje prejeto in poslano pošto;
 • razporeja dnevno pošto vodstvu oziroma delavcem zavoda;
 • ureja arhiv zavoda in vlaga dokumentacijo;
 • izdaja in vroča potrdila in listine delavcem zavoda, učencem in staršem po predpisih, navodilih in zahtevah delovnega mesta;
 • opravlja upravno-administrativno delo za preizkuse znanja in šolska ter druga tekmovanja;
 • sprejema stranke in opravlja reprezentančne naloge;
 • izpolnjuje naročilnice ter potne naloge in jih predloži v podpis;
 • prepisuje in oblikuje dopise, vabila, splošne in posamične akte, zapisnike, poročila, račune in druge listine po predpisih in navodilih vodstva zavoda;
opis dela2
OPIS DELA
 • piše in razpošilja vabila ter gradiva za seje organov zavoda;
 • naroča in izdaja pisarniško gradivo;
 • fotokopira dopise, listine in druga gradiva;
 • zbira vloge, prošnje, pritožbe in ugovore delavcev, staršev, učencev in drugih;
 • opravlja administrativna dela za sindikat;
 • vodi kadrovske zadeve (dokumentacija delavcev, kadrovska evidenca, objave oz. razpisi, vročanje sklepov o izbiri oz. imenovanju, prenehanju delovnega razmerja, evidenca o izrabi dopustov, o bolniških odsotnostih ipd.);
 • ureja zdravstveno, pokojninsko ter socialno zavarovanje delavcev (odjava, prijava in drugo delo pri sodelovanju z navedenimi ustanovami);
 • skrbi za napotitev na zdravniške preglede delavcev;
 • vodi evidenco v zvezi z varstvom pri delu s pooblaščeno osebo, odgovorno za varstvo pri delu ;
opis dela3
OPIS DELA
 • vodi evidence o javnih naročilih;
 • vodi evidence v zvezi z varstvom osebnih podatkov in skrbi za uničenje osebnih podatkov po predpisih;
 • izpolnjuje obrazce za odhod v pokoj – urejanje s SPIZ;
 • skrbi za sklepanje pogodb o zaposlitvi, pogodb o delu (podjemnih pogodb), avtorskih pogodb in drugih pogodb v skladu z naročilom vodstva zavoda;
 • izpolnjuje in oblikuje razna poročila (statistična …);
 • ureja evidence in matične knjige, ki jih vodi zavod;
 • spremlja predpise na področju delovne zakonodaje;
 • opravlja druga opravila s svojega delovnega področja, ki so potrebna za nemoteno delovanje zavoda, ter opravila po naročilu vodstva zavoda v skladu s predpisi.
opis dela4
OPIS DELA
 • V nujnih primerih delavec opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog.
praksa na na i oli
PRAKSA NA NAŠI ŠOLI
 • Po pomembnosti
 • Zaupnost
 • Dopisi staršem
 • Dogovor – usklajevanje
 • Urejenost arhiva
 • Odsotnost - zamenjava
ad