Olgularla kan gazi
Download
1 / 102

OLGULARLA KAN GAZI - PowerPoint PPT Presentation


 • 256 Views
 • Uploaded on

OLGULARLA KAN GAZI. DR.ONUR KARAKAYALI. NORMAL DEĞERLER. KURAL 1. Eğer: pH ve PCO 2 aynı yönde değişiyorsa, ve pH normal değilse; Primer bozukluk METABOLİKTİR. KURAL 2. Metabolik Asidoz için beklenen PCO 2 1.5 x HCO 3 + 8( ± 2) Metabolik Alkaloz için beklenen PCO 2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OLGULARLA KAN GAZI ' - blaine-ingram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Olgularla kan gazi

OLGULARLA KAN GAZI

DR.ONUR KARAKAYALIKural 1
KURAL 1

 • Eğer: pH ve PCO2 aynı yönde değişiyorsa, ve pH normal değilse;

  Primer bozukluk METABOLİKTİR


Kural 2
KURAL 2

 • MetabolikAsidoz için beklenen PCO2

  1.5 x HCO 3 + 8(±2)

 • MetabolikAlkaloziçin beklenen PCO2

  0.7 x HCO 3 + 20(±1.5)

 • PCO2 beklenen PCO2’den büyükse birlikte respiratuarasidoz

 • PCO2 beklenen PCO2’den küçükse birlikte respiratuaralkaloz


Kural 3
KURAL 3

 • Eğer pH ve PCO2 farklı yönlerde değişiyorsa,

  Primer bozukluk RESPİRATUARDIR


Kural 4
KURAL 4

 • Respiratuar olaylarda beklenen pH hesaplanarak olaya metabolik komponentin eklenip eklenmediği tespit edilir


Kural 41
KURAL 4

 • Akut respiratuar asidozda;

  pH =0.008 x (PCO2- 40)

  kadar fark beklenir.

  • Daha az düşüş olduysa olay metabolik alkalozla kompanse edilmeye çalışılmıştır.

  • Daha fazla düşüş olduysa olaya metabolik asidoz da eşlik etmiştir.


Kural 42
KURAL 4

 • Akut respiratuar alkalozda;

  pH = 0.008 x (40- PCO2)

  kadar fark beklenir.

  • Daha az artış olduysa olay metabolik asidozla kompanse edilmeye çalışılmıştır.

  • Daha fazla artış varsa olaya metabolik alkaloz da eşlik etmiştir.


Kural 5
KURAL 5

 • Eğer: pH normal fakat PCO2 anormalse

 • O zaman: Miks metabolik-respiratuar bozukluk mevcuttur.

 • PCO2 = miks respiratuar asidoz, metabolik alkaloz

 • PCO2 = miks respiratuar alkaloz, metabolik asidoz

 • Normal PCO2 = normal asit baz durumu


Asit baz denge bozuklu u olan hastaya klinik yakla m
Asit Baz Denge Bozukluğu Olan Hastaya Klinik Yaklaşım

1-Asit bazbozukluğundanşüphelenme, anamnez,klinikvelab.bulgularınındeğerlendirilmesi.

2-Asit bazbozukluğununtipinibelirleme

3-Fizyolojik kompanzasyonmekanizmasının

gelişip,gelişmediğiniaraştırma

4-Bozukluğa yolaçan primer nedeninbelirlenmesi

5-Asit bazdengebozukluğununve primer nedenintedavisi


1)Oksijenasyonu değerlendir

2)Hipoksemi varlığında alveolar gradient bak

3)pH’ya bak; düşükse asidoz

yüksekse alkaloz

4)Primer bozukluk

5)Olay akut mu kronik mi?

6)Eşlik eden ek patoloji

7)Olası nedenleri düşün

8)Primer nedeni tedavi et


Olgu 1
OLGU 1

 • 58 yaşındaki erkek hasta, 10 yıldır nefes darlığı yakınması mevcut. 3 gün önce ateş, pürülan balgam çıkarma yakınması başlamış ve nefes darlığı artmış.

 • Fizik muayenede sol akciğer bazallerinde krepitan inspiratuar ralleriduyuluyor ve perküsyonla matite alınıyor. Vokal fremitusu artan hastanın çekilen akciğer grafisinde pnömonik konsolidasyon tesbit ediliyor.


