Mesyuarat pemeriksaan stok dan verifikasi stor
Download
1 / 32

MESYUARAT PEMERIKSAAN STOK DAN VERIFIKASI STOR - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MESYUARAT PEMERIKSAAN STOK DAN VERIFIKASI STOR. TARIKH: 3 DEC 2012 ( ISNIN ) MASA: 2.30 PTG TEMPAT: DEWAN SRI SAUJANA. PEGAWAI PEMVERIFIKASI STOR. PEGAWAI PEMVERIFIKASI STOR. PEMVERIFIKASI STOR DILANTIK OLEH KSU / TKSU KKM

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

MESYUARAT PEMERIKSAAN STOK DAN VERIFIKASI STOR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


MESYUARAT PEMERIKSAAN STOK DAN VERIFIKASI STOR

TARIKH: 3 DEC 2012 ( ISNIN )

MASA: 2.30 PTG

TEMPAT: DEWAN SRI SAUJANA


PEGAWAI PEMVERIFIKASI STOR


PEGAWAI PEMVERIFIKASI STOR

PEMVERIFIKASI STOR

 • DILANTIK OLEH KSU / TKSU KKM

 • TERDIRI DARIPADA 13 ORANG PEGAWAI DILANTIK BAGI TEMPOH 2011 – 2012 DAN TAMBAHAN PERLANTIKAN 4 ORANG PEGAWAI PADA 22 OKTOBER 2012

 • PELANTIKAN ADALAH BERDASARKAN JAWATAN

  - MAKSUDNYA, SEKIRANYA SESEORANG PEGAWAI BERTUKAR KELUAR, PEGAWAI BARU YANG MENGGANTIKAN TEMPAT BELIAU AKAN SECARA AUTOMATIK DILANTIK MENJADI PEGAWAI PEMVERIFIKASI STOR.


SENARAI PEGAWAI PEMVERIFIKASI YANG DILANTIK OLEH KSU / TKSU KKM


SENARAI PEGAWAI PEMVERIFIKASI YANG DILANTIK OLEH KSU / TKSU KKM


SENARAI TAMBAHAN PEGAWAI PEMVERIFIKASI YANG DILANTIK OLEH KSU / TKSU KKM


PEGAWAI PEMERIKSA STOK


PEGAWAI PEMERIKSA STOK

 • DILANTIK OLEH PENGARAH HOSPITAL

 • KESELURUHAN TERDIRI DARIPADA 27 ORANG PEGAWAI DILANTIK BAGI TEMPOH KEKAL MULAI TAHUN 2011. ( TidakPernahDilantikolehPihak Hospital Sebelumini ) DAN 9 ORANG PERLANTIKAN TAMBAHAN MULAI TAHUN 2012.

 • - PELANTIKAN ADALAH BERDASARKAN JAWATAN

 • ( MAKSUDNYA SEKIRANYA SESEORANG PEGAWAI BERTUKAR KELUAR, PEGAWAI BARU YANG MENGGANTIKAN TEMPAT BELIAU AKAN SECARA AUTOMATIK DILANTIK MENJADI PEGAWAI PEMERIKSA STOK.


SENARAI PEGAWAI PEMERIKSA STOK YANG DILANTIK OLEH PENGARAH HOSPITAL


SENARAI PEGAWAI PEMERIKSA STOK YANG DILANTIK OLEH PENGARAH HOSPITAL


SENARAI PEGAWAI PEMERIKSA STOK YANG DILANTIK OLEH PENGARAH HOSPITAL


SENARAI PEGAWAI PEMERIKSA STOK YANG DILANTIK OLEH PENGARAH HOSPITAL


SENARAI TAMBAHAN PEGAWAI PEMERIKSA STOK YANG DILANTIK OLEH PENGARAH HOSPITAL


SENARAI TAMBAHAN PEGAWAI PEMERIKSA STOK YANG DILANTIK OLEH PENGARAH HOSPITAL


PROSES PEMERIKSAAN STOK DAN VERIFIKASI STOR


PROSES PEMERIKSAAN STOK DAN VERIFIKASI STOR

 • MELIBATKAN 3 PROSES : -

 • 1) PENGIRAAN STOK

 • 2) PEMERIKSAAN STOK

 • 3) VERIFIKASI STOR


PENGIRAAN STOK

 • diuruskanolehpegawaipenjagastor.

 • PegawaiStormengirasecara100%semua items stok/barang yang terdapatdidalamstor.

