CHAPTER 34
Download
1 / 49

CHAPTER 34 Deuterostomate Animals - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

CHAPTER 34 Deuterostomate Animals. Paralleller i evolutionen av protostomater och deuterostomater. Hos båda grupperna finns arter som utvecklat sätt att få vatten att strömma för att samla föda (ex. svampdjur, tagghudingar) indelning av kroppen i segment reglering av simdjupet med gas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CHAPTER 34 Deuterostomate Animals' - brone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

CHAPTER 34

Deuterostomate Animals


Paralleller i evolutionen av protostomater och deuterostomater
Paralleller i evolutionen av protostomater och deuterostomater

Hos båda grupperna finns arter som utvecklat

 • sätt att få vatten att strömma för att samla föda (ex. svampdjur, tagghudingar)

 • indelning av kroppen i segment

 • reglering av simdjupet med gas

 • stödstrukturer (exoskelett vs endoskelett)

 • kolonisering av land


S rdrag f r deuterostomater
Särdrag för deuterostomater deuterostomater

 • det tidiga embryot har multipotenta celler (”indeterminate cleavage”)

 • blastopor blir anus

 • tre kroppslager

 • välutvecklad kroppshåla

 • endoskelett


figure 33-01.jpg deuterostomater


Tv utvecklinglinjer
Två utvecklinglinjer deuterostomater

 • Tagghudingar och hemichordater

  • Kroppen indelad i tre delar

  • Bilateralt symmetrisk cilieförsedd larv

 • Ryggsträngsdjur

  • Grodyngellik larv

  • Ryggsträng


figure 33-01.jpg deuterostomater


Phylum echinodermata tagghudingar
Phylum Echinodermata: tagghudingar deuterostomater

 • bilateralt symmetrisk larv (plankton), pentaradialsymmetrisk adult

 • inre skelett av kalkplattor, täckta av muskler och hud

 • kanalsystem för vattencirkulation och tubfötter för gasutbyte, rörelser och födointag:

  • vatten strömmar in genom silplattan och går igenom kanalsystem till tubfötterna


33 2 part 1

figure 33-02a.jpg deuterostomater

33.2 – Part 1

Figure 33.2 – Part 1


Phylum echinodermata tagghudingar1
Phylum Echinodermata: tagghudingar deuterostomater

Indelade i två grupper:

 • Pelmatozoa (hårstjärnor, sjöliljor)

 • Eleutherozoa


Phylum echinodermata pelmatozoa
Phylum Echinodermata: Pelmatozoa deuterostomater

 • mycket fossiler

 • en enda nulevande klass

 • 5-flera hundra ledade armar

 • sjöliljor är fästa i bottnen med liten stjälk av kalkskivor

 • hårstjärnor kan gå eller simma med sina armar


Phylum echinodermata eleutherozoa
Phylum Echinodermata: Eleutherozoa deuterostomater

 • Klass Echinoidea: sjöborrar

 • Klass Holothyroidea: sjögurkor

 • (Klass? Concentricycloidea)

 • Klass Asteroidea: sjöstjärnor

 • Klass Ophiuroidea: ormstjärnor


Klass echinoidea sj borrar
Klass Echinoidea, sjöborrar deuterostomater

 • saknar armar

 • taggiga, kan vara giftiga

 • rasp”tunga” för att skrapa alger

 • eller samlar debris med tubfötterna


Klass holothuroidea sj gurkor
Klass Holothuroidea, sjögurkor deuterostomater

 • använder tubfötterna till att fästa sig

 • huvudändans tubfötter omformade till klibbiga tentakler som fångar föda


Klass asteroidea sj stj rnor
Klass Asteroidea: sjöstjärnor deuterostomater

 • rovdjur (bl.a. musslor, fisk)

 • tubfötter rörelse- och gasutbytesorgan

 • tubfötter har sugkoppar


Klass ophiuroidea ormstj rnor
Klass Ophiuroidea: ormstjärnor deuterostomater

 • liknar sjöstjärnor, men armarna består av ledade plattor

 • bara en öppning till matsmältningskanalen

 • äter sedimentpartiklar eller fångar smådjur


Concentricycloidea
Concentricycloidea deuterostomater

 • upptäcktes för ca 20 år sedan

 • lever på ruttnande trä i världshaven

 • hör antagligen till klass Asteroidea


figure 33-01.jpg deuterostomater

33.1

Figure 33.1


Phylum hemichordata ollonmaskar och pterobrancher
Phylum Hemichordata: ollonmaskar och pterobrancher deuterostomater

 • Kropp består av proboscis, krage och bål

  Ollonmaskar

 • Lever nedgrävda i sediment

 • Proboscis

  • används till att gräva

  • klibbig, fångar byte

  • byte förs till munnen med cilier

 • Svalgspringor i pharynx

  • vatten strömmar ut

  • andningsorgan


Phylum hemichordata ollonmaskar och pterobrancher1
Phylum Hemichordata: ollonmaskar och pterobrancher deuterostomater

