Ubuntu 9 10
Download
1 / 50

Ubuntu 9.10 - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Ubuntu 9.10. Pokretanje Terminala. Terminal možete da pronadjete unutar Accessories > Terminal. Kada ga pokrenete videćete nešto slično onome što je prikazano na slici na narednom slajdu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ubuntu 9.10' - brigitte


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pokretanje terminala
Pokretanje Terminala

 • Terminal možete da pronadjete unutar Accessories > Terminal. Kada ga pokrenete videćete nešto slično onome što je prikazano na slici na narednom slajdu.

 • Videćete treperavi kursor neposredno iza niza znakova koji se završavaju zankom $. Prva reč u tom nizu je vaše korisničko ime, posle koga sledi znak @. Posle znaka @ navodi se naziv vašeg računara, a zatim sledi naziv foldera (matični folder) u kome se trenutno nalazite, koji je predstavljen znakom ~.


 • Organizacija fajlova u Linux-u se prilično razlikuje od one u Windows-u. U Linux svetu, sve je deo iste organizacije sistema fajlova. Zbog toga, ukoliko imamo hard disk, CD i USB memoriju, svi oni će biti sastavni deo istog foldera.

 • Naredna slika trebalo bi da pomogne boljem razumevanju Linux organizacije fajlova.


Linux organizacija sistema fajlova
Linux organizacija sistema fajlova u Windows-u. U Linux svetu, sve je deo iste organizacije sistema fajlova. Zbog toga, ukoliko imamo hard disk, CD i USB memoriju, svi oni će biti sastavni deo istog foldera.

/

Root folder označen kao /

ETC

DEV

HOME

USR

VAR

UBUNTU

MILOS

ETC – folder u kome se čuvaju fajlovi sa konfiguracijom čitavog sistema

HOME - sadrži više matičnih direktorijuma, za svakog korisnika po jedan

DEV – svaki uredjaj na računaru prikazan je u ovom folderu itd.


Home direktorijum
Home direktorijum u Windows-u. U Linux svetu, sve je deo iste organizacije sistema fajlova. Zbog toga, ukoliko imamo hard disk, CD i USB memoriju, svi oni će biti sastavni deo istog foldera.


 • Kreirati tekst dokument sledeće sadržine: u Windows-u. U Linux svetu, sve je deo iste organizacije sistema fajlova. Zbog toga, ukoliko imamo hard disk, CD i USB memoriju, svi oni će biti sastavni deo istog foldera.

  Tekst za testiranje grep komande.

  Grep je važna i moćna komanda.

  Tekst je snimljen u dokumentu pod nazivom test.

 • Dokument snimite na Desktopu pod imenom test

 • Otvorite Terminal


Grep komanda
Grep komanda u Windows-u. U Linux svetu, sve je deo iste organizacije sistema fajlova. Zbog toga, ukoliko imamo hard disk, CD i USB memoriju, svi oni će biti sastavni deo istog foldera.

 • Sintaksa grep komande:

  grep string_za pretragu file_za_pretragu

 • Grep je skrćenica od:

  • global | regular expression | print

 • Grep omogućava da unutar većeg broja fajlova pronadjemo odredjeni izraz i zatim prikažemo redove u kojima je taj izraz pronadjen.


 • Ukucati u Windows-u. U Linux svetu, sve je deo iste organizacije sistema fajlova. Zbog toga, ukoliko imamo hard disk, CD i USB memoriju, svi oni će biti sastavni deo istog foldera.cd Desktop

 • U komandnoj liniji otkucati grep komanda test


 • Pomoću u Windows-u. U Linux svetu, sve je deo iste organizacije sistema fajlova. Zbog toga, ukoliko imamo hard disk, CD i USB memoriju, svi oni će biti sastavni deo istog foldera.clear komande obrisati sadržaj ekrana

 • Uneti komandu grep test test

 • Nakon ovoga vidimo da grep prikazuje sve redove koji sadrže niz karaktera “test”, bez obzira na granice reči. Tako je red koji sadrži reč testiranje odštampan na ekranu.


 • Komanda grep je osetljiva na veličinu slova. u Windows-u. U Linux svetu, sve je deo iste organizacije sistema fajlova. Zbog toga, ukoliko imamo hard disk, CD i USB memoriju, svi oni će biti sastavni deo istog foldera.

 • Kao i većina komandi, grep podržava argumente koji mogu da promene njegovo ponašanje. Za svaku komandu se može dobiti spisak svih njenih opcija kucanjem komande i argumenta -- help

 • Neki od arugmenta su: -w, -i
 • grep komand. test malih i velikih slova.– štampa sve linije koje sadrže reč koja počinje sa komand, a zatim sledi bilo koji karakter.


