Mm n sistemi bask lanm konak laboratuvar yakla imi
Download
1 / 32

İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: LABORATUVAR YAKLAŞIMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 311 Views
 • Uploaded on

İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: LABORATUVAR YAKLAŞIMI. Prof. Dr.Özay Arıkan Akan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Alt solunum yolu mikrobiyolojisi. TANI ( taklitçi klinik durumlar ) ETKENİN TESPİTİ ( Klinik/radyolojik bulgular

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: LABORATUVAR YAKLAŞIMI' - bertille-marley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mm n sistemi bask lanm konak laboratuvar yakla imi
İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: LABORATUVAR YAKLAŞIMI

Prof. Dr.Özay Arıkan Akan

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı


Alt solunum yolu mikrobiyolojisi
Alt solunum yolu mikrobiyolojisi

 • TANI(taklitçi klinik durumlar)

 • ETKENİN TESPİTİ(Klinik/radyolojik bulgular

  etkene spesifik değil)

 • TEDAVİ BAŞARISI(atipik mikroorganizmalar,

  antibiyotik direnci)

 • EPİDEMİYOLOJİK VERİLERİN TOPLANMASI


Laboratuvar tan s
Laboratuvar tanısı

Mikrobiyolojik yaklaşım

 • Mikroskopi

 • Kültür (kan, balgam ve solunum yolu sıvıları)

 • Serolojik testler

 • Nükleik asit amplifikasyon testleri (ör. PZR)


Mikrobiyoloji laboratuvar
Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 • Hızlı

 • Güvenilir

 • Tekrarlanabilir

 • Kesintisiz hizmet.


KALİTELİ HİZMET

Doğru örnek

Doğru yerden

Doğru teknikle

Doğru zamanda

Doğru miktarda

 • Doğru transport sistemine


Tan s n rlar

Febril nötropenik hastaların en az %75’inde akciğer tutulumu saptanmakta ve bunların ancak %50’sinde mikrobiyolojik olarak etken tespit edilmektedir.

Tanı sınırları


Mmunbask lanm hastada laboratuvar tan da problemler

Örnek alımı zor (klinik silik, genel durum bozuk) tutulumu saptanmakta ve bunların ancak %50’sinde mikrobiyolojik olarak etken tespit edilmektedir.

Nötropenik ise PNL yok

Flora bakterileri etken olabilir

Nazlı ve dirençli bakteriler görülebilir

Serolojik antikor yanıtı iyi değil

İmmunbaskılanmış hastada laboratuvar tanıda problemler


Etkenler

Bakteri I.grup tutulumu saptanmakta ve bunların ancak %50’sinde mikrobiyolojik olarak etken tespit edilmektedir.

S.pneumoniae

H.influenzae

M.catharalis

Gram negatif basiller

Enterobactericeae

Acinetobacter

Pseudomonas aeruginosa

Stenotrophomonas maltophilia

S.aureus

nonfermenterler

Bakteri II grup.

Nocardia,

Legionella,

M.pneumoniae

Chlamydophila pneumoniae,

Mycobacterium tuberculosis

Nontuberküloz mikobakteriler

Mantar türleri:

Candida,

Aspergillus,

Cryptococcus,

Zygomycetes grubu ,

Pneumocystis jirovecii

Dematiaceous molds

Fusarium- Scedosporium-

Geothricum candidum.-

Trichosporon

Viral etkenler:

RSV- influenza-parainfluenza

Adenovirus

coronavirus,

metapneumovirus,

Herpes virusler

Parazitler:

Strongloides stercoralis

Toxoplasma gondii

Enterocytozoon bieneusi

Etkenler


Pn moniye yol a an mikroorganizmalar
Pnömoniye yol açan mikroorganizmalar tutulumu saptanmakta ve bunların ancak %50’sinde mikrobiyolojik olarak etken tespit edilmektedir.


Nfeksiyoz pn moni etkenleri
İnfeksiyoz pnömoni etkenleri tutulumu saptanmakta ve bunların ancak %50’sinde mikrobiyolojik olarak etken tespit edilmektedir.


ARADIĞINI BİLMEYEN tutulumu saptanmakta ve bunların ancak %50’sinde mikrobiyolojik olarak etken tespit edilmektedir.