 • 3) PegawaiStormenyenaraikansemua items stok/barangdalamKEW PS -14 DENGAN MENGIKUT RAK DAN TINGKAT.

 • 4) PegawaiStorMembuatsatu ( 1 )garisanmerahpadaakhirtransaksisetiapKadPetak KEW PS 4 bagisetiap item stok & chop tarikhstoktelahdiperiksapada KEW PS 4. ( PadaHariPertamaPemeriksaanStokDijalankan)


PEMERIKSAAN STOK

 • diuruskanolehpegawaipemeriksastok yang telahdilantik.

 • PegawaiPemeriksaStokmemeriksasetiap item stok/barang yang disenaraikandalam KEW PS -14.

 • 3) Pegawaipemeriksamencatatkankekurangandankelebihanstoksetiap item YANG DIKESAN KE DALAM KEW PS -14.

 • 4) Memastikansatu ( 1 )garisanmerahtelahdibuatolehPegawaistorpadaakhirtransaksisetiapKadPetak ( KEW PS 4 bagisetiap item stok & chop tarikhstoktelahdiperiksatelahadasebelumpemeriksaanstokdijalankan.

 • 5) PegawaiPemeriksaStokperluturunkantandatangankecil ( Initial ) padakad KEW PS-4 sertachop nama & jawatan.


VERIFIKASI STOR

 • -diuruskan oleh Pemverifikasi Stok yang dilantik oleh KSU/TKSU KKM.

 • Mengesahkan Ketetapan rekod-rekod dan stok secara 100% bagi menentukan jumlah stok fizikal adalah tepat dengan baki di Kad Kawalan Stok – KEW PS 3.

 • Memberikan Syor/Cadangan lupus/hapus kira/pelarasan stok/pindahan stok bagi stok lebih/usang/tidak boleh guna/rosak/tidak bergerak/hampir luput tarikh tempoh penggunaan ( expired date ).

 • Mengesahkan KEW PS-14.

 • Melaporkan Pengurusan Stor secara keseluruhan dalam KEW PS -15 ( Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor ),

 • KEW PS – 15 Perlu dihantar ke UPA selepas Verifikasi Stor selesai.


CARTA ALIRAN PEMERIKSAAN STOK DAN VERIFIKASI STOR

KEW PS – 14 DISERAHKAN OLEH PEGAWAI STOR KEPADA UPA PADA TARIKH YANG DIPUTUSKAN SEMASA MESYUARAT, UPA MEMBERIKAN KEW PS -14 KPD KETUA PEMERIKSA STOK YANG DILANTIK BAGI MEMERIKSA STOK DI STOR BERKENAAN.

MULA

MESYUARAT PEMERIKSAAN STOK DAN VERIFIKASI STOR DIADAKAN

PEGAWAI STOR MENYEDIAKAN KEW PS - 14 ( LAPORAN PEMERIKSAAN DAN VERIFIKASI STOR ) – PENGIRAAN SETIAP ITEMS STOK / BARANG OLEH PEGAWAI STOR DAN MENYENARAIKAN DALAM KEW PS – 14 MENGIKUT RAK DAN TINGKAT.

KETUA PEMERIKSA STOK BERSAMA PENOLONG PEMERIKSA STOK MEMERIKSA SETIAP ITEMS STOK DI STOR BERKENAAN


CARTA ALIRAN PEMERIKSAAN STOK DAN VERIFIKASI STOR

SETELAH PEMERIKSAAN STOK SELESAI , KEW PS – 14 DISERAHKAN OLEH KETUA PEMERIKSA STOK KEPADA KETUA PEMVERIFIKASI STOR

KETUA PEMVERIFIKASI STOR BERSAMA AHLI MEMBUAT PENGESAHAN PADA KEW PS – 14 ( SETIAP ITEMS STOK ) DI STOR BERKENAAN

KETUA PEMVERIFIKASI STOR MENYEDIAKAN KEW PS -15 ( LAPORAN TAHUNAN KESELURUHAN PENGURUSAN STOR )

KEW.PS 14 DAN KEW.PS 15 DISERAHKAN OLEH KETUA PEMVERIFIKASI STOR KEPADA UPA UNTUK TINDAKAN LANJUT

TAMAT


AGENDA MESYUARAT


1. TARIKH PENGIRAAN STOK KE DALAM KEW.PS 14 OLEH PEGAWAI STOR


SebelumPemeriksaanStokDijalankan : -

Pegawai Stor di setiap stor telah buat garisan merah dan chop stok telah diperiksa pada setiap Kad KEW PS 4 selepas garisan merah.

