T-76.115 Projektikatselmus - PowerPoint PPT Presentation

T 76 115 projektikatselmus
Download
1 / 16

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

T-76.115 Projektikatselmus. GenCode PS iteraatio 29.10.2003. Agenda. Projektin tila (10 min) Tavoitteiden toteutuminen Käytetyt käytännöt (10 min) Valmistuneet työt (15 min) Projektisuunnitelma Vaatimusmäärittely Suunnitelmat seuraavalle iteraatiolle (10 min). Tavoitteiden toteutuminen.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

T-76.115 Projektikatselmus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T 76 115 projektikatselmus

T-76.115 Projektikatselmus

GenCode

PS iteraatio29.10.2003


Agenda

Agenda

 • Projektin tila (10min)

  • Tavoitteiden toteutuminen

 • Käytetyt käytännöt (10 min)

 • Valmistuneet työt (15 min)

  • Projektisuunnitelma

  • Vaatimusmäärittely

 • Suunnitelmat seuraavalle iteraatiolle (10 min)


Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteiden toteutuminen

 • Projektin aloittaminen ja järjestyminen

  • Emme tunteneet ennestään

 • Aihealueen sisäistäminen

  • Yritysmetriikoista ei juurikaan kokemusta

  • Hajanaisten tietolähteiden yhdistäminen selkeä ongelma

 • Vaatimusmäärittely arkkitehtuurin suunnittelun ja toteutuksen vaatimalle tasolle

  • Toiminnallisia vaatimuksia purettu auki

 • Projektissa käytettävien käytäntöjen määritys

  • Dokumentointi ja tehtävien jako vaatii kehittämistä


Suunniteltujen palautusten tila

Suunniteltujen palautusten tila

 • Projektisuunnitelma

  • Koodausstandardi puuttuu

 • Vaatimusmäärittelydokumentti

  • Tarkempi kuin on vaadittu


Teht vien toteutuminen

Tehtävien toteutuminen

 • Ajan arviointia ei tehty käytännössä lainkaan

 • Aikaa ei ole raportoitu aina oikeisiin paikkoihin (Not started tasks)

 • Vaatimusmäärittelyä ei jaettu pienempiin taskeihin

 • Kokoukset venyivät


Tuntim r t henkil itt in

Tuntimäärät henkilöittäin

 • Vaatimusten määrittely vei yllättävän paljon aikaa

 • Petri, Harri K ja Elina kompensoivat speksaustiimin panosta tulevissa iteraatioissa

 • Tulevissa iteraatioissa on katsottava tarkemmin kuinka paljon aikaa todella on enää käytettävissä

Alkuperäinen suunnitelma

Nykyinen suunnitelma


Ty skentelyk yt nn t

Työskentelykäytännöt

 • Dokumentointi

  • Frontpagella ja Composerilla editotua HTML:ää

  • Taulukkojen tuonti taulukkolaskimista ongelmallista

  • Viittauskäytäntö epäselvä

  • Versionumerointi epäselvä

   • Otetaan käyttöön katselmointi

  • HTML ei ehkä riittävä formaatti korkealaatuisen dokumentaation tuottamiseen

   • DocBook?

   • CSS?


Ty skentelyk yt nn t1

Työskentelykäytännöt

 • Ajanseuranta

  • Trapoli vaatii parempaa taskien suunnittelua

  • Kaikille pitää olla selvää minne tuntejaan pistää

   • Vastuuhenkilöt muokkaavat taskit mieleisekseen?


Ty skentelyk yt nn t2

Työskentelykäytännöt

 • Kokoukset

  • Viikkopalavereilla ei ole aina ollut selviä päämääriä

  • Kokoukset venyivät

  • Kokouksissa ei pitäisi käydä läpi liian keskeneräisiä töitä

   • Esitellään hyvin valmisteltuja kokonaisuuksia muiden breeffausta varten

  • Koko ryhmän kokouksia pitäisi olla mahdollisimman vähän

   • Raportointi PP:lle sähköpostilla?


Riskien hallinta

Riskien hallinta

 • Brainstormasimme riskejä

 • Elina analysoi riskit ja suunnitteli riskienhallintaprosessin

  • Prosessi pohjautuu Jyrki Kontion Riskit-menetelmään

  • Jokaisella riskillä vastuuhenkilö joka seuraa ko. riskin tilannetta

  • Tärkeimmät riskit käydään viikkiksessä läpi vuoroviikoittain


Iteraation tulokset

Iteraation tulokset

 • Projektisuunnitelma

 • Vaatimusmäärittely


Projektisuunnitelma

Projektisuunnitelma

 • Asiakkaan TOP-10

 • Ryhmän tavoitteet

  • Ryhmätyön teko

 • Kuvaukset käytännöistä

  • Dokumentointi

  • CVS

  • Kokoukset

  • Testaus

  • Riskien hallinta

 • Seuraavan iteraation suunnitelma


Vaatimusm rittely

Vaatimusmäärittely

 • Rakenne

  • Sanasto oma dokumentti

  • Käyttötapaukset oma dokumentti

  • Toiminnalliset / ei toiminnalliset vaatimukset oma dokumentti


Vaatimusm rittely1

Vaatimusmäärittely

 • Valmistuneet osat

  • Kaikki vaaditut osiot +

   • 1. iteraatiossa toteutettavat käyttötapaukset purettu auki

   • 1. iteraatiossa toteutettavista käyttötapauksista johdettu toiminnalliset vaatimukset

   • Käyttötapaukset ja toiminnalliset vaatimukset priorisoitu


Seuraavan iteraation suunnitelmat

Seuraavan iteraation suunnitelmat

 • Tavoitteet

  • perusarkkitehtuurin suunnittelu ja toteutus

  • vaatimusten tarkentaminen

  • käsitteiden selkiyttäminen

  • toimintatapojen hiominen


Seuraavan iteraation suunnitelmat1

Seuraavan iteraation suunnitelmat

 • Toteutettavat osat

  • Tietokanta

   • MySQL

  • Palvelin

   • API:t

  • CSV importtaus

  • XML admin UI

  • WWW näkymien katselu

  • JBOSS


 • Login