V stra n leteck meteorologick slu ba
Download
1 / 29

Výstražná letecká meteorologická služba - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Výstražná letecká meteorologická služba. Výstražná letecká meteorologická služba.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Výstražná letecká meteorologická služba

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Výstražná leteckámeteorologická služba


Výstražná letecká meteorologická služba

Výstražná letecká meteorologická služba je poskytována orgánům řízení letového provozu, posádkám letadel a dalším oprávněným uživatelům ve formě leteckých a letištních meteorologických výstrah na očekávaný a pozorovaný výskyt nebezpečných nebo limitních meteorologických prvků, jevů a podmínek, které mohou svými účinky omezit letový provoz, letecký výcvik a ohrozit jeho bezpečnost, omezit činnost pozemního personálu, provoz techniky a zařízení na letištích.


Výstražná letecká meteorologická služba

V rámci poskytování výstražné letecké meteorologické služby jsou vydávány výstrahy na následující nebezpečné meteorologické prvky, jevy a podmínky:

 • přechod výrazné atmosférické fronty, provázený náhlým a výrazným zhoršením meteorologických podmínek;

 • bouřky a atmosférické výboje;

 • oblačnost druhu CB a TCU;

 • snížení výšky spodní základny oblačnosti pod stanovené limity;

 • oblačnost zakrývající vrcholky hor a kopců;

 • tuhé, mrznoucí, smíšené a dlouhotrvající srážky, kroupy, ledovka, náledí a námraza;

 • zhoršení dohlednosti pod stanovené limity;

 • charakteristiky přízemního a výškového větru překračující stanovené limity;

 • atmosférická turbulence;

 • pokles tlaku vzduchu pod stanovené limity;

 • teplota vzduchu překračující stanovené limity;

 • ostatní meteorologické prvky, jevy a podmínky vyžadované oprávněnými uživateli.


Výstražná letecká meteorologická služba

LMV pro letovou informační oblast Praha

Výstrahy pro letovou informační oblast obsahují stručné a výstižné informace v otevřené řeči o meteorologických podmínkách, které mohou nepříznivě ovlivnit letový provoz v letové informační oblasti (FIR).

Výstrahy pro letovou informační oblast vydává letecká meteorologická služba Praha na tyto jevy:

 • pokles tlaku QNH na nebo pod hodnotu 993 hPa,

 • rychlost výškového větru

  • v hladinách 850 hPa a 700 hPa 50 KT (25 m/s) a více,

  • v hladinách nad 500 hPa 80 KT (40 m/s) a více,

 • přechod výrazné fronty, provázené náhlým a výrazným zhoršením meteorologických podmínek.

  Ostatní jevy jsou zahrnuty do informace SIGMET !!!


Výstražná letecká meteorologická služba

LMV pro letovou informační oblast Praha (OLM)

Příklad leteckých výstrah:

Letecká meteorologická výstraha pro letovou oblast Praha

VYSTRAHA C. 2 PRO LKAA PLATNOST 240800/241300. RYCHLOST VYSKOVEHO PROUDENI PRESAHUJE V ZAPADNI POLOVINE LKAA MEZI FL320-FL370 80KT, SMER NNW. BUDE ZESLABOVAT. VE VYCHODNI POLOVINE LKAA PRESAHUJE RYCHLOST VYSKOVEHO PROUDENI 80KT KOLEM FL340, SMER NNW=


Výstražná letecká meteorologická služba

LMV pro oblast Čechy a Morava (OHMZ)

Pro vojenské letectví vydává leteckou meteorologickou výstrahu pro oblast Čechy a Morava Odbor hydrometeorologického zabezpečení Praha) na tyto jevy:

 • přechod atmosférické fronty;

 • mírná a silná turbulence, horská vlna (MOD TURB, SEV TURB, MTW);

 • námraza, tuhé a mrznoucí srážky (ICE, FZRA);

 • zakrytí hor oblačností (MT OBSC);

 • bouřka, vertikálně vyvinutá oblačnost typu Cb, a TCU, kroupy (TS, CB, GR)

 • Vítr

  • rychlost výškového větru do FL 180 je 90 km/h (25 m/s, 50 kt) nebo více a nad FL 180 je 144 km/h (40 m/s, 80 kt) nebo více s uvedením příslušného směru větru,

  • rychlost přízemního větru je 54 km/h (15 m/s, 30 kt) a více, v nárazech 72 km/h (20 m/s, 40 kt) a více s uvedením příslušného směru větru;

 • rozsáhlé oblasti s dohledností pod 3000m (SFC VIS);

 • rozsáhlé oblasti, kde výška spodní základny oblačnosti 5/8 a více je pod výškou 1000 ft (300 m) nad úrovní země (AGL) (BKN/OVC CLD);

 • pokles tlaku vzduchu na nebo pod hodnotu 993,2 hPa (745 torr).