Contoh Chop di Kad KEW PS 4 : -

Cth Chop : Stoktelahdiperiksapada …………........…. t/t …....…………..

Chop Nama & JawatanPegawaiPemeriksaStok

Peraturan 183 ( b ) & 184 ( C ) , TPS 5/2009.


2. TARIKH PENYERAHAN KEW.PS 14 KEPADA UPA OLEH SETIAP PEGAWAI STOR

14 DEC 2012


3. TARIKH PEMERIKSAAN & VERIFIKASI STOK

 • * Peraturan 184 ( b ) TPS 5/2009 :

 • SEMASA PEMERIKSAAN STOK DIJALANKAN, TIADA SEBARANG TRANSAKSI

 • DIBENARKAN KECUALI DENGAN KEBENARAN PEGAWAI PEMERIKSA STOK.

 • ( KETUA JABATAN PERLU MEMAKLUMKAN KEPADA SUB-STOR BELIAU ).


TARIKH PENGHANTARAN KEW PS 14 DAN KEW PS 15 KEPADA UPA OLEH KETUA PEMVERIFIKASI SETIAP STOR

Date Line : -

31 Dec 2012. ( Isnin )


Highlight MasalahDihadapi Di StorBukanUbatSemasPemeriksaanStokDijalankan

 • Lantik Person In-Charge ( PekerjaRendahAwam N1 ) @ PT N17 utkmembantupegawaipemeriksastokdanpemverifikasistorsepanjangtempohpemeriksaanstok& verifikasistordijalankan.

 • 2. Item-item barangdalamkotakdiaturberdekatandgnrakdantingkat item barangberkenaanditempatkan ).

 • CthKes 1 : En. Mardi ( PT N17 ), telah 2 kali ( Tahun 2010 & 2011 ) bercutisemasapemeriksaanstok & VerifikasiStordijalankan.

 • ( Difahamkanhanyabeliauseorang yang Handle Rekod KEW PS 4 – KadPetakdansistem HIS ) – semasabeliaubercutitiada person in-charge ygmenggantikanbeliaubertugas.

 • * Implikasinya : -SukarbagipegawaipemeriksastokbertanyakansoalansekiranyaterdapatpertanyaanpadaKad KEW PS 4 dansistem HIS . CthnyarekodpenerimaanstokpadaKad KEW PS 4 dansistem HIS.


Highlight MasalahDihadapi Di StorBukanUbatSemasPemeriksaanStokDijalankan

 • 3. Kad KEW PS 4 tidakdiletakkanbersamadengan item/barangtersebutdirakdantingkat yang berkenaansebaliknya KEW PS 4 dilonggokkanpadamejaberdekatansistem HIS.

 • Peraturan 56, TPS 5/2009 : KadPetakHendaklahditempatkanbersamastok.

 • KecualiPeraturan 57, TPS 5/2009 : stokbhn-bhnkimia, mudahterbakar, danstokdisimpandiruangansejukbekudisimpanditempatberasingan.

 • *( implikasinyapegawaipemeriksasukarutkturunkantandatanganpada KEW PS 4 utk item tersebutdanperlumencarisendiriKad KEW PS tersebutdimejaberkenaan)


4. KuantitiPadaKad KEW PS 4 – tidaksamadenganKuantitipadasistem HIS. Maksudnya KEW PS 4 tidakdikemaskini“on the spot ”semasapengeluarandanpenerimaan items.

Peraturan 59 TPS 5/2009 : SemuaKadPetakhendaklahdikemaskinisetiap kali transaksipenerimaandanpengeluaran.


MaklumanUmum :

Peraturan 58 TPS 5/2009 :

SetiapPenerimaandirekodkandenganPen DakwatMerah , Pengeluarandirekodkandengan Pen DakwatHitamatauBiruDi KadPetak @ KEW PS 4.

 • Peraturan 62 TPS 5/2009 :

 • PindaanatauPemadamanpadarekodtidakdibenarkan, Sekiranyaapa-apapembetulandiperlukan, langkah-langkahberikutperludipatuhi : -

 • Angkaasalhendaklahdigariskandengansatugarisansahaja.

 • Angka yang betulditulisdibahagianatasangkaasal

 • PembetulanditandatanganiringkasolehPegawaiStor.


SEKIAN

TERIMA KASIH


ad
 • Login