Sed komanda
SED komanda malih i velikih slova.

 • Sed je jedna od najstarijih UNIX komandi namenjena za obradu teksta

 • Komanda sed (Stream Editor) omogućava da pronadjemo i zatim izmenimo tekst unutar nekog fajla. Npr. ukoliko želimo da u dokumentu test pronadjemo reč “grep” i zamenimo sa “sed” treba da otkucamo:

  sed s/grep/sed/g test


 • s znači substitute (zamena, supstitucija) malih i velikih slova.

 • g znači global change (zamena u celom dokumentu)

 • Ako izostavimo g menjamo samo prvu pojavu u svakoj liniji. Takodje možemo da kažemo koliko prvih pojava (n) želimo da zamenimo

  Npr. s/grep/sed/1 test menja samo prvu pojavu


Pwd komanda
PWD komanda malih i velikih slova.

 • Sintaksa pwd komande:

  pwd

 • Komanda pwd omogućava da saznamo u kom se direktorijumu nalazimo. Pwd je skraćeno od print working directory (prikaži radni direktorijum). Npr. pwd će za direktorjium Desktop prikazati: ~/Desktop


Cd komanda
CD komanda malih i velikih slova.

 • Sintaksa cd komande:

  cd naziv_direktorijuma

 • Ova komanda omogućava da promenimo direktorijum. Kada pokrenemo terminal naći ćemo se u svom matičnom direktorijumu. Za prelazak u drugi direktorijum koristimo komandu cd (change directory). • Za prelazak u root direktorijum koristi se cd /


 • Za povratak u prethodni (onaj u kome smo prethodno bili) folder koristi se cd -


Ls komanda
LS komanda npr.:

 • Kada je pozovemo bez argumenata ls (list directory contents) komanda prikazuje fajlove u direktorijumu u kojem se trenutno nalazimo. Na osnovu rezultata teško je odrediti tip, veličinu fajla, ovlašćenja...

 • Kada se koristi sa opcijama možemo da vidimo i veličinu fajlova, kao i kada su oni napravljeni, ovlašćenja za fajlove itd.


 • ls ~ npr.:

  prikazuje fajlove koji se nalaze u matičnom direktorijumu - direktorijumu koji nosi naše ime kao npr. ubuntu u sledećem primeru, bez obzira gde smo mi pozicionirani u trenutku zadavanja komande.

  Ako se nalazimo u folderu Music i kažemo ls ~ dobićemo rezultat kao na slici:


 • ls –a npr.:

  Prikazuje sve fajlove u tekućem direktorijumu, uključujući tu i one fajlove čija imena počinju sa “.”, što to su zapravo skriveni fajlovi koji se standardno ne prikazuju.

  Vratimo se sada u matični folder i napišimo ls –a


 • ls –l npr.:(long format) detaljniji izveštaj sadržaja direktorijuma. Ovaj izveštaj uključuje prikaz:

  • Ovlašćenja za dati fajl

  • Imena vlasnika

  • Veličine fajla

  • Datuma kreiranja

  • Naziva fajla


Rezultat izvršavanja npr.:ls –l naredbe dat je na sledećoj slici:


 • ls –al npr.:

  daje sadržaj foldera ali sa više podataka

Ako želimo da pogledamo sadržaj home foldera

potrebno je da se pozicioniramo unutar njega.

Jedan od načina da to uradimo je da se prvo pozicioniramo u root, pa potom u folder home.


D oker znaci
Džoker znaci npr.:

 • * zamenjuje bilo koji broj bilo kojih znakova

 • ? zamenjuje tačno jedan bilo koji znak

 • [] slično sa ? samo što se zamenjuje odredjeni skup znakova npr. [a-dps] bila bi zamena za jedan od sledećih znakova a, b, c, d, p, s.
Kako izlistati sadr aj usb uredjaja
Kako izlistati sadržaj USB uredjaja? Oni se mogu upotrebiti sa bilo kojom komandom koja kao parametar prima naziv fajla ili direktorijuma.

Šta ovde nedostaje ?


Chmod komanda
CHMOD Komanda Oni se mogu upotrebiti sa bilo kojom komandom koja kao parametar prima naziv fajla ili direktorijuma.

 • Služi za dodeljivanje prava određenim fajlovima ili folderima.

 • Ovlašćenja možemo postaviti za:

  • vlasnika fajla - u,

  • grupu – g

  • i za sve ostale – o.

  • Prava koja možemo podesiti su:

   • pravo čitanja - r,

   • pravo pisanja – w ili

   • pravo izvršavanja - x.