Výstražná letecká meteorologická služba

LMV pro oblast Čechy a Morava (OHMZ)

Příklad letecké výstrahy:

WOCZ63 OKLA 021130

LETECKÁ METEOROLOGICKÁ VÝSTRAHA č. 04

Vydáno: dne 2.3.2001 v 11.30 UTC

Platnost: od 2.3.2001, 12.00 UTC do 2.3.2001 21.00 UTC

Pro území : ČR

V západním proudění bude přecházet výrazná studená fronta s výskytem těchto NHMJ:

-snížená spodní základna oblačnosti v okolí kopců a hor pod 010 AGL, zakrytí hor oblačností,

-dohlednost pod 3000 m, 

-námraza od GND do 110 AMSL

Vydalo: OHMZ AČR / NOV


Výstražná letecká meteorologická služba

Letištní meteorologická výstraha AD WRNG

Výstraha pro letiště musí obsahovat:

 • Směrovací značku letiště; LKPR

 • identifikaci a pořadové číslo zprávy; Ad WRNG 5

 • datum-čas vyjadřující období platnosti v UTC; VALID 221215/221600

 • popis jevu, na který se výstraha pro letiště vydává; TC ANDREW; HVY SN 25CM; SFC WSPD 40KT MAX60

 • identifikace, zda je uvedený jev pozorován a jeho výskyt je nadále očekáván nebo zda je výskyt jevu předpovídán; OBS AT 1200Z

 • očekávaná změna intenzity; INTSF; WKN; NC


Výstražná letecká meteorologická služba

Letištní meteorologická výstraha AD WRNG


Výstražná letecká meteorologická služba

Letištní meteorologická výstraha AD WRNG

Příklad AD WRNG

WOCZ60 LKPR 020955

LKPR AD WRNG 5 VALID 021100/021400

ICE DUE TO HVY FZRA FCST AT LKPR INTST NC=

Výstraha č.5 pro letiště LKPR s platností pro 2.den měsíce od 11.00 do 14.00 UTC.

Na letišti Praha očekáváme ledovku způsobenou silným namrzajícím deštěm. Intenzita beze změn.


Výstražná letecká meteorologická služba

Letištní meteorologická výstraha AD WRNG

Příklad AD WRNG

WOCZ60 LKPR 020800

LKPR AD WRNG 1 VALID 020830/021030

TS FCST AT LKPR NC=

WOCZ60 LKPR 020800 (záhlaví zpráv při výměně informací v síti)

Výstraha č.1 pro letiště Praha s platností pro 2.den měsíce od 08.30 do 10.30 UTC.

Na letišti Praha očekáváme bouřku, které intenzita se nebude měnit.


Výstražná letecká meteorologická služba

Informace AIRMET

Jestliže některé nebezpečné meteorologické jevy nebyly uvedeny v oblastní předpovědi pro lety v nízkých hladinách (v předpovědi GAMET), vydává civilní letecká meteorologická služba informace AIRMET, která podává stručný a výstižný popis výskytu anebo očekávaného výskytu specifikovaných meteorologických jevů na trati.

V této informaci jsou uvedeny pouze jevy (včetně popisu jejich očekávaného vývoje), které mohou ovlivnit bezpečnost letů v nízkých hladinách (jedná se v podstatě o druh výstrahy).


Výstražná letecká meteorologická služba

Informace AIRMET

Informace AIRMET musí obsahovat podle potřeby následující údaje v uvedeném pořadí:

 • Směrovací značku stanoviště LPS, které poskytuje letové provozní služby v letové informační oblasti nebo v řízené oblasti, jíž se informace AIRMET týká; LKAA

 • identifikaci a pořadové číslo zprávy; AIRMET 5

 • skupiny datum-čas vyjadřující období platnosti v UTC; VALID 221215/221600

 • směrovací značku meteorologické výstražné služby, která informaci AIRMET vydává, s pomlčkou oddělující záhlaví od textu; LKPR –

 • název FIR nebo TMA, pro kterou je informace AIRMET vydávána; PRAHA FIR

 • jev a popis jevu, na který se informace AIRMET vydává, vybraný ze seznamu výše uvedených jevů; MOD MTW

 • údaj, jde-li o pozorovaný a nadále očekávaný výskyt - OBS (s případným udáním času v UTC), nebo jde-li o předpovídaný výskyt; FCST

 • polohu (vzhledem k zeměpisné šířce a délce, pokud je to možné, anebo vzhledem k mezinárodně známým místům nebo zeměpisným oblastem) a letovou hladinu; OBS 48 DEG N 10 DEG E AT FL080

 • změny intenzity za použití zkratek INTSF, WKN, NC, tak jak je to vhodné.


