Ern d veselka j p len kov j kardiologick odd len kardiovaskul rn ho centra fn v motole praha
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Hodnocení významnosti karotické stenózy u pacientů s dysfunkční levou komorou srdeční PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Černá D, Veselka J, Páleníčková J Kardiologické oddělení Kardiovaskulárního centra FN v Motole, Praha. Hodnocení významnosti karotické stenózy u pacientů s dysfunkční levou komorou srdeční. Úvod I.

Download Presentation

Hodnocení významnosti karotické stenózy u pacientů s dysfunkční levou komorou srdeční

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Černá D, Veselka J,

Páleníčková JKardiologické oddělení Kardiovaskulárního centra FN v Motole, Praha

Hodnocení významnosti karotické stenózy u pacientů s dysfunkční levou komorou srdeční


Úvod I.

 • Pacienti se systolickou dysfunkcí levé komory srdeční, kteří jsou léčenipro chronické srdeční selhání, mají sníženou maximální průtokovou rychlost krve vypuzované do oběhu během systoly.


Úvod II.

 • Aktivací neurohumorálních mechanizmů dochází ke změnám krevního průtoku v řadě orgánů, kterým má mozek vzhledem ke své autoregulační schopnostimožnost čelit.


Úvod III.

 • Vzhledem ke změnám charakteru krevního proudu však může být ovlivněno správné zhodnocení hemodynamické významnosti stenózy karotické tepny.


Cíl práce

Cílem této práce bylo zhodnotit průtokové vlastnosti krevního proudua porovnat  utrazvukové hodnocení významnosti karotické stenózy u pacientů s  normální a dysfunkční levou komorou srdeční.


Metodika I.

Sledovaný soubor tvořilo 20 pacientů sesystolickou dysfunkcílevé komory srdečníischemické etiologie ve fázi chronického srdečního selhání, kteří byli ultrazvukově a angiograficky vyšetřeni a indikováni k  intervenci na karotické tepně(CAS).

Kontrolní soubor tvořilo 20 pacientů bez dysfunkce levé komory srdeční indikovaných k CAS, kteří se jinak nelišili ve všech základních sledovaných parametrech.

U obou skupin byly měřeny standardní ultrazvukové průtokové parametry – maximální systolická (PSV) a diastolická (PDV) rychlost ve vnitřní a společné karotické tepně, jejich poměry a indexy pulzatility (PI) a rezistence (RI).


Metodika II.

 • Z těchto hodnot byla u obou skupin hodnocena významnost karotické stenózy v procentech podle shodných ultrazvukových kriterií a následně srovnávána s angiograficky stanovenou stenózou hodnocenou na našem pracovišti dle metody NASCET.


Charakteristika souboru I.

Počet pacientů / muži

20 / 13

Věk (roky)

66 ± 8

EFLK %

33,5 ± 6,45

3 ± 2

Koronární intervence

45

Diabetes mellitus %

95

Arter.hypertenze %

35

ICHDK %

Dyslipidemie %

55

28

CMP,TIA,amaur.f %

50

Nikotinismus %


Charakteristika souboru II.

Stenóza LICA %

50,5

Bilaterální stenóza %

30

Stenóza ECA %

25

0

Stenóza CCA %

0

Chlopenní vada %

0

Hypertenze nekorig. %

64 ± 7

TF / min

SS dekomp. %

0

Epizody SS

3 ± 2

100

Diuretika %


Výsledky I.


Výsledky II.

 • Ultrazvukově a angiograficky stanovené hodoty významnosti karotické stenózyupacientů s dysfunkcílevé komory srdeční

 • (p=0,01)


Výsledky III.

 • Ultrazvukově a angiograficky stanovené hodoty významnosti karotické stenózyu pacientů bez dysfunkcelevé komory srdeční

 • (p=0,28)


Závěr

Pacienti se systolickou dysfunkcí levé komory srdeční ve fázi chronického srdečního selhání mohou být ohroženi podceněním významnosti stenózy na vnitřní karotidě způsobené změnami vlastností krevního proudu.


Děkuji za pozornost …


 • Login