pengurusan panitia
Download
Skip this Video
Download Presentation
PENGURUSAN PANITIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

PENGURUSAN PANITIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 341 Views
 • Uploaded on

PENGURUSAN PANITIA. Bagaimana menguruskan panitia yang berkualiti ?. Perlu : Berdasar Pekeliling Ikhtisas 4/1986 Perancangan yang teratur Pengetahuan Pengalaman dan pengalamian Perkongsian idea dan tenaga. 2. BIDANG PENGURUSAN PANITIA. 1. Perancangan Panitia:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PENGURUSAN PANITIA' - braima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bagaimana menguruskan panitia yang berkualiti
Bagaimana menguruskan panitia yang berkualiti ?

Perlu :

 • Berdasar Pekeliling Ikhtisas 4/1986
 • Perancangan yang teratur
 • Pengetahuan
 • Pengalaman dan pengalamian
 • Perkongsian idea dan tenaga
1 perancangan panitia
1. Perancangan Panitia:
 • Mempunyai “buku perancangantahunan” yang terancang.
 • Buku perancangan mengandungi:
  • Pengurusan dan Pentadbiran Panitia
  • Perancangan akademik panitia
  • Perancangan persatuan /kelab
  • Dokumen sokongan
buku perancangan panitia bahagian 1 pengurusan pentadbiran
BUKU PERANCANGAN PANITIA Bahagian 1:Pengurusan pentadbiran
 • Visi , misi, matlamat sekolah
 • Carta organisasi sekolah
 • Carta organisasi JK Kurikulum
 • Carta Organisasi Panitia
 • Senarai guru dan biodata
 • Senarai penyedia soalan ujian/pep.
 • Data pelajar tahun semasa
 • Perancangan aktiviti panitia (Carta Gantt)
 • Anggaran pendapatan dan perbelanjaan
bahagian 2 perancangan akademik
Bahagian 2: Perancangan Akademik
 • Prestasi semasa mata pelajaran tahun lalu semua tingkatan/ darjah dan peperiksaan awam
 • Data/rekod Peperiksaan SPM mata pelajaran hingga tahun terkini
 • Data/rekod penilaian kecergasan/UDTA
 • Perancangan strategik semua tingkatan:
  • Keputusan peperiksaan terakhir
  • Sasaran tahun semasa
  • Strategi / aktivti peningkatan prestasi
bahagian 3 dokumen sokongan
Bahagian 3: Dokumen sokongan :
 • Penetapatan kuota latihan setiap tingkatan
 • Panduan penentuan gred peperiksaan atau ujian
 • Pemeriksaan buku nota/latihan/ kerja/projek pelajar
 • Laporan dan Pemantauan Kurikulum Berkualiti
 • Sistem Fail Panitia
 • Senarai Disket Panitia
 • Senarai Buku Rujukan / CD / BBM untuk guru
2 mesyuarat panitia
2. MESYUARAT PANITIA
 • Minima 3 kali setahun
 • Tarikh terancang mengikut Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
 • Prosedur pengurusan mesyuarat :
  • Penetapan tarikh mengikut takwim sekolah
  • Penetapan tempat mesyuarat
  • Surat panggilan mesyuarat
  • Penetapan agenda mesyuarat
slide9
1. Surat Panggilan Mesyuarat

- nombor rujukan

- tarikh surat

- mesyuarat panitia kali ke berapa

- butiran mesyuarat

* tarikh

* hari

* masa

* tempat

slide10
2. Agenda mesyuarat :

2.1 Ucapan aluan pengerusi /Ketua Panitia

2.2 Ucapan penasihat/Pengetua

2.3 Membentang dan mengesahkan minit

mesyuarat yang lalu

2.4 Perkara berbangkit

2.5 Aktiviti semasa Panitia/Keperluan

semasa

2.6 Hal-hal lain

slide11
3. Minit Mesyuarat Panitia:
 • Menggunakan format penulisan minit yang betul
 • Maklumat yang jelas
 • Ayat yang ringkas dan mudah difahami
 • Setiap aktiviti/perkara mempunyai keputusan tertentu,ketetapan petugas dan tempoh masa
 • Diedarkan dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat kepada ahli
 • Difailkan dalam Fail Mesyuarat Panitia
 • Memastikan tindakan diambil mengikut keputusan minit mesyuarat.
3 pengajaran dan pembelajaran
3. Pengajaran dan pembelajaran

3.1 Penetapanan guru :

 • Penetapan guru mengikut tahun/tingkatan
 • Pengkhususan guru mengikut tingkatan atau mengikut tahap murid

3.2 Permohonan guru :

 • Jika guru opsyen tidak mencukupi
slide13
3.3 Penyediaan Rancangan Pengajaran

Tahunan :

 • Menetapkan penulisan RPT mengikut format Kurikulum Berkualiti ( SPI Bil. 3/1999 )
 • Membuat semakan berkala dan menganalisa status pencapaian RPT ( menggunakan format Pemantauan Kurikulum Berkualiti)
 • Salinan RPT difailkan dalam Fail Dokumen Panitia ( Disatukan untuk semua darjah/ tingkatan )
slide14
3.4 Menyedia dan menyimpan data murid:
 • Jumlah pelajar mengikut kelas
 • Jumlah pelajar mengikut tingkatan/aliran

