Region lne rozdiely sob nosti a rozvodovosti
Download
1 / 23

Regionálne rozdiely sobášnosti a rozvodovosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Regionálne rozdiely sobášnosti a rozvodovosti. Viera Pilinská Výskumné demografické centrum pilinska @infostat.sk. pred 1989 sobášnosť sa udržiavala na pomerne vysokej úrovni (38-44 tis. sobášov ročne): úhrnná sobášnosť mužov 0,973 (1973) – 0,815 (1980)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Regionálne rozdiely sobášnosti a rozvodovosti' - ata


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Region lne rozdiely sob nosti a rozvodovosti

Regionálne rozdiely sobášnosti a rozvodovosti

Viera Pilinská

Výskumné demografické centrum

[email protected]


Sob no s

pred 1989

sobášnosť sa udržiavala na pomerne vysokej úrovni (38-44 tis. sobášov ročne):

úhrnná sobášnosť mužov 0,973 (1973) – 0,815 (1980)

úhrnná sobášnosť žien 0,964 (1977) – 0,851 (1989)

podiel prvých sobášov mužov a žien cca 88-92%

priemerný vek pri sobáši - muži 25,7 rokov; ženy 23 rokov

priemerný vek pri 1. sobáši – muži 24,5 rokov; ženy 22 rokov

najvyššie miery sobášnosti mužov aj žien vo veku 20-24 rokov

sobášnosť


Sob nos
sobášnosť

po 1989

 • prudký pokles intenzity sobášnosti (do roku 2001; 2002 a 2003 zmena vývoja)

 • 1990 -2001 - pokles počtu sobášov o 41% (40,4 tis. 1990;23,7 tis. 2001)

 • úhrnná sobášnosť mužov 0,919 (1990) – 0,465 (2001)

 • úhrnná sobášnosť žien 0,942 (1990) – 0,478 (2001)

 • podiel prvých sobášov mužov a žien cca 86-91%

 • priemerný vek pri sobáši – muži z 25,9 (1990) na 29,5 (2003) rokov

  – ženy z 23,1 (1990) na 26,4 (2003) rokov

 • priemerný vek pri 1. sobáši – muži z 24,2 (1992) na 27,5 (2003) rokov

  – ženy z 21,8 (1990) na 25 (2003) rokov

 • najvyššie miery sobášnosti mužov – vo veku 20-24 rokov

  – od roku 2000 vo veku 25-29 rokov

 • najvyššie miery sobášnosti u žien vo veku 20-24 rokov


Rozvodovos
rozvodovosť

 • jediný demografický proces – dlhodobo stúpajúca tendencia

 • 70.-80. roky – nárast počtu rozvodov z 3,4 tis. (1970) na 8,3 tis (1989) cca o 143%

 • po roku 1989 – pokračovanie rastúcej tendencie (štyri krátkodobé prerušenia; naposledy v roku 2003); max. 10960 rozvodov (2002)

 • index rozvodovosti: 9,2 (1970); 21,9 (1990); 41,2 (2003) – max. 43,7 (2002)

 • úhrnná rozvodovosť: 0,107 (1970); 0,229 (1990); 0,326 (2003)

 • úhrnná rozvodovosť manželstva:

  muži – 0,127 (1970); 0,244 (1990); 0,278 (2003)

  ženy – 0,117 (1970); 0,237 (1990); 0,269 (2003)

 • miery rozvodovosti podľa veku:

  - muži: 70.- 80. roky max. vo veku 25-29 rokov, 90.- súčasnosť max. vo veku 30-34 rokov

  - ženy: 70.- 90. roky max. vo veku 25-29 rokov, v súčasnosti max. vo veku 30 -34 rokov

 • priemerný vek pri rozvode: výraznejší nárast až na prelome storočí

  muži – 35,95 rokov (1982); 38,87 rokov (2003)

  ženy – 33,12 rokov (1982); 36,23 rokov (2003)


Zhrnutie
Zhrnutie

 • Výrazná regionálna diferencovanosť územia SR – výsledok pôsobenia celého radu faktorov: zloženie populácie vek, pohlavie, rodinný stav, vierovyznanie...ekonomický rozvoj stupeň urbanizácie, prírodné podmienky atď.

 • Sobášnosť:

  Celoslovenský trend - prechod na model neskorej sobášnosti (vysoký priemerný vek pri sobáši, nízka intenzita sobášnosti) – zasiahol všetky regióny SR Polarizácia územia SR na dva odlišne sa správajúce celky: 1. západná časť územia SR a stredoslovenský región - progresívnejší a dynamickejší vývoj; prispôsobenie sa celoslovenskému trendu

  2. sever a východ územia SR – regresívny vývoj, pretrváva model skoršej sobášnosti (nižší priemerný vek, vyššia intenzita sobášnosti)


 • Rozvodovosť:

  Celoslovenský trend - rast intenzity zachovaný

  1. vyššia rozvodovosť - juh, čiastočne juhozápad, centrálna časť stredoslovenského regiónu, BA a KE

  2. nižššia rozvodovosť – severné Slovensko (Orava, Kysuce), sever a centrálna časť východoslovenského regiónuad