BULDUĞUNU ANLAYAMAZ


Kan k lt rleri

İmmunsupresse hasta pnömonilerinde %15 tutulumu saptanmakta ve bunların ancak %50’sinde mikrobiyolojik olarak etken tespit edilmektedir.-30 pozitif

Özellikle bakteriyel etyolojinin ön planda olduğu

Febril nötropeni,

Kalp akciğer transplantasyonları erken dönemi

Kan kültürleri

CollinBA, Clin Infect Dis N Am 1998


Manuel ve otomatize kan kültürü sonuçları karşılaştırılması

Klinik çalışma, 1442 kan kültürü seti. %16,14 örnek pozitif

Zaman(saat)

Saleh, A.F. et al. 8th ECCMID 1997


Cockerill FR et al. CID 38: 1724-30, 2004 karşılaştırılması

14


Drarda antijen
İ karşılaştırılmasıdrarda antijen

 • L.pneumophilaserogrup1:

 • Duyarlılık %70-90, özgüllük %99-100

 • S.pneumoniae

 • duyarlılık %72-80, özgüllük %90-95

 • Histoplazmozveblastomikozyöntem ELİSA


Solunum yolu rnekleri

Na karşılaştırılmasızofaringeal sürüntü

ve aspiratlar

Balgam

Viral infeksiyon, M.pneumoniae ve Chlamydophilia tanılarında

Solunum yolu örnekleri


Standart balgam incelemesi gram boyama ve k lt r

Avantajları karşılaştırılması

KOLAY

HIZLI

UCUZ

Dezavantajları

Balgam çıkaramama

ÜSYF BULAŞI (%20-25)

Bazı mo.lara yetersiz

İncelemesi uzmanlarca

Standart balgam incelemesiGram boyama ve Kültür

 • Uygun örnek- uygun transport

 • Red kriterleri

 • P. jirovecii, M. tbc ve bazı bakteriler için indüklenmiş balgam örneği

 • İmmunsupresse hastalarda entübe ise endotrakeal aspirat spontan yerine balgam yerine geçer.


Baughman RP et al In:Pulmonary infections karşılaştırılması

in immunocompromised patients, 2009


Pn moni tan s nda invaziv y ntemler

Bronkoskopik karşılaştırılması

Standart bronş lavajı

BAL

PSB (korunmuş fırça ile örnekleme)

Nonbronkoskopik

Trakeal / transtrakeal aspirasyon

Kör korunmuş fırçalama

Kör korunmuş bronş lavaji

Teleskopik kateterle distal hava yolu aspirasyonu

Biyopsi (kapalı plevra, transtorasik, torakoskopik ve torakotomik)

Avantajları

Distal hava yollarına ulaşır

Duyarlılık ve özgüllük yüksek?

Kantitatif kültürler ile tanısal standardizasyon sağlar

Dezavantajları

Uygulama zorluğu

Pahalı

Lokal anesteziklerin antibakteryel etkisi

Endikasyonlar ?

Tekrarlanabilirliği ?

(Sınır değerlere dikkat)

Komplikasyonlar

Pnömoni tanısında invaziv yöntemler


Mmunokompromize hastalarda pn moni tan s
İmmunokompromize hastalarda pnömoni tanısı karşılaştırılması

Baughman RP et al In:Pulmonary infections

in immunocompromised patients, 2009Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium tuberculosis karşılaştırılması

 • Direk yayma (ARB)

 • Kültür: klasik:(4-8 hafta) altın standart,

 • Seroloji ?

 • PZR

Balgam örnek sayısı:

Ardışık 2 örnekte tanı %95

Value of examining three acid-fast

bacillus sputum smears for diagnosis

of pulmonary tuberculosis. J Clin

Microbiol 2000; 38:4285


Chien HP et al. INt J Tuberc Lung Dis karşılaştırılması2000


Nvaziv aspergillozisde tan
İnvaziv Aspergillozisde tanı karşılaştırılması

 • Galaktomannan antijen (serum ve BAL)

 • 1-3)-B-D-glukan

 • PZR: duyarlılık % 45-93 özgüllük %72-100

  Galaktomannan

 • GMI >0.5 duyarlılık %100 özgüllük %97.5

 • Metaanaliz: duyarlılılık %79 özgüllük %86

 • Sıklık: haftada iki kez

 • Hasta grubu: hematolojik malignensi ve allogeneik KİT nötropenik hastalarda

 • BAL’dakiduyarlılık serumdanyüksek (%85-100 vs %73- 83)

Wheat LJ, Walsh T. Eur J Clin Microbiol Inf Dis 2008

Klont R CID 2004


Beta glukan
Beta glukan karşılaştırılması

 • Panfungal? -Zygomycosis and Cryptococcosis-

 • Aspergillus -Candida ayırımı yapamaz

 • ECIL 2010

 • Maliyet

 • Yalancı pozitif reaksiyonlar


Tan ve tedavi bir tak m i idir
Tanı ve tedavi bir takım işidir karşılaştırılması


ad