Pterobrancher:

 • Tublevande

 • Kragen hararmar med tentakler för födointag och gasutbyte


figure 33-01.jpg deuterostomater


Phylum chordata ryggstr ngsdjur
Phylum Chordata: ryggsträngsdjur deuterostomater

Särdrag:

 • svalgspringor

 • dorsal, ihålig nervsträng

 • dorsal notochord (ryggsträng; en stödstruktur)

 • ventralt hjärta

 • svans som fortsätter längre bak än anus


Subphylum urochordata tunicata manteldjur
Subphylum Urochordata (Tunicata), manteldjur deuterostomater

 • Marina

 • Adulter sessila filtrerare, födan samlas i förstorat svalg (pharyngeal basket)

 • Endast larven har ryggsträng och dorsal nervsträng

 • Andra ryggsträngsdjur utvecklades från manteldjur

 • De flesta nulevande arter är sjöpungar

  • solitära eller koloniala, kan föröka sig gm knoppning


Subphylum cephalochordata lansettdjur
Subphylum Cephalochordata: lansettdjur deuterostomater

 • marin, delvis nedgrävd i sediment

 • har notochord genom hela livet

 • förstorat svalg för födoinsamling

 • liknar till det yttre fisk

 • ryggradsdjur har utvecklats från lansettdjur


Subphylum vertebrata ryggradsdjur s rdrag
Subphylum Vertebrata, ryggradsdjur: särdrag deuterostomater

 • ryggrad, endoskelett

 • två par lemmar

 • skalle, stor hjärna

 • utvecklade känselreceptorer

 • utvecklad, stor kroppshåla

 • välutvecklat cirkulationssystem, hjärta


Evolution av ryggradsdjur
Evolution av ryggradsdjur deuterostomater

 • Tidiga vertebrater var filtrerare – förstorat svalg viktigt led i evolutionen

 • Ledad ryggrad som stödstruktur

  • Kunde simma snabbare

 • Snabbare rörelser gynnade utvecklingen av en hjärna och skalle av ben till skydd för den

 • Snabbare rörelser krävde bättre ämnesomsättning  cirkulationssystem


Fiskar evolution
Fiskar: evolution deuterostomater

 • Tidiga vertebrater saknade käkar, sög bottensediment

 • Större rörlighet  fiskar

 • Ostracodermer (utdöda) hade benpansar

 • käkar utvecklades från gälbågar av brosk  förmåga att hålla bytet, tugga

 • käkar en stor fördel  käkfiskar framgångsrika

 • Placodermer (utdöda) de dominanta tidiga käkfiskarna


Fiskar klassificering
Fiskar: klassificering deuterostomater

Käklösa (Klass? Agnatha):

hagfish = pirål

lamprey = nejonöga

Käkfiskar (Gnathostoma):

Klass? Placodermi = pansarhajar (utdöda)

Klass Chondrichthyes = cartilaginous fishes = broskfiskar

Osteichthyes = bony fishes = benfiskar

Klass Actinopterygii = ray-finned fishes = strålfeniga fiskar

Klass Actinistia (Sarcopterygii) = lobe-finned fishes = lobfeniga fiskar

Klass Dipnoi = lungfiskar


figure 33-08.jpg deuterostomater

33.8

Figure 33.8


Klass chondrichthyes broskfiskar
Klass Chondrichthyes, broskfiskar deuterostomater

 • Hajar, rockor

 • skelett av brosk

 • inget yttre pansar (ökad motilitet)

 • inget gällock (därför ser man gälspringorna)

 • broskfiskar och deras efterföljare har fenor som ger bättre stabilitet och kontroll


Benfiskar
Benfiskar deuterostomater

 • lättare skelett av ben

 • tunna släta fjäll som skydd

 • gällock förbättrar vattenflödet över gälarna

 • simblåsa, ursprungligen andningsorgan för att gälarna inte räckte till i syrefattiga vatten

  • t.ex. lungfiskar

  • strålfeniga fiskar  simblåsa


Klass actinopterygii str lfeniga fiskar
Klass Actinopterygii, strålfeniga fiskar deuterostomater

 • Den stora majoriteten fiskarter hör till denna grupp

 • Stor variation i storlek och form, diet, livsstil

Klass Actinistia, Lobfeniga fiskar

 • Latimeria, kvastfeningen, ett levande fossil

 • sex nulevande arter,

 • andas luft

Klass Dipnoi, lungfiskar


N r ryggradsdjur kr p upp p land 1
När ryggradsdjur kröp upp på land (1) deuterostomater

 • Rådande teori: lungfiskar ursprunget till amfibier

  • ledade fenor

  • kunde andas luft

    sökte mat på land

 • gradvis adaptering till landliv


N r ryggradsdjur kr p upp p land 2 problem som m ste l sas
När ryggradsdjur kröp upp på land (2): problem som måste lösas

 • fortplantning beroende av vatten

 • uttorkning

 • solens strålning skadlig

 • hur få in maten i munnen?

