İmmün Sistemi
Download
1 / 37

İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: Laboratuvar Yaklaşımı Dr. Dilek Çolak - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: Laboratuvar Yaklaşımı Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı. Olgu # 1. - ALL yönünden remisyonda olan hastaya allojeneik KİT yapılıyor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: Laboratuvar Yaklaşımı Dr. Dilek Çolak' - candy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

İmmün Sistemi

Baskılanmış Konak:

Laboratuvar Yaklaşımı

Dr. Dilek Çolak

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Olgu #1

- ALL yönünden remisyonda olan hastaya allojeneik KİT yapılıyor.

- Relapsı önlemek amacıyla, antifungal tedaviye KİT sonrası bir ay daha devam ediliyor (sekonder proflaksi).

- KİT sonrası valasiklovir ile antiviral profilaksi başlanıyor

- Olguda, KİT’den 2 ay sonra ateş ve diffüz bilateral pulmoner infiltrasyon gelişiyor.


Soru 1
Soru 1

Etken aşağıdakilerden hangisi olabilir

 • Bakteriyel

 • Fungal

 • Viral


Soru 2
Soru 2

Bu hastada aşağıdaki örneklerden

hangisi tanıya yardımcıdır?

 • Nazofaringeal yıkama sıvısı

 • Balgam

 • BAL

 • AC biyopsisi

 • Kan


Olgu #1

 • Bilateral pulmoner infiltrasyon

 • Pnömoni

Bakteriyolojik incelemeler

Negatif

Fungal incelemeler

Negatif

Viral incelemeler


Soru 3
Soru 3

Bu hastada pnömoni etkeni aşağıdaki

viruslardan hangisi olabilir?

 • Influenza virus

 • RSV

 • HSV

 • CMV

 • Adenovirus


Olgu #1

 • Bilateral pulmoner infiltrasyon

 • Pnömoni

 • İnfluenza virus

 • RSV

 • HSV

 • CMV

 • Adenovirus

 • Viral incelemeler

 • BAL

 • AC biyopsisi

 • Kan


Olgu 1
Olgu #1

Pnömoni:

(+) Laboratuvar bulguları

BAL CMV PCR +

Kan CMV antijenemi + (67/2x105 PKL)

Plazma CMV PCR + (2978 kopya/ml)


Olgu 11
Olgu #1

AC biyopsisi CMV+


CMV hastalığı tanısı

CMV pnömonisi

Semptom+

AC dokusunda CMV varlığı (kültür/histopatoloji)

±

Kan/BAL’da CMV varlığı

(antijenemi/DNA/RNA/kültür+)

Ljungman P, et al. Clin Infect Dis 2002

Humar A, et al. Am J Transplant 2006


Olgu #1

Tedavi:

 • Gansiklovir IV

 • CMV antijenemi testi ile takip (1/hft)

 • CMV antijenemi testi + (172/2x105 PKL)

67/2x105 172/2x105


Soru 4
Soru 4

Bu sonuç karşısında ne yaparsınız?

 • Gansiklovire direnç düşünürüm, foskarnete geçerim

 • Gansiklovire devam ederim, dozu artırırım

 • Aynı dozda gansiklovire devam ederim, CMV plazma PCR testi isterim


Olgu #1

Tedavi:

 • Plazma CMV PCR

PCR inhibitörü

PCR inhibitörü


Olgu #1

Cobas Amplicor CMV Monitor

“PCR inhibitörü”


Olgu #1

PCR inhibitörü

Heparin ?

Hickman kateteri !!


Olgu #1

0. gün 7.gün

CMV Ag 67/2x105 172/2x105

CMV PCR 2978 k/ml 752 k/ml

Yorumunuz?


Olgu #1

21. Gün

Negatif

Negatif

0. gün 7.gün

CMV Ag 67/2x105 172/2x105

CMV PCR 2978 k/ml 752 k/ml


 • CMV pp65 antijenemi testi:

 • Periferik kan örneğinde PKL (PMNL) içinde CMV pp65 antijeni saptanır. Bu protein viral replikasyonun geç dönemlerinde oluşmaktadır ve PKL’ler içinde saptanması aktif infeksiyon göstergesidir.

 • Lökopenik olgularda yetersiz kalabilir

 • Tedavi başlangıcından 1 hafta sonra direnç

 • sözkonusu olmadan pp65 pozitif hücre sayısı artabilir, tedavi bitiminde test negatifleşmelidir. Bu tip hastalarda kantitatif CMV PCR testi ile takip daha uygundur, çünkü tedavi başladıktan sonra direnç yokluğunda viral yük düşmeye başlar.

