Risicomanagement Water        Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Risicoanalyse voor het waterbeheer: van operationeel naar strategisch PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Risicoanalyse voor het waterbeheer: van operationeel naar strategisch. Opbouw. Risicoanalyse bij RWS en DW CoMa: risicoanalyse op operationeel niveau Naar een strategische risicoanalyse. Organisatie. Divisie Water is een aansturingsinspectie. DW heeft geen eigen inspecteurs

Download Presentation

Risicoanalyse voor het waterbeheer: van operationeel naar strategisch

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Risicoanalyse voor het waterbeheer:

van operationeel naar strategisch


Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Opbouw

 • Risicoanalyse bij RWS en DW

 • CoMa: risicoanalyse op operationeel niveau

 • Naar een strategische risicoanalyse


Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Organisatie

 • Divisie Water is een aansturingsinspectie.

  • DW heeft geen eigen inspecteurs

  • RWS regionaal verspreid

  • Weinig uniformiteit in werkwijze

  • Geen transparante prioritering

  • Wel:

   • Risicodenken

   • CoMa: prioritering voor Wvo industrie

  • Dus... Werk aan de winkel!


Waterkwaliteit

RMW

Wvo industrie

Wvo communaal

Wbb

Wvo eigen dienst

Objecten van toezicht

Objecten van toezicht

Objecten van toezicht

Objecten van toezicht

CoMa

Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Risicoanalyse nu


Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Controle op Maat (CoMa)

Een bedrijfsbeoordelingssysteem

in ontwikkeling


Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Doel


Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Doel


Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Systeem

Alle bedrijven die onder beheer van

Rijkswaterstaat vallen en op het

oppervlaktewater lozen.


Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Wat is CoMa?

 • Hulpmiddel:

 • bij inschatting risico’s overtreding Wvo

 • voor toedeling controle-capaciteit


Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Structuur

 • Grote serie vragen, verdeeld over aantal categorieën

 • Waarden aan antwoorden op de vragen

 • Weegfactoren

 • Uitkomst: getallen per bedrijf en rangorde bedrijven


Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Input


Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Input


Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Output


Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Werkt het?

Pilot

Vergelijking RD CoMa met eigen systeem:

enkele verrassingen => noopt tot nadenken

Evaluatie na 1 jaar

Verrassingen hebben meer aandacht

gehad en zijn gedaald in prioriteit


Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Toekomst CoMa

 • Momenteel relatieve lijsten; prioriteit bij top-X

 • Verdere ontwikkeling nodig aan de hand van ervaring:

 • absolute (genormaliseerde) waarden in combinatie

 • met een drempel bepalen de prioritaire lijst(en)

 • maatwerk in aanpak op basis categorie-score


Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Risicomanagement Waterbeheer

 • Project moet:

  • zorgen voor transparantie in het prioriteren van de werkzaamheden in het kader van de natte milieuwetten, zo mogelijk gebaseerd op een risicobenadering

  • een gezamenlijk (IVW en RWS) begrippenkader over prioriteren opleveren;

  • leiden tot overeenstemming over het niveau/de niveaus waarop de uitvoering van de wettelijke taken geprioriteerd moet worden.

  • Eerst: kijken of een risicobenadering nodig is.


Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Strategische analyse: hele systeem

Alle clusters van activiteiten

Strategisch

RMW

CoMa

Cluster van activiteiten

Operationeel


Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Pilot Directie Limburg 1

risicotypen

activiteiten

Opstellen & invullen risicomatrix


Risicomanagement Water Masterclass Risico-analyse 14 oktober 2003

Pilot Directie Limburg 2

 • Zoeken naar methode om matrix in te vullen

 • Basis:

  • Doelstelling project

  • Systeem

  • Pakket van eisen


 • Login