Olgu 11
OLGU 1

 • KAN GAZI:

  pH : 7,2

  PaCO2 : 64mmHg

  PaO2 :75 mmHg

  HCO3: 23 mEq/lt.


1 basamak oksijenasyon de erlendirilir
1. Basamak : Oksijenasyondeğerlendirilir;

 • Yaşa göre PaO2 = 100-(Yaş/3) formülünden;

 • Hastanın beklenen PaO2 = 100-(58/3)

  = 80,6

  Hastamızın PaO2’ si 65mmHg olduğu için hasta yaşına göre hipoksemiktir


2 basamak hipoksemik hastalarda a a gradient hesaplan r
2. Basamak : Hipoksemikhastalarda A-a gradient hesaplanır;

 • A-a gradient : PA02 - PaO2

  : [ 145 – ( PaCO2 +PaO2) ]

  A-a gradient : [ 145 - (64 +65) ]

  =16

  A-a gradient : N: 10-15


A a gradientin artmad hastal klar
(A-a gradientinartmadığıhastalıklar)

 • Primer AlveolerHipoventilasyon

 • Kafatravması

 • Narkotikilaçlar

 • Hipotiroidizm

 • Obstrüktifuykuapnesondromu

 • GullianBarresendromu

 • Amyotrofik Lateral skleroz

 • İnsektisittoksikasyonu

 • Toraksdeformitesi

 • Ağır KOAH veyaAstım


A a gradientin art t ran hastal klar
A-a gradientin arttıranhastalıklar

 • KOAH

 • AstımBronşiale

 • Pnömoni

 • Pulmoner Emboli

 • YabancıCisimAspirasyonu,

 • AkciğerÖdemi

 • ARDS

 • Atelektazi

 • IntersitisyelAkciğerHastalığı


3 basamak primer bozukluk
3.Basamak :Primer bozukluk?

 • pH : 7,2

 • PaCO2 : 64mmHg

  RESPİRATUAR ASİDOZ


4 basamak solunumsal olay akut mu kronik mi
4.Basamak:Solunumsal olay akut mu kronik mi?

 • Akut solunumsal bozukluklarda PaCO2 deki her 10mmHg değişim, pH’da 0,08 lik değişikliğe neden olur

 • Kronik olaylarda PaCO2’ nın her 10 mmHg sapmasıyla, pH sadece 0,03 değişir

  Akut  pCO2 10 HCO3 1.0 pH: 0.08

  Kronik pCO2 10 HCO3 4.0 pH:0.03

  (pH : 7,2 PaCO2 : 64mmHg HCO3: 23 mEq/lt)


5 basamak e l k eden ek patoloj
5.BASAMAK-EŞLİK EDEN EK PATOLOJİ?

 • pH =0.008 x (PCO2- 40)

  =0.008X (64-40)

  =0.192

  pH=7,40-0.2

  =7.2

  (pH : 7,2 PaCO2 : 64mmHg HCO3: 23 mEq/lt)

  Akut Respiratuar Asidoz


Solunumsal asidoz nedenleri
Solunumsal Asidoz Nedenleri

 • AKUT

  1.Solunum merkezi inh.

  İlaçlar:Barbiturat,Hipnotik,TCA, Narkotik

  -OSAS

  -KİBAS

  - Kardiak Arrest

  2.Göğüs duvarı ve solunum kasları Hst

  - Myastenia Graves ,

  Gullian Barre Snd

  - Travma ve fraktür

-İlaçlar ve toksinler:

Aminoglikozidler

Süksinilkolin

Organik fosfor bileşikleri

3. Hava yolu Obst:

- ARDS

- Akut AC ödemi

-Hemotoraks/Pnömotoraks


Solunumsal asidoz nedenleri1
Solunumsal Asidoz Nedenleri

KRONİK:

1. Medulladaki solunum merkezi inh

-Pickwick Snd (aşırı obezite)

2.Göğüs duvarı ve solunum kasları hst

-Multiple skleroz

- Poliomyelit

- ALS

- Kifoskolyoz

3. KOAH , Bronşit , Amfizem


Olgu 2
OLGU 2

 • 55 yaşındaki erkek hasta nefes darlığı ve öksürük yakınmaları ile başvuruyor. 50 paket sigara anamnezi mevcut.