 • Sintaksa chmod komande je: Oni se mogu upotrebiti sa bilo kojom komandom koja kao parametar prima naziv fajla ili direktorijuma.

  chmod [opcije] mod file

 • Pre nego što pristupimo promeni mod-a, najpre pogledajmo kako izgleda neki fajl sa odredjenim dozvolama. Za to ćemo iskoristiti komandu ls –al.


Ovde je važno uočiti kolonu koja je skroz levo. To su prava određenog fajla, ili direktorijuma. Iako možda ova mnogobrojna slova deluju zbunjujuće, svako slovo ima svoje tačno definisano značanje.


 • Pravo svakog fajla ili direktorijuma sastoji se iz 10 bitova npr. drwxr-xr-x

 • Prvi bit označava da li se radi o direktorijumu ili ne, ako je slovo d prisutno ispred, znači da je direktorijum, ako je samo - znači da je običan fajl.

 • Od sledećih 9 bita, prva tri bita označavaju prava vlasnika fajla, druga tri predstavljaju prava grupe a poslednja tri bita odnose se na prava svih ostalih.Npr. Nakon izvršenja komande možemo prikazati i u binarnom obliku:chmod 754 test fajl bi sadržao dozvole sledećeg tipa:

-rwxr-xr—

 • Ovako zadata prava bi značila da:

  • Vlasnik ima sva prava (r, w, x)

  • Grupa ima pravo da čita i izvršava (r, x)

  • Svi ostali imaju samo pravo da čitaju fajl (r)

 • Kakva prava zadaje mod 755 ?
Chown komanda
CHOWN komanda fajl komanda bi glasila

 • Pri formiranju nove datoteke ili direktorijuma je normalno da onaj koji kreira samu datoteku ili direktorijum postane i njen vlasnik. Sa chown komandom je omogućeno sistem administratoru da menja vlasništvo i grupnu pripadnost svake datoteke ili dir. na sistemu.

 • Sintaksa ove komande je:

  chown novi_user:nova_grupa fajl


Kako dodati novog korisnika i novu grupu u linux u
Kako dodati novog korisnika i novu grupu u Linux-u? fajl komanda bi glasila

 • Da biste na računar dodali novog korisnika, izaberite System –> Administration –> User and Groups. Kada se odgovarajući prozor učita, pritisnite dugme Add User i popunite odgovarajuća polja.

 • Da biste to uradili u komandnoj liniji, koristite komandu adduser.

 • Npr. sudo adduser Marko

  dodaje novog korisnika po imenu Marko.


Dodavanje novih korisnika
Dodavanje novih korisnika fajl komanda bi glasila


Promena vlasnika fajla
Promena vlasnika fajla fajl komanda bi glasila


Mkdir komanda
MKDIR komanda fajl komanda bi glasila

 • Ovu komandu koristimo kada želimo da kreiramo novi direktorijum

 • Sintaksa komande je:

  mkdir naziv_direktorijuma

 • Npr. mkdir myDirectory kreira nov direktorijum pod imenom myDirectory


Rmdir komanda
RMDIR komanda fajl komanda bi glasila

 • Pomoću ove komande možemo da obrišemo prazne direktorijume

 • Sintaksa komande je:

  rmdir imeDirektorijuma

 • Komandom rmdir myDirectory uklanjamo folder myDirectory


Komanda cp
Komanda cp fajl komanda bi glasila

 • Komandom cp pravimo kopiju fajla.

 • Sintaksa komande cp:

  cp izvor odredište

 • Ako bismo želeli da napravimo kopiju test fajla i nazovemo ga testCopy, uz uslov da smo pozicionirani na Desktop-u, komanda bi glasila:

  cp test testCopy (A odredište je...?)Mv komanda
MV komanda fajl komanda bi glasila

 • Komandom mv premeštamo fajl na drugo mesto ili mu menjamo naziv.

 • Sintaksa mv komande

  Mv datoteka odredište

  Sta radi komanda mv test /home/ubuntu ?


Rm komanda
RM komanda fajl komanda bi glasila

 • Sintaksa komande je

  rm opcije datoteka

 • Ova komanda omogućava da uklonimo fajlove ili direktorijume. Pomoću nje ne možemo obrisati direktorijum koji sadrži neke fajlove.


Rm sa opcijom i
RM sa opcijom -i fajl komanda bi glasila

 • Efekat ove opcije je da se korisnik naknadno pita za potvrdu brisanja fajla. Npr.

  rm –i testCopy traži naknadno od korisnika da potvrdi da želi da obriše fajl


ad