Bebeklikten Yetişkinliğe ÇOCUĞUN DUYGUSAL SORUNLARI - PowerPoint PPT Presentation

Bebeklikten yeti kinli e ocu un duygusal sorunlari
Download
1 / 20

 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bebeklikten Yetişkinliğe ÇOCUĞUN DUYGUSAL SORUNLARI. Dr Lee Salk Çeviren: Erzem Onur Hazırlayan: Bülent Koçer Sınıf Öğretmeni. 1. bölüm Çocuğunuzun eğitimi.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bebeklikten Yetişkinliğe ÇOCUĞUN DUYGUSAL SORUNLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bebeklikten yeti kinli e ocu un duygusal sorunlari

Bebeklikten YetikinlieOCUUNDUYGUSALSORUNLARI


Dr lee salk eviren erzem onur haz rlayan b lent ko er s n f retmeni

Dr Lee Salkeviren:Erzem OnurHazrlayan:Blent KoerSnf retmeni


1 b l m ocu unuzun e itimi

1. blmocuunuzun eitimi


Bebeklikten yeti kinli e ocu un duygusal sorunlari

ya dolaylarndaki ocuklarn ou, ana okuluna gidebilecek durumdadr. yandaki ocuk, genellikle biberondan ve stten kesilmi, tuvalet terbiyesi edinmi ve uzun zaman boyunca annesinden uzakta kalabilecek kadar bamszlk sahibi olmutur.ocuu daha kk yalarda okula gndermek yerinde deildir; nk br ocuklarla birlikte grup faaliyetlerine girimeyecektir.ocuun zamanndan nce okula verilmesi, kendine gven duygusunun geliebilmesi iin henz annesine ihtiya duyduu sralarda ondan kopmas demektir.ocuun byle zorlamalarla kar karya kalmamasna dikkat edilmelidir; nk ocukta salkl bir ruhsal geliim salamann yolu, onun duygusal ihtiyalarn karlamaktr,onlara engel olmak deil.ocuun bebeklii mutlu gemise, ihtiyalarna cevap verilmise, tuvalet terbiyesi edinmeyi ve stten kesilmeyi baarmsa ve evresiyle ilgili sorular usanmadan cevaplandrlmsa, okula gitmeyi bunun sizden kopu olmadn dnmeden kendiliinden isteyecek ve okula gitmeye hazrolacaktr.


Bebeklikten yeti kinli e ocu un duygusal sorunlari

 • Oyun gruplar, ocuu okula hazrlamak ynnden yararlmdr?

 • Oyun grubu, bir yetikinin kontrol altnda oyun oynayan bir ocuk grubudur.

 • Bu gruplarn amac, eitim deildir. Fakat ocuun ilk olarak annesinden ayrlmaktan duyaca gerginlii azaltmakta yararl olabilir.

 • ocuk, oyun grubunda deiik oyunlar oynasa da, baka ocuklarla beraber olup bir eyler renebilirse de, genellikle esas ama, ocuklarna bal olmadan bireyler yapmak isteyen anne babalar iin bir ocuk bakcl hizmeti grmektedir.

 • Kanaatimce, annelerin serbest olmasn salamak, oyun gruplar rgtlemek iin yeterli ve geerli bir nedendir.

 • ocuklaryla oynamaktan ya da onlarn gelime ihtiyacna cevap verecek faaliyetlere yneltmekten holanmayan anne baba says olduka kabarktr.

 • Baz anneler, ocuklarnn yan banda alr, fakat hibir zaman ocuklaryla birlikte bir ey yapmaya yanamaz. Pek ok anne de zamanlarnn byk bir ksmn ocuklaryla geirmesine ramen, onlarla oynamay daima ikinci bir i olarak dnrler.

 • Bu annelerin hepside ocuklar ile oyun oynamaktan byk bir haz duymayan iyi annelerdir.

 • ocuu bir oyun grubuna gndermekle, evde tutmak arasnda yapacamz seim, ocuk iin hangi evrenin daha uyarc olduuna dayanmaldr.


Okula gidecek ocu a neler s ylemek gerekir

Okula gidecek ocua neler sylemek gerekir?

 • Genellikle ocuklar okula gitmek iin sabrszlanrlar. Bu, hem ya dolaylarnda ana okuluna gidecekler hem de be yanda kazrlk okuluna gidecekler iin geerlidir.