3.5 Menyimpan data peperiksaan/penilaian:

 • Keputusan peperiksaan awam
 • Keputusan peperiksaan sekolah
 • Keputusan ujian bulanan
 • Analisis prestasi peperiksaan/ujian

3.6 Menetapkan buku rujukan guru/murid:

 • Senarai buku teks & rujukan
 • Senarai buku kerja ( yang dibenarkan )
slide15
3.7 Menetapkan :
 • Jumlah latihan sebulan/seminggu
 • Kekerapan pemeriksaan buku nota/latihan oleh guru dan Ketua Panitia
 • Menentukan “standard” pemeriksaan buku nota / latihan pelajar oleh guru – sistem yang selaras antara guru dan tingkatan

3.8 Kelas Peperiksaan :

 • Penetapan tempoh menghabiskan sukatan
 • Strategi khas untuk pelajar cemerlang dan lemah
slide16
3.9 Membuat kajian tindakan :
 • Mengenalpasti kelemahan murid
 • Mengenalpasti masalah murid dalam mata pelajaran
 • Menganalisis masalah
 • Membuat tindakan
slide17

SKPM 2 – Sekolah

 • DIMENSI 111 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
 • ELEMEN 9 : PENGEJARAN & PEMBELAJARAN
 • RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
 • SET INDUKSI
 • PENYAMPAIAN/PEKEMBANGAN RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
 • PELAJARAN
 • TEKNIK PENYOALAN GURU
 • PENGLIBATAN MURID
 • PENEGUHAN
slide18

8. LATIHAN & TUGASAN

9. PEMERIKSAAN LATIHAN & TUGASAN MURID

10. PENUTUPAN

11. HASIL KERJA MURID

12. PENGURUSAN KELAS

13. PERWATAN GURU

4 program sokongan panitia
4. PROGRAM SOKONGAN PANITIA

Merancang dan melaksanakan :

 • Kelas bimbingan
 • Klinik mata pelajaran
 • Minggu mata pelajaran
 • Program motivasi dan kemahiran belajar
 • Hadiah motivasi
 • Program restu guru ( kelas peperiksaan)
 • Sudut mata pelajaran / bilik khas
5 pembangunan staf menganjurkan kursus dalaman
5. PEMBANGUNAN STAF: Menganjurkan kursus dalaman

5. PEMBANGUNAN STAF:Menganjurkankursusdalaman

5.1 PenyediaanKertasKerja

- tajukaktiviti

- objektif

- kumpulansasaran

- jumlahpelajar (L/P)

- kritiriapemilihanpelajar

- tarikhaktiviti

- kandungan/pengisianaktiviti

- mesyuarat & latihan AJK

5.1 PenyediaanKertasKerja

- tajukaktiviti

- objektif

- kumpulansasaran

- jumlahpelajar (L/P)

- kritiriapemilihanpelajar

- tarikhaktiviti

- kandungan/pengisianaktiviti

- mesyuarat & latihan AJK

slide21
6.2 Keilmuan Guru :

Meningkatkanpengetahuan guru:

 • Teoripedagogi
 • Kaedah P&P terkini
 • PengurusanPanitia
 • Kemahiran ICT
 • Kemahiranmengguna BBM terkini
 • Isu-isusemasapendidikandankerjayamatapelajaran
 • Pembinaanprofilpelajar
 • Pengurusanbilikdarjah
 • Kaedah P&P berkesan
 • Kemahiranbelajar
 • Membuatkajiantindakan
6 bedah siasat post mortem
6.Bedah-Siasat (Post Mortem)

1. Penilaian Kendiri – refleksi diri:

 • Menyemak kelemahan dan kekuatan P&P guru
 • Mencadangkan program pembaikan

2. Post-Mortem Jadual Spesifkasi Ujian:

- Aras Soalan : Pengetahuan

: Kefahaman

: aplikasi

: analisis

: sintisis

: penilaian

slide23
3. Analisis Item

4. Analisis Keputusan Ujian/Peperiksaan

5. Analisis Pencapaian Ujian/

Peperiksaan

6. Pemulihan dan Pengayaan

7 koordinasi persatuan
7. KOORDINASI PERSATUAN
 • Perancangan aktiviti persatuan – carta gantt
 • Aktiviti persatuan yang menyokong akademik seperti kuiz, puisi, forum, buku skrap, minggu mata pelajaran,projek sudut mata pelajaran/bilik khas.
8 koordinasi panitia daerah
8. KOORDINASI PANITIA DAERAH
 • Penggunaan rancangan pengajaran tahunan yang selaras
 • Kursus dalaman bersama berkaitan dengan pemantapan P&P
 • Aktiviti kurikulum peringkat daerah/ negeri
 • Perkongsian idea/bahan/pengetahuan
 • Perkongsian kepakaran
10 kewangan dan stok panitia
10. Kewangan dan Stok Panitia
 • Memastikan peruntukan dan baki tahun semasa
 • Merancang perbelanjaan
 • Menentukan baki stok semasa
 • Mengemaskini stok/rekod
 • Perolehan stok baru
 • Pelupusan stok
slide28

SEKIAN

TERIMA KASIH

ad