 • luft bär inte upp kroppen

 • känselorgan (syn, hörsel, lukt) måste fungera annorlunda i luft


33 14

figure 33-14.jpg lösas

33.14

Figure 33.14


Klass amphibia groddjur
Klass Amphibia, groddjur lösas

 • beroende av vatten för fortplantning och för att inte torka ut

 • små lungor, gasutbyte också via huden

 • tre ordningar:

  • Ordning Gymnophiona, maskgroddjur

  • Ordning Anura, grodor och paddor

  • Ordning Urodela, salamandrar


33 141

figure 33-14.jpg lösas

33.14

Figure 33.14

Amnioter


Amnioter b ttre vattenhush llning
Amnioter: bättre vattenhushållning lösas

 • Hud som inte släpper igenom vatten

  • Eftersom gasutbyte inte kan ske genom huden:

   • Effektivare, större lungor

   • Separering (delvis eller helt) av syrerikt och syrefattigt blod

 • Njurar som kan utsöndra koncentrerat urin

 • oberoende av vattenhabitat för fortplantning

  • ägg som släpper igenom gaser men inte vatten

  • membraner som skyddar embryot

  • gula som näringsförråd

  • ovipara djur: lägger ägg

  • vivipara djur: placenta och livmoder


33 18

figure 33-18.jpg lösas

33.18

Figure 33.18


Klass reptilia en parafyletisk grupp
Klass Reptilia: lösas en parafyletisk grupp

 • Underklass Testudines (Chelonia): sköldpaddor

 • Underklass Sphenodontida: tuataror

 • Underklass Squamata: ödlor, ormar

 • Underklass Crocodylia: krokodildjur

 • Dinosaurier, pterosaurier

 • Evolutionsmässigt borde fåglar höra till denna klass; historiskt bildar fåglar en egen klass


Anpassningar till landliv fr n reptiler till f glar och d ggdjur
Anpassningar till landliv: från reptiler till fåglar och däggdjur

 • Reptilers ben sticker ut från sidan av kroppen

 • Fåglar och däggdjur har benen under sig  bättre rörlighet

 • Fåglar och däggdjur har bättre andningsmuskulatur  kan springa och andas samtidigt


Klass aves f glar
Klass Aves: fåglar däggdjur

 • Utvecklats från dinosaurier

 • Särdrag:

  • vingar utvecklade från extremiteter

  • fjädrar (för isolering, flygförmåga och uppvisning)

  • hög ämnesomsättning (flygande kräver mycket energi)

  • tar hand om sina ungar

 • Äldsta kända fågelfossil, Archaeopteryx, hade välutvecklade vingar, fjädrar och önskeben


Klass mammalia d ggdjur
Klass Mammalia: däggdjur däggdjur

 • Utvecklades från tidiga däggdjursliknande reptiler

 • Särdrag:

  • intern befruktning och embryonalutveckling i livmodern (undantag: kloakdjur)

  • mjölkkörtlar

  • specialiserade tänder (beroende på diet)

  • hår

  • svettkörtlar

  • hjärta med fyra kammare


D ggdjur klassificering
Däggdjur: klassificering däggdjur

 • Subklass Prototheria:

  • Ordning Monotremata, kloakdjur

   • Saknar placenta, benen åt sidan

 • Subklass Theria:

  • Ordning Marsupialia, pungdjur

  • Ordning Eutheria


Primater
Primater däggdjur

 • Primater utvecklades antagligen från insektätare som levde i träd

 • Särdrag:

  • Griphänder med tummar

  • Naglar

  • Framåtriktade ögon, djupseende

  • Små kullar, ungarna tas om hand länge


Primater klassificering
Primater: klassificering däggdjur

 • Halvapor (Prosimians)

 • Människoartade (Anthropoids)

  • spökdjur

  • nya världens apor

  • gamla världens apor

   • människoapor


33 25

figure 33-25.jpg däggdjur

33.25

Figure 33.25


M nniskans ursprung
Människans ursprung däggdjur

 • Hominider uppkom i Afrika

  • Australopitecus afarensis den mest sannolika föregångaren, på två ben

  • Homo habilis

   • använde verktyg

   • större hjärna

  • Homo erectus

   • eld

   • tillverkade verktyg

  • Homo sapiens

   • större hjärna

   • socialt liv antagligen påverkat hjärnans utveckling (språk, kultur)


33 30

* däggdjur även kallad Paranthropus

*

33.30

*

Figure 33.30


ad