Nichols WG, et al. Blood 2001

Gerna G, et al. J Virol 2000

Gerna G, et al. Stem Cell Transplant 2005


Olgu #2

- 14 yaşında kız hasta

- ALL nedeni ile immunsüpresyon ve kortikosteroid +

- Ani başlangıçlı yüksek ateş, titreme, halsizlik, baş ağrısı, gece terlemeleri


Olgu #2

- İştahsızlık

- Boğaz ağrısı

- Öksürük

- Karın ağrısı

- Hafif diyare


Olgu #2

FM’de önemli bulgular:

- Ateş 39.4oC

- Solunum hızlı

- Hepatomegali

- Akciğerlerde bilateral raller

- Akciğer grafisi normal


Olgu #2

Laboratuvar bulguları:

-  serum aminotransferaz düzeyi

-  Bilirubin düzeyi

- Uzamış PT ve PTT süresi

- Trombosit sayısı 30000/mm3


Soru 5
Soru 5

Hastada aşağıdaki klinik durumlardan

hangisini düşünürsünüz?

 • Hepatit

 • Pnömoni

 • Kolit


Hav igm hav igg hbsag antihbs antihbc hbv dna hcv ab hcv rna viral etyoloji hangi viruslar
HAV IgM (-), HAV IgG (+),HBsAg (-), antiHBs (-),AntiHBc (-), HBV DNA (-),HCV Ab (-), HCV RNA (-),Viral etyoloji ?Hangi viruslar?

Olgu #2


Soru 6
Soru 6

Etken olarak aşağıdakilerden hangisini

düşünürsünüz?

a) CMV

b) EBV

c) Adenovirus

d) HHV-6


Hangi örnek ?

Olgu #2

KanDışkıKC biyopsisi ?


Olgu #2

Plazma ve dışkı örneklerinde:

 • CMV PCR (-)

 • EBV PCR (-)

 • Adenovirus PCR (+)

 • HHV-6 PCR (-)Plazma Adenovirus PCR

“internal kontrol”


Klinik seyir
Klinik seyir:

Olgu #2

- Genel durumda hızla bozulma

- KC yetmezliği

- Exitus


Otopside kc de
Otopside KC’de:

Olgu #2

- Nükleusta büyüme

- Nükleer membranın belirsizleşmesi

- Soluk bazofilik inklüzyon

- Sitoplazmik inklüzyon yok

- Çok çekirdekli dev hücre yok

Adenovirus


Mm nyetmezlikli konakta adenovirus nfeksiyonlar
İmmünyetmezlikli Konakta Adenovirus İnfeksiyonları

- Yaygın sistemik inf olabilir

- Hastalık çok şiddetli seyredebilir

- Mortalite oranı 

- Transplant alıcılarında posttransplant erken dönemde görülür

“rekativasyon/organ kaynaklı”

Shields AF, et al. N Engl J Med 1985

Michaels MG, et al. J Infect Dis 1992Mm nyetmezlikli konakta adenovirus nfeksiyonlar2
İmmünyetmezlikli Konakta Adenovirus İnfeksiyonları

- Pediatrik KC transplant alıcılarında %10 oranında görülür

- KHT/KİT alıcılarının % 5-21’inde görülür

- İnfekte hastaların %20’sinde invaziv infeksiyon gelişir. İnvaziv infeksiyonlar %50-60 oranında fatal seyretmektedir

- ÜSY, idrar ve dışkıda asemptomatik olarak izole edilebilir, bu örneklerden izolasyon sistemik infeksiyon ve invaziv hastalık tanısında yeterli değil.


Mm nyetmezlikli konakta adenovirus nfeksiyonlar3
İmmünyetmezlikli Konakta Adenovirus İnfeksiyonları

- Klinik hastalıklar: Pnömoni, hepatit, nefrit, kolit, ensefalit, hemorajik sistit

- Adenovirus tipleri: 1, 2, 5, 11, 34, 35

Schilham MW, et al. Clin Infect Dis 2002


İmmünyetmezlikli Konakta Adenovirus İnfeksiyonları

Rutin tanıda kullanılan testler:

- Hücre kültürü

- Floresan antikor testi

- PCR

“Periferik kanda PCR pozitifliği

invaziv adenovirus infeksiyonu göstergesi”

Lion T, et al. Blood 2003;102:1114-1120


İmmünyetmezlikli Konakta Adenovirus İnfeksiyonları

Adenovirus tanısında PCR kullanımının avantajları

- Hücre kültüründe virus izolasyonu geç sonuç

 • Floresan antikor yönteminin bu grup hastada

  duyarlılığı düşük

  - Serum veya plazmada Adenovirus PCR testi ile hastalığın erken tanısı konabilir

 • Adenovirus DNA’sının serum veya plazmada saptanması yaygın hastalık göstergesi

 • İnvaziv hastalık yüksek viral yükle ilişkili

Echavarria M , et al. Lancet 2001

van Tol MJ, et al. Bone Marrow Transplant 2005


ad