Tutkimuksen ja neuvonnan
Download
1 / 11

Tutkimuksen ja neuvonnan yhteiset hankkeet Hannu Seppänen ProAgria Keskusten Liitto - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Tutkimuksen ja neuvonnan yhteiset hankkeet Hannu Seppänen ProAgria Keskusten Liitto. Tulostavoitteet (tutkimus) 2008. Tulostavoitteet (tutkimus) 2009. Tutkimusyhteistyö, johtaminen, talous. Maatilayrityksen menestystekijät (Tieto Tuottamaan 123)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tutkimuksen ja neuvonnan yhteiset hankkeet Hannu Seppänen ProAgria Keskusten Liitto' - ava-bradshaw


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tutkimuksen ja neuvonnan

yhteiset hankkeet

Hannu Seppänen

ProAgria Keskusten Liitto
Tutkimusyhteistyö, johtaminen, talous

 • Maatilayrityksen menestystekijät (Tieto Tuottamaan 123)

 • Menestyvän maatilayrityksen johtaminen (MAJO)

 • Maatilan suunnittelu- ja johtamistöiden työmenekit

 • Muuttuva maaseutuyrittäjyys-Monialaisten tilojen, perusmaatilojen ja

 • maaseudun muiden yritysten yrittäjyys ja resurssienhallinta 200-2006

 • ProAgria MKL ja MTT/Taloustutkimuksen välisen yhteistyön

 • kehittämishanke 2004-2006


Tutkimusyhteistyö, kotieläin

 • Lypsykarja

 • KarjaKompassin perustana olevat tutkimukset

 • Lypsylehmien tuotosvasteiden ja ruokinnan taloudellisuuden mallintaminen

 • koeaineistojen perusteella

 • Suomen kotieläintalouden fosforikierto - tila- ja aluetason käytäntöjen optimointi

 • ”Utareterveys” –tutkimukseen datapoiminta (HY)

 • Pihattotutkimukseen pihattotilojen keskieläinluvut

 • ”Automaattilypsy”-hankkeeseen kannattavuuskirjanpitotiloille lehmäkohtaiset

 • Tuotostiedot robottitilat / tavalliset tilat

 • Emolehmä, sika

 • Sika-nauta hanke 2008 – 2011 / ProAgria E-P, TTS (tukee myös InnoNautahanketta)


Tutkimusyhteistyö, kasvintuotanto

 • MTT:n vetämistä hankkeista, missä olemme / olemme olleet mukana

 • MALARIHA, mallasohran laaturiskien hallinta 2004-06

 • MAASÄÄ, teknologia-alusta ympäristöpalvelun kehittämiseksi 2007-08

 • HYÖTYLANTA, tutkimusohjelma lannan sekä eloperäisten jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämisvaihtoehtojen löytämiseksi 2008-10

 • MTT:n hankkeita, joissa Lohkotietopankin tietoja käytetty

 • Suomen kotieläintalouden fosforikierto – tila- ja aluetason käytäntöjen optimointi

 • KETJUVASTUU, elintarvikeketjun ympäristövastuun raportoinnin kehittäminen

 • CONSENV, kotitalouksien kulutusvalintojen ympäristövaikutukset ja niistä viestiminen

 • ENVIMAT, Suomen talouden materiaalivirtojen ympäristövaikutukset

 • Luomuliitto

 • Havaintotilakoetoiminta


Tutkimusyhteistyö, teknologia

 • Maatilojen bioenergiankäytön kehittäminen ja koordinaatio 2007-2009

 • Valtakunnallinen bioenergian koordinointihanke 2009-2010

 • Sähköisten toimintamallien ja –tapojen kehittäminen

 • ja käyttöönotto viljan sopimustuotannossa 2005-2009

 • eFarmer 2005-2007

 • TTS Manager 2004-2007

 • Agrix –Kasvinviljelykoneiden automaatiojärjestelmä -2005

 • Farmix –Traktorin ja työkoneiden integroitu automaatio -2008

 • Infox –Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen

 • kehittäminen 2005-2007


Tieto tuottamaan sarja
Tieto tuottamaan -sarja

 • ProAgria Keskusten Liiton ja MTT:n yhteinen julkaisusarja

 • Vuodesta 1978 kaikkiaan 127 nimikettä, yli miljoona painettua kirjaa

 • Vuoden 2008 tunnusluvut- uudet tai uusitut nimikkeet: 5- painosmäärä, kpl: 48 500- maatiloista tutustuneita, %: 67 - asiakastyytyväisyys, yleisarvosana: 8


ProAgria ja MTT/Taloustutkimuksen

välisen yhteistyön kehittämishanke

 • Tämän kehittämisprojektin tuloksena on:

 • - vahvistettu neuvonnallisten tietopankkien säännönmukaista, talousperustaista tarkastelua tulosseminaareissa.

 • - luotu pysyvä toimintamalli, miten neuvonnallisten tietopankkien taloudellista informaatiota hyödynnetään käytännön neuvonnassa.

 • - määritetty uusia tapoja, miten neuvonnallisten tietopankkien sisältöä analysoidaan.  

 • Tilakunnon kehitystyössä maatilojen biologisten ja taloudellisten yhteyksien mallittaminen ja optimointi on saatu alkuun.

 • Tutkimustiedon hyödyntämisessä todettiin kolme kriittistä vaihetta:

 • Tutkimussuunnittelussa keskustelu tiedon hyödyntäjien kanssa pitäisi ulottaa käytännön toiminnan tasolle.

 • Tutkimuksen teonaikaiseen tiedonvaihtoon lisää huomiota ja tiedottamista sidosryhmille.

 • Tutkimusten rahoittajien pitäisi luoda edellytykset tiedon leviämistä tukevan materiaalin tuottamiseen osana tutkimusta.


Kehitystarpeita

Toimialatiedon lisääminen

Tietoa suunnittelu- ja ennustejärjestelmiin

Yhteiset palvelut (esim. kysymyksiä - vastauksia palvelut)

Ideahaku: Opetusmaatilojen ja neuvonnallisen havaintokoetoiminnan

(”TilaTesti”) hyödyntäminen tuotantopanosten käytön taloudellisessa

hallinnassa ja ympäristöllisessä optimoinnissa


ad