 • ocuu okula hazrlarken orada karlaaca somut gereklerden sz edin.

 • Ona, okula ne zaman gideceini, okulda neler yapacan eve ne zaman ve nasl dneceini sylemeniz; okulda ok elenecei ve ne cici ocuklar tanyacan sylemenizle vereceiniz bilgiden daha yerinde, ak, seik, ve aydnlatcdr.

 • ocuunuza, okulda retmen ve dier rencilerle kalacan, ders gnnn sonunda onu almaya geleceinizi sylemeyi unutmayn.

 • Ayrca ilk gn kendini yapayalnz ve mutsuz hissedebileceini, fakat birka gn iinde okula alacan da belirtmenizde yarar vardr.

 • Bu arada baz ocuklarn, anneleri giderken alayabileceklerini sylemelisiniz. Ona karlaabilecei hereyi anlatn ki bu olaylar gerekletiinde arp panie kaplmasn.

 • ocuun okula almas ve retmenini tanmas iin okulun almasndan birka gn retmenin anne baba ve ocuu evinde ziyaret etmesi yararl olacaktr.


Neden baz ocuklar okula gitmeye kar olumsuz davran r

Neden baz ocuklar okula gitmeye kar olumsuz davranr?

 • Eer ocuk, okula gitmeyi, evden atlmak olarak gryorsa, bu endiesi yersiz deildir.

 • Evde kk kardeleri olan bir ocuk, zellikle bu kardelere annesi daha byk bir efkat gsterdiinde anne ilgisinden tamamen uzak kalacan dnr.

 • ocuk iin evden gitmek, kendi payn da ortaklarna kar ilgisiz bulduundan olumsuz tepkide bulunurlar.

 • Aile iindeki huzursuzluk, zellikle anne babann anlaamay da okulu sevmemenin bir nedeni olabilir.

 • ocuk endie iindedir ve endieleri evden uzakta olduu sre iinde daha da artar. Evde durum gergin ve dengesiz olduundan, hem anne hem de babann evde bulunduundan emin olmak ister ve birinden birinin gitmi olacandan korkar.

 • Akl baka yerde gibi durduu ve derse dikkat etmedii zamanlar byk bir ihtimalle evdeki durumu dnmektedir. Eve dndnde neyle karlaacan bilmeyii srekli bir endie ve huzursuzluk kayna meydana getirmektedir.


Ocu um okula g tmemek n hastaymi g b davranirsa ne yapmam gerek r

OCUUM, OKULA GTMEMEK N HASTAYMI GB DAVRANIRSA NE YAPMAM GEREKR?

 • Okula gitmemek iin ocuklar ou zaman bir hastalk bahane ederler. Hibir anne baba hasta ocuunu okula gndermek istemeyecei iin bu durumda anne ve babann karar vermesi gleir.

 • Evde ne zamanlar, hangi koullarda hastalk nedeniyle kalabileceini belirleyen baz temel kurallar belirlemeniz ok akllca ve yerinde bir davran olacaktr.


Bebeklikten yeti kinli e ocu un duygusal sorunlari

 • ocuun sk sk hastalk ikayetiyle okula gitmek istememesi, ocuunuzun sorumluluktan kamak iin hastalklar bahane eden bir hastalk olmasna yol aabilir.

 • Salndan ikayet ettii halde okula gnderdiiniz ocuk, ona inanmadnz yollu bir tepkide bulunabilir. Bu durumda ikayetlerinin onun okula gitmemesine yol aacak kadar ciddi olmadn, bundan dolay da ona inanmamanzn sz konusu olamadn belirtmek gereklidir.

 • Bu tutumu benimsemenin huzursuz klaca endieli bir yaratla sahipseniz birka saat sonra okula telefon edip ocuun salk durumu hakknda bilgi alabilirsiniz.


Anne baba olarak okul faal yetler ne katilmamiz gerek r m

ANNE BABA OLARAK OKUL FAALYETLERNE KATILMAMIZ GEREKR M?

 • ocuklarn, anne babalarnn okulu ilgilenmeye deecek kadar ilgin bir yer olarak grmesinden gizli bir mutluluk duyar.

