ern d veselka j p len kov j kardiologick odd len kardiovaskul rn ho centra fn v motole praha
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hodnocení významnosti karotické stenózy u pacientů s dysfunkční levou komorou srdeční

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Hodnocení významnosti karotické stenózy u pacientů s dysfunkční levou komorou srdeční - PowerPoint PPT Presentation


  • 89 Views
  • Uploaded on

Černá D, Veselka J, Páleníčková J Kardiologické oddělení Kardiovaskulárního centra FN v Motole, Praha. Hodnocení významnosti karotické stenózy u pacientů s dysfunkční levou komorou srdeční. Úvod I.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hodnocení významnosti karotické stenózy u pacientů s dysfunkční levou komorou srdeční' - bedros


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ern d veselka j p len kov j kardiologick odd len kardiovaskul rn ho centra fn v motole praha
Černá D, Veselka J,

Páleníčková JKardiologické oddělení Kardiovaskulárního centra FN v Motole, Praha

Hodnocení významnosti karotické stenózy u pacientů s dysfunkční levou komorou srdeční
vod i
Úvod I.
  • Pacienti se systolickou dysfunkcí levé komory srdeční, kteří jsou léčenipro chronické srdeční selhání, mají sníženou maximální průtokovou rychlost krve vypuzované do oběhu během systoly.
vod ii
Úvod II.
  • Aktivací neurohumorálních mechanizmů dochází ke změnám krevního průtoku v řadě orgánů, kterým má mozek vzhledem ke své autoregulační schopnostimožnost čelit.
vod iii
Úvod III.
  • Vzhledem ke změnám charakteru krevního proudu však může být ovlivněno správné zhodnocení hemodynamické významnosti stenózy karotické tepny.
c l pr ce
Cíl práce

Cílem této práce bylo zhodnotit průtokové vlastnosti krevního proudua porovnat  utrazvukové hodnocení významnosti karotické stenózy u pacientů s  normální a dysfunkční levou komorou srdeční.

metodika i
Metodika I.

Sledovaný soubor tvořilo 20 pacientů sesystolickou dysfunkcílevé komory srdečníischemické etiologie ve fázi chronického srdečního selhání, kteří byli ultrazvukově a angiograficky vyšetřeni a indikováni k  intervenci na karotické tepně(CAS).

Kontrolní soubor tvořilo 20 pacientů bez dysfunkce levé komory srdeční indikovaných k CAS, kteří se jinak nelišili ve všech základních sledovaných parametrech.

U obou skupin byly měřeny standardní ultrazvukové průtokové parametry – maximální systolická (PSV) a diastolická (PDV) rychlost ve vnitřní a společné karotické tepně, jejich poměry a indexy pulzatility (PI) a rezistence (RI).

metodika ii
Metodika II.
  • Z těchto hodnot byla u obou skupin hodnocena významnost karotické stenózy v procentech podle shodných ultrazvukových kriterií a následně srovnávána s angiograficky stanovenou stenózou hodnocenou na našem pracovišti dle metody NASCET.
charakteristika souboru i
Charakteristika souboru I.

Počet pacientů / muži

20 / 13

Věk (roky)

66 ± 8

EFLK %

33,5 ± 6,45

3 ± 2

Koronární intervence

45

Diabetes mellitus %

95

Arter.hypertenze %

35

ICHDK %

Dyslipidemie %

55

28

CMP,TIA,amaur.f %

50

Nikotinismus %

charakteristika souboru ii
Charakteristika souboru II.

Stenóza LICA %

50,5

Bilaterální stenóza %

30

Stenóza ECA %

25

0

Stenóza CCA %

0

Chlopenní vada %

0

Hypertenze nekorig. %

64 ± 7

TF / min

SS dekomp. %

0

Epizody SS

3 ± 2

100

Diuretika %

v sledky ii
Výsledky II.
  • Ultrazvukově a angiograficky stanovené hodoty významnosti karotické stenózyupacientů s dysfunkcílevé komory srdeční
  • (p=0,01)
v sledky iii
Výsledky III.
  • Ultrazvukově a angiograficky stanovené hodoty významnosti karotické stenózyu pacientů bez dysfunkcelevé komory srdeční
  • (p=0,28)
z v r
Závěr

Pacienti se systolickou dysfunkcí levé komory srdeční ve fázi chronického srdečního selhání mohou být ohroženi podceněním významnosti stenózy na vnitřní karotidě způsobené změnami vlastností krevního proudu.

ad