slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nhóm thực hiện : Lê Hải Cường Phạm Đình Cường Nguyễn Hòa Nguyễn Đức Huy Trần Ngọc Hiếu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Nhóm thực hiện : Lê Hải Cường Phạm Đình Cường Nguyễn Hòa Nguyễn Đức Huy Trần Ngọc Hiếu - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Báo cáo đồ án xây dựng Hệ thống thông tin trong tin học Đề tài : Xây dựng hệ thống quản lý chấm công trong doanh nghiệp. Nhóm thực hiện : Lê Hải Cường Phạm Đình Cường Nguyễn Hòa Nguyễn Đức Huy Trần Ngọc Hiếu. Lớp : Hệ thống thông tin – K51. Hà Nội, 10/2010. Mục lục.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nhóm thực hiện : Lê Hải Cường Phạm Đình Cường Nguyễn Hòa Nguyễn Đức Huy Trần Ngọc Hiếu' - badrani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Báocáo đồ án xây dựngHệthốngthôngtin trong tin họcĐềtài: Xâydựnghệthốngquản lý chấm công trong doanh nghiệp

Nhómthựchiện:

Lê Hải Cường

PhạmĐình Cường

NguyễnHòa

NguyễnĐứcHuy

TrầnNgọcHiếu

Lớp: Hệ thống thông tin – K51

Hà Nội, 10/2010

m c l c

Mụclục

Giớithiệuđồán

Quytrìnhthựchiện

Demo

m c l c1

Mụclục

Giớithiệuđồán

Quytrìnhthựchiện

Demo

1 gi i thi u n

1. Giớithiệuđồán

- Bài toán: tin họchóahệthốngquảnlýchấmcôngnhânviêntrongcác doanh nghiệp

- Mụcđích: xâydựnghệthốngchấmcôngtrongdoanhnghiệp, giúpdoanhnghiệpquảnlývấnđềnhânsựvàlươngnhânviên.

- Phạm vi: ápdụngchocácdoanhnghiệpcầnquảnlýcácnhânviên.

Cáccôngnghệsửdụng

Hệthốngđượcxâydựngdựatrênnềntảng web vớingônngữlậptrìnhlà Java.

Môhình: MVC, n-ties

Database: SQL Server 2005.

Web server (Servlet Container): Tomcat

IDE: Eclipse (MyEclipse)

Framework : Hibernate, Spring, JSF, Richfaces, Jasper.

- Đốitượngcụthể: côngty cổ phần và đầu tư Archi. Website: htttp://archi-company.com.vn

m c l c2

Mụclục

Giớithiệuđồán

Quytrìnhthựchiện

Demo

2 quy tr nh th c hi n

2. Quy trình thực hiện

2.1. Khảosáthệthống

2.2. Phântích

2.3. Thiếtkế

2.4. Lậptrình

2.5. Tíchhợpvàkiểmthử

2.6. Triểnkhai

2 quy tr nh th c hi n1

2. Quy trình thực hiện

2.1. Khảosáthệthống.

2.2. Phântích

2.3. Thiếtkế

2.4. Lậptrình

2.5. Tíchhợpvàkiểmthử

2.6. Triểnkhai

2 1 kh o s t h th ng

2.1. Khảo sát hệ thống

Một số nhượcđiểmcủaphầnmềmchấmcônghiện nay:

Phát triển dựa trên nền tảng desktop application.

Khó khăn cho nhà quản lý trong việc kiểm soát tiến độ khi không ở trong công ty.

Việc thiết kế dựa vào mô hình hướng cấu trúc nên khả năng phân tầng không rõ ràng, khó khăn khi mở rộng hệ thống hơn so với mô hình hướng đối tượng.

Xây dựng hệ thống trên nền tảng web, theo kiến trúc MVC.

2 1 kh o s t h th ng1
2.1. Khảo sát hệ thống

Nghiệp vụ :

 • Quản lý nhân sự
   • Quản lý phòng ban, bộ phận
   • Quản lý nhân viên: hồ sơ cá nhân, thông tin ảnh.
   • Quản lý luân chuyển cán bộ trong công ty
 • Quản lý chấm công
   • Công ty đề ra các quy định chấm công .
   • Quản lý giờ giấc làm việc của nhân viên.
 • Quản lý lương

Dựa trên dữ liệu chấm công trong tháng và công thức tính của công ty, bộ phận kế toán sẽ tổng hợp và đưa ra lương nhân viên trong tháng.

