Pilotering av NCMP: Hvorfor, når og hvordan - PowerPoint PPT Presentation

Pilotering av ncmp hvorfor n r og hvordan
Download
1 / 5

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pilotering av NCMP: Hvorfor, når og hvordan. Bakgrunn. St.meld.nr 5 ” pasientklassifiseringssystemer skal utvikles der dette mangler i dag” ”finansieringssystemet for dagmedisinsk behandling bør gjennomgås”

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pilotering av NCMP: Hvorfor, når og hvordan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pilotering av ncmp hvorfor n r og hvordan

Pilotering av NCMP: Hvorfor, når og hvordan


Bakgrunn

Bakgrunn

 • St.meld.nr 5

  • ”pasientklassifiseringssystemer skal utvikles der dette mangler i dag”

  • ”finansieringssystemet for dagmedisinsk behandling bør gjennomgås”

  • = felles klassifiseringssystem for all somatisk behandling, inkludert poliklinikker og private spesialister

   • basert på bl.a. NCMP

| Tema for presentasjonen


M l med pilotering

Mål med pilotering

 • å teste hvordan NCMP fungerer i virkeligheten

  • å avklare behov for videre tilrettelegging

  • å avklare muligheter for nasjonal innføring i 2006.

 • å bidra til et empirisk grunnlag for videre arbeid med utvikling av enhetlig klassifisering og finansiering av poliklinisk pasientbehandling

 • å kartlegge registreringspraksis i pilotmiljøene, identifisere eventuelle ulikheter og analysere disse for å kunne utarbeide retningslinjer for koding og registrering

| Tema for presentasjonen


Registrering rapportering

Registrering/rapportering

 • NCMP-koder registreres på tilsvarende måte som NCSP-koder i PAS/poliklinikksystem

 • Ingen endring i registrering av RTV-takstkoder ("Takster for offentlige poliklinikker" eller "Normaltariff" for private)

 • erfaringer registreres med spørreskjema

 • rapportering til Norsk Pasientregister planlegges først etter at pilotmiljøene er på plass

| Tema for presentasjonen


Resultater og frister

Resultater og frister

 • Selve pilotering 1.4 – 30.6

 • Rapport fra utprøvingen (fase 1) 1.9.2005

  • redegjørelse for materiale, metoder, gjennomføring, funn/resultater, feilkilder og betydning av resultater.

 • Avgjørelse om nasjonal innføring av NCMP9/2005

 • Rapport basert på registrerte data (fase 2) 23.9.2005

  • datakvalitet

  • registreringspraksis

  • aktivitetsanalyse

| Tema for presentasjonen


 • Login