Program bimbingan peperiksaan perkhidmatan dan peperiksaan kpsl 2010
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

PROGRAM BIMBINGAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN DAN PEPERIKSAAN KPSL 2010 PowerPoint PPT Presentation


 • 188 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROGRAM BIMBINGAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN DAN PEPERIKSAAN KPSL 2010. CONTOH-CONTOH SOALAN. GRED 27/29 SOALAN 1: Selaras dengan peruntukan Cuti Atas Sebab Perubatan dalam Perbekalan Cuti Universiti bahagian 18 (f) Cuti Tibi, Kusta dan Barah, seseorang staf mendapat kemudahan Cuti Sakit Barah.

Download Presentation

PROGRAM BIMBINGAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN DAN PEPERIKSAAN KPSL 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Program bimbingan peperiksaan perkhidmatan dan peperiksaan kpsl 2010

PROGRAM BIMBINGAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN DAN PEPERIKSAAN KPSL 2010


Contoh contoh soalan

CONTOH-CONTOH SOALAN

 • GRED 27/29

  SOALAN 1:

  Selaras dengan peruntukan Cuti Atas Sebab Perubatan dalam Perbekalan Cuti Universiti bahagian 18 (f) Cuti Tibi, Kusta dan Barah, seseorang staf mendapat kemudahan Cuti Sakit Barah.

  Berdasarkan kenyataan di atas terangkan urusan pelaksanaan kemudahan cuti sakit barah.

  (20 markah)


Program bimbingan peperiksaan perkhidmatan dan peperiksaan kpsl 2010

SOALAN 2:

Jelaskan keadaan-keadaan yang membolehkan sesebuah Lembaga Perubatan dipanggil atau ditubuhkan.

(20 markah)


Program bimbingan peperiksaan perkhidmatan dan peperiksaan kpsl 2010

SOALAN 3:

Dalam proses Pengurusan Sumber Manusia khususnya yang melibatkan staf bukan akademik aspek pemangkuan serta tanggungkerja seringkali digunakan bagi tujuan melicinkan lagi pengurusan sumber manusia.

(a)Sila huraikan istilah pemakaian ‘tanggungkerja’ dan ‘pemangkuan’.

(10 markah)

(b)Berikan contoh kiraan yang melibatkan elaun tanggungkerja dan elaun pemangkuan.

(10 markah)


Program bimbingan peperiksaan perkhidmatan dan peperiksaan kpsl 2010

SOALAN 4:

Staf Universiti Sains Malaysia layak menuntut beberapa jenis elaun semasa menjalankan tugas rasmi di bawah Pekeliling Perbendaharaan Bil 3 Tahun 2003. Sila jelaskan istilah-istilah berikut:

(i)Ibu Pejabat

(ii)Elaun Makan

(iii)Elaun Harian

(iv)Tambang Gantian

(v)Elaun Gantian Tetap

(10 markah)


Program bimbingan peperiksaan perkhidmatan dan peperiksaan kpsl 2010

 • GRED 41

  SOALAN 1:

 • Nyatakan syarat-syarat yang melayakkan seseorang pegawai disahkan di dalam jawatan?

 • Huraikan apa yang dimaksudkan dengan pelanjutan tempoh percubaan. Jelaskan kesannya jika seseorang pegawai diberi pelanjutan tempoh percubaan dengan denda?

  (c)Nyatakan implikasi perkhidmatan bagi pegawai yang sedang bercuti tanpa gaji mengikut pasangan.

  (20 markah)


Program bimbingan peperiksaan perkhidmatan dan peperiksaan kpsl 2010

SOALAN 2:

Dalam Perbekalan Cuti Universiti terdapat beberapa jenis cuti yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan.

(a)Nyatakan kemudahan-kemudahan cuti yang berkaitan.

(b)Huraikan setiap kemudahan cuti yang terlibat.

(25 markah)


Program bimbingan peperiksaan perkhidmatan dan peperiksaan kpsl 2010

SOALAN 3:

Ketua Jabatan seharusnya mengambil/mengesyorkan sebuah Lembaga Perubatan memeriksa kesihatan stafnya apabila kesiuman otak staf berkenaan diragui.

(a)Jelaskan TIGA (3) keadaan lain yang memerlukan seseorang staf itu diperiksa kesihatannya oleh sebuah Lembaga Perubatan.

(b)Nyatakan keahlian sebuah Lembaga Perubatan.

(25 markah)


Program bimbingan peperiksaan perkhidmatan dan peperiksaan kpsl 2010

SOALAN 4:

Pegawai Awam boleh berkhidmat di mana-mana badan berkanun atau swasta secara pinjaman.

Berdasarkan kenyataan di atas,

(a)Huraikan tatacara proses pinjaman yang melibatkan Pegawai Perubatan di Kementerian Kesihatan untuk berkhidmat sebagai pensyarah di USM.

(b)Huraikan proses pentadbiran yang perlu diikuti sekiranya penyandang ingin berkhidmat terus dengan USM (pertukaran tetap).

(20 markah)


Program bimbingan peperiksaan perkhidmatan dan peperiksaan kpsl 2010

SOALAN 5:

Encik Ali Musa seorang Pegawai Tadbir N41 di USM yang telah disahkan di dalam jawatan ingin memohon jawatan Pegawai Tadbir N41 di Universiti Malaya kerana ingin bersama-sama dengan isteri beliau yang bertugas di Kuala Lumpur.

(a)Sila jelaskan tatacara yang perlu dilakukan oleh Encik Ali Musa supaya perkhidmatan beliau di USM dapat diambilkira bagi tujuan pencen kelak.

(b)Sila jelaskan tempoh notis perletakan jawatan yang perlu Encik Ali beri. Nyatakan juga apa implikasi jika beliau gagal penuhi notis berkenaan.

(20 markah)


Program bimbingan peperiksaan perkhidmatan dan peperiksaan kpsl 2010

SOALAN 6:

Encik Azlan Faizal, seorang staf (Gred 41) Universiti, seringkali pulang awal dari tempat kerja dan sering mengambil Cuti Kecemasan (EL). Beliau juga disyaki oleh Ketua Jabatan meminda kad laporan kehadiran beliau. Beliau juga adalah seorang staf yang bermasalah dan banyak tugas harian beliau tidak berjaya diselesaikan. Kerja yang dihasilkan tidak berkualiti dari segi mutu, ketepatan masa, pembaziran dan dilakukan secara sambil lewa. Didapati seringkali orang luar cuba mencari beliau di pejabat untuk menuntut wang yang dikatakan beliau terhutang dengan mereka.


Program bimbingan peperiksaan perkhidmatan dan peperiksaan kpsl 2010

Beliau juga didapati terlibat aktif dalam sebuah parti politik dengan memegang jawatan utama dalam parti tersebut. Walaubagaimanapun, semua kenyataan ini dinafikan oleh Encik Azlan Faizal. Perbuatan beliau juga telah ditegur berulang kali oleh Ketua Jabatan tetapi malangnya masih tiada kesan.

 • Nyatakan kesalahan disiplin yang berkaitan dengan kelakuan sedemikian.

  (b)Sebagai pentadbir yang bertanggungjawab membantu Ketua Jabatan menguruskan sumber manusia, terangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani perkara tersebut dengan sewajarnya.

  (20 markah)


 • Login