 • Fizik muayenesin de fıçı göğüse sahip olan hastanın ekspriumu uzamış ve yaygın ronküsleri mevcuttu.

 • Akciğer grafisinde hiperinflasyon bulgusu vardı.1 basamak oksijenasyon de erlendirilir1
1. Basamak : Oksijenasyondeğerlendirilir

 • Hastanın beklenen PaO2 = 100 - (yaş/3)‏

  = 82

 • Hastamızı PaO2’ si 45mmHg olduğu için hasta yaşına göre hipoksemiktir


2 basamak hipoksemik hastalarda a a gradient hesaplan r1
2. Basamak : Hipoksemik hastalarda A-a gradient hesaplanır

 • A-a gradient : PA02 - PaO2

  : [ 145 – (74+45) ]

  A-a gradient : [ 145 - (74+45) ]

  =26


3 basamak primer bozukluk1
3 hesaplanır.Basamak :Primer bozukluk?

 • pH : 7,18

 • PaCO2 :74 mmHg

  RESPİRATUAR ASİDOZ


4 basamak solunumsal olay akut mu kronik mi1
4.Basamak:Solunumsal olay akut mu kronik mi? hesaplanır

Akut pCO2 10 HCO3 1.0pH: 0.08

Kronik pCO2 10 HCO3 4.0pH:0.03

pH : 7,18

PaCO2 :74 mmHg

HCO3: 30 mEq/lt


5 basamak e l k eden ek patoloj1
5.BASAMAK-EŞLİK EDEN EK PATOLOJİ? hesaplanır

 • pH =0.008x (PCO2- 40)

  =0,008X (74-40)

  =0,27

  Ph=7,40-0,27=7,13 (pH : 7,18)

  AKUT RESPİRATUAR ASİDOZ

  +

  METABOLİK ALKALOZ


Olgu 3
OLGU 3 hesaplanır

 • 42 yaşındaki erkek hasta; hızlı ve derin solunumu nedeniyle acil serviste takip ediliyor.

  Kan Gazı:pH = 7.26

  PCO2 = 28 mmHg

  PO2 = 107 mmHg

  HCO3 act = 12 mEq/L

  SO2 = % 97


1 primer bozukluk
1)Primer bozukluk? hesaplanır

 • pH = 7.26

 • PCO2 = 28 mmHg

  METABOLİK

  ASİDOZ


 • Metabolik Asidoz için hesaplanırbeklenen PCO2

  1.5 x HCO 3 + 8(±2)

  pCO2=1,5x 12+8

  =26

  PCO2 = 28 mmHg

  METABOLİK ASİDOZ


2 anyon gap
2.ANYON GAP hesaplanır

 • pH = 7.26

 • HCO3 act = 12 mEq/L

 • Na = 139 mEq/L

 • Cl = 104 mEq/L

  AG=139-(12+104)

  =23

  YÜKSEK ANYON GAPLİ METABOLİK ASİDOZİS


3 d zelt lm hco3
3.DÜZELTİLMİŞ HCO3 hesaplanır

 • Düzeltilmiş HCO3=HCO3+(AG-12)

  =23

  YÜKSEK ANYON GAPLİ METABOLİK ASİDOZİS


D k anyon a kl metabolik asidoz nedenleri
Düşük Anyon Açıklı Metabolik Asidoz Nedenleri hesaplanır

 • Azalmış ölçülemeyen anyonlar

  Hipoalbüminemi,

  Hipogamaglobülinler (Selektif Ig A eksikliği, x’e bağlı A gamaglobülinemi )

 • Artmış ölçülemeyen katyonlar

  Plazma hücre diskrazileri

  Monoklonal protein (Multiple Myelom, Plazmastom, Waldenstrom makroglobülinemisi, AL tip amiloidoz)

  Yüksek lityum seviyeleri

 • Ölçüm hataları ; Bromid varlığı, TG’in ˃ 600 olması


Normal anyon a kl metabolik asidoz
Normal Anyon Açıklı Metabolik Asidoz hesaplanır

 • HCO3 kaybı

  - Diyare

  - Diabetik ketoasidozun iyileşme dönemi

  - Pankreatik sıvı kaybı (ileostomili düşkün olmayan hasta)