Výstražná letecká meteorologická služba

Informace AIRMET


Výstražná letecká meteorologická služba

Informace AIRMET

Příklad informace AIRMET:

LKAA AIRMET 2 VALID 221215/221600 LKPR -

PRAHA FIR MOD MTW OBS AT 1205 50 DEG N 15 DEG E AT FL080 STNR NC=

Význam:

Od 0001 UTC druhá informace AIRMET vydaná meteorologickou výstražnou službou na letišti Praha/Ruzyně (LKPR) pro letovou informační oblast Praha (LKAA); informace je platná od 1215 UTC do 1600 UTC pro 22.den daného měsíce; mírná horská vlna byla pozorována ve 1205 UTC na 50 stupni s.š. a 15 stupni v.d. v letové hladině 080; očekává se, že horská vlna bude stacionární a nedojde ke změně její intenzity.


Výstražná letecká meteorologická služba

Informace SIGMET

 • Obsahem informací SIGMET je stručný a výstižný popis výskytu anebo očekávaného výskytu specifikovaných meteorologických jevů na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letů a popis očekávaného vývoje těchto jevů v prostoru a čase. Informace SIGMET se vydávají ve zkrácené otevřené řeči.

 • Informace SIGMET vydávané na očekávaný výskyt meteorologických jevů, s výjimkou oblaku tvořeného vulkanickým popelem a tropické cyklóny, nesmí být vydávány více než 6 hodin a přednostně ne více než 4 hodiny před očekávaným časem výskytu jevu.

 • Informace SIGMET určené pro podzvuková letadla se označují „SIGMET“. Informace SIGMET určené pro nadzvuková letadla během transsonické fáze letu nebo nadzvukové fáze letu se označují „SIGMET SST“.

 • Pořadové číslo informace SIGMET musí odpovídat počtu informací SIGMET vydaných pro danou letovou informační oblast od 0001 UTC příslušného dne.

 • Pro informace „SIGMET SST“ se používá samostatná řada pořadových čísel.


Výstražná letecká meteorologická služba

Informace SIGMET – pro hladiny s podzvukovým provozem


Výstražná letecká meteorologická služba

Informace SIGMET – pro hladiny s nadzvukovým provozem


Výstražná letecká meteorologická služba

Informace SIGMET

Informace SIGMET musí obsahovat následující údaje v uvedeném pořadí:

 • směrovací značku stanoviště LPS, které poskytuje letové provozní služby v letové informační oblasti nebo v řízené oblasti, jíž se informace SIGMET týká; LKAA

 • identifikaci a pořadové číslo zprávy; SIGMET 5 

 • skupiny datum-čas vyjadřující období platnosti v UTC; VALID 221215/221600

 • směrovací značku meteorologické výstražné služby, která informaci SIGMET vydává, s pomlčkou oddělující záhlaví od textu; LKPR –

 • (nový řádek) název letové informační oblasti nebo řízené oblasti, pro kterou je SIGMET vydáván; LKPR PRAHA FIR

 • jev a popis jevu, na který se SIGMET vydává; FRQ TS

 • údaj, jde-li o pozorovaný a nadále očekávaný výskyt (OBS a případně udání času pozorování v UTC), nebo jde-li o předpovídaný výskyt (FCST)

 • polohu (vzhledem k zeměpisné šířce a délce, pokud je to možné, nebo vzhledem k mezinárodně známým místům nebo oblastem a hladinu; FCST TOP FL390 S OF 54 DEG N

 • pohyb nebo očekávaný pohyb vzhledem k jednomu z osmi stupňů kompasu v km/hod nebo uzlech nebo stacionární; MOV E 40KMH

 • změny intenzity za použití zkratek INTSF, WKN, NC, tak jak je to vhodné

 • na další řádce vyhlídku poskytující informace o trajektorii oblaku vulkanického popele a o poloze středu tropické cyklony po skončení období platnosti; OTLK TC CENTRE 260400 28.5N 74.5W 261000 31.0N 76.0W


Výstražná letecká meteorologická služba

Informace SIGMET

Příklad informace SIGMET:

LKAA SIGMET 7 VALID 202000/202400 LKPW-

LKAA PRAHA FIR SEV ICE MAINLY S AND E PART FCST BTN FL030/FL150 MOV N-NW NC= 

SIGMET s pořadovým číslem 7, platný od 20.00 do 24.00 UTC, vydaný 20. dne v měsíci výstražnou službou Praha pro letovou informační oblast Praha.