 • Anne babann okula gsterdii ilgi nedeniyle ocuun okula ve retmenlerine kar duyduu sayg artacaktr.

 • Anne babalar okul faaliyetlerine katlan ocuklarda bir topluma ballk ruhu gelitiini ve bunlarn ait olduklar bu topluluun sorunlarna kar daha byk bir sorumluluk duygusu tadklarn gryoruz.


Neden bazi ocuklar ev devler nden ho lanmaz

NEDEN BAZI OCUKLAR, EV DEVLERNDEN HOLANMAZ?

 • ocuklarn ou, ev devi yapmaktan zevk almaz ya da holanmaz. ocuun tavr al byk lde ev devinin miktarna ve entellektel ynden istek uyandrc olup olmayna baldr.

 • Ne yazk ki, ocuklarn ev devlerini sevmemesinde anne babalarn da rol olmaktadr.

 • rnein; ocuun okuldan gelir gelmez baka hibir eye zaman ayrmadan derse oturmasn isteyen anne baba, devi elenmeye kar bir engel haline getirmektedir. Bu durumda da ocuun elenmesini engelleyen dersleri sevmesi beklenemez.

 • retmenlerin de bu konuda pay olabilir. ocuu uzun bir sre megul etmek amacyla can skc ve tekrardan ibaret devler veren retmenler, ocuklarn ev devlerini sevmemesine yol aarlar.

 • Baz retmenlerin devleri birer cezalandrma arac olarak grmeleri ve kullanmalar da ocuklarn ev devlerinden holanmamasna bir sebeptir.


Bebeklikten yeti kinli e ocu un duygusal sorunlari

 • rnein; notlar iyi olan rencilere deil de yalnzca zayf olanlara ve yaramazlk edenlere dev veren bir retmen, ev devinin eitici grevinin bir kenara atlp, cezalarn en by olarak grlmesine yol aacaktr.

 • retmenin ev devlerine ar dikkat edip, kk bir yanllkta not krdnda ocuk, yanl yapma korkusu ile panie kaplacak; endie ve korkusu ev devlerini yapmasn gletirecektir.

 • Bu gibi durumlarda ocuun duygularn da dikkate alarak, ev devlerini yapmaktan holanmayabileceini, fakat onlar yapmak zorunda olduunu sylemek gerekir.

 • Verilecek ev devleri birden ok amaca ynelik olmaldr. ocuk verilen ev devinde yazarak almay, o gnk dersi tekrar etmeyi ve yaz gzellii iin yaz almas gibi amalar bir arada grp yaamaldr.


Ocu umun okula ali ip ali madi ini nereden anlayab l r m

OCUUMUN OKULA ALIIP ALIMADIINI NEREDEN ANLAYABLRM?

 • ocuun okula olumlu bir uyum salam olmas, ocuun okula hevesle gitmesinden, sevmese bile devlerini dzenli bir ekilde yapmasndan snf arkadalar ile dostluk kurup okul dnda onlarla grmek istemesinden ve renme srecine duyduu ilgiden aka anlalr.

 • yi notlar almas da nemlidir; fakat iyi bir karneyi, okula iyi bir uyum salam olmann en gl kant olarak grmeyin. Baz ocuklar, cezalandrlmaktan korktuklar ya da baarszlktan rktkleri iin iyi not almaya alrlar.


Ii b l m

II. BLM

 • TAATSZLK, KARI KOYMA VE MEYDAN OKUMA


Bebeklikten yeti kinli e ocu un duygusal sorunlari

YETEN BR OCUK N TAATSZLK NORMAL SAYILABLR M?

taatsizlik, ocuun geliiminin hemen hemen her evresinde belli bir lde kendini gsterir. ocuunuzun size kar koymasndan memnun olmanz gerekir.

nk, ocukluktan gerekletirilmesi gereken en nemli ilerden biri de , yaamn yaps ve anlam konusunda bilgi edinmektir. Buda byk lde kurallar, ilkeler ve olaylarn nasl ortaya kt konusunda bilgi sahibi olmakla gerekletirilebilir.

ocuun davranlar yllar getike gitgide daha bir karmaklk ve eitlilik kazanr ve sizin disiplin ynteminizi en kk ayrntlara kadar renebilmek iin size kendince bir takm deneyler uygular.