  - Karbonik Anhidraz inh’leri

 • Klor Birikimi

  -RTA

  - İleal loptan mesane


Y ksek anyon a kl metabolik asidoz
Yüksek Anyon Açıklı Metabolik Asidoz hesaplanır

A -Alkol

M -Metil alkol

U -Üremi

D -DKA

P -Paraldehit

İ -İron, isoniyazid

L -Laktik asidoz

E -Etilen glikol

S -Salisilat


Olgu 4
OLGU 4 hesaplanır

 • 29 yaşındaki bayan hasta fenalık hissi ve baş dönmesi şikayetleri ile başvurduğunda yapilan fizik muayenesi ve akciğer grafisi normal olarak bulunuyor.Pr mer bozukluk
PRİMER BOZUKLUK? hesaplanır

 • pH : 7,49

 • PaCO2 : 24 mmHg

  RESPİRATUAR

  ALKALOZİS


Solunumsal patoloji akut mu kronik mi
Solunumsal Patoloji hesaplanırAkut Mu Kronik Mi?

 • Akut: ↓pCO2 10 = ↓[HCO3] 2

 • Kronik: ↓pCO2 10 = ↓[HCO3] 5

  (pH : 7,49 PaCO2 : 24 mmHg HCO3: 23 mEq/lt)

  AKUT RESPİRATUAR ALKALOZİS


E lik eden ek patoloji varm
Eşlik Eden Ek Patoloji Varmı? hesaplanır

 • Akut respiratuar alkalozda;

  pH = 0.008 x (40- PCO2) kadar fark beklenir.

  = 0,008x(40-24)

  =0,1

  (pH : 7,49 PaCO2 : 24 mmHg HCO3: 23 mEq/lt)

  AKUT RESPİRATUAR ALKALOZİS


Solunumsal alkaloz nedenleri
Solunumsal Alkaloz Nedenleri hesaplanır

Santral stimülasyon

Ağrı

Anksiyete

Enfeksiyon

Ateş

İlaçlar (salisilat progesteron)

İatrojenik

Ventilatör ile

Periferik stimülasyon

Hipoksemi

Yükseklik

Gebelik

Pulmoner Hastalıklar

Ciddi Anemi

Bilinmeyen mekanizmalar

Sepsisin erken fazı

Kronik kc hastalığı

Ensefalopatiler


Olgu 5
OLGU 5 hesaplanır

 • 23 yaşında erkek hasta Acil servise konvülziyon ile geldi. 12 yaşından beri tip I diabetes mellitus tanısı olan hastanın son 12 saattir diyaresi mevcutmuş. Belirsiz bir karın ağrısı mevcut ve kusuyordu. Gönderilen rutinlerinde kan şekeri yüksek , Na:130 mEq/lt Cl:80 mEq/lt HCO3:10 mEq/lt olarak geldi1 basamak oksijenasyon de erlendirilir2
1. hesaplanırBasamak : Oksijenasyondeğerlendirilir

 • Yaşa göre PaO2 = 100-(Yaş/3)

 • Hastanın beklenen PaO2 = 100-‏(23/3)

  = 92

 • Hastamızı PaO2’ si 68mmHg olduğu için hasta yaşına göre hipoksemiktir


2 basamak hipoksemik hastalarda a a gradient hesaplan r2
2. Basamak : Hipoksemik hastalarda A-a gradient hesaplanır

 • A-a gradient : PA02 - PaO2

  : [ 147 - ( PaCO2 / 0,8 ) ] - PaO2

  : [ 147 - ( PaCO2 x 1,25 ) ] - PaO2

  : [ 147 - (25x 1,25 ) ] - 68

  : = 47


1 pr mer bozukluk
1.PRİMER BOZUKLUK hesaplanır

 • pH : 7,20

 • PaCO2 : 25 mmHg

  METABOLİK

  ASİDOZİS


 • Metabolik Asidoz için hesaplanırbeklenen PCO2

  1.5 x HCO 3 + 8(±2)

  pCO2=1,5x 10+8

  =23

  PaCO2 : 25 mmHg

  METABOLİK

  ASİDOZİS


 • AG=130-(80+10) hesaplanır

  =40

 • Düzeltilmiş HCO3=HCO3+(AG-12)