Předpovídá se silná námraza převážně v jižní a východní části oblasti mezi letovými hladinami 030 až 150. Pohyb k severu až severozápadu, beze změn.


Výstražná letecká meteorologická služba

Informace SIGMET

Příklad informace SIGMET:

WSCZ31 LKPW 121829

LKAA SIGMET 2 VALID 121830/122030 LKPW-

LKAA PRAHA FIR ISOL EMBD TS OBS AND FCST TOP CB FL330 FM W-SW MOV TO E-SE WKN.=

SIGMET s pořadovým číslem 2, platný od 18.30 do 20.30 UTC, vydaný 12.den v měsíci výstražnou službou Praha pro letovou informační oblast Praha.

Předpovídá se a pozoruje izolovaná prorůstající bouřka s horní hranicí v FL330, pohybující se od západu až jihozápadu k východu až jihovýchodu a bude slábnout.


Výstražná letecká meteorologická služba

Výstraha na střih větru

Výstrahy na střih větru jsou připravovány příslušnou meteorologickou služebnou a podávají stručnou informaci o pozorovaném nebo očekávaném střihu větru, který by mohl nepříznivě ovlivnit letadla na dráze přiblížení nebo na dráze vzletu nebo během přiblížení okruhem, v prostoru mezi úrovní dráhy a 1 600 ft (500 m) nad touto úrovní a letadla na dráze během dojezdu nebo rozjezdu.

Dochází-li vlivem místní orografie k výskytu význačných střihů větru ve výškách nad 1 600 ft (500 m) nad úrovní dráhy, není pro vydávání výstrah na střih větru výška 1 600 ft (500 m) omezující.


Výstražná letecká meteorologická služba

Výstraha na střih větru

Výstraha na střih větru obsahuje podle potřeby následující údaje:

 • směrovací značka letiště; LKPR

 • identifikace typu zprávy, pořadové číslo zprávy; WS WRNG 01

 • datum a čas vydání a kde je to vhodné doba platnosti v UTC; 221200 VALID 221215/221315

 • určení jevu a jeho poloha; WS APCH RWY12; MOD WS RWY34

 • pozorovaný, hlášený nebo předpovídaný jev; REP AT 1510 B747; OBS AT 1205; FCST

 • popis jevu, na který je výstraha na střih větru vydána (není povinný, záleží na meteorologických podmínkách); SFC WIND: 320/10 KT 200FT–WIND: 360/25KT


Výstražná letecká meteorologická služba

Výstraha na střih větru

Příklad výstrahy na střih větru:

LKPR WS WRNG 01 221200 VALID 221200/221315

MOD WS RWY34 REP AT 1150 B747

Výstraha na střih větru č.1, vydaná leteckou meteorologickou službou letiště Praha 22. dne v měsíci ve 12.00 UTC s platností od 12.00 do 13.15 UTC. Letounem B747 hlášen v 11.50 na dráze 34 mírný střih větru.


Výstražná letecká meteorologická služba

Příklady leteckých meteorologických výstrah:

LKAA SIGMET 4 VALID 282020/282220 LKPW-

LKAA PRAHA FIR OBSC TS OBS AND FCST CENTRAL AND S MORAVIA TOP FL340 MOV NW NC=


Výstražná letecká meteorologická služba

Příklady leteckých meteorologických výstrah:

LKAA SIGMET 1 VALID 251135/251500 LKPW-LKAA PRAHA FIR ISOL EMBD TS FCST S-SE PART TOP FL250 MOV E NC=


Výstražná letecká meteorologická služba

Příklady leteckých meteorologických výstrah:

LKAA SIGMET 5 VALID 221215/221600 LKPW-

PRAHA FIR SEV TURB OBS AT 1210 LKTB FL250

MOV E 40KMH WKN=


Výstražná letecká meteorologická služba

Příklady leteckých meteorologických výstrah:

LKPR WS WRNG 01 221200 VALID

221200/221315 MOD WS RWY34

REP AT 1150 B747=


Výstražná letecká meteorologická služba

Příklady leteckých meteorologických výstrah:

LKKV AD WRNG 6 VALID 021000/021400

SFC WSPD MAX OVR 42KT FCST NC=


ad
 • Login