Kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi (kl.2011) - harjoitukset pääaineopiskelijoille - PowerPoint PPT Presentation

Kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi kl 2011 harjoitukset p aineopiskelijoille
Download
1 / 13

 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi (kl.2011) - harjoitukset pääaineopiskelijoille. Mira Kalalahti Käyttäytymistieteiden laitos Mira.kalalahti@helsinki.fi Teollisuuskatu 23 (PL26) 00014 Helsingin yliopisto. Hyvän tutkimuslomakkeen tunnusmerkkejä. selkeä, houkuttelee vastaamaan

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi (kl.2011) - harjoitukset pääaineopiskelijoille

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi kl 2011 harjoitukset p aineopiskelijoille

Kvantitatiivisenaineistonkeruujaanalyysi (kl.2011)-harjoituksetpääaineopiskelijoille

Mira Kalalahti

Käyttäytymistieteiden laitos

Mira.kalalahti@helsinki.fi

Teollisuuskatu 23 (PL26)

00014 Helsingin yliopisto


Hyv n tutkimuslomakkeen tunnusmerkkej

Hyvän tutkimuslomakkeen tunnusmerkkejä

selkeä, houkuttelee vastaamaan

ulkoasu väljä, siisti

vastausohjeet selkeät ja yksiselitteiset

kysyy vain yhtä asiaa kerrallaan

muodostaa soljuvan, jäsennellyn kokonaisuuden

tasapainoinen: ei johdattele, ei salaile

sisältää luotettavuutta parantavia kontrollikysymyksiä

helpot alkuun, arat loppuun (taustat voi kysyä myös lopussa)

jokainen kysymys on paikkansa ansainnut

esitestattu

perusteltu ja motivoitu saatekirjeellä

tilasto-ohjelmalla käsiteltävissä


Saatekirje

Saatekirje

 • tehtävä motivoida vastaajaa täyttämään lomake ja selvittää tutkimuksen taustaa ja vastaamista

 • kyselyn (ja koko tutkimuksen) tarkoitus ja tärkeys, tekijät

 • tutkimuksen merkitys

 • tutkimustietojen käyttötapa

 • miten vastaajat valittu

 • vastaustekniset tiedot


Kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi kl 2011 harjoitukset p aineopiskelijoille

 • tietojen luottamuksellisuus

 • mihin ja miten tietoja käytetään

 • mahdollisesti vastaajalle koituva hyöty tai muu motivointi

 • keneltä saa mahdollisia lisätietoja

 • kiitos vastaamisesta

 • tutkijan allekirjoitus ja mahdollisesti jonkun muun vastaavan henkilön


Kysymystyypit

Kysymystyypit

avoimet,

suljetut kysymykset (valmiit vaihtoehdot)

asenneasteikot

ratkaistava toivotun tiedon luonne

 • täsmälliset tai arvioidut tosiasiatiedot

 • käyttäytymisen syyt

 • asenteet, arvot ja mielipiteet

 • sosiaaliset suhteet

  mitä abstraktimpi tieto, sitä haastavampi kysyä


Likert asteikollinen muuttuja

Likert-asteikollinen muuttuja

Asenteita mitataan usein RensisLikertin (1932) kehittämällä asteikolla, joka järjestää vastaajat "samanmielisyyden" määrän mukaan.

Likert-asteikonvastausvaihtoehdot ovat 'täysin samaa mieltä', 'jokseenkin samaa mieltä', 'jokseenkin eri mieltä', 'täysin erimieltä'.

Vastausvaihtoehtoihin voidaan lisätä vaihtoehtoja, jolloin asteikko voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: 'täysin samaa mieltä', 'jokseenkin samaa mieltä', 'ei samaa eikä eri mieltä', 'jokseenkin eri mieltä', 'en osaa sanoa', 'en halua sanoa'.

Kvantitatiivisenaineistonkeruujaanalyysipääaineopiskelijoille

Kl2010 Mira Kalalahti

6


Mittaustaso

Mittaustaso

 • Vaativammalla asteikolla on myös vähemmän vaativan asteikon ominaisuudet: muuttujan mitta-asteikko on ”vaativin” mitta-asteikko (se, jolla on eniten ominaisuuksia)

 • (esim. ikämuuttuja on suhdeasteikon muuttuja, koska sillä on absoluuttinen nollapiste kaikkien muiden mitta-asteikkojen ominaisuuksien lisäksi)


Muuttujien luonne

Muuttujien luonne

 • Muuttuja on dikotominen, jos se saa kaksi arvoa:

 • Ominaisuus joko on olemassa kyseisellä tilastoyksiköllä tai sitä ei ole olemassa (esim. tutkittava on naimisissa tai ei ole).

  Dikotomiset muuttujat voidaan koodata 0-1-muuttujiksi 0 = ei,1 = kyllä) eli dummy-muuttujiksi


Muuttujien luonne1

Muuttujien luonne

 • Ei-numeeriset/laadulliset muuttujat vs. numeeriset/määrälliset

  • Esim. pituus, (numeerisia)

  • Esim. sukupuoli, (ei-numeerisia)


Mittaustaso sanallinen mittaaminen

Mittaustaso: ”sanallinen mittaaminen”

 • Luokittelu- eli nominaaliasteikko:

 • Muuttujat voidaan luokitella (ryhmiin tai luokkiin), mutta luokkia ei voida asettaa mitattavan ominaisuuden mukaan järjestykseen eikä arvoilla voi suorittaa laskutoimituksia

  • Esim. pohjoismaat, kansalaisuus, sukupuoli jne.


Mittaustaso sanallinen mittaaminen1

Mittaustaso: ”sanallinen mittaaminen”

 • Järjestys- eli ordinaaliasteikko:

 • Muuttujien arvot voidaan laittaa mitattavan ominaisuuden mukaan luonnolliseen järjestykseen, mutta arvot eivät ole välttämättä tasavälisiä

 • Esim. viran hakijat kelpoisuuden mukaan

 • Esim. mielipidemittaukset (mm. likert): keskiarvojen laskeminen ”sallittua” yleiskuvan antajana)


Mittaustaso m r llinen mittaaminen

Mittaustaso: ”määrällinen mittaaminen”

 • Välimatka- eli intervalliasteikko:

 • Mittausarvojen etäisyys tunnetaan (muuttujan arvot ovat säännöllisen välimatkan päässä toisistaan

 • Ei yksiselitteistä nollakohtaa

 • Esim. Celsius-asteikko, syntymävuosi (mittayksikkö on yksi vuosi)


Mittaustaso m r llinen mittaaminen1

Mittaustaso: ”määrällinen mittaaminen”

 • Suhdeasteikko eli absoluuttinen asteikko:

 • Välimatka-asteikollisen lisäksi muuttujilla on yksiselitteinen nollakohta, absoluuttinen nollapiste

 • Muuttujana arvojen suhde (eli toinen jaettuna toisella) pysyy samana, vaikka mittayksikköä muutetaan

 • Esim. jos rahaa on 0 euroa, sitä ei ole yhtään, lukumäärämuuttujat ovat suhdeasteikon muuttujia


 • Login