O DJELOKRUGU RADA TAJNIKA KOLE


  • 935 Views
  • Uploaded On 14-03-2012

. Tajnik ?kolske ustanove (dalje: ?kole) spominje se u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj ?koli (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10.) u slijedecim clancima:Cl. 102.?kolska ustanova ima tajnika, a djelokrug rada tajnika propisuje ministar.. . Cl. 105. st. 17.Poslove tajnika mo?e obavljati osoba koja ima zavr?en sveucili?ni diplomski studij pravne, odnosno strucni studij upravne struke..

Presentation posted in : General

Download Presentation

O DJELOKRUGU RADA TAJNIKA KOLE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript