Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) UEA-undervisning Vejledningsaktiviteter i 8. klasse - PowerPoint PPT Presentation

Forældremøde 8. kl.
Download
1 / 16

 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Forældremøde 8. kl. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) UEA-undervisning Vejledningsaktiviteter i 8. klasse Målsætning og uddannelsespligt Uddannelsesplan (U-plan) Uddannelsessystemet Adgangskrav og uddannelsesparathed Nyttige links Afrunding. UU´s opgaver. UU Silkeborg.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) UEA-undervisning Vejledningsaktiviteter i 8. klasse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ungdommens uddannelsesvejledning uu uea undervisning vejledningsaktiviteter i 8 klasse

Forældremøde 8. kl.

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

 • UEA-undervisning

 • Vejledningsaktiviteter i 8. klasse

 • Målsætning og uddannelsespligt

 • Uddannelsesplan (U-plan)

 • Uddannelsessystemet

 • Adgangskrav og uddannelsesparathed

 • Nyttige links

 • Afrunding


Uu s opgaver

UU´s opgaver

UU Silkeborg

 • UU har vejledningsansvaret for:

 • Vejledningen i grundskolens 8. – 9. (10. ) klasse

 • Vejledning af unge op til 25 år

 • Opsøgende vejledning:

 • Vejledere kontakter ledige unge

 • Alle unge skal være i uddannelse eller i job

 • Læs mere under ”Vejledningsaktiviteter” på www.uusilkeborg.dk


Ungdommens uddannelsesvejledning uu uea undervisning vejledningsaktiviteter i 8 klasse

Skolens opgave

UU Silkeborg

 • UEA-undervisning (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering).

 • Klasselærer/lærerteam forestår

 • undervisningen.

 • UEA-undervisningen er fundamentet

 • for UU-vejlederens videre arbejde med den individuelle vejledning af eleverne.


Vejledning fra 8 klasse

Vejledning fra 8. klasse

UU Silkeborg

Gennem hele skoleforløbet arbejdes der i klasserne med UEA-undervisning, der sammen med de aktiviteter, der tilbydes i 8. og 9. klasse, giver eleverne den viden, de har brug for, for at kunne tage et kvalificeret valg i 9. klasse.

Vejledningsindsatsen påbegyndes i 7. klasse, hvor elever med særlige behov er i fokus.


Aktiviteter i 8 kl 2010 11

Aktiviteter i 8. kl. 2010-11

UU Silkeborg

 • Kursus i brug af hjemmesiden www.ug.dk

 • Den første, foreløbige uddannelsesplan:

  www.uddannelsesbog.net

 • Præsentation af de forskellige ungdomsuddannelser.

 • Obligatoriske introduktionskurser: www.brobygning.net


Regeringens m ls tning

Regeringens målsætning

Senest i 2015 skal 95% af hver ungdomsårgang påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse!

UU Silkeborg


Uddannelsespligt lbk nr 671 af 21 6 2010

Uddannelsespligt (LBK nr. 671 af 21.6.2010).

UU Silkeborg

 • Fra d. 1. januar 2011 har alle 15-17 årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse.

 • Uddannelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan den unge opfylder pligten.

 • Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at de 15-17 årige unge overholder pligten og sikre, at forældrene løbende inddrages i indsatsen for, at de unge følger deres u-plan.


Ungdommens uddannelsesvejledning uu uea undervisning vejledningsaktiviteter i 8 klasse

Uddannelsesplanen

UU Silkeborg

Alle elever i 8.-10. klasse arbejder med deres

individuelle U-plan. Den justeres løbende, indtil

eleverne forlader grundskolen.

Eleverne har samtaler med vejlederen.

I 9. kl. skal U-planen færdiggøres og sendes med til

ungdomsuddannelserne.

Formålet med UEA-undervisning og uddannelses-

vejledning er at sikre:- at eleverne træffer et uddannelsesvalg på et godt og solidt grundlag.


Obligatoriske introduktionskurser

Obligatoriske introduktionskurser

I 8. klasse deltager alle elever i to introkurser (3 + 2 dage) for at blive

mere afklaret mht. det kommende valg af ungdomsuddannelse. Eleverne

kan vælge:

 • Bil, fly og andre transportmidler

 • Bygnings- og brugerservice

 • Bygge og anlæg

 • Dyr, planter og natur

 • Krop og stil

 • Mad til mennesker

 • Medieproduktion

 • Produktion og udvikling

 • Strøm, styring og it

 • Merkantil

 • Sundhed, omsorg og pædagogik

 • Transport og logistik

 • De fire gymnasiale uddannelser: HHX – HTX – STX - HF


Ungdommens uddannelsesvejledning uu uea undervisning vejledningsaktiviteter i 8 klasse

Uddannelsessystemet

Job eller uddannelse

Erhvervsuddannelser

12 indgange

(Tekniske- og handelsskoler + SOSU)

1½ - 5 år

Gymnasiale uddannelser

3 år

Stx

Hhx

Htx

Hf (2 år)

Andre uddannelser/muligheder

(op til 2 år)

Produktionsskole,

Erhvervsgrunduddan-nelse (egu)

9. eller 10. klasse


Ungdommens uddannelsesvejledning uu uea undervisning vejledningsaktiviteter i 8 klasse

Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

UU Silkeborg

Man skal have afsluttet 9. klasse eller på anden måde have opfyldt sin undervisningspligt for at blive optaget.

Udfyldt og underskrevet u-plan.

Den unge skal erklæres uddannelsesparat mht. faglige, personlige og sociale kompetencer.


Optagelseskrav til de gymnasiale uddannelser

Optagelseskrav til de gymnasiale uddannelser

UU Silkeborg

 • Afsluttet 9.kl. eller anden undervisning, der svarer dertil.

 • Have søgt direkte efter 9. eller 10. klasse.

 • Have aflagt folkeskolens afgangsprøve i alle fag.

 • Have modtaget undervisning i tysk/fransk i min. tre år.

 • HF kræver 10. kl. eller tilsvarende.

 • Udfyldt og underskrevet u-plan.

 • Skal erklæres uddannelsesparat mht. faglige, personlige og sociale kompetencer.


Vrige optagelseskrav

Øvrige optagelseskrav

UU Silkeborg

 • at eleven har tilfredsstillende standpunkt i fagene (gennemsnit på mindst 7)

 • at eleven har lyst til at fordybe sig fagligt

 • at eleven har lyst til at lave lektier

 • at eleven har lyst til aktivt at engagere sig

 • Såfremt eleven ikke opfylder ovenstående krav, kan folkeskolen og/eller UU-vejlederen indstille eleven til optagelsesprøve.


Nyttige links til info om ungdomsuddannelserne

Nyttige links til info om ungdomsuddannelserne

UU Silkeborg

 • www.uusilkeborg.dk

 • www.ug.dk

 • www.efterskolerne.dk


Mine tr ffetider

Mine træffetider

UU Silkeborg

 • Bryrup Skole

  Tirsdag kl. 9 – 12

 • Dybkærskolen

  Onsdag kl. 9 – 12

 • Langsøskolen

  Torsdag kl. 9 – 12

 • UU Silkeborg

  Drewsensvej 60

  tlf. 89705800

  mobil 29672928


Afrunding

Afrunding

Bland jer så meget som muligt

Stil spørgsmål

Brug de relevante hjemmesider

- og kontakt meget gerne UU-vejlederen!

Tid til spørgsmål.

Tak for nu!

UU Silkeborg


 • Login