G os obywateli mi dzynarodowy bank pami ci o demokracji
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Głos Obywateli - Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji  PowerPoint PPT Presentation


  • 99 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Głos Obywateli - Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji .

Download Presentation

Głos Obywateli - Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji 

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


G os obywateli mi dzynarodowy bank pami ci o demokracji

Głos Obywateli - Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji 


G os obywateli mi dzynarodowy bank pami ci o demokracji

Civic Voicesjest programem, którego jednym z głównych celów jest poznanie współczesnej historii poprzez fakty, życiorysy, wspomnienia działaczy z całego świata koncentrując się przede wszystkim na 8 krajach tzw. partnerach projektowych.

Główne cele projektu, to:- zachowanie pamięci o najważniejszych walkach o demokrację na świecie,- promowanie zaangażowania obywatelskiego,- podkreślenie wartości osobistych wspomnień,- rozwijanie analizy porównawczej, jako jednej z metod nauczania.


G os obywateli mi dzynarodowy bank pami ci o demokracji

Realizacja projektu

(luty-czerwiec 2014)

  • Rozpoczęliśmy od przeglądu podstawowych pojęć związanych z demokracją.

  • Kolejnym etapem było badanie społeczności lokalnej, czyli wybór osób z którymi warto przeprowadzić wywiad.

  • Trzeci etap naszej pracy był najciekawszy, ponieważ dotyczył przeprowadzenia wywiadu, czyli bezpośredniego spotkania z ciekawą osobą i jej „historią mówioną”. Rozmowa nagrywana były na kamerze cyfrowej.


G os obywateli mi dzynarodowy bank pami ci o demokracji

Uczestnicząc w projekcie, przygotowaliśmy i nagraliśmy wywiad z Panią dr Grażyną Przybylską-Wendt, która tworzyła historię: walczyła o demokratyczne, wolne państwo.

„Deklaracja daru” Civic Voices podpisana przez

dr Grażynę Przybylską-Werndt


G os obywateli mi dzynarodowy bank pami ci o demokracji

Podczas spotkania nasza rozmówczyni pokazała nam wiele pamiątek z okresu swojej działalności społecznej


G os obywateli mi dzynarodowy bank pami ci o demokracji

Następnie przystąpiliśmy do najbardziej żmudnej pracy – sporządzania skryptu wywiadu w języku polskim i angielskim. Wybieraliśmy te fragmenty wywiadów, które najlepiej charakteryzują działania rozmówców w walce o demokrację na początku lat 80-tych poprzedniego wieku.

Wywiad został zarchiwizowany w formie cyfrowej i zamieszczony na stronie internetowej:

http://www.civicvoices.org/


Fragment wywiadu

Fragment wywiadu


Czego si dowiedzieli my

Czego się dowiedzieliśmy?

  • Pani dr Grażyna Przybylska-Wend była działaczką NSZZ „Solidarność”,

  • tworzyła, kolportowała ulotki (tzw. „bibułę”), brała udział w mszach za ojczyznę,

  • była uczestnikiem I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S”, członkiem prezydium Komisji Krajowej, działała w tzw. „grupie roboczej” Komisji Krajowej (razem z Grzegorzem Palką, Andrzejem Gwiazdą),


G os obywateli mi dzynarodowy bank pami ci o demokracji

Pani dr Przybylska-Wendt została internowana 13 XII 1981r. w ośrodkach odosobnienia w Strzebielinku, nast. Bydgoszczy-Fordonie, Gołdapi, Darłówku. Zwolniona została w marcu 1982r. Na podstawie swoich przeżyć napisała sztukę pod tytułem „Trzynasty dwunasty” będącą zapisem wspomnień z czasów internowania jej, jak i jej koleżanek. Spektakl był wystawiany w płockim teatrze.


Odznaczenia

Odznaczenia

Dwukrotnie odznaczona przez Prezydenta RP za działalność na rzecz odzyskania niepodległości. Najpierw w 1990 roku przez Ryszarda Kaczorowskiego Krzyżem Kawalerskim, w 2009 roku przez Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


G os obywateli mi dzynarodowy bank pami ci o demokracji

Uczestnicy Projektu – uczniowie klasy IIA:

Patrycja Marta

Ewa Michał

Bartosz

Opiekunowie:

Stanisław Krakowski

Anna Szelągowska


  • Login