T 76 115 projektikatselmus
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

T-76.115 Projektikatselmus PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

T-76.115 Projektikatselmus. GenCode PS iteraatio 29.10.2003. Agenda. Projektin tila (10 min) Tavoitteiden toteutuminen Käytetyt käytännöt (10 min) Valmistuneet työt (15 min) Projektisuunnitelma Vaatimusmäärittely Suunnitelmat seuraavalle iteraatiolle (10 min). Tavoitteiden toteutuminen.

Download Presentation

T-76.115 Projektikatselmus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T 76 115 projektikatselmus

T-76.115 Projektikatselmus

GenCode

PS iteraatio29.10.2003


Agenda

Agenda

 • Projektin tila (10min)

  • Tavoitteiden toteutuminen

 • Käytetyt käytännöt (10 min)

 • Valmistuneet työt (15 min)

  • Projektisuunnitelma

  • Vaatimusmäärittely

 • Suunnitelmat seuraavalle iteraatiolle (10 min)


Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen

 • Projektin aloittaminen ja järjestyminen

  • Emme tunteneet ennestään

 • Aihealueen sisäistäminen

  • Yritysmetriikoista ei juurikaan kokemusta

  • Hajanaisten tietolähteiden yhdistäminen selkeä ongelma

 • Vaatimusmäärittely arkkitehtuurin suunnittelun ja toteutuksen vaatimalle tasolle

  • Toiminnallisia vaatimuksia purettu auki

 • Projektissa käytettävien käytäntöjen määritys

  • Dokumentointi ja tehtävien jako vaatii kehittämistä


Suunniteltujen palautusten tila

Suunniteltujen palautusten tila

 • Projektisuunnitelma

  • Koodausstandardi puuttuu

 • Vaatimusmäärittelydokumentti

  • Tarkempi kuin on vaadittu


Teht vien toteutuminen

Tehtävien toteutuminen

 • Ajan arviointia ei tehty käytännössä lainkaan

 • Aikaa ei ole raportoitu aina oikeisiin paikkoihin (Not started tasks)

 • Vaatimusmäärittelyä ei jaettu pienempiin taskeihin

 • Kokoukset venyivät


Tuntim r t henkil itt in

Tuntimäärät henkilöittäin

 • Vaatimusten määrittely vei yllättävän paljon aikaa

 • Petri, Harri K ja Elina kompensoivat speksaustiimin panosta tulevissa iteraatioissa

 • Tulevissa iteraatioissa on katsottava tarkemmin kuinka paljon aikaa todella on enää käytettävissä

Alkuperäinen suunnitelma

Nykyinen suunnitelma


Ty skentelyk yt nn t

Työskentelykäytännöt

 • Dokumentointi

  • Frontpagella ja Composerilla editotua HTML:ää

  • Taulukkojen tuonti taulukkolaskimista ongelmallista

  • Viittauskäytäntö epäselvä

  • Versionumerointi epäselvä

   • Otetaan käyttöön katselmointi

  • HTML ei ehkä riittävä formaatti korkealaatuisen dokumentaation tuottamiseen

   • DocBook?

   • CSS?


Ty skentelyk yt nn t1

Työskentelykäytännöt

 • Ajanseuranta

  • Trapoli vaatii parempaa taskien suunnittelua

  • Kaikille pitää olla selvää minne tuntejaan pistää

   • Vastuuhenkilöt muokkaavat taskit mieleisekseen?


Ty skentelyk yt nn t2

Työskentelykäytännöt

 • Kokoukset

  • Viikkopalavereilla ei ole aina ollut selviä päämääriä

  • Kokoukset venyivät

  • Kokouksissa ei pitäisi käydä läpi liian keskeneräisiä töitä

   • Esitellään hyvin valmisteltuja kokonaisuuksia muiden breeffausta varten

  • Koko ryhmän kokouksia pitäisi olla mahdollisimman vähän

   • Raportointi PP:lle sähköpostilla?


Riskien hallinta

Riskien hallinta

 • Brainstormasimme riskejä

 • Elina analysoi riskit ja suunnitteli riskienhallintaprosessin

  • Prosessi pohjautuu Jyrki Kontion Riskit-menetelmään

  • Jokaisella riskillä vastuuhenkilö joka seuraa ko. riskin tilannetta

  • Tärkeimmät riskit käydään viikkiksessä läpi vuoroviikoittain


Iteraation tulokset

Iteraation tulokset

 • Projektisuunnitelma

 • Vaatimusmäärittely


Projektisuunnitelma

Projektisuunnitelma

 • Asiakkaan TOP-10

 • Ryhmän tavoitteet

  • Ryhmätyön teko

 • Kuvaukset käytännöistä

  • Dokumentointi

  • CVS

  • Kokoukset

  • Testaus

  • Riskien hallinta

 • Seuraavan iteraation suunnitelma


Vaatimusm rittely

Vaatimusmäärittely

 • Rakenne

  • Sanasto oma dokumentti

  • Käyttötapaukset oma dokumentti

  • Toiminnalliset / ei toiminnalliset vaatimukset oma dokumentti


Vaatimusm rittely1

Vaatimusmäärittely

 • Valmistuneet osat

  • Kaikki vaaditut osiot +

   • 1. iteraatiossa toteutettavat käyttötapaukset purettu auki

   • 1. iteraatiossa toteutettavista käyttötapauksista johdettu toiminnalliset vaatimukset

   • Käyttötapaukset ja toiminnalliset vaatimukset priorisoitu


Seuraavan iteraation suunnitelmat

Seuraavan iteraation suunnitelmat

 • Tavoitteet

  • perusarkkitehtuurin suunnittelu ja toteutus

  • vaatimusten tarkentaminen

  • käsitteiden selkiyttäminen

  • toimintatapojen hiominen


Seuraavan iteraation suunnitelmat1

Seuraavan iteraation suunnitelmat

 • Toteutettavat osat

  • Tietokanta

   • MySQL

  • Palvelin

   • API:t

  • CSV importtaus

  • XML admin UI

  • WWW näkymien katselu

  • JBOSS


 • Login