Hibir zaman ocuunuzun size glk karmak amacyla davrandn dnmeyin, sadece sizin nelere ne kadar dayanabileceinizi lmek ya da yaptklarna kar nasl bir tepkide bulunacanz anlamak istemektedir. Bu tr itaatsizlikler normal karlanmaldr. ocuk itaatsizlii bir alkanlk haline getirmedii srece telalanmaya gerek yoktur.


Ocuk her zaman taat ett nde yolunda g tmeyen b r ey m var demekt r

OCUK, HER ZAMAN TAAT ETTNDE YOLUNDA GTMEYEN BR EY M VAR DEMEKTR?

Ana babann btn isteklerini hi kar koymadan yerine getirmesi, ocuun ar sert bir disiplinde yetitirilmi ve ar cezalara arptrlm olmasnn bir kantdr.

ocukta kiilik namna ne varsa ezilmi, yok edilmi demektir.

Kiisel duygu ve dncelerini belirtmek iin hibir aba gstermez. Bakalarnn isteklerine uymakla yetinir ve onlarla birlikte mutlu olur.


Ocu um s rekl olarak taats zl k ett nde ne yapmam gerek r

OCUUM SREKL OLARAK TAATSZLK ETTNDE NE YAPMAM GEREKR?

 • Yaplacak ilk ey , bu itaatsizliin altnda yatan nedenleri bulup ortaya karmaktr.

 • Geerli bir neden olmadka hibir ocuk , srekli itaatsizlik yolunu semeyecektir.

 • Srekli itaatsizlie yol aabilecek en nemli etkenler unlar olabilir:

 • 1. Yetikinler tarafndan olumlu bir ilgi gremeyii

 • 2. ocuktaki iyi davranma ve beenilme abalarnn yetikinlerde hibir olumlu tepki uyandrmamas

 • 3. ocuun , yetikinlerce dllendirilmemesidir.


Bebeklikten yeti kinli e ocu un duygusal sorunlari

 • Kar koyma , itaatsizlik ve giderek su ileme durumlarnn grld genler , onlara en ok ihtiya duyduklar sralarda ona babalarnn kendilerine zaman ayrarak, gelime ve olgunlamalarna yardmc olamayacak kadar megul olduu ya da ilgisiz kald ocuklardr.

 • ocuumuz itaatsizlii alkanlk haline getirmise sorunun ne olduunu kavradnz an , davran bozukluuna yol aan nedenleri ortadan kaldrmaya almalsnz.

 • Sizinle olan ilikilerinden mutluluk duymasna , birlikte hoa vakit geirebileceinizi anlamasna yardm etmelisiniz.


Sorumluluk duygusu konusunda ne yapmaliyim

SORUMLULUK DUYGUSU KONUSUNDA NE YAPMALIYIM?

 • ocuunuza ufak sorumluluklar ykleyin ve onlar gerekletirmesinde kendine yardmc olun.

 • Bu sorumluluklarn stesinden gelme yeteneini gsterirse, onu taktir etmeniz, ilgi ve efkatinizin artmas yannda bir de ii baarm olmann douraca mutluluk ocua cesaret verecek ve git gide daha nemli sorumluluklar yklenmeye yneltecektir.

 • ocua kk yalardan itibaren basit grevler vermenizin ve bunlar baardnda, onu dllendirmeniz yerinde bir davran olacaktr.

 • ocuun tek bana bir eyler yapmasna frsat vermek ve ilerinde ondan yardm beklemek, onun sorumluluk duygusunu gelitirecektir.


Bebeklikten yeti kinli e ocu un duygusal sorunlari

 • rnein, iki ya dnemlerindeki ocuklarn ou, evde annelerinin yapt ii yapmaktan zevk duyar. ocuk, yemek sofrasn kurmanza yardm etmek isteyebilir. Bundan honutluunuzu, yardmdan zevk duyduunuzu belirtirseniz, ocuun baka konularda da yardmc olma isteini kamlam olursunuz.

 • ocukta sorumluluk duygusunun gelimesi zerinde hibir faktrn etkisi, ocuklarn eitli ihtiyalarn karlayamayan, her zamankinden fazla ilgi gstererek yardmc olmaya almayan ve bylece sorumluluklarndan kaan bir ebeveyn kadar ykc olamaz.


 • Login