2 quy tr nh th c hi n2

2. Quy trình thực hiện

2.1. Khảosáthệthống.

2.2. Phântích

2.3. Thiếtkế

2.4. Lậptrình

2.5. Tíchhợpvàkiểmthử

2.6. Triểnkhai

2 2 ph n t ch h th ng
2.2. Phân tích hệ thống

Hệthốngbaogồmcác module chínhsau:

 • Quảnlýnhânsự
 • Quảnlýchấmcông
 • Quảnlýlương
 • Báocáo
2 2 ph n t ch h th ng1
2.2. Phân tích hệ thống

Quảnlýnhânsự:

 • Quảnlýphòng ban, bộphận
 • Quảnlýnhânviên: hồsơcánhân, thông tin ảnh.
 • Quảnlýluânchuyểncánbộtrongcôngty
 • Tìmkiếmthông tin nhânviên.
2 2 ph n t ch h th ng2
2.2. Phân tích hệ thống

Quảnlýchấmcông

 • Chứcnăngđịnhnghĩathángchấmcông
 • Chứcnăngđịnhnghĩacalàmviệc
 • Chứcnăngđăngkýcalàmviệcbấtthường (Quảnlýđổicalàmviệc)
 • Chứcnăngquảnlýphâncalàmviệc
 • Chứcnăngquảnlýlàmthêmgiờ
 • Chứcnăngđịnhnghĩalý do vắngmặt
 • Chứcnăngđăngkýlý do vắngmặt
 • Chứcnăngđịnhnghĩalý do rangoài
 • Chứcnăngđăngkýlý do rangoài
 • Chứcnăngsửalỗiquẹtthẻ
 • Chứcnăngđăngkýsốgiờlàmthêmtốiđa
 • Xuất / Nhậpdữliệuchấmcông
2 2 ph n t ch h th ng3
2.2. Phân tích hệ thống
 • Báocáo
   • Báocáonhânviênđilàmtừngngày
   • Báocáogiờvàora chi tiết
   • Báocáonhânviênđimuộn, vềsớm
   • Báocáochấmcôngtháng
 • Quảnlýlương
   • Tínhlương
   • Báocáolương (thôngbáolươngchonhânviên)
c c bi u uml
Các biểu đồ UML
 • Class diagram
 • Sequence diagram
 • State diagram
class diagram
Class diagram

Class diagram cho usecase “Quản lý ca làm việc “

2 quy tr nh th c hi n3

2. Quy trình thực hiện

2.1. Khảosáthệthống.

2.2. Phântích

2.3. Thiếtkế

2.4. Lậptrình

2.5. Tíchhợpvàkiểmthử

2.6. Triểnkhai

2 3 thi t k
2.3. Thiết kế
 • Thiết kế giao diện.
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu.
 • Thiết kế chương trình.
c s d li u
Cơ sở dữ liệu
 • SQL Server
 • Gồm 21 bảng
thi t k ch ng tr nh
Thiết kế chương trình
 • Thiết kế theo mô hình MVC: model, view, controller.
 • Model: hibernate
 • View: JSF, richface
 • Controller: JSF
m c l c3
Mụclục

2.1. Khảo sát hệ thống.

2.2. Phân tích

2.3. Thiết kế

2.4. Lập trình

2.5. Tích hợp và kiểm thử

2.6. Triển khai

2 4 l p tr nh
2.4. Lập trình
 • Ngônngữ: java (j2ee)
 • Frame work: Hibernate, JSF, Richfaces, Jasper report.
 • IDE: Eclipse
 • Quảnlý version: SVN
 • Lưutrữ source code: Google host
 • Tổchứcthưmục project: theoquytrình CMMI.
c u tr c th m c
Cấu trúc thư mục

01_Contract

02_Baseline

03_Approval

04_Working

05_Backup

06_Reused

07_References

c u tr c th m c1
Cấu trúc thư mục

01_Contract

02_Baseline

03_Approval

04_Working

05_Backup

06_Reused

07_References

ad