  =38

  YÜKSEK ANYON GAPLİ METABOLİK ASİDOZ

  +

  METABOLİK ALKALOZ


Olgu 6
Olgu 6 hesaplanır

 • 81 yaşında kadın hasta. İskemik kalp hastası bacaklarda ödem için bir tiyazid diüretiği veriliyor.Bir anginal atağı takiben acil servise geliyor


KAN GAZI; hesaplanır

 • pH=7.54

 • PaCO2=50.2mmHg

 • ActHCO3= 44mmol/L

 • StdHCO3= 37mmol/L

 • Baz excess= +17 mmol/L

 • Pao2=80


1 basamak oksijenasyon de erlendirilir3
1. hesaplanırBasamak : Oksijenasyondeğerlendirilir

 • Pa02=100-( 81/3)

  =77

 • Pa02=80 olduğundan hastada yaşa göre hipoksemi mevcut değildir.3 primer bozukluk
3.Primer Bozukluk hesaplanır

 • pH=7.54

 • PaCO2=50.2mmHg

  METABOLİK

  ALKALOZ


E lik eden ek patoloji varm1
Eşlik Eden Ek Patoloji Varmı? hesaplanır

 • MetabolikAlkaloziçin beklenen PCO2

  0.7 x HCO 3 + 20(±1.5)

 • PCO2=0,7X44+20

  =50,8

  PaCO2=50.2mmHg

  METABOLİK

  ALKALOZ


Ya sonra
YA SONRA? hesaplanır

. İDRAR Cl’U NASIL?

İdrar Cl < 25 mEq/L

Saline duyarlı Met. Alkaloz sebepleri

İdrar Cl ˃ 25 mEq/L Saline dirençli Met. Alkaloz sebepleri


Salin duyarl metabolik alkaloz drar cl 25 meq l
Salin Duyarlı Metabolik Alkaloz hesaplanırİdrar Cl < 25 mEq/L

 • Fazla Vücut HCO3 İçeriği

 • Renal Alkaloz

  Diüretik Tedavi

  Posthiperkapni

 • Zayıf geri emilen anyon tedavisi:

  Karbenisilin, penisilin, sülfat, fosfat

 • Gastrointestinal Alkaloz

  Kusma veya nazogastrik aspirasyonla HCl kaybı

  Diyare

 • Akut alkali verilmesi: HCO3, asetat, laktat, sitrat

 • Normal Vücut HCO3 İçeriği

  Kontraksiyon alkalozu: Diüretiklere bağlı


Salin duyars z metabolik alkaloz drar cl 25 meq l
Salin Duyarsız Metabolik Alkaloz hesaplanırİdrar Cl ˃ 25 mEq/L

 • Fazla Vücut HCO3 İçeriği

 • Renal alkaloz

  Normotansif

  Bartter send (Renal tuz kaybı ve hiperaldesteronizm)

  Ciddi potasyum kaybı

  Refiding (yeniden beslenme) alkalozu

  Hiperkalsemi ve hipoparatroidi

Hipertansif

Endojen minerelokortikoid

Primer hiperaldesteronizm

Hiperreninizm (Renin salgılayan tm)

Adrenal enzim defekti

(11 ve 17 hidroksilaz)

Cushing, Adrenal hiperplazi

Eksojen alkali (Süt alkali send.)

Eksojen minerelokortikoid


Olgu 7
OLGU 7 hesaplanır

 • 19 yaşında bir erkek eroin enjeksiyonundan 5 dk sonra acil servise getiriliyor. SS=7/dk ve hasta ağrılı uyaranlara cevap veriyor.


Kan gazı örneği hesaplanır:

 • pH=7.2

 • PaCO2= 71mmHg

 • Act HCO3= 26.5 mmol/L

 • Std HCO3= 26 mmol/L

 • Baz excess= - 1.4 mmol/L

 • Pa02=65


1 basamak oksijenasyon de erlendirilir4
1. hesaplanırBasamak : Oksijenasyondeğerlendirilir

 • Pa02=100-(19/3)

  =93

  Hastamızın PaO2’ si 65mmHg olduğu için hasta yaşına göre hipoksemiktir


2 basamak hipoksemik hastalarda a a gradient hesaplan r4
2. Basamak : Hipoksemik hastalarda A-a gradient hesaplanır

 • A-a gradient : PA02 - PaO2

  : [ 145-(74+65)

  =9

  Alveolar gradient artmamıştır.


