Fotografía Digital - PowerPoint PPT Presentation

Fotografía Digital
Download
1 / 11

 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fotografía Digital. Canvia amb molta rapidesa. Incorporació de les TIC a les aules. Conceptes Clau. Fotografía Fotografía Digital Fotografía Analògica Megapíxel Àlbum Digital.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Fotografía Digital

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fotograf a digital

Fotografía Digital


Fotograf a digital

Canviaambmoltarapidesa

Incorporació de les TIC a les aules


Conceptes clau

ConceptesClau

 • Fotografía

 • Fotografía Digital

 • Fotografía Analògica

 • Megapíxel

 • Àlbum Digital


Fotograf a fotograf a anal gica digital

Fotografía FotografíaAnalògica Digital

Transició

Antiquíssimescàmeresanalògiquesambpel·lícula

Imatge digital i la seuadifusió a escala mundial en la xarxa

Ferramenta indispensable en diferentsàmbits de la vida quotidiana (arte, ciència, publicitat, periodisme…)


Fotograf a digital

Fotografía Digital

AVANTATGES

DESAVANTATGES

 • Poden veure’s

 • instantàneament

 • Selecció de fotos

 • Gran enmagatzament

 • Poden gravar veu y vídeo

 • Capta momentsúnics

 • Ferramentad’ajuda per a la investigació

 • En un o dos anys es tornen antiquades

 • Altcost

 • Depéndùnordinador

 • Poden estar trucades i no contar la veritat


Llocs on trobar i penjar fotograf es

Llocsontrobar i penjar fotografíes

 • Penjarfotos i vídeos

 • Trobaramics

 • Vídeos punxant etiquetes

 • Compartir

 • Vendrefotos i vídeos...

FLICKR

L'usuari es registra i açò li permet

http://www.flickr.com/

PICASA

Organitzador i visor d’imatges

Edita fotografiesdigitals

Lloc web integrat per a compartir fotos

http://picasa.google.com/


Edici de fotograf es

Edició de fotografíes

 • PHOTOSCAPE

 • Visor d’imatges

 • Editor ambdiversesfuncions

 • Giftsanimats

 • Fotomuntatges

 • ADOBE PHOTOSHOP

 • Ediciófotogràfica

 • Crea imatges, gràfics…

 • Gran capacitat de retoc.

Ferramentamésutilitzada per fotògrafsprofessionals de tot el món


Lbum digital

Àlbum digital

Nova forma d’imprimir i conservar les teues fotos.

http://www.snapfish.es/snapfishes/photobook


Fotograf a digital

Àlbum Digital


Posibilitats educatives

PosibilitatsEducatives

INFANTIL

Coneixement de sí mateix i autonomía personal: fotografíes del coshumà

Medifísic, natural, social i cultural: excursió al camp ambcàmeres

Llenguatje: comunicació i representació: fotografiem les expressions


Fotograf a digital

Carolina García Herreros

Patricia Gil Ferreras

Silvia Olmos Lidón

María Ruiz Moltó

Grup 1


 • Login