3 primer bozukluk1
3:Primer Bozukluk hesaplanır

 • pH=7.2

 • PaCO2= 71mmHg

  RESPİRATUAR ASİDOZİS


4 e lik eden ek patoloji varm
4-Eşlik Eden Ek Patoloji Varmı? hesaplanır

 • pH =0.008 x (PCO2- 40)

  =0,008x(71-40)

  =0,2 ( pH=7.2)

  AKUT RESPİRATUAR ASİDOZ


Olgu 8
OLGU 8 hesaplanır

 • 67 yaşında bir kadın hasta operasyon için hastaneye yatıyor. Hasta stabil KOAH lı ve alınan arter kan gazı örneğinde

 • pH= 7.37

 • PaCO2= 60mmHg

 • Act HCO3= 32.0mmol/L

 • Std HCO3=30.0 mmol/L

 • Baz excess= + 4 mmol/L


Kural 51
KURAL 5 hesaplanır

 • Eğer: pH normal fakat PCO2 anormalse

 • O zaman: Miks metabolik-respiratuar bozukluk mevcuttur.

 • PCO2 = miks respiratuar asidoz, metabolik alkaloz

 • PCO2 = miks respiratuar alkaloz, metabolik asidoz

 • Normal PCO2 = normal asit baz durumu


Olgu 9
OLGU 9 hesaplanır

 • 24 yaşındaki erkek hasta nefes darlığı, bacaklarında şişme ve çarpıntı şikayeti ile acil servisimize başvurdu. Yaklaşık 2-3 gündür 2 dakikadan fazla süren günde 10’ dan fazla tonik klonik konvülzyon öyküsü mevcutmuş. Fizik muayenesinde Kussmal solunumuna ek olarak, bilateral Pretibial ödem mevcuttu ve bilateral akciğerlerinde yaygın krepitasyon ralleri vardı1 basamak oksijenasyon de erlendirilir5
1. 147 Cl:99 olarak bulundu. Basamak : Oksijenasyondeğerlendirilir

 • Hastanın arterial kan gazı örneği nazal kanulle oksijen tedavisi altında iken alındığı için hipoksemi net olarak değerlendirilemez.


Kan gaz l m do rumu
Kan gazı ölçümü doğrumu 147 Cl:99 olarak bulundu.

 • 1) Normal kan H 40±5 nmol/L (36-40): pH:7.40

  pH ile H Ters Orantılı

  PH daki her 0.01 değişiklik H’yı

  PH 7.20-7.50 ise 1

  PH<7.20 ise 1.25 ARTTIRIR

  PH˃ 7.5 ise 0.80 AZALTIR

 • 2) H: 24X PCO2/HCO3

  ****Eğer ölçülen değer hesaplanandan farklıysa hata vardır


 • Kan 147 Cl:99 olarak bulundu. Ph’ sı 7.40’dan 7.13’e düşmüş.

 • Ph’da 0,01 değişiklikte H iyonu 1,25 artar.

 • 7,40-7,13=0,27

  =27x1,25

  =33,75+40=73,75

 • ) H: 24X PCO2/HCO3

  =24x17,3/5,9

  =70,37


Pr mer bozukluk1
PRİMER BOZUKLUK 147 Cl:99 olarak bulundu.

 • pH :7,13

 • PaCO2 :17,3 mmHg

  METABOLİK ASİDOZ


E lik eden ek patoloji varm2
Eşlik Eden Ek Patoloji Varmı? 147 Cl:99 olarak bulundu.

 • Metabolik Asidoz için beklenen PCO2

  1.5 x HCO 3 + 8(±2)

  pCO2=1,5x 5,9+8

  =16,85 (pco2=17,3)

  METABOLİK ASİDOZ


E lik eden ek patoloji varm3
Eşlik Eden Ek Patoloji Varmı? 147 Cl:99 olarak bulundu.

 • AG=147-(99+5,9)

  =42,1

 • Düzeltilmiş HCO3=HCO3+(AG-12)

  =36

  YÜKSEK ANYON GAP’Lİ METABOLİK ASİDOZ

  METABOLİK ALKALOZ


Olgu 10
OLGU 10 147 Cl:99 olarak bulundu.

16 yaşında kız, erkek arkadaşı ile tartışmayı takiben fenalaşıyor. Her hangi bir ilaç almıyor, fizik muayenede akciğerler normal, solunum hızı 34/dk.

Alınan arter kan gazı örneğinde:

 • pH= 7.5

 • PaCO2= 27mmHg

 • Act HCO3= 20.5mmol/L

 • StdHCO3=23.1mmol/L

 • Baz excess= -1mmol/L

 • Pao2=97


1 basamak oksijenasyon de erlendirilir6
1. 147 Cl:99 olarak bulundu. Basamak : Oksijenasyondeğerlendirilir

 • Pa02=100-(16/3)

  =95

 • Hastanın yaşa göre hipoksemisi mevcut değildir.3 pr mer bozukluk
3.PRİMER BOZUKLUK hesaplanır

 • pH= 7.5

 • PaCO2= 27mmHg

  RESPİRATUAR ALKALOZ


4 e l k eden ek patoloj
4.EŞLİK EDEN EK PATOLOJİ hesaplanır

 • Akut respiratuar alkalozda;

  pH = 0.008 x (40- PCO2) kadar fark beklenir.

  = 0,008x(40-27)

  =0,1 (pH= 7.5)

  AKUT RESPİRATUAR ALKALOZ


Olgu 111
OLGU 11 hesaplanır

45 yaşında bayan hasta evinde komşuları tarafından baygın bulunarak acil servise getirilmiştir. Kan gazı değerleri;

pH = 7.21

PCO2 = 86 mmHg

PO2 = 39 mmHg

HCO3 act = 34.8 mEq/L

SO2 = % 62


1 basamak oksijenasyon de erlendirilir7
1. hesaplanırBasamak : Oksijenasyondeğerlendirilir

 • Pa02=100-(45/3)

  =85

  Hastamızın PaO2’ si 39mmHg olduğu için hasta yaşına göre hipoksemiktir


2 basamak hipoksemik hastalarda a a gradient hesaplan r6
2. Basamak : Hipoksemik hastalarda A-a gradient hesaplanır

 • A-a gradient : PA02 - PaO2

  : 145- (PaCO2 +PaO2)

  = 145- (86+39)

  = 20


3 pr mer bozukluk1
3.PRİMER BOZUKLUK hesaplanır

pH = 7.21

PCO2 = 86 mmHg

RESPİRATUAR ASİDOZ


4 e l k eden ek patoloj1
4.EŞLİK EDEN EK PATOLOJİ hesaplanır

 • pH =0.008 x (86- 40)

  =0,008x(86-40)

  =0,36

  Ph=7,40-0,36

  =7,04 (Ph=7,21)

  RESPİRATUAR ASİDOZ

  METABOLİK ALKALOZ


Olgu 12
OLGU 12 hesaplanır

 • Acil servise ani şuur kapanması nedeniyle

  getirilen 65 yaşındaki bir erkek hastanın

  arter kan gazı sonucu;

 • pH: 7.10

 • pO2: 50

 • pCO2: 60

 • HCO3: 18 sO2: %80

 • Na: 136 Cl: 100 K: 4.5


Pr mer bozukluk2
PRİMER BOZUKLUK? hesaplanır

 • pH: 7.10

 • pCO2: 60

  RESPİRATUAR ASİDOZ


E l k eden ek patoloj
EŞLİK EDEN EK PATOLOJİ? hesaplanır

 • pH =0.008 x (60- 40)

  =0,008x20

  =0,16

  Ph=7,40-0,16

  =7,24 (ph=7,1)

  RESPİRATUAR ASİDOZ

  METABOLİK ASİDOZ


 • AG= 136- (100+18) hesaplanır

  =18

  Düzeltilmiş HCO3=18+(18-12)=24

  RESPİRATUAR ASİDOZ

  +

  YÜKSEK ANYON GAP’Lİ METABOLİK ASİDOZ


HAYAT; hesaplanır

ASLINDA GÜNAHA VE PARANIN GÜCÜNE KARŞI DEĞİL,

H+ İYONUNA KARŞI BİR MÜCADELEDİR…..

H